Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktauppsats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktauppsats."— Presentationens avskrift:

1 Faktauppsats

2 Skönlitteratur vs Facktext
Ofta är en text indelad i enheter, delar, t ex kapitel. En facktext är ofta så uppdelad, i kapitel eller stycken, med egna rubriker. En skönlitterär text däremot är sällan indelad i på det sättet. Om den är uppdelad är den uppdelad i längre kapitel, oftast numrerade. En facktext innehåller fakta som redovisas i en källförteckning. Man ska kunna kontrollera det som står. I en skönlitterär text kan man blanda fakta och fiktion, kanske helt utan fakta… En faktauppsats följer en viss form, med inledning, avslutning, rubriker framsida osv., medan en skönlitterär text har en friare form. En faktauppsats är till största delen opersonligt skriven utan egna tankar eller värderingar. Dessa kommer under en separat rubrik efter att faktaredovisningen är gjord.

3 Faktauppsatsens olika delar:
Framsida Sammanfattning Innehållsförteckning Inledning, frågeställning, metod ”Faktadel” Diskussion och slutsats Källförteckning

4 Framsida Titel På framsidan ska du skriva din titel på arbetet.
Titeln ska var kort och tydlig. Det ska vara lätt att förstå vad texten handlar om. Längst upp står skola och datum när uppsatsen är klar. Datumet är inte alltid viktigt att det finns med, eftersom terminen finns angiven. I nedre högra hörnet står ditt namn, klass, termin och för vilken handledare (lärare) du skrivit uppsatsen. Framsidan har inget nummer så ingen sidnumrering är nödvändig. Mellringeskolan Titel Nils Andersson 9C VT 12 Handledare: Lärarens namn

5 Sammanfattning En sammanfattning berättar i stort vad uppsatsen handlar om. Man ska kunna se i denna om man är intresserad av innehållet, eller om den rör den information man själv är intresserad av att ta reda på. Man ska kunna plocka bort sammanfattningen och därför tänker man att det är sidan 0. Texten ska vara vänstercentrerad. Sammanfattning Denna uppsats handlar om förintelselägren under andra världskrigen. Den reder ut skillnaden mellan arbetsläger, förintelseläger och koncentrationsläger. I uppsatsen skriver jag om hur urvalsprocessen till respektive läger gick till och jämför dem.

6 Innehållsförteckning
I Innehållsförteckningen finns uppsatsens alla delar med, förutom innehållsförteckningen självt. Varje rubrik och nummer på rubrik finns med och sidan där rubriken står. Det är viktigt att man skriver exakt samma rubrik som står i uppsatsen. Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Frågeställning 2 Metod 2 Nazisternas huvudtanke 3 Olika läger 3 5.1 Arbetsläger 3 5.2 Koncentrationsläger 4 Diskussion 5 Källförteckning 6 1

7 Faktatext / Brödtext / Stoff
Här börjar själva innehållet i uppsatsen. Inledning: Skriv en intresseväckande inledning i vilken mottagaren förstår vad du vill skriva om, varför och i vilket sammanhang. Frågeställningen talar om varför du skriver om detta och vad du vill lära dig om ämnet. Metod talar om hur du tänker gå tillväga för att hitta den information du söker. Detta är sida 2 i uppsatsen. Innehållsförteckning är sida 1. Huvudrubrikerna är numrerade. Inledning Under andra världskriget ägde förintelsen rum. Fem miljoner människor blev dödade eller utnyttjade för sin tros skull, för sina fysiska bristers skull, för sin sexuella läggnings skull, liksom för många andra skäl. Denna uppsats handlar om dessa människor, deras levnadsöden och den ideologi som drabbade dem. 2 Frågeställning Jag vill ta reda på vilka läger som fanns och hur de användes. Jag vill ta reda på hur människorna hamnade i dessa läger och vad sim skedde där. Dog lika många människor i alla läger, var det rätt att välja ut människor på det sätt de valdes ut. 3 Metod Jag tänker ta reda på fakta genom de böcker vi använder i undervisningen. Jag tänker använda Internet och biblioteket och använda tankar och citat från Mietech Grochners föreläsning. 2

8 Fortsatt brödtext… Här fortsätter alltså uppsatsen…
Fortfarande numreras rubrikerna, men här ser vi också underrubriker som numreras underställda huvudrubriken… Märk att sista delen i texten fortsätter på nästa sida, men rubriken finns på sid 3 och därför står så i innehållsförteckningen. 4 Nazisternas huvudtanke Nazisternas huvudtanke var att utrota alla judar, alla oliktänkande eller onödiga invivider för att få ett renrasigt släkte. …. 5 Olika läger Under andra världskriget fanns många olika läger dit man skickade de individer man önskade göra sig av med… 5.1 Arbetsläger På arbetslägren…. 3

9 Fortsatt brödtext… Fortsatt brödtext. Presentera all den fakta du vill presentera. Diskussion: I denna del kan du återkomma till din frågeställning eller egna tankar om den fakta du presenterat. Du kan inleda med frågeställningar igen men annars skriver du som du vill men diskuterar runt den frågeställning/det problem du hade/vad du ville ta reda på… Diskussionen är personligt skriven men ska hålla sig till sak, vara tydlig i sina argument och tankegångar. 5.2 Koncentrationsläger 6 Diskussion Hur kunde Hitler få igenom sina tankar utan att någon reagerade? Hur kunde detta få ske? Misstänkte inte någon vad som skulle ske? Var arbetsläger bättre än koncentrationsläger? 4

10 Källförteckning Alla källor ska redovisas!
Var noga med att skriva upp sökvägar/sökord/adresser du använt på Internet. Glöm inte datum! Överväg om du använder en trovärdig och säker källa! Källförteckning Litteratur: Fredriksson, Bengt (2009), Europa brinner – Hitler och andra världskriget; LL-förlaget, Stockholm. Piper/Swiebocka (2005), Auschwitz, nazisternas dödsläger. Strzelecki, Andrzej ”Utplundringen av de i lägret mördade judarna”. Utgiven av statliga museet Auschwitz-Birkenau. Elektroniska källor: Muntliga källor: Föreläsning Mietek Grochner, Mellringeskolan, 6

11 Layout Alla rubriker ska se likadana ut!
Brödtexten ska hålla samma format och samma storlek – vi vill ha storlek 12! Rubrikerna ska ha samma storlek som texten – de kan på sin höjd vara i fetstil! Var på sidan hamnar rubriken? Tänk på att du endast har två mellanslag mellan de olika delarna! Bilder kan infogas. Kom ihåg att bilden ska stödjas av en text som förklarar sammanhanget med innehållet. Glöm inte sidnumrering! Typsnittet ska vara Times New Roman eller liknande. Tips! Gör framsida, sammanfattning i ett eget dokument. Lämna första sidan i det andra dokumentet tom för att sedan kunna göra innehållsförteckningen sist. Denna sida blir 1.

12 Bedömning Svenska: G: Du visar att du klarar att skriva en uppsats på dator utifrån grundläggande skrivregler. Du klarar att dela in texten i olika delar och klarar att göra en framsida, innehållsförteckning och en källförteckning. För G-nivån behöver du inte ha med syfte och metod. Genom ditt språk kan du återberätta den fakta du hittat på ett sätt som mottagaren förstår utifrån det ämne du valt. VG: Samma som ovan men du har också med syfte och metod. Du visar att du kan använda flera olika källor och sätta samman dem i en egen text. Du visar säkerhet för formen och har kunnat visa hur du tänker utifrån det ämne och frågeställning du valt. MVG: Samma som de båda ovan, samt att du visar stor säkerhet för formen. Du har ett anpassat språk och innehåll till den mottagare som ska läsa uppsatsen och visar tydligt hur du tänker och lyfter fram din frågeställning i diskussionen.

13 Bedömning Historia: G: Du kan berätta grundläggande fakta, korrekta personer, platser och årtal. Du kan använda en källa och plocka ut det som du anser vara det viktiga. Du kan visa vad som är utmärkande för denna person, händelse eller plats. VG: Samma som ovan. Du kan säga vad du tycker och tänker om olika historiska händelser eller personer och i vissa fall kunna besvara frågan Varför?. MVG: Samma som båda ovan, men här ska du visa att du använt flera källor och granskat dem kritiskt. Du kan se skillnader och likheter mellan personer, händelser eller platser men också kunna dra några paralleller till vad som exempelvis händer idag. Du kan också besvara frågan Varför?.


Ladda ner ppt "Faktauppsats."

Liknande presentationer


Google-annonser