Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myter och fakta om cannabis

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myter och fakta om cannabis"— Presentationens avskrift:

1 Myter och fakta om cannabis
Föreläsning som kan varieras från 20 minuter till en heldag. På slutet finns frågor att diskutera. Uppdaterad maj 2013

2 Cannabissativa Hasch Marijuana THC + CBD

3 Cannabisruset Akut rus Kroniskt rus Aktiv fas 15-45 min
Passiv fas 1-3 timmar Kroniskt rus

4 Vem kan man lita på i cannabisdebatten?

5 Forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter
Korrekta källor Forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter Officiell statistik

6 Winston De La Haye psykiater, beroendeläkare Kingston, Jamaica: Det finns ett vetenskapligt konsensus om cannabis.

7 Osäkra källor Allt annat

8 Mina källor World Drug Report www.unodc.org
ECNN årsrapport (holländsk beroendevård) Skador av hasch och marijuana Jan Ramström Marijuana och frihet Pelle Olsson + senare forskning se tex: drugnews.nu

9 8 myter om cannabis

10 Argument 1 Cannabis är en ”lätt” drog

11 Inte i vårt land. Cannabis är tung narkotika. David Basangwa
chefsläkare, Butabika psykiatriska sjukhus, Uganda: Inte i vårt land. Cannabis är tung narkotika.

12 Detta vet vi om cannabisskador
Intellektuella funktioner försämras Ökad risk för allvarliga psykiska sjukdomar Beroendeframkallande Inkörsport till andra droger Ökad risk för trafikolyckor Fosterskador Vissa typer av cancer Lungskador

13 Victor, 24, f.d. cannabisrökare
”Den värsta skadan med cannabis är att det stora livsperspektivet försvinner. Du blir apatisk utan att fatta de själv, du tappar lusten och nyfikenheten att träffa nya människor, du tappar din livsenergi just i den ålder då du behöver den som bäst.”

14 Hjärnans utveckling Utvecklas från lillhjärnan och framåt.
Grå substans (=nervceller) tunnas ut medan vit substans (=nervtrådar isolerade i fett) blir tjockare. Onödiga kopplingar mellan nervceller försvinner och signaleringen blir effektivare. Pannloberna/frontalloberna mognar sist.

15

16 Ung hjärna funkar annorlunda
Starkare kickar (tex: droger, upplevelser, förälskelser) Större risktagande Känsligare för grupptryck Orsak: pannloberna är inte färdigutvecklade. De styr samordning, beslut, omdöme impulskontroll.

17 Tre framsteg i cannabisforskningen
Kartläggningen av människans eget cannabinoida system Ökad neuropsykologisk kunskap Avbildningstekniker

18

19 Cannabisreceptorer binder till:
Anandamid, 2-AG (endogent cannabis) THC Syntetisk cannabis (Spice m.m)

20 Spice/syntetiskt cannabis
Diverse kryddor, växtdelar eller te som blandas med den syntetiska produkten Innehåller lösningsmedlet aceton. Leverskador? Molekylerna ändras hela tiden för att undvika narkotikaklassning Skadeeffekterna dåligt kartlagda. Ruset liknar cannabisrus + ett rus av lösningsmedlet. Mer oberäkneligt.

21 Senaste nytt Cannabisrökares hjärnor reagerar svagare vid glädje, rädsla, sorg, skam, ilska. Unga hjärnor skadas mer. Hjärnan är färdigutvecklad vid år Cannabis hämmar utvecklingen till vuxenhjärna. Intellektuella skador kvarstår efter drogfrihet Cannabisrökares hjärnor åldras tidigare.

22 Cannabis andel av narkomanvård
Europa 25% USA/Kanada 30% Sydamerika 40% Oceanien 40% Afrika 63% Asien 12%

23 Argument 2 Alkohol är farligare

24 Mina synpunkter på alkoholargumentet
Det är hyckleri att hylla alkoholen och samtidigt vilja förbjuda cannabis. Farligheten kan inte jämföras: Alkohol orsakar stor skada för individen och samhället. Det gör Cannabis är också.

25 Cannabis stannar kvar längre i kroppen.
Majoriteten tycker att alkohol ska vara tillåtet och cannabis förbjudet. Alkoholens skadeverkningar är inget argument att legalisera cannabis. För unga är cannabis skadligare. 25

26 Beroendevård i Holland <25 år
[i] Key figures addiction care

27 Argument 3 Bruket är redan alltför utbrett

28 Cannabis årsprevalens 15-65 år
Världen 2,9 -4,3% Afrika 7,3% Europa 6,8% USA/Kanada 12-14%, Sverige 2 %

29 Argument 4a Frihet att få göra det man vill

30 Frihet och demokrati Demokrati förutsätter att man inte får göra som man vill. Individen måste underkasta sig begränsningar av sin frihet (=lagar och regler) för att nå en kollektiv fördel.

31 … så länge man inte skadar andra.
Argument 4b … så länge man inte skadar andra.

32 Det är skillnad på bruk och missbruk
Argument 5 Det är skillnad på bruk och missbruk

33 Många brukare - fler problem
Låg konsumtion: Sverige 9,5 milj ca i behandling Hög konsumtion: Danmark 5,5 milj ca 8000 i behandling Holland 16,6 milj ca i behandling Ontario, Kanada 13 milj ca i beh.

34 Argument 6 Cannabis är ett läkemedel

35 Fel. Cannabis för rökning är inte godkänt som läkemedel i något land

36 Cannabis kan lindra illamående, smärta och kramper (vid MS) samt öka aptiten.
Syntetisk THC finns redan som läkemedel. Trots det används ”medicinsk” marijuana i Holland: som te eller inhalation. USA: i 18 delstater – i strid med FDA. Kanada: statliga licenser

37 Cannabis årsprevalens 15-65 år
Världen 2,9 -4,3% Afrika 7,3% Europa 6,8% USA/Kanada 12-14%, Sverige 2 %

38 Argument 7 Förbudet

39 Varför narkotikaförbud?
1. Narkotika är skadligt a) för brukaren/missbrukaren b) för familj/vänner/arbetskamrater c) för samhället 2. Förbudet minskar användningen Ju mindre bruk desto mindre missbruk 3. Legalisering ökar användningen

40 Förbudet fungerar inte.
Argument 7a Förbudet fungerar inte.

41 Resultat av narkotikaförbudet?
För 100 år sedan: 2 miljarder människor 16 miljoner opiumslavar enbart i Kina 100 år av internationell narkotikakontroll: 7 miljarder människor miljoner ”problematiska droganvändare” globalt

42 Legalisering krossar maffian.
Argument 7b Legalisering krossar maffian.

43 Beate Hammond INCB: ”Det är naivt att tro att maffian försvinner vid legalisering. Istället ökar tillgången på narkotika.”

44 Massor av cannabisrökare sitter i fängelse
Argument 7c Massor av cannabisrökare sitter i fängelse

45 Svar på argument 7 c Cannabisrökare i Väst sitter praktiskt taget aldrig i fängelse enbart för konsumtion eller litet innehav. Inte ens i USA. Smuggling, försäljning, odling, större innehav leder till fängelse.

46 Argument 8 FN-konventionen tillkom av ett misstag

47 FN:s allmänna narkotikakonvention 1961
(Single Convention on Narcotic Drugs) Omfattar opiater (heroin, morfin, opium) kokain och cannabis. Dessa är tillåtna enbart för vetenskapliga och medicinska ändamål. Har ratificerats av 186 stater (FN har 195).

48 Jennifer Kimani Kenya (Nacada):
En tillåtande inställning till cannabis leder inte till något gott. Enda alternativet för oss är strängare lagar. Vår sociala och ekonomiska situation är alltför bräcklig för att vi ska kunna ha det på något annat sätt.

49 Solidaritet (= att inte bara tänka på sig själv)
Med alla utvecklingsländer som har mycket svårare än vi att klara av missbruksproblem. Med våra egna unga som riskerar att fastna i missbruk och beroende.

50 Slutsats Ju färre som röker cannabis desto bättre för alla.

51 Frågor att diskutera 1. Vi låtsas att du nyligen börjat röka cannabis. Du gillar effekten. Du känner dig lugn och får roliga tankar. När du röker med dina kompisar kan ni sitta och tokskratta åt ingenting. Uppgift: a) Räkna upp ytterligare några skäl för att röka cannabis även i fortsättningen. b) Räkna upp argument för att inte fortsätta att röka cannabis.

52 2. Du upptäcker att din 16-åriga syster eller bror som har börjat röka cannabis. Det verkar inte bara vara vid enstaka tillfällen. Era föräldrar vet ingenting. Hur gör du? a) Frågar om han/hon kan skaffa till dig också. b) Låtsas som ingenting. c) Pratar med ditt syskon. Försöker avråda från att fortsätta. Vilka argument använder du? d) Berättar för dina föräldrar. Efter varje svar ska du argumentera varför du gör på det sättet eller varför du inte gör någonting.

53 3. Myndigheterna ska inte lägga sig i vad enskilda personer gör med sina kroppar, åtminstone om man inte skadar någon annan. Därför borde det vara totalt fritt att använda cannabis och andra droger. a) Håller du med helt eller delvis? Argumentera varför. Ska det i så fall även vara tillåtet för barn? Ska det kunna säljas överallt? Ska vem som helst kunna starta en cannabisodling eller amfetaminfabriker? Ska även annan narkotika och alla nya droger vara tillåtna? Ska narkotiska läkemedel till exempel morfin och sömntabletter kunna köpas utan recept? b) Argumentera emot att cannabis och annan narkotika ska vara tillåtet. Vilka är de viktigaste argumenten?

54 4. a) Tror du vad som står i dina läroböcker, eller vad lärarna berättar om alkoholens skadeverkningar? Om kemiska reaktioner? Världsrymden? Om Sveriges geografi? Om djur och natur? Om människokroppen? Varför gör du det? b) Tror du på vad dagens föreläsare, Pelle Olsson, polisen, socialtjänsten har berättat? Varför i så fall? Eller varför gör du inte det? c) Finns det en dold agenda i cannabisfrågan; att svenska myndigheter systematiskt har bedrivit skräckpropaganda eller överdrivit skadeverkningarna. Ge exempel! Vad skulle i så fall vara syftet? d) Anser du att dagens föreläsare och de svenska myndigheterna inte medvetet har ljugit om cannabis och narkotika, men att de är okunniga? De menar väl, men har inte förstått hur det verkligen ligger till. Vilka sitter i så fall inne med sanningen och vilka bevis finns det för det inte är som de svenska myndigheterna påstår.

55 5. Cannabis är förbjudet, alkohol är tillåtet – åtminstone för vuxna
5. Cannabis är förbjudet, alkohol är tillåtet – åtminstone för vuxna. a) Är det en bra lagstiftning? Varför i så fall? b) Borde cannabis vara lika tillåtet som alkohol? Varför i så fall? c) Vilka positiva effekter skulle inträffa om cannabis skulle bli lika tillåtet som alkohol? d) Vilka negativa effekter skulle inträffa om cannabis blev tillåtet?

56 6. Du upptäcker att några elever på den här skolan röker cannabis på fritiden. Du har sett det flera gånger. Det är inte dina närmaste vänner. När och hur kommer du att reagera på detta? a) Aldrig. Det är var och ens ensak om de vill använda droger. b) Det räcker att du vet att det förekommer för att du ska vilja göra något för att stoppa det. Du gillar inte att det finns narkotika här på orten. Men vad gör du? c) När du upptäcker att de röker även på skoltid och att fler på skolan är med i det gänget vill du göra något. Vad gör du i så fall? Pratar med kompisar som inte röker? Pratar med lärarna? Dina föräldrar? Polisen? d) Du reagerar först när ett par av dina bästa kompisar börjar vara med i gänget som röker cannabis? Hur gör du konkret? Vilka pratar du med? e) Du struntar i cannabisgänget och de kompisar som röker ända tills du inser att din lillasyster/lillebror som går i nian har börjat hänga ihop med det här cannabisgänget. Vad gör du nu?


Ladda ner ppt "Myter och fakta om cannabis"

Liknande presentationer


Google-annonser