Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ahmad Azizi Demokratiutvecklare Kommunledningsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ahmad Azizi Demokratiutvecklare Kommunledningsförvaltningen "— Presentationens avskrift:

1 Rapport om resultat av medborgarpanelen om Kommunens webbplats mars 2012
Ahmad Azizi Demokratiutvecklare Kommunledningsförvaltningen Tfn: / SMS:

2 1. Är du man eller kvinna? Jämfört med befolkningen är kvinnorna överrepresenterade bland de svarande. Även jämfört med den ursprungliga panelen, som bestod av 50 procent kvinnor och 50 procent män, är kvinnorna klart överrepresenterade.

3 2. Vilken stadsdel bor du i?
Antal av Respondent ID 1. Är du man eller kvinna? 3. Vilken stadsdel bor du i? 0 1 (tom) Totalt 0 42,11% 57,89% 0,00% 100,00% 1 45,00% 50,00% 5,00% 100,00% 2 37,21% 60,47% 2,33% 100,00% 3 41,67% 58,33% 0,00% 100,00% 4 22,45% 75,51% 2,04% 100,00% 5 30,00% 65,00% 5,00% 100,00% 6 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% (tom) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Totalt 35,68% 61,23% 3,08% 100,00% Andel deltagare per kommundel i panelen motsvarar ungefär andelen i befolkningen. Något fler i Vårsta, Alby och Tullinge deltar i panelen jämfört med andel i befolkningen. I Tumba och i Hallunda färre i panelen jämfört med andel i befolkningen.

4 3. Vilken åldersgrupp tillhör du?
Representativiteten av olika åldersgrupper är ganska jämn. Flera ungdomar och yngre vuxna deltar i panelen jämfört med motsvarande andel i befolkningen.

5 4. Har du besökt Botkyrka kommuns webbplats, botkyrka
4. Har du besökt Botkyrka kommuns webbplats, botkyrka.se, någon gång under det senaste året? Vilken information har panelen sökt? 19 procent av de 248 som svarat på panelen har aldrig tittat på webbplatsen enligt vad de kommer ihåg. 81 procent har tittat på webben antingen flera gånger eller någon gång under de senaste åren. Mest frekvent är sökningar om bibliotek, fritid, skola oh barnomsorg

6 Besöksfrekvens fördelad på ålder och område
1. Har du besökt Botkyrka kommuns webbplats, botkyrka.se, någon gång under det senaste året? Kvinna Man Totalt Ja flera gånger 34,57% 51,08% 45,00% Ja någon gång 46,91% 33,09% 38,18% Nej inte vad jag kan komma ihåg 18,52% 15,83% 16,82% Totalt 100,00% 100,00% 100,00% Besöksfrekvensen bland de som svarat är högre bland de som bor i Tullinge och i Fittja. Besökfrekvensen i områden Hallunda/Norsborg och Alby är lägre. Bland de som svarat har mest åldersgruppen besökt webbsidan. Åldergruppen har besökt mindre.

7 5. Hittade du den information du sökte / kunde du uträtta ditt ärende?
Hälften av de som svarat på frågan tycker att de fått den information de sökte. 35 % tycker att de fått informationen delvis och ca 7 % inte fått alls. Ca 8 procent har varit på platsen men inte sökt något.

8 6. Vad var det du inte hittade / inte kunde utföra på webbplatsen?
Konsumentrådgivning Sommarjobbs sidan Barnutbildningar hos kulturskolan. Information om korttids boende för icke-dementa. Det finns inte information om hur man går vidare. Hitta kontaktperson

9 7. Vad tycker du om webbsidans design?
Hur upplever du webbplatsens design (färg/form och allmänna utseende)? Svars alternative: 1= tråkig – 5=spännande Ca 44 procent av de som svarat tycker att det är spännande eller bra med Webbsidans design. Medan 13 procent tycker att den är tråkig eller mindre bra. 43 procent av deltagarna i panelen tycker att designen varken är dålig eller bra.

10 Positiva och negativa synpunkter på webbsidans design
Positivt (44 %) Enkel och Lättläst Strukturerad och lättnavigerad Bättre än tidigare, Informativ Livlig Snygg Tydlig Väl godkänt Negativt (13%) Svårt att hitta i huvudmenyn Svårt att kommentera Rörig Tråkig färg Dålig sökmotor Trist men ganska funktionell Clownerna och oseriös Inte tilltalande för den yngre generationen Förslag: Intervjuer med kommuninvånare. Hur lever man och trivs i Botkyrka? Låt det vara en live chatt Tydligare länkar

11 8. Hur lätt/svårt är det att förstå informationen på webbsidan
8. Hur lätt/svårt är det att förstå informationen på webbsidan? (1= svårt att förstå, 5= lätt att förstå) Drygt 7 procent av de 220 personer som svarat på frågan tycker att det är svårt eller ganska svårt att förstå. 74 procent tycker att det är lätt eller ganska lätt att förstå.19 procent tycker det är varken svårt eller lätt.

12 Det beror också på vad man letar efter.
Kommentarer till hur det är lätt/svårt att förstå informationen på webbsidan De flesta av de som kommenterat tycker att informationen på webbplatsen är lätt att förstå. En del tycker att det är lätt att förstå om man har svenska som modersmål. Men för de som har andra språk som modersmål är det kanske inte så lätt. Svårigheten beror i så fall på hur mycket man kan svenska. Det beror också på vad man letar efter. Det är också svårare för de som inte är datavana och inte är bekanta med webbplatsen. Webbsidan bör vara mer användarvänlig och enkel att få tillgång till alla inte bara till några personer.

13 9. Hur aktuell tycker du att informationen på webbsidan är
9. Hur aktuell tycker du att informationen på webbsidan är? 1= Inte alls aktuell - 5= Helt aktuell 55 procent av de som svarat tycker att informationen på webbsidan är helt eller ganska aktuell, 9 procent inte alls eller inte så aktuell. Drygt en tredjedel tycker att det är ok.

14 Kommentar till om informationen på webben är aktuell eller inte.
De flesta av de som kommenterat tycker att webbplatsen ofta uppdateras med aktuell information. Webbsidan fungerade inte så bra tidigare men den fungerar bättre nu. En del har synpunkter på att webbplatsen bör vara medel för människor att få aktuell information om gemenskapen inte för information om det efter att det hänt. Förskolan och skolan är dåliga på att uppdatera sina sidor. Man kunde inte göra skolvalet på många dagar på grund av fel. Det var frustrerande att ingen information fanns på hemsidan. Kommunen bör informera medborgarna när inloggning med e-leg/bank ID inte fungerar. Informationen bör uppdateras oftare, särskild när det gäller kursutbud för vuxna Det blir inte alltid aktuell information om pågående projekt tex Tunaparken Lite mer aktuella uppdateringar om status vad det gäller bygg och stadsplanering.

15 10. Hur lätt eller svårt är det att på hemsidan hitta kontaktpersoner inom kommunen? (1=mycket svårt – 5= mycket lätt) 42 procent tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta kontaktpersoner inom kommunen på hemsidan.19 procent tycker det är svårt eller mycket svårt att hitta kontaktpersoner. 39 tycker varken svårt eller lätt att hitta.

16 Kommentarer till svar på frågan om det är lätt eller svårt att på hemsidan hitta kontaktpersoner inom kommunen Det är inte svårt om man hittar länken till kontakten Det är svårt att hitta de som är ansvariga, bland annat chefer för olika uppdrag t ex. inom förskolan, skolan och vården. Det är lätt på hemsidan, men om man ringer till kommunalhuset är det svårare att få svar. Jag kontaktade kommunen via e-post, men jag har fått inget svar, fast det gick mer än 2 månader. När jag vill kontakta någon som jag kan tala med är det tidsödande sökjobb. Till slut väljer jag någon som brukar vidarebefordra mitt mail till rätt person. Det är svårt att hitta de som kan förmedla information om ansvariga inom förskola, skola och inom vården Man hittar bara numret till kontaktcenter. Där står det tydligt att dom hjälper en och hitta den man söker. Man hittar i alla fall inte några kontaktpersoner som står med på sidan. Att hitta telefonnummer till växel är lätt. Däremot är det inte så lätt (omöjligt) att hitta andra personer via webbsidan.

17 11. Önskar du få information på annat språk än svenska på webbplatsen?
Ca 20 procent önskar och 71 procent önskar inte att få information på annat språk än svenska på webbplatsen. Av de 20 som skrivit kommentar till frågan tycker att det är bra att även finnas information på andra språk på hemsidan De språk som exempelvis de har mest nämnts är i rangordning engelska, turkiska, arabiska, kurdiska, finska, polska. De har också nämnt italienska, franska och swahili

18 12. Hur väl tycker du att Botkyrkas webbplats motsvarar din idealbild av en webbplats? Tänk dig en webbplats som du tycker skulle motsvara alla dina förväntningar. Hur väl motsvarar då Botkyrkas webbplats detta ideal? (1= inte alls – 5=fullt ut) Cirka 12 procent av de som svarat på frågan tycker att webbplatsen motsvarar inte eller inte alls deras idealbild av en webbplats. Medan 43 procent tycker att det fullt eller fullt ut den motsvarar deras idealbild av en webbplats. 45 procent tycker det är bara okej/antigen eller.

19 13. Vad tycker du skulle behövas för att göra Botkyrkas webbplats mer attraktiv för dig? Skriv vad som faller dig in. Det finns gott om plats! Mer information om nöjesaktiviteter Visa pågående bygglovsansökningar. Mer detaljer och just nu är det kommunens strategi med hänsyn till regionstaden Flemingsberg. För att en webbplats ska vara ideal enligt mitt tycke jag den ska vara minimalistiskt och ha designats för att människor gör fel och vara användbar. Jag skulle rekommendera att man utför ett användbarhetstest med ett antal invånare i kommunen, som ska lösa olika uppgifter på hemsidan. Helhetsintrycket är bra, färgskalan hade möjligtvis kunnat vara annorlunda. Jag skulle nog göra den mer seriös och mindre färger. Mer information om barnomsorg, om när barnen ska gå ut skolan, om sommarjobben, sjukvård, tandvård etc. Det saknar också om våra hembygdsgårdar, föreningar, ideella vuxenutbildningar. Jag tycker om bilder, när det inte är för mycket löpande text. Att hitta anställda i kommunen samt t ex lönekontoret. Att hitta adresser till de anställda i kommunen, så att man slapp vänta i telefonkö. Arrangemang för olika grupper, Intervjuer, nöjen, butiker, P-platser, kommunikationer. Varför finns Uttran inte med bland kommundelarna?

20 …fortsättning Webbplatsen ska vara lättare att söka. Svaren man får när man söker är ibland obegripliga och inte alls relevanta. Det kunde kanske vara lite bättre/tydligare vart man ska gå för att hitta saker, t.ex. om man vill till en specifik skola eller speciell information om/från kommunen. Jag skulle gärna vilja välja mina egna genvägar, dvs det som jag oftast söker information om; skola, förskola, biblioteket, friluftsanläggningar, fritidsaktiviteter, nya beslut i KF osv. Samt så vore det bra om man kunde anpassa informationen till att gälla den kommundel man bor i Rörliga bilder, mycket enkla menyer i öppningssidan. Nyheter ska vara ordentligt skilda från första sidan. Jag vill bara se de val som finns på första sidan för att sedan leta mig vidare. Det är inte marknadsföring ni håller på med utan information till samhället och främst Botkyrka kommuns invånare. Sidan är saklig, men nyheterna kunde kanske visas separat. Information om stadsnätet och vad som gällde TV i Botkyrkabyggens fastigheter var väldigt svårt att få fram. Uppgifter om direkt kontakt med politikerna och ansvariga tjänstemän inom sina områden Det kan alltid vara bra att få fler att utnyttja kommunens webbplats, om hemsidan endast finns på t ex, svenska, engelska samt finska då kan det vara en idé att ha andra språk möjligheter. Botkyrka kommun för mig är en mycket "färgglad" och kulturell kommun och tycker därför att en färgrikare/glädare webbsida skulle vara mer attraktiv. Det finns så mycket gott i Botkyrka som behöver lyfta, upplever som lyckas och bli förebilder, för personer som gör goda insatser.

21 14. Skulle du vara intresserad av att ta del av information på Botkyrkas webbplats via sociala medier? 26 procent av de som svarat intresserar av att ta del av information på Botkyrkas webbplats via sociala medier. Medan ca 39 procent intresserar inte. 35 procent är osäkert och har svårt att ge konkret svar på frågan. Vilka sociala nätverk är du själv aktiv i?

22 Generella slutsatser:
”Jag tycker att kommunens webbplats är väldigt fin idag jämfört med tidigare.” De flesta är nöjda och tycker att webbplatsen fungerar bra Första sidan upplevs rörig. Det är många gardiner och rubriker. En del tycker att clownen inte passar till en seriös kommunsida och att förstasidan ska vara enklare och renare, t ex kan nyheter presenteras via länk istället för direkt på första sidan Många tycker att det är svårt att hitta kontaktpersoner: politiker och tjänstemän – man vill gärna se direktlänkar Många tycker att det är svårt att hitta den information man söker – några önskar mer personifierade sidor (fler portaler?) Uppdateringen upplevs inte ske tillräckligt ofta - t ex sidorna om förskola och skola och stadsplanering. Sökfunktionen behöver utvecklas så att det blir lättare att hitta rätt Svårt för de kommuninvånare som har ett annat modersmål än svenska att ta del av informationen på webben. ”Den ger ett lite rörigt intryck med texter, bilder och rubriker på samma sida” ”Sett utifrån verkar det inte som om tjänstemän o politiker vill att man stör.” ” Det känns som att jag får klicka runt en hel del innan jag kommer rätt. Infon ligger inte där man tror.” ”Lite mer aktuella uppdateringar om status vad det gäller bygg och stadsplanering” ”Förskolan och skolan är dåliga på att uppdatera sina sidor” ” Det ska vara lättare att söka. Svaren man får när man söker är ibland obegripliga och inte alls relevanta.” ” det behövs info på flera språk”


Ladda ner ppt "Ahmad Azizi Demokratiutvecklare Kommunledningsförvaltningen "

Liknande presentationer


Google-annonser