Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätundersökning kring bipolär sjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätundersökning kring bipolär sjukdom"— Presentationens avskrift:

1 Enkätundersökning kring bipolär sjukdom
Bristol-Myers Squibb

2 1. När är du född?

3 2. Är du man eller kvinna?

4 3. Är du patient eller anhörig?

5 4. När fick du din diagnos?

6 5. Äter du medicin idag?

7 6. Vad var/är det största hindret för dig att påbörja en behandling av din sjukdom?
29. Vad var/är din anhörigs största hinder för att påbörja behandling?

8 7. Anser du att din medicin hjälper dig?
30. Om din anhörig medicinerar, upplever du att det hjälper?

9 8. Är du påverkad negativt på något sätt av din medicin?

10 9. På vilket sätt är du påverkad negativt?
Magbesvär Darrningar Sexuella biverkningar 31. Upplever du något negativt med medicineringen? Minskad sexlust Aggression Skakningar Suicidal

11 10. Om du har avslutat din medicinering, vad beror det på?
Vill klara mig utan Graviditet

12 11. Mår du bättre med din medicin än utan?

13 12. Har du någon gång känt dig utanför/annorlunda på grund av din sjukdom?
32. Upplever du att omgivningen behandlar din anhörig annorlunda på grund av hans/hennes sjukdom?

14 13. Hur har du känt dig utanför/annorlunda?
Ovanliga (o)vanor Ensamhet Inget socialt liv Passar inte in 33. På vilket sätt behandlas din anhörig annorlunda?

15 14. Hur tycker du att folk verkar uppfatta patienter med bipolär sjukdom?
34. Vad är ditt intryck av hur människor behandlar personer med bipolär sjukdom?

16 15. Hur mycket håller du med om följande påståenden?

17 16. Har du någon gång varit sjukskriven eller frånvarande på grund av din sjukdom?
46. Har din anhörig någon gång, på grund av sin sjukdom, varit sjukskriven från arbetet?

18 17. Hur ofta träffar du din läkare?
39. Hur ofta träffar din anhörig en läkare?

19 18. Kör du bil eller annat fordon
40. Kör din anhörig bil eller annat fordon?

20 19. Hur mycket arbetar du idag?
Studerar Sjukpensionär Pension Föräldraledig 41. Hur ser din anhörigs arbetssituation ut idag?

21 20. Har du berättat för dina kollegor om din diagnos?
42. Har din anhörig berättat för sina kollegor om sin sjukdom?

22 21. Hur reagerade de? 43. Hur reagerade kollegorna?

23 22. Hur hanterade din arbetsgivare kännedomen om din diagnos?
44. Hur uppfattade du att din anhörigs arbetsgivare bemötte hans/hennes diagnos?

24 23. Hur mycket håller du med om följande påståenden?

25 24. Hur mycket håller du med om följande påståenden?

26 25. Vilken relation har du till din anhörig med bipolär sjukdom?

27 26. När diagnostiserades sjukdomen?

28 27. Vad var du mest orolig för när din anhörig fick sin diagnos?

29 28. Upplevde din anhörig något hinder för att påbörja behandling?

30 35. Tog din anhörig själv upp sina problem med sin sjukdom?

31 36. Involverade du dig när du förstod att din anhörig hade problem?

32 37. Hur involverade du dig? Kontaktade BUP Pratade
Tog personen till psykakuten

33 38. Varför involverade du dig inte?
Egna problem Geografiskt

34 45. Hur mycket håller du med om följande påståenden?

35 47. Hur mycket håller du med om följande påståenden?

36 48. Hur mycket håller du med om följande påståenden?


Ladda ner ppt "Enkätundersökning kring bipolär sjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser