Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens - urinretention och avföringsinkontinens Marianne Babra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens - urinretention och avföringsinkontinens Marianne Babra."— Presentationens avskrift:

1 Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens - urinretention och avföringsinkontinens Marianne Babra samordnare för inkontinensfrågor i Uppsala län

2 Lagar, författningar och förordningar från socialstyrelsen
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993: 876 Förordning om medicintekniska produkter SFS 2002:160 Lag om läkemedelsförmåner SFS 2008:355 Patientdatalagen SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen SOSFS 2007:10 (M och S) samordning av insatser för habilitering och rehabilitering SOSFS 2008:1 (M) Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2013:6 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna SOSFS 2008:1 om användning av medicintekniska produkter SOSFS 2008:14(M) Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården är grundförfattning Ändringsförfattning SOSFS 2013:7visar ändringar i 2008:14 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

3 SOSFS 2008 :1 (M) Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Sjukvårdshuvudmannen bestämmer vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som skall fullgöra uppgiften att självständigt förskriva förbrukningsartiklar.

4 Förskrivare av förbrukningsprodukter/inkontinenshjälpmedel
legitimerad personal som t ex; läkare, uroterapeuter, stomiterapeuter, sjukgymnaster, barnmorskor sjuksköterskor/distriktssköterskor

5 Uroterapeut Uroterapeut- specialist inom området har 40 poäng högskoleutbildning och förskriver samtliga produkter som anges i en produktkatalog, även stjärnmärkta produkter (*). Det krävs specialistkompetens för att bedöma behov, prova ut, samt lära ut hantering av vissa hjälpmedel. Det finns också specialister som är stomi/tarmterapeuter.

6 Förskrivarutbildning inkontinenshjälpmedel
Hur ser det ut i Sverige dag?

7 FÖRSKRIVNINGSPROCESSEN
Förskrivaren samverkar med patient och eventuellt anhörig/närstående och väljer specifik produkt mot bakgrund av genomförd behovsbedömning.

8 Vem kan få hjälpmedel? Personen ska vara ansluten till försäkringskassan och bosatt i sitt hemlän Ha ett varaktigt behov av hjälpmedel. Bo i ordinärt eller i särskilt boende (ej inlagd för vård på sjukhus). Genomgått utredning enligt gällande riktlinjer (

9 Skattefinansierade inkontinenshjälpmedel
Förskrivna inkontinenshjälpmedel är kostnadsfria för brukaren i Uppsala län. Idag går det också att köpa inkontinenshjälpmedel på apoteket, i dagligvaruhandeln eller på nätet. Egenansvar - produkter som du får betala själv.

10 Viktigt att bakomliggande orsaker till inkontinensbesvär utreds

11 Redskap för att utreda inkontinens i öppen vård i Uppsala län finns på: Vårdprogram urininkontinens 2. Riktlinjer för kommunerna 3. Förskrivarstöd 4. Ansvarsfördelning vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 5. Nationella riktlinjer - NIKOLA

12 NIKOLA

13 Att ta hänsyn till vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material som alltid skall kartläggas individuellt En eller flera diagnoser Typ av inkontinens kön-ålder kroppsform/vikt/hudtillstånd Aktivitet/rörlighet Behov av hjälp/assistens Fysiskt/psykiskt/intellektuellt funktionshinder Miljöaspekter Avfallsmöjligheter/samhällsekonomiska aspekter

14 Att tänka på som förskrivare
Rätt mått - storlek och passform för midja, höft, stuss och lår Informera patienten om produktens hantering, skötsel, förvaring etc. Regelbunden uppföljning d.v.s. om produkterna fortfarande uppfyller behoven.

15 Förskrivning till barn
Kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker. Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredning när ett barn anses vara inkontinent. Riktlinjer för potträning samt enures- och inkontinensproblem finns i Barnhälsovårdens Metodbok i Uppsala län. Lokala regler kan gälla i landet.

16 Förskrivning till barn
I de fall barnets sjukdom eller funktionshinder medför en ökad förbrukning av blöjor, sker förskrivning av merförbrukningen upp till tre års ålder. Därefter förskrivs hela förbrukningen.

17 Enures Behandling av primär nattenures inleds normalt vid 6 års ålder (enl. BHV:s riktlinjer i Uppsala) Lakansskydd förskrivs som ett komplement till adekvata behandlingsåtgärder hos barnläkare (regler i Treklövern-katalogen).

18 Dispenser Ett upphandlat sortiment förväntas täcka de flesta behov av inkontinenshjälpmedel. Brukaren skall ha provat möjliga alternativ i det upphandlade sortimentet. Motiveringen skall vara medicinskt grundad. Upphandlingsgruppen tar ställning till dispensansökan.

19 Distributör Exempel på distributörer i Sverige är bl.a. Mediq och OneMed Sverige AB. Distributören lagerhåller och distribuerar varor till kunden/brukaren. Leveranstiden brukar vara mindre än en vecka.

20 Förskrivning/beställning via Internet (manuellt via fax)
Enskild eller gruppleverans. Beställningen är inte en journalhandling. Beställning för tre månaders förbrukning

21 Förskrivning/beställning
Beställningen noteras/kopieras och klistras in i journalen. Kontrollera alltid adressuppgifter, portkod etc. vid förnyad beställning/förskrivning. Vid felaktigheter returneras varorna och leveransen till kunden försenas. Taggar = telefonavisering. Vid t.ex. fel leveransadress alt. fel/skadad produkt, kontaktas distributören omgående så att de har möjlighet att åtgärda felet. Post Nord levererar produkterna i Uppsala län. De är OneMeds underleverantör.

22 OneMed Sverige AB HomeCarebutiken: www.onemedbutiken.com
Personligt användar- ID och lösenord kopplat till ett betalaransvar i verksamheten. Vid ansökan: kontakta OneMed. Obs! Kontakta OneMed och ändra er inlogg när ni byter arbetsplats! Restnoterade varor ska ej beställas om, utan levereras till mottagaren så snart den är tillgänglig. - Vid frågor: se pappersföljesedel (som medföljer kartongen) eller kontakta OneMed Kontrollera beställningen med fakturan, då felaktigheter kan förekomma.

23 Treklöverns produktkatalog
Innehåller bl.a: - Information från ansvariga (upphandlingsgruppen) i Treklövern. - Om förskrivningsregler. - Prislistor för frakt och påslag på varukostnad. - Distributörens tjänster beskrivs. - Produktgrupper/produktblad etc. - Absorptionsguide.

24 Produktgrupper absorberande hjälpmedel
fixering för absorberande produkter bäddutrustning tappningskatetrar kvarliggande katetrar och tillbehör till tappnings- och kvarliggande katetrar urindroppssamlare och tillbehör till urindroppssamlare tömbara urinuppsamlingspåsar, slutna urinuppsamlingspåsar, urinuppsamlingskärl, upphängnings- och fästanordningar för urinpåsar avförings och urinstoppande hjälpmedel (*) - märkta

25 Avvikelsehantering av produkter
Lokala regler/rutiner gäller för avvikelsehantering gällande medicintekniska produkter. Aktuell produkt tillsammans med produktionsdatum, artikel- och kartongnummer underlättar felsökning. Blankett finns på Socialstyrelsens hemsida tillsammans med författningen SOSFS 2013:6 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna SOSFS 2008:1 om användning av medicintekniska produkter IVO = Inspektion för Vård och Omsorg

26 Inkontinensverksamheten i Uppsala län
Det finns en Överenskommelse mellan landstinget och kommuner i Uppsala län. Ett Inkontinensråd leder verksamheten Varuförsörjningen inom landstinget leder upphandling av inkontinens/urologiskt material samt distributionstjänst.


Ladda ner ppt "Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens - urinretention och avföringsinkontinens Marianne Babra."

Liknande presentationer


Google-annonser