Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridiska aspekter vid ansökning om Tekes- och EU-finansiering Jari Vuorijoki, JL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridiska aspekter vid ansökning om Tekes- och EU-finansiering Jari Vuorijoki, JL."— Presentationens avskrift:

1 Juridiska aspekter vid ansökning om Tekes- och EU-finansiering Jari Vuorijoki, JL

2 Lagstiftning Lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 13.6.1929/228 Lag om grunderna för avgifter till staten 21.2.1992/150 Lag om offentlig upphandling 23.12.1992/1505

3 En ansökan eller ett anbud? EU:s sk. "public procurement” är inte en ansökan Ministerierna gör likadana anskafningar

4 Avgiftsbelagd kundtjänst eller inte Om man producerar varor t.ex. kemikalier i laboratoriet för ett företag så är det alltid kundtjänst. Likaså är temporär överlåtelse av nyttjanderätter och andra rättigheter kundtjänst. "En prestation skall i synnerhet vara avgiftsbelagd, om också någon annan än en statlig myndighet utför den eller en jämförbar prestation mot avgift eller om prestationen hänför sig till mottagarens ekonomiska verksamhet." I övriga fall är kriterierna öppnare beroende om man kan tolka det som beställningsarbete eller inte. Man ser på vem styr arbetet, vem som har nytta av resultatet och vem som har initierat projektet. Om det tolkas som ett beställningsarbete så är det kundtjänst.

5 Offentliga upphandlingar Om förfaringssätt och andra frågor som gäller upphandling vars värde uppgår eller överstiger ett visst belopp, sk tröskelvärdet, bestäms genom förordning i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning Vid upphandling skall befintliga konkurrensmöjligheter utnyttjas Om upphandling skall oberoende av dess värde antingen en annons publiceras eller anbud annars inbegäras av med hänsyn till upphandlingens omfång och art ett tillräckligt antal leverantörer En annan leverantör än den av vilken anbud har begärts har rätt att få en anbudsbegäran för att kunna lämna ett anbud Upphandling får göras utan anbudstävlan endast av särskilda skäl  värdet på upphandlingen är obetydligt  de grunder som fastställts för användning av direkt förhandlat förfarande, om vilka det stadgas i förordningarna om upphandling som överstiger tröskelvärdet

6 Avtal Tekes  Paralellprojekt: avtal i ansökningsskede EU  Letter of Intent  MoU  Föravtal  Konsortialavtal (preliminärt)


Ladda ner ppt "Juridiska aspekter vid ansökning om Tekes- och EU-finansiering Jari Vuorijoki, JL."

Liknande presentationer


Google-annonser