Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognition och privatekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognition och privatekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Kognition och privatekonomi
Ekonomikoll Kognition och privatekonomi Det här är en presentation av Riksförbundet Attentions projekt ”Ekonomikoll” som handlar om att uppmärksamma kopplingen mellan NPF (kognitiva och exekutiva funktioner) och privatekonomi, samt att uppmärksamma vilka strategier och hjälpmedel som kan göra skillnad.

2 Riksförbundet Attention
Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider information och kunskap Attention har ca 57 lokala föreningar runt om i landet. Vi arrangerar medlemsaktiviteter och bedriver påverkansarbete för att skapa bättre villkor för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga. Attention har över medlemmar. Både personer med egen diagnos, anhöriga och yrkesverksamma.

3 Empowerment Alla människor har kapacitet och resurser
Alla människor är subjekt och med rätt stöd kapabla att styra över sina egna liv Viktiga förutsättningar både för att kunna förändra sin egen situation och för att ge stöd till någon annan.

4 Lösningsfokus Se till det som fungerar – och gör mer av det Små steg
Microverktyg Attention arbetar mycket med lösningsfokus – dvs att ha fokus på de delar som redan fungerar och lära sig av det. Genom att hitta våra resurser och vad vi gör som fungerar kan vi också bli bättre på att hantera de situationer och områden som inte fungerar lika bra. Attention har tagit fram olika material där metoden Lösningsfokus beskrivs närmare, exempelvis boken ”Det finns alltid ett sätt”. En viktig princip är att små steg leder längre. Vi använder oss därför av microverktyg för att göra små förändringar, en i taget. Det tar tid att få in rutiner och ändra vanor – därför är det viktigt att ta ett steg i taget för att inte bygga in misslyckanden.

5 Framgångsfaktorer All personal har kunskap om funktionsnedsättningarna och vilka hinder som kan uppstå Alla känner till svårigheterna och kan bemöta på rätt sätt och nivå Ett arbetssätt som visar att man TROR PÅ och SER individen Stabila och mogna vuxna som klarar provokationer, kan sätta gränser och hålla strukturen Bra samarbete med anhöriga Det här är viktiga aspekter för att framgångsrikt kunna stödja någon i t ex privatekonomiska frågor Att ta hjälp av anhöriga kan vara ett sätt att stödja personen att få till rutinerna hemma. Kanske kan någon annan sitta med, eller påminna om vad som ska göras? Att involvera andra när man ska få till en ny rutin kan vara ett bra sätt att möjliggöra att man lyckas!

6 NPF och ekonomi Projekt med stöd från Konsumentverket
som riktar sig till unga med ADHD och närliggande diagnoser Ska bidra till ökad medvetenhet om vikten av att kunna planera sin ekonomi Ska upplysa om hur man med hjälp av strategier och hjälpmedel kan ta kontroll över sin ekonomi Överskuldsättningen ökar, inte minst hos unga. Attentions medlemmar och andra med NPF är extra sårbara för att hamna i ekonomiska svårigheter. Dels för att många har en sämre ekonomi än befolkningen i övrigt och dels för att många av de funktioner som krävs för att få koll på sin ekonomi är just de aspekter man kan ha svårt med om man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men det finns många strategier och hjälpmedel som kan göra stor skillnad och underlätta för den som vill få bättre ekonomikoll!

7 Vinster med ekonomikoll
Ökad självständighet Avlasta anhöriga Förhindra skuldsättning – friare liv Möjlighet att planera för framtiden Privatekonomi hänger ihop med så många andra aspekter, både att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och med folkhälsofaktorer. Att få bättre koll på sin ekonomi kan därför vara ett sätt att få mer självständighet i vardagen och möjlighet att planera för framtiden. Det är också ett sätt att avlasta för anhöriga och avlasta RELATIONEN med anhöriga. Många anhöriga lägger ner både mycket tid och pengar på att stödja sina närstående med NPF. Att personer får bästa möjliga förutsättningar att hantera sin egen ekonomi underlättar också för anhöriga.

8 Mål med ekonomikoll Kartläggning av de största bekymren som kan uppstå i samband med ekonomi när man har NPF Framtagande av material med information och tips Lokala träffar på temat Ekonomikoll Inom ramen för projektet har vi haft intervjuer och träffar för att få reda på vilka ekonomiska situationer som ställer till problem för målgruppen. Vi har tagit fram material som riktar sig både till personer med egen funktionsnedsättning – exempelvis ett studiecirkelmaterial med tre träffar där man bland annat lär sig strategier och får möjlighet att göra en budget och ekonomisk planering. Vi har också arrangerat lokala träffar på temat Ekonomikoll runt om i våra föreningar där medlemmar diskuterat privatekonomiska frågor och vilka strategier och hjälpmedel som kan vara till hjälp.

9 Viktigt för att klara sin ekonomi
Komma ihåg Organisera Samordna Överblicka Skapa rutiner Se sammanhang Göra konsekvensanalyser Det här är egenskaper eller funktioner man behöver ha för att klara av att hantera sin ekonomi.

10 Citat från målgrupp ”Månadslön är ett för stort begrepp. Jag lever i nuet.” Ett citat från en av fokusgrupperna i Ekonomikoll. Det exemplifierar att tidsuppfattning och svårigheter att visualisera och planera kan ställa till svårigheter i att få till en långsiktig planering av sin ekonomi.

11 Problemområden vid kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar
Minnet Automatisering Skapa rutiner KASAM – känsla av sammanhang Organisera Samordna Påbörja Avsluta Ha överblick Det här är vanliga problemområden vid kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar som många med NPF känner igen sig i. Om man jämför den listan med listan över vilka egenskaper som är viktiga för att klara av att ta hand om sin ekonomi, är det lätt att se att ens ekonomiska situation kan påverkar väldigt mycket av en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att skapa rutiner, planera och få överblick. Det är viktigt att komma ihåg!

12 Citat från målgrupp ”Impulsköp är det dummaste man kan göra. Ändå händer det jämt.” Citat från en fokusgruppsintervju.

13 Ytterligare komplikationer
Tidigare misslyckanden Pålagringar Redan kört i botten Integritet Svårt att veta var man kan be om hjälp Dåliga baskunskaper om ekonomi Det finns många ytterligare komplikationer som kan göra det extra svårt att själv få ordning på sin ekonomi, men också att ta emot stöd och hjälp från andra. Många har många tidigare misslyckanden i bagaget, vilket gör att självförtroendet och tilltron till sin förmåga kan vara låg. Många kan ha väntat länge innan de söker hjälp, vilket gör att den ekonomiska situationen kan vara körd helt i botten. Känslor av skam kan göra att det är integritetskränkande att be om hjälp för att få ordning på något man tycker att man borde ha klarat av själv. För många är det ett stort steg att be om hjälp, det kan också vara svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp och stöd både med ekonomi och andra delar av vardagen. Det kan också finnas komplikationer i form av dåliga baskunskaper om ekonomi som gör att det är extra svårt att få översikt.

14 Citat från målgrupp ”Jag öppnar inte ens breven. Antingen glömmer jag eller så orkar jag inte. Det är ju ändå ingen idé.” Citat från fokusgruppsintervju

15 Citat från målgrupp ”Till slut tog jag snabblån för att kunna betala andra snabblån. SMS-lån är det som fick allt att rasa.” Citat från fokusgruppsintervju

16 Strategier för att få koll på sin ekonomi
Anpassade, konkreta verktyg/hjälpmedel Börja om Lösningsfokus Målbilder Tålamod Veckovisa avstämningar Stöd av andra Strategier för att få koll på sin ekonomi

17 Strategier, fortsättning
Betala räkningar direkt Använd autogiro Använd e-faktura Buffert Sälja saker Ha en god bankkontakt

18 Strategier, fortsättning
Skriv inköpslista hemma före alla inköp Skjut upp handlandet – betänketid Köpfria dagar Lämna betalkortet hemma Märkt plats/förvaring för ekonomi hemma Budgetrådgivning God man/personligt ombud

19 Uttalade behov Larm- och påminnelsefunktioner Överskådlig dagskassa
Låsta konton Anpassad information om ekonomi som är begriplig Stöd i ekonomisk hantering som inte är kopplat till anhörig Hjälp till självhjälp Det här är exempel från Attentions medlemmar på strategier som kan vara nödvändiga. Larm- och påminnelsefunktioner för när räkningar ska betalas Att dela upp sin ekonomi i mindre delar – veckovis eller till och med dagsvis så att man inte gör av med mer pengar än man har råd med Att låsa sitt konto så att man inte kan använda kortet hur som helst, eller att ha ett speciellt konto för mat eller resande så att det alltid finns pengar till det. Många kan behöva anpassad information om ekonomi, att man går igenom grundligt, gärna med staplar och tabeller så att det blir konkret Stöd i ekonomisk hantering kan vara i form av en insats som boendestöd eller god man. Eller budget- och skuldrådgivare. Det avlastar anhöriga och blir också ett sätt att få ökad självständighet för individen. Det behövs hjälp till självhjälp så att man får bästa möjliga förutsättningar att få koll på sin ekonomiska situation och kunna planera sin ekonomi!

20 Viktigt att tänka på i möten
Tydligt uppdrag! Skriv en lista i punktform över vad som blivit sagt – dokumentera. Visualisera. Mindmap Använd konkreta ord. Tydlighet. Gör en beräknad tidsplan för varje led Dela upp arbetet i mindre delar Hänvisa Påminn Det här är viktiga aspekter för den som möter och stödjer personer med NPF.

21 Viktigt att tänka på i möten, fortsättning
Stöd att hantera information; skrivtavla, dator, smartphone Att göra-listor som man kan bocka av Påminnelsehjälpmedel som t.ex. sms, dator, digitalt fickminne Timers och timglas som påvisar tiden visuellt Färgkoder

22 Skapa förutsägbarhet Innan aktiviteten ska du/personen ha svar på:
Vad? Var? Hur? Vem? När? Hur länge? Vad händer sedan? Allmän info (adresser/koder/kontaktuppgifter)

23 KALLELSE! Onsdag den 6 september Kom till mig Klockan 13.00 Anna Vik
Kvarnvägen 4 Huset bredvid ICA Jag finns på Vi ska prata om: Ditt schema Dina hjälpmedel Ring mig om du inte kan komma! Telefonnummer 23

24 Hjälpmedel Mobiltelefon – påminnelsetjänster och appar (t ex Tink, bankernas appar) Internettjänster (t ex Överblick) Datorprogram (t ex Mina pengar) Kontanter Veckoscheman Budget Uppmärkning och tydliga platser i bostaden

25 Vill du veta mer? Mer information och material finns på vår hemsida,


Ladda ner ppt "Kognition och privatekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser