Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter om ersättningsfrågor i svenska vattenskyddsprocesser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter om ersättningsfrågor i svenska vattenskyddsprocesser"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter om ersättningsfrågor i svenska vattenskyddsprocesser
Magnus Liedholm

2 Disclaimer Detta föredrag utvärderar inte ersättningssystemet.
Jag företräder inte Swecos uppfattning i frågan. Min erfarenhet, om bl.a ersättningsfrågor i samband med vattenskyddsprocesser, baseras på drygt 140 vattenskyddsområden åt ett 30-tal kommuner.

3 Ersättningsfrågor i samband med vattenskydd är en gammal historia…
”…Det är vidare förbjudet att kasta sopor och avfall i floden Ilissos…” Inristades och sattes upp på båda sidor om floden (Aten 420 f.Kr.). ”...Det är förbjudet att tvätta något, att bada och att kasta skräp eller något annat i brunnen. Överträdelse av förbudet bestraffas med böter två drakmer till templet…”(Delos, 400-talet f.Kr.). ”…Det är icke tillåtet att i helgedomens brunnar kasta ned vare sig offerkakor eller annat. Den som bryter mot förbudet är skyldig att rengöra Nymfernas helgedom på det sätt som seden kräver…”(Kos, 300-talet f.Kr.)

4 Mina erfarenheter om ersättningsfrågor
Förr (”år~ ”), fick man inte sällan ”instruktioner” ta fram vattenskyddsföreskrifter som inte kunde medföra rätt till ersättning. Efter ca år 2000: Aldrig. Ersättning är numera en ”inte-fråga” inom kommunerna, och hänskjuts till domstol. Om vattenskyddsföreskrifterna innebär ”avsevärd försvårad markanvändning inom del av fastighet”, vilket är laga grund för ersättningsanspråk, uppfattar jag att detta är okontroversiellt hos kommunerna.

5 Mina erfarenheter från remisskommentarer
Grovt ca 30% handlar om bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen. Grovt ca 25% handlar om ersättnings- eller kostnadsfrågan. Grovt ca 20% handlar om petroleumprodukter, avlopp, väghållning och övrigt. Grovt ca 5% handlar om processen/kommunens handläggning. Grovt ca 5% handlar om skogsbruk, skogsupplag. Grovt ca 5% handlar om inskränkningar i äganderätt/brukningsrätt. Grovt ca 5% handlar om vattenskyddsföreskrifters utformning. Grovt ca 5% handlar om vattenskyddsområdets storlek.

6 Översiktlig fördelning på remisskommentarer

7 Hypotes? Fastighetsägare/verksamhetsutövare kommenterar det som de tycker är viktigt. Om det fanns någon generell brist inom någon grupp, så borde detta framgå tydligt med en stor relativ andel med kommentarer inom denna grupp.

8 Mönster Hypotes: Fastighetsägare/verksamhetsutövare kommenterar det som de tycker är viktigt. Om det fanns någon generell brist inom någon grupp, så borde detta framgå tydligt med en stor relativ andel med kommentarer inom denna grupp. Är 1: Relativ ojämn fördelning av synpunkter på många olika grupper som vattenskyddet berör. Är 2: Olika vattenskyddsprocesser (olika verksamhetsutövare) har olika fördelningar av kommentarer på de olika grupperna. Är 3: Ersättnings-/kostnadskommentarer och bekämpningsmedelskommentarer är vanligt förekommande.

9 …vilket för mig betyder:
Det finns tecken på systematiskt upplevd brist utifrån lämnade kommentarer. Kommentarer om ersättning/kostnad, bekämpningsmedel och växtskyddsmedel sticker ut något, men detta regleras i andra lagrum/föreskrifter. I stort sett det mesta inom vattenskydd lämnas kommentarer på.


Ladda ner ppt "Erfarenheter om ersättningsfrågor i svenska vattenskyddsprocesser"

Liknande presentationer


Google-annonser