Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningen KUT KUT-Tandläkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningen KUT KUT-Tandläkare"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningen KUT KUT-Tandläkare

2 Målsättning med undervisningen
Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets normala utveckling, tand- och bettavvikelsers etiologi och epidemiologi samt deras konsekvenser för oral hälsa och livskvalitet.

3 Målsättning Studenterna skall lära sig undersöka och ställa diagnos på bettavvikelser samt ha god förmåga att selektera de avvikelser som kräver behandling. Varför? När? Hur?

4 Interceptiv ortodonti
Studentens tränas i klinikmiljö för att kunna utföra enklare behandlingar med fokus på interceptiv behandling Vad är interceptiv ortodonti???? En ogynnsam utveckling bryts och att bettutvecklingen sedan förväntas förlöpa på ett för individen normalt sätt

5 Exempel på interceptiv behandling
Korrigera ett tvångsförande korsbett Att häva en tvångsförande inverterad ök front Att stoppa upp en sugovana innan man fått en bettförändring är däremot profylaktiskt

6 Svensk barn/ungdomstandvård
Vi arbetar preventivt i alla lägen med all tandvård inkluderande ortodonti ex. laga karierade mjölk- femmor så att inte första permanenta molarerna mesialvandrar om man tvingas extrahera 05:or pga pulpit. Alla har rätt till samma vård på lika villkor

7 Kliniskt arbete Studentens tränas i klinikmiljö för att kunna utföra tidig behandling/interceptiv behandling Ta hand om retentionspatienter Kunna åtgärda enklare akuta problem Kunna ta av och sätta åter en båge på fastsittande apparatur ex. vid påbyggnad av tänder med composit

8 Exempel på vad studenterna kliniskt skall vara duktiga på:
Alginatavtryck där man ser apikalbasen med riktiga index Göra en QH (quad helix) Göra klammerplåtar och aktivatorer efter konsult/planering tillsammans med ortodontist Sätta fast retainers/rebonda Lösa enklare akuta problem

9 Viktig apparatur Expansionsplåt QH (quad helix)

10

11 LKG och Syndrom Känna till klinisk bett utveckling och den vanliga behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt (LKG) samt kraniofaciala syndrom

12 Ortodontiutbildningen
Ni har haft mycket teori i början / komma in i svenska språket fu ämnet klinikpass med klinisk tjänstgöring. Ni arbetar två och två med ”egna patienter” både barn som tidigare gått på studentkliniken Fallpresentation ort eller ped en /skriftlig tentamen i slutet av kursen 2012.

13 KUT-tandläkare 2hp i ortodonti
Mål: Kunskap om kraniofacial utveckling samt bettutveckling från primärt till permanent bett. Kunna övervaka bettutveckling och fastställa diagnos. Kunna upptäcka malocklusioner och kunna selektera de avvikelser som kräver tidig ortodontisk behandling. Kunna bedöma behandlingsbehovet och besluta om och när en konsultation med ortodontist skall bokas in. KUNNA SKRIVA ADEKVATA REMISSER!

14 KUT tandl /utbildningsmål
Kunna informera patient och anhöriga om olika ortodontiska behandlingar Känna till behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt samt kraniofaciala syndrom. Kunna göra en preliminär behandlingsplanering i samråd med ortodontist. Kunna formulera adekvata remisser med adekvata upplysningar till ortodontist. Kunna ta hand om patienter med ortodontisk retentionsapparatur efter avslutad ortodontibehandling.

15 KUT tandläkare utbildning liknande kursmålen för T7+T8 (komprimerad)
Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer och klinisk tjänstgöring med fokus på bett diagnostik, behandlingsbehovsbedömning, enklare interceptiv apparatur och handhavande av retentionspatienter efter avslutad ortodontibehandling. Gemensam undervisning ortodonti/pedodonti sker avseende bettdiagnostik och bedömning av behandlingsbehov. Föreläsningar gemensamt för KUT tandläkare och tandläkarstuderande påT7 och T8.

16 Examination KUT Skriftligt prov, redovisningspatient, artikel och godkänd klinik


Ladda ner ppt "Utbildningen KUT KUT-Tandläkare"

Liknande presentationer


Google-annonser