Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skapa, gestalta, kommunicera

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skapa, gestalta, kommunicera"— Presentationens avskrift:

1 Skapa, gestalta, kommunicera
Musik Förmågor Centralt innehåll Spela och sjunga Skapa, gestalta, kommunicera Lyssna, analysera och samtala Sång Instrumen-talspel Ensemble- spel Symboler Byggstenar Notation Skapa Gestalta Framföra Digitala verktyg Olika musik-genrer Musikens funktion Instrument-kännedom År 1 År 1 År 1 År 1 År 1 År 1 År 1 År 1 År 2 År 2 År 2 År 2 År 2 År 2 År 2 År 2 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 4 År 4 År 4 År 4 År 4 År 4 År 4 År 4 År 4 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 6 År 6 År 6 År 6 År 6 År 6 År 6 År 6 År 6 År 7 År 7 År 7 År 7 År 7 År 7 År 7 År 7 År 7 År 8 År 8 År 8 År 8 År 8 År 8 År 8 År 8 År 8 År 9 År 9 År 9 År 9 År 9 År 9 År 9 År 9 År 9

2 Sång och röst År 1-3 Sång i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. År 4-6 Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap. Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. År 7-9 Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck. Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer. Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. Tillbaka

3 Sång årskurs 1 Eleven kan delta i gemensam sång och följer i någon mån rytm och tonhöjd. Aktivitet Unison; Sång till ett levande ackompanjemang piano/gitarr ”Du gamla du fria”, ”Den blomstertid”, ”Idas sommarvisa” Kanon; 2 kanon ”Broder Jakob”, ”Hör Göken” Växelsång; ”Sill i dill”, ”Fars moped” Ljudlekar – djur, trafik, skog osv Ljudkomposition Ramsor   Tillbaka

4 Sång årskurs 2 Eleven kan delta i gemensam sång och följer i någon mån rytm och tonhöjd. Aktivitet Unison; Sång till ett levande ackompanjemang piano/gitarr Du gamla du fria Den blomstertid Idas sommarvisa Kanon; 3 kanon Växelsång. Sill i dill, Fars moped Tillbaka

5 Sång årskurs 3 Eleven kan delta i gemensam sång och följer i någon mån rytm och tonhöjd. Aktivitet Unison; Du gamla du fria Den blomstertid Idas sommarvisa Kanonsång: Nivå; 4 kanon I like the flowers Växelsång. Sill i dill, Fars moped Tillbaka

6 Sång årskurs 4 Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt. Aktivitet Sång: kanonmelodier med fraslängd Ole ole ole Progressionen är ökad förståelse och medvetenhet om rösten och kopplingen till örat. Kunna värma upp sin röst själv. Tillbaka

7 Sång årskurs 5 Tillbaka Aktivitet
 Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt. Aktivitet Sång: Sjunga tillsammans unisona melodier och kanonmelodier som leder till stämsång i varierande genrer, t ex Spring, Sommaren är härlig, Ozibuku Progressionen är ökad förståelse och medvetenhet om rösten och kopplingen till örat. Kunna värma upp sin röst själv. Tillbaka

8 Sång årskurs 6 Kunskapskrav sång
E - Eleven kan delta i gemensam sång och följer i någon mån rytm och tonhöjd. C - Eleven kan delta i gemensam sång och följer i relativt säkert rytm och tonhöjd. A - Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Aktivitet Sång: Sjunga tillsammans unisona melodier och kanonmelodier som leder till stämsång i varierande genrer, t ex Spring, Sommaren är härlig, Ozibuku Progressionen är ökad förståelse och medvetenhet om rösten och kopplingen till örat. Kunna värma upp sin röst själv. Tillbaka

9 Sång årskurs 7 Kunskapskrav
Förmågan att variera rösten i flerstämmiga, vokala uttryck i olika gener. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd med E viss säkerhet C relativt god säkerhet A god säkerhet Tillbaka

10 Sång årskurs 8 Kunskapskrav Förmågan att variera rösten i flerstämmiga, vokala uttryck i olika gener. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd med E viss säkerhet C relativt god säkerhet A god säkerhet Tillbaka

11 Sång årskurs 9 Kunskapskrav
Förmågan att variera rösten i flerstämmiga, vokala uttryck i olika gener. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd med E viss säkerhet C relativt god säkerhet A god säkerhet Tillbaka

12 Instrumentalspel År 1-3 Spel i olika former och ensembler
Spel i olika former och ensembler Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik. År 4-6 Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang. Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd. År 7-9 Spel i olika former och ensembler. Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. Tillbaka

13 Instrumentalspel årskurs 1
Eleven deltar i ensemblespel och har förmågan att hålla en instrumentstämma (melodi eller rytm) med stöd av gruppen. Aktivitet Melodi- och rytmspel på slagverk; spela till bakgrund Flöjt, Klangspel ”Lös-ton-spel”, en ton var (så att det bildar ackord) Sträng - Ukulele/gitarr en melodi på en sträng ev. 1 ackord Tillbaka

14 Instrumentalspel årskurs 2
Eleven deltar i ensemblespel och har förmågan att hålla en instrumentstämma med stöd av gruppen. Aktivitet Ensemblespel; 1 stämma   Tillbaka

15 Instrumentalspel årskurs 3
Eleven deltar i ensemblespel och har förmågan att hålla en instrumentstämma med stöd av gruppen Aktivitet Ensemblespel; 3 stämmor Tillbaka

16 Instrumentalspel årskurs 4
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement. Aktivitet Spel: Rytmspel – spela olika instrument på olika taktslag Melodispel: begränsat tonmaterial, t ex. Bä bä, Spanien Ackordspel: Ole Ole, 2 ackord Tillbaka

17 Instrumentalspel årskurs 5
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement. Aktivitet Stämma i rytmorkester Notvärden 8, /4, /2 och hel, inklusive pauser Melodispel, t ex. Diana Omfång oktav, inga stora språng Rundgång, 3-4 ackord Tillbaka

18 Instrumentalspel årskurs 6
Kunskapskrav instrumentalspel E: Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas – och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordsinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing. C-Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas– och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då några ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument relativt god timing och med relativt passande karaktär. A- Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas– och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär. Exempel: Mer avancerad rytmik och varierad rytmstämma, melodispel: Another day in paradise Intro+mellanspel, Olika ackordsstruktur på vers och refräng Tillbaka

19 Instrumentalspel årskurs 7
Kunskapskrav Eleven kan även spela enkla melodier, bas – och slagverksstämmor med E viss timing Trummor: Du kan med lärarens hjälp spela ”Kalle Anka” kompet en längre stund. Piano: Komp med ackordsbyte på pulsslaget. Gitarr: Komp med ackordsbyte på pulsslaget. Bas: Bastoner på pulsslag. C relativt god timing Trummor: Du kan olika trumkomp och byter dessa i förhållande till musiken. Piano: Tvåhändig med enkel rytmisering, t ex ”ompa, ompa” komp. Gitarr: Komp med enkel rytmisering, t ex ”ompa, ompa” komp. Bas: Bastoner med enkel rytmisering. A god timing

20 Instrumentalspel årskurs 8
Kunskapskrav Eleven kan även spela enkla melodier, bas – och slagverksstämmor med E viss timing Trummor: Du kan med lärarens hjälp spela ”Kalle Anka” kompet en längre stund. Piano: Komp med ackordsbyte på pulsslaget. Gitarr: Komp med ackordsbyte på pulsslaget. Bas: Bastoner på pulsslag. C relativt god timing Trummor: Du kan olika trumkomp och byter dessa i förhållande till musiken. Piano: Tvåhändig med enkel rytmisering, t ex ”ompa, ompa” komp. Gitarr: Komp med enkel rytmisering, t ex ”ompa, ompa” komp. Bas: Bastoner med enkel rytmisering. A god timing Tillbaka

21 Instrumentalspel årskurs 9
Kunskapskrav Eleven kan även spela enkla melodier, bas – och slagverksstämmor med E viss timing Trummor: Du kan med lärarens hjälp spela ”Kalle Anka” kompet en längre stund. Piano: Komp med ackordsbyte på pulsslaget. Gitarr: Komp med ackordsbyte på pulsslaget. Bas: Bastoner på pulsslag. C relativt god timing Trummor: Du kan olika trumkomp och byter dessa i förhållande till musiken. Piano: Tvåhändig med enkel rytmisering, t ex ”ompa, ompa” komp. Gitarr: Komp med enkel rytmisering, t ex ”ompa, ompa” komp. Bas: Bastoner med enkel rytmisering. A god timing Bas: Bastoner med enkel rytmisering. Tillbaka

22 Ensemblespel År 1-3 Spel i olika former och ensembler.
Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik. År 4-6 Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang. År 7-9 Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck. Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. Tillbaka

23 Ensemblespel årskurs 2 Kunskapskrav Eleven deltar i ensemblespel och har förmågan att hålla en instrumentstämma med stöd av gruppen Aktivitet Ensemblespel; 2 stämmor Tillbaka

24 Ensemblespel årskurs 3 Tillbaka
Kunskapskrav - Eleven deltar i ensemblespel och har förmågan att hålla en instrumentstämma med stöd av gruppen Aktivitet Ensemblespel; 3 stämmor Tillbaka

25 Ensemblespel årskurs 4 Kunskapskrav
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement. Aktivitet Ole ole ole Se musikexempel Tillbaka

26 Tillbaka

27 Ensemblespel årskurs 5 Kunskapskrav- I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement. Aktivitet Se musikexempel Tillbaka

28 Tillbaka

29 Ensemblespel årskurs 6  Kunskapskrav E – Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas – och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordsinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing. C – Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas– och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då några ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument relativt god timing och med relativt passande karaktär. A – Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas– och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär. Aktivitet We will rock you, Give peace a chance, Hit the road, eller svensk rap, typ Alla vill till himlen Se musikexempel Tillbaka

30 Tillbaka

31 Ensemblespel årskurs 7 Kunskapskrav
Eleven kan även spela enkla melodier, bas – och slagverksstämmor med E viss timing C relativt god timing A god timing samt ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då ackord med E visst flyt C relativt gott flyt A med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Tillbaka

32 Ensemblespel årskurs 8 Kunskapskrav
Eleven kan även spela enkla melodier, bas – och slagverksstämmor med E viss timing C relativt god timing A god timing samt ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då ackord med E visst flyt C relativt gott flyt A med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Tillbaka

33 Ensemblespel årskurs 9 Kunskapskrav
Kunskapskrav Eleven kan även spela enkla melodier, bas – och slagverksstämmor med E viss timing C relativt god timing A god timing samt ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då ackord med E visst flyt C relativt gott flyt A med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Tillbaka

34 Musiksymboler, byggstenar och notationssystem
Musiksymboler, bilder och tecken. Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. År 4-6 Rytm, klang, dynamik, tonhöjd tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer. Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar. År 7-9 Rytm, klang, dynamik och tonhöjd, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation. Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation. Tillbaka

35 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 1
Eleven delta i aktiviteterna där både ledarskap, avläsning och lyssnande som ger förutsättning för eget musicerande och ensemble. Aktivitet Eleven deltar i instrumentala aktiviteter och undervisas i byggstenarnas funktion för musikaliskt uttryck T ex kroppsspråk, en nickning för start Tecken som berättar t ex repristecken Elev skapar musikaliska skeenden med hjälp bilder. Tillbaka

36 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 2
Eleven delta i aktiviteterna där både ledarskap, avläsning och lyssnande som ger förutsättning för eget musicerande och ensemble. Aktivitet Eleven deltar i instrumentala aktiviteter och undervisas i byggstenarnas funktion för musikaliskt uttryck. T ex kroppsspråk, en nickning för start Tecken som berättar t ex repristecken Elev skapar musikaliska skeenden med hjälp bilder. Tillbaka

37 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 3
Eleven delta i aktiviteterna där både ledarskap, avläsning och lyssnande som ger förutsättning för eget musicerande och ensemble. Aktivitet Eleven deltar i instrumentala aktiviteter och undervisas i byggstenarnas funktion för musikaliskt uttryck. T ex kroppsspråk, en nickning för start Tecken som berättar, t ex repristecken Elev skapar musikaliska skeenden med hjälp bilder. Tillbaka

38 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 4
Eleven delta i aktiviteterna som leder till kunskap för såväl eget musicerande som i ensemble Aktivitet Avläsa formschema, ackordsbeteckning, melodisk tonföljd med notbild, rytm i notbild, tabulatur för gitarr och el-bas, dynamiska tecken, puls, rytm, fraser. Tillbaka

39 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 5
Eleven delta i aktiviteterna som leder till kunskap för såväl eget musicerande som i ensemble. Aktivitet Avläsa formschema, ackordsbeteckning, melodisk tonföljd med notbild, rytm i notbild, tabulatur för gitarr och el-bas, dynamiska tecken, puls, rytm, fraser. Notvärden och pauser. Tillbaka

40 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 6
Eleven delta i aktiviteterna som leder till kunskap för såväl eget musicerande som i ensemble Aktivitet Avläsa formschema, ackordsbeteckning, melodisk tonföljd med notbild, rytm i notbild, tabulatur för gitarr och el-bas, dynamiska tecken, puls, rytm, fraser. Notvärden och pauser. Tillbaka

41 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 7
Kunskapskrav E - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. C - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. D - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil. Tillbaka

42 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 8
Kunskapskrav E - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. C - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. A - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil.   Tillbaka

43 Symboler, Byggstenar och Notation årskurs 9
Kunskapskrav E - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. C - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. A - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil. Tillbaka

44 Skapa, gestalta och framföra
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. År 4-6 Musikframförande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller. Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar. Rytm, klang, dynamik, tonhöjd tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer. År 7-9 Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster till olika genrer.  Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument. Musikalisk gestaltning för olika uttrycksformer kombineras. Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. Rytm, klang, dynamik och tonhöjd, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation Tillbaka

45 Skapa, gestalta, framföra årskurs 2
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp. Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Aktivitet Rörelselekar, dramatisering av musikstycken, framträda, skapa egen melodi, egen text, egen dans osv Tillbaka

46 Skapa, gestalta, framföra årskurs 2
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp. Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Aktivitet Rörelselekar, dramatisering av musikstycken, framträda, skapa egen melodi, egen text, egen dans osv Tillbaka

47 Skapa, gestalta, framföra årskurs 3
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp. Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Aktivitet Rörelselekar, dramatisering av musikstycken, framträda, skapa egen melodi, egen text, egen dans osv Tillbaka

48 Skapa, gestalta, framföra årskurs 4
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp. Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Aktivitet Rörelselekar, dramatisering av musikstycken, framträda, skapa egen melodi, egen text, egen dans osv Tillbaka

49 Skapa, gestalta, framföra årskurs 5
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp. Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Aktivitet Rörelselekar, dramatisering av musikstycken, framträda, skapa egen melodi, egen text, egen dans osv   Tillbaka

50 Skapa, gestalta, framföra årskurs 6
Kunskapskrav E - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. C - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition. D - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition. Tillbaka

51 Skapa, gestalta, framföra årskurs 7
Kunskapskrav E - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. C - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition. A- Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition. Tillbaka

52 Skapa, gestalta, framföra årskurs 8
Kunskapskrav E - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. C - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition. D - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition. Tillbaka

53 Skapa, gestalta, framföra årskurs 9
Kunskapskrav E - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. C - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition. D - Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition. Tillbaka

54 Digitala verktyg I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musikskapande. Kursplanen förskriver att eleverna utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för ljud- och musikskapande i årskurs 4-6. Kursplanen förskriver att eleverna utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning i årskurs 7-9. Tillbaka

55 Digitala verktyg årskurs 4
I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musikskapande. Kursplanen förskriver att eleverna utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för ljud- och musikskapande i årskurs 4. Tillbaka

56 Digitala verktyg årskurs 5
I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musikskapande. Kursplanen förskriver att eleverna utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för ljud- och musikskapande i årskurs 5. Tillbaka

57 Digitala verktyg årskurs 6
I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musikskapande. Kursplanen förskriver att eleverna utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för ljud- och musikskapande i årskurs 6. Tillbaka

58 Digitala verktyg årskurs 7
I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musik- skapande. Kursplanen förskriver att eleverna utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning i årskurs 7. Tillbaka

59 Digitala verktyg årskurs 8
I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musik- skapande. Kursplanen förskriver att eleverna utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning i årskurs Tillbaka

60 Digitala verktyg årskurs 9
I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musik- skapande. Kursplanen förskriver att eleverna utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning i årskurs 9. Tillbaka

61 Olika musikgenrer År 1-3 Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. År 4-6 Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag. År 7-9 Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. Tillbaka

62 Olika musikgenrer årskurs 1
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser och hur musiken kan påverka människor. Aktivitet Eleven berättar hur de upplever musiken känslomässigt. Tillbaka

63 Olika musikgenrer årskurs 2
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser och hur musiken kan påverka människor. Aktivitet Eleven associerar till musik och berättar för grupp vad de kommer att tänka på när de hör musikstycket. Tillbaka

64 Olika musikgenrer årskurs 3
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser och hur musiken kan påverka människor. Aktivitet Elev deltar i enkla resonemang Vad handlar musiken om? Elever reflekterar-skriver- berättar – samtalar Tillbaka

65 Olika musikgenrer årskurs 4
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och samband, likheter och skillnader. Aktivitet Eleven får bemöter olika frågeställningar som: Varför tror ni? Vad händer? Vad är det som gör att det låter…? Och komma i resonemang med varandra Tillbaka

66 Olika musikgenrer årskurs 5
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven utvecklade resonemang om musikens utformning och samband, likheter och skillnader. Aktivitet Eleven får bemöter olika frågeställningar som: Varför tror ni? Vad händer? Vad är det som gör att det låter…? Och komma i resonemang med varandra Tillbaka

67 Olika musikgenrer årskurs 6
Kunskapskrav E - Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. C - Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. A - Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. Genrelista Tillbaka

68 Populärmusik Folklig musik Konstmusik Religiös Musik Tillbaka Blues
Blues R´n´B Jazz Rock /Punk/ Heavy Metal Pop Reggae Synt/ Electronica / Techno Disco Soul Schlager/Dansband Hip Hop Country Folklig musik Folkmusik från olika länder Visa Konstmusik Medeltiden Barock Klassisk musik Romantik 1900 tals musik Religiös Musik Gospel Tillbaka

69 Olika musikgenrer årskurs 7
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. A - Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Genrelista Tillbaka

70 Olika musikgenrer årskurs 8
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. A - Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Genrelista Tillbaka

71 Olika musikgenrer årskurs 9
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. A - Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Genrelista Tillbaka

72 Musikens funktioner År 1-3
Musik som knyter an till elevers vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången, och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition. År 4-6 Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela. Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd. År 7-9 Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer med fokus på etnicitet och kön. Hur musik används i olika medier, t ex film och datorspel. Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. Tillbaka

73 Musikens funktioner årskurs 1
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser och hur musiken kan påverka människor. Dessutom kan eleven ge exempel på sånger som passar vid olika tillfällen samt ge exempel på olika instrument. Aktivitet I mötet med musik från olika kulturer och olika tider lär sig eleverna att jämföra och öka sin förtrogenhet med olika musikstilar. Ex pop-visa, pop-rock, konstmusik, tidigt musik-romantik Tillbaka

74 Musikens funktioner årskurs 2
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser och hur musiken kan påverka människor. Dessutom kan eleven ge exempel på sånger som passar vid olika tillfällen samt ge exempel på olika instrument. Aktivitet I mötet med musik från olika kulturer och olika tider lär sig eleverna att jämföra och öka sin förtrogenhet med olika musikstilar. Ex pop-visa, pop-rock, konstmusik, tidigt musik-romantik Tillbaka

75 Musikens funktioner årskurs 3
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser och hur musiken kan påverka människor. Dessutom kan eleven ge exempel på sånger som passar vid olika tillfällen samt ge exempel på olika instrument. Aktivitet I mötet med musik från olika kulturer och olika tider lär sig eleverna att jämföra och öka sin förtrogenhet med olika musikstilar. Ex pop-visa, pop-rock, konstmusik, tidigt musik-romantik Elever resonerar också om hur deras gemensamma musicerande fungerar. Lyssna till förebild jämfört med eget spel. Tillbaka

76 Musikens funktioner årskurs 4
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och samband, likheter och skillnader. Aktivitet Musik ur eleverna egna källor. Urskilja, diskriminera och reflektera musikens innehåll Tillbaka

77 Musikens funktioner årskurs 5
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och samband, likheter och skillnader. Aktivitet Musik ur eleverna egna källor. Urskilja, diskriminera och reflektera musikens innehåll. Tillbaka

78 Musikens funktioner årskurs 6
Kunskapskrav E- Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. C - Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor A- Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Aktivitet Tillbaka

79 Musikens funktioner årskurs 7
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. A- Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Aktivitet Tillbaka

80 Musikens funktioner årskurs 8
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. A- Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Aktivitet Tillbaka

81 Musikens funktioner årskurs 9
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. A- Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Aktivitet Tillbaka

82 Instrumentkännedom År 1-3
Olika instrument från grupperna blås-, stråk-, tangent-och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut. År 4-6 Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. År 7-9 Instrument och deras funktioner i olika genrer och sammanhang, t ex i en symfoniorkester eller i ett rockband. Tillbaka

83 Instrumentkännedom årskurs 1
Eleven kan ge exempel på sånger som passar vid olika tillfällen samt ge exempel på olika instrument. Aktivitet Eleven lär sig instrument som används i musiksalen och får vid lyssning se andra instrument på bild. Tillbaka

84 Instrumentkännedom årskurs 2
Eleven kan ge exempel på sånger som passar vid olika tillfällen samt ge exempel på olika instrument. Aktivitet Eleven lär sig instrument som används i musiksalen och får vid lyssning se andra instrument på bild. Tillbaka

85 Instrumentkännedom årskurs 3
Eleven kan ge exempel på sånger som passar vid olika tillfällen samt ge exempel på olika instrument. Aktivitet Eleven kan vid slutat av år 3 identifiera och skriva 5 st instrument som använts i musiksalen. Tillbaka

86 Instrumentkännedom årskurs 4
Eleven kan urskilja om instrument de hör är blås-, sträng- eller slaginstrument. Aktivitet Lyssna till, se och höra aktivt genom digital utrustning. Instrumentlista Tillbaka

87 Instrumentkännedom årskurs 5
Eleven kan urskilja instrumentfamiljerna blås-, sträng- eller slaginstrument. Aktivitet Lyssna till, se och höra aktivt genom digital utrustning. Instrumentlista Tillbaka

88 Instrumentkännedom årskurs 6
Kunskapskrav E - Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. C - Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. A - Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. Instrumentlista Tillbaka

89 Instrumentlista Stråkinstrument: Fiol/Violin Altfiol/Viola Cello Basfiol/kontrabas Blåsinstrument: Bleckblås: Trumpet Trombon Tuba Valthorn Träblås: Flöjt Klarinett Oboe Fagott Saxofon Elgitarr, akustisk gitarr, piano/keyboard, trumset, elbas, congas, claves, maracas Tillbaka

90 Instrumentkännedom årskurs 7
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. A - Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Instrumentlista Tillbaka

91 Instrumentkännedom årskurs 8
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. A - Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Instrumentlista Tillbaka

92 Instrumentkännedom årskurs 9
Kunskapskrav E - Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. C - Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. A - Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Instrumentlista Tillbaka

93 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Tillbaka

94 Syfte Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer Tillbaka

95 Syfte Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer Tillbaka

96 Syfte Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Tillbaka


Ladda ner ppt "Skapa, gestalta, kommunicera"

Liknande presentationer


Google-annonser