Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

System- och materielanskaffning - så byggs säkra system

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "System- och materielanskaffning - så byggs säkra system"— Presentationens avskrift:

1 System- och materielanskaffning - så byggs säkra system
Ronny Andersson Teknisk chef Ledningssystem

2 En dag på luftvärnsregementet…..
???? ???? Beslut ???? !!!! Beslut ???? Beslut Beslut

3 Var – och när uppstod problemet? -och vems är det???
Ex på tillämpning av existerande regelverk

4 security & safety (eng)
Samma teknik – olika aktörer - olika ansvarsförhållanden - olika begrepp säkerhet (sv) vs security & safety (eng) certifiering auktorisation Yyy - tillstånd certifikat mil typcertifikat auktorisering Xxx - bevis ackreditering systemsäkerhetsgodkännande systemsäkerhetsutlåtande ackrediteringsunderlag materielsystemintyg beslut om användning materielsystemdeklaration Produktansvar (= tillverkaren, enl lagen) Produktansvar (= tekn ansvar, FMV enl samordningsavtal) Produktansvarig (= tekn ansvar, FM enl FM DIT)

5 Kan vi ha det så här?? Nej – vi måste få till ett ensat betraktelsesätt. När detta är utklarat och vi har våra olika ”kärnområden” fördelade kan vi angripa de systemtekniska problemen tillsammans. Jfr: anledningar till problem i projekt

6 Idé Varför inte tillämpa ett regelverk med
utpräglat fokus på ”säkerhet” och med väl inövade rutiner och ansvariga??!! Använd detta som mönster och gör ev erforderlig anpassning RML1 1Reglemente för militär luftfart

7 1. Klara ut ansvarsförhållandena
Aktörerna - FM Kravställaren KRI (TeK ÄFR) Användaren GRO, OPIL Tillsynsansv Inspektion Underhållsorg FM Log, förband Auktoriserar organisationer för att de ska kunna ta det verkställande ansvaret Must FLYGI SÄKI Aktörerna - FMV Designansv Tekn Chef VoV ansv VoVC Aktörerna – Industrin Produktansv Tillverkaren Underhåll Underhållsind Utvärdering Ob

8 2. Krav och design Samlad kravbild FM FM Övr kravdok Funktion TOEM
Prestanda Uthållighet Systemsäkerhet Infosäkerhet FM FM Övr kravdok TOEM Utbanv Regl Org Krav Krav TTEM FMV Krav SSS Kravssammanställn, SSS Intressentkrav Lagar & förordn Tekn styrn ”Designregler” Design Specifikationer, SSDD, IRS Verifieringsspecifikationer Verksamhetsåtagande SSDD SSDD IRS

9 3. Anskaffning - konstruktion
Systemspecifikationer, SSDD, IRS Verifieringsspecifikationer Verksamhetsåtagande SSDD SSDD IRS Industri Industri Design Design Konstruktion Tillverkning Provning Dokumentation Konstruktion Tillverkning Provning Dokumentation Lagar & förordn Tekn styrn ”Designregler”

10 4. VoV – Driftöverlämn, DÖL
Systemet Mtrlsystemdeklaration Egenskaper, uppbyggn (System)säkerhetsgodk Underhållsplan ”UhSystem” Tekn dok& data FM FMV / Ind Integration V o V Provn tillstl Provnings- tillstånd Provprogr Prov- progr IRS Krav SSS Krav- uppfyllnad Industri Beskr SSU Leveranskontrollerat mot LKF, Kravuppfyllnad Teknisk dok Systemsäkerhetsutlåtande (cert) SSDD

11 5. Beslut om användning Aktörerna - FM Kravställaren KRI (TeK ÄFR)
Användaren GRO, OPIL Tillsynsansv Inspektion Underhållsorg FM Log, förband Beslut om användning, BOA Driftöverlämning, DÖL Systemet Mtrlsystemdeklaration Egenskaper, uppbyggn (System)säkerhetsgodk Underhållsplan ”UhSystem” Tekn dok& data Materielsystemintyg, MSI

12 6. Vidmakthållande – Mod / anpassn
Beslut om användning, BOA Materielsystemintyg, MSI Förvaltas av FMV Liten ändring genomförs.. hanteras av av FMV Teknisk Order (samråd FM) inom ramen för BOA Många små ändringar leder till stor ändring Systemet Mtrlsystemdeklaration Egenskaper, uppbyggn (System)säkerhetsgodk Underhållsplan ”UhSystem” Tekn dok& data inom ramen för… Stor och liten ändring definition…. Stor ändring: Hela snurran

13 7. Systemet – angreppsnivå
OPIL stab eller ? OPIL stabsplats eller GTP? ISFV eller aktivt kort? Mot vilken nivå skall TTEM skrivas? MSI är idag riktat mot nivå 2, ex vis OPIL stabsplats

14 8. Vidmakthållande - Tillbud
Aktörerna - FM Kravställaren KRI (TeK ÄFR) Användaren GRO, OPIL Tillsynsansv Inspektion Underhållsorg FM Log, förband Anv- stopp DA Direktanmälan Mtrlfelrapport Beredskap att agera Rådrum Red Team Aktörerna - FMV Designansv Tekn Chef VoV ansv VoVC Aktörerna – Industrin Produktansv Tillverkaren Underhåll Underhållsind Utvärdering Ob

15 Avslutning Anskaffning och ackreditering av IT – system,
FMV har följande grundinställning: Anskaffning och ackreditering av IT – system, vilka levereras av FMV, bör rimligen ske enligt samma rollfördelning, samma processer, samma beslutsordning och med i stort sett samma dokument som FMV övriga leveranser Betraktelsesättet som presenterats kan enl FMV uppfattning utgöra en ansats till lösning. Enl GI LED och FMV bör 2004 kunna användas för att sortera upp området och leda till att FMV mfl ”auktoriseras” även med perspektivet ”security”


Ladda ner ppt "System- och materielanskaffning - så byggs säkra system"

Liknande presentationer


Google-annonser