Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor"— Presentationens avskrift:

1 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor?

2 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Vi har ställt frågan till kommunerna. 45 har svarat och de flesta har kommit långt: 58 % har en färdig plan 33 % är redan klara Endast 9 % har ingen plan Slutsats: Generellt sätt ligger kommunerna bra till i planeringen. Med tanke på kvicksilverljuskällornas ineffektivitet är det dock märkligt att inte fler bytt ”på eget bevåg”.

3 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Så har stor del av kommunernas befintliga belysningspunkter klarar i dagsläget 2015 års krav. Hälften av de tillfrågade är klara till 91 % eller mer Åtta av tio är klara till 71 % eller mer Slutsats: Majoriteten av gatu-, park och vägbelysningen klarar i dagsläget 2015 års krav. Intervjuer med ansvariga visar att man i första hand bytt ut kvicksilver mot högtrycksnatrium.

4 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 2015 års kvicksilverförbud är en lag och vi tycker att det är intressantare att svara på frågan HUR den kommande lagen kommer efterlevas och VARFÖR det kommer att se ut så. Vi börjar med informationsbiten: 57 % av de tillfrågade anser att de fått tillfredställande information 29 % av de tillfrågade anser att de inte fått tillfredställande information Slutsats: Även om de flesta anser att de har fått tillfredställande information är detta en så viktig fråga att samtliga ansvariga borde svarat ja.

5 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? De närmaste två åren kommer tillfrågade kommuner att fördela sina inköp av utomhusbelysning enligt följande: 41 % LED 28 % metallhalogen 24 % högtrycksnatrium Det miljövänligare alternativet LED kommer i framtiden att stå för en större del av inköpen men… …en detaljstudie av svaren visar att majoriteten inte byter kvicksilver mot LED utan mellanlandar i urladdningsteknik. De som ligger sämre till i planeringen avser satsa på urladdningslampor den närmsta framtiden. Slutsats: Tillfrågade kommuner ser LED som en lösning som kommer efter metallhalogen och högtrycksnatrium.

6 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Problemen med urladdningsljuskällor. Metallhalogen ger vitt, högkvalitativt ljus men är dyra i inköp och har kort livslängd vilket medför höga driftkostnader. Innehåller kvicksilver. Högtrycksnatrium ger gult ljus och de bästa fabrikaten har generösa livslängder på upp till timmar. Högtrycksnatrium är billigare i inköp än metallhalogen. Gult ljus och låg färgåtergivning ger sämre synförutsättningar. Högtrycksnatrium har på senare år ifrågasatts och kritiserats för att tekniken är anpassad för luxmätaren istället för det mänskliga ögat. VTI 722 är en av studierna där man kan läsa mer om detta. Innehåller kvicksilver. Gammal teknik är ett problem i sig. De flesta är överens om att vi måste våga pröva lösningar som är miljömässigt bättre för att kunna utvärdera och påskynda utvecklingen. Urladdningstekniken innebär också långa upptändningstider, vilket minskar styrmöjligheterna.

7 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Det är viktigt att ställa krav på utomhusbelysningens egenskaper. Om man går den vägen istället för att specificera en lösning öppnar man upp för ny teknik. Vi frågade kommunerna om man idag ställde krav på följande punkter: Slutsats: Resultatet visar att det finns utrymme för förbättring när det gäller upphandlingskriterier som berör ljuskvalitet.

8 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid?

9 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna? - Hur ser det ut i övriga EU? Sverige utmärker sig på många sätt gentemot övriga EU: Vi har varit förskonade från många av de påtagliga miljöproblem som är andra EU-länders vardag. Vi har mindre fossil energiproduktion Vi har en liten, gles befolkning Vi har ett lägre elpris Det man kan konstatera är att andra EU-länder länge har sjösatt större spjutspetsprojekt med exempelvis diodteknik. Om det beror på kortare återbetalningstider, högre energipris eller mer framtidstänk låter vi vara osagt. Däremot kan vi konstatera att man på andra håll vågat mer.

10 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Hur ser det ut i övriga EU – vilka är de generella utmaningarna? Sverige utmärker sig på många sätt gentemot övriga EU: Vi har varit förskonade från många av de påtagliga miljöproblem som är andra EU-länders vardag. Vi har mindre fossil energiproduktion Vi har en liten, gles befolkning Vi har ett lägre elpris Det man kan konstatera är att andra EU-länder sjösätter större spjutspetsprojekt med exempelvis diodteknik. Om det beror på kortare återbetalningstider på grund av högre energipris eller mer framtidstänk låter vi vara osagt.

11 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? – Ekonomi Vi lämnar EU och koncentrerar oss på de svenska utmaningarna. Hur stor utmaning är ekonomin? 30 % anser att ekonomin inte utgör någon utmaning 60 % anser att ekonomin innebär en viss eller stor utmaning Uppgraderingen av belysningen kommer, till skillnad från många andra investeringar, att tjäna pengar åt kommunerna. Dessutom finns olika finansieringsalternativ Slutsats: Troligen bidrar bristande information till att man upplever detta som ett problem.

12 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? – Arbetsbelastning, tidspress 23 % anser att arbetsbelastningen är en stor utmaning och 42 % anser att arbetsbelastningen är en viss utmaning. Kommunerna har många olika typer av organisation när det gäller ansvar och beslut. Vissa organisationer fungerar uppenbarligen bättre än andra. Utomhusbelysningen i varje given kommun innebär ett högt materiellt värde och stora löpande kostnader. Dessutom handlar det om upplevd och faktisk trygghet och säkerhet för befolkningen. Man behöver inte arbeta med belysning för att inse att det är viktigt att den tas på allvar och ges tillräckliga resurser. Det är snabbt intjänade pengar. Slutsats: Det finns organisatoriska och/eller resursproblem för att hantera ett belysningsbestånd i utveckling.

13 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? – Utbud av nya lösningar 44 % anser att det inte är någon utmaning 35 % anser att det är en viss utmaning 12 % anser att det är en stor utmaning Slutsats: Många anser att utbudet inte är något problem. För de som anser att det är ett problem kan det röra sig om ett faktiskt förhållande men också brist på information. Om informationen hade gått fram om hur undermåliga kvicksilverljuskällorna är jämfört med samtliga andra alternativ skulle målen för 2015 vara uppfyllda för länge sedan.

14 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? – Upphandlingsförfarandet De flesta anser att upphandlingsförfarandet utgör en utmaning Slutsats: Detta är oroväckande eftersom det sätter käppar i hjulen för samhällsutvecklingen i stort. Det ställer också frågor om upphandlingars kvalitet. Ett av frisvaren säger: ”Göra felfria upphandlingar enlig lou nästan omöjligt”

15 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? – Upphandlingsförfarandet Om det finns utmaningar kring upphandlingsförfarandet blir upphandlingarna därefter. Nedan - utklipp från en upphandling där man istället för att kräva lägsta livscykelkostnad tydligt påpekar fabrikat och säkrar med tillkommande kostnader för nytänkande. ”Vid val av annat fabrikat gäller följande: Leverantören ska styrka ljusåtergivning att vald armatur och ljuskälla uppfyller samma ljusåtergivning som Philips, Iridium SGS 253 med ovan redovisade ljuskällor. Innan leverans av första armaturen ska leverantören bekosta belysningsberäkningar för hela [projektet x – 739 armaturer] som verifierar att samma beräkningsresultat som med Philips, Iridium SGS 253 med ovan redovisade ljuskällor. Beräkningarna ska göras av beställaren vald konsult. Alla tilläggskostnader som följd av leverantören vald armatur och ljuskälla bekostas av leverantören.”

16 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? – Byråkrati De flesta anser att byråkrati utgör en utmaning Slutsats: Det måste finnas samsyn och en effektiv beslutsprocess kring energieffektivisering. Varje dag innebär en möjlig besparing i energi och driftkostnader.

17 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? – Befintliga avtal avseende drift och underhåll De flesta anser att detta är utmanande i någon grad Slutsats: Avtal där kommunen anlitar en extern aktör för att i olika grad sköta utomhusbelysningen måste anpassas till nya belysningslösningar. Till de värsta exemplen av dåliga avtal hör de som innehåller schablonavgifter per ljuskälla. Anläggningens ägare måste kunna tjäna på samtliga investeringar.

18 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet

19 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Kommunernas situation Varje kommun och varje kund ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt, man måste kunna dra erfarenhet av andra för att komma framåt. Kommunerna behöver information och stöttning utifrån. Det finns i regel inte resurser för att varje organisation ska kunna tillgodogöra sig en egen helhetsbild. En kommun ska inte leka med skattepengarna och måste därför göra trygga val, men… …om röster utifrån inte visar att ny teknik minskar drift- och underhållskostnader kommer kommunen i många fall att göra ett ”tryggt” val i beprövad teknik, eller teknik som liknar den befintliga så mycket som möjligt (läs. gammal teknik)… …vilket i sin tur innebär att man inte utnyttjar skattepengarna på bästa sätt – man hamnar i exakt den sits man försökte undvika genom att hålla sig till det beprövade.

20 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Kommunernas situation – VGU I skriften Vägar och Gators Utformning (VGU) finns riktlinjer för belysning i olika typer av trafikmiljöer. Där finns krav på belysningsnivåer, jämnhet och bländning. VGU har däremot inte med krav på ljuskvalitet och färgåtergivning . De befintliga kraven är anpassade efter luxmätaren och inte efter det mänskliga ögat. Det innebär i sin tur att högtrycksnatrium, som ger ett högt ljusutbyte av lågkvalitativt ljus inte ifrågasätts eller utsätts för ytterligare krav. Eftersom högtrycksnatrium är en investeringsmässigt billig lösning blir den favoriserad. Detta är resultatet av att regelverket tillåter att man bortser från faktorer som exempelvis lågkvalitativt ljus och kvicksilverinnehåll. Helhetsbilden saknas.

21 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Kommunernas situation – Upphandling Syftet med en upphandling är att ställa leverantörer mot varandra för att på ett objektivt sätt kunna vikta dessa. Vi anser att det är ett rimligt krav att en upphandling av utomhusbelysning borde ta hänsyn till totalkostnaden för en lösning eftersom vi pratar om offentliga medel. Ofta fixerar man sig vid en teknik, vilket innebär att man inte lämnar utrymme för ny teknik. Man utesluter därmed alternativ som eventuellt är bättre. Ansvarsuppdelningen gör att upphandlingarna ofta fokuserar på investeringskostnad, vilken är en bråkdel av totalkostnaden under en livscykel. Genom att utelämna drift- och underhållskostnader utelämnar man den viktigaste delen. Helhetsbilden saknas.

22 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Den välinformerade kunden En välinformerad kund kommer att välja morgondagens lösning istället för gårdagens. Denna kund kommer alltid att välja den lösning som har lägst totalkostnad, är mest energieffektiv och därmed har lägst miljöpåverkan. Den välinformerade kunden ställer rätt frågor och inspireras av ny teknik. Den välinformerade kunden gör smarta val när det gäller partners. Den välinformerade kunden tar alltid del av förtjänsten.

23 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Den perfekta organisationen Den som beslutar om investeringen är den som tjänar på den: Försök att sälja den bästa lösningen till en person eller organisation som inte har någon förtjänst av att lösningen är just den bästa. Finns ekonomiska intressen endast i en del av produktens totalkostnad (exempelvis enbart inköpskostnaden) kommer den bästa produkten aldrig att väljas. Ur VTI-rapport 786: ”Det verkar som att det kan vara ett hinder för förnyelse när ansvaret för planeringen och förnyelsen av VGB läggs ut på entreprenad, exempelvis när ansvarsfrågor delas mellan kommunens organisation och en extern organisation. Detta var typiskt för kommuner med stora andelar kvicksilverbelysning kvar.”

24 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Livscykelanalysen (LCC) – den bästa lösningen: Livscykelanalysen används för att få fram en totalkostnad och en total miljöpåverkan hos en produkt. Hos belysning är dess största miljöpåverkan energiförbrukningen, inte tillverkningen På samma sätt utgör inköpet bara en liten del av totalkostnaden. Den största delen utgörs av drift- och underhållskostnader. Att välja det inköpsmässigt billigaste alternativet är oftast inte det billigaste och det kommer aldrig att leda till att den bästa produkten monteras.

25 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Livscykelanalysen (LCC) – den bästa lösningen: Se det enkla exemplet nedan. LCC 20 år. Utan LCC köper väljs lätt högtrycksnatrium som har den lägsta investeringskostnaden men… …enligt denna enkla kalkyl är det dyrare diodalternativet det billigaste sett över tid För att välja den bästa lösningen måste köparen påverkas här, här, här och här

26 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Livscykelanalysen – den bästa lösningen: Vår undersökning visar att LCC-modellen kommer att utnyttjas mer i framtiden. Att bortse från totalkostnad är att leka med skattepengar.

27 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Den perfekta upphandlingen: Den perfekta upphandlingen tar hänsyn till totalkostnad under en livscykel och tjänar därmed på bästa sätt skattebetalarna. Den perfekta upphandlingen utnyttjar synergieffekter mellan kvalitet, låg miljöpåverkan och ekonomi. Istället för att ange en lösning anger man krav på ljusegenskaper och energieffektivitet. Den perfekta upphandlingen driver på utvecklingen mot bättre produkter istället för billigare.

28 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Den perfekta kunden: Är välinformerad Har en väl fungerande organisation Tjänar på sina egna smarta beslut – äger totalkostnaden Fokuserar alltid på totalkostnad Är miljömedveten

29 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor Vi avsutar med ett skräckexempel från 2012: På bilden till höger har vi nyanlagd belysning för gång- och cykelväg: högtycksnatrium Vi har utbytta vägbelysningsarmaturer på separat stolpe: högtrycksnatrium Vi har några gamla kvicksilver-armaturer som grädde på moset Längre bort på vägen har man testat dubbelmontage som belyser väg och cykelbana… ….iofs högtrycksnatrium, men ändå lite framåtanda Testet utfördes på två (2) stolpar!

30 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor
Utomhusbelysning 2013 Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor ”Utomhusbelysning är den näst största posten i kommunernas drift- och underhållskostnader och står för omkring en fjärdedel av kostnaderna. Största posten i gatubelysningen är elförbrukningen, och belysningskostnaden har ökat med nästan en tiondel de senaste åren på grund av ökande elpriser.” -Miljöstyrningsrådet, Låt oss gemensamt förvalta denna kostnad bättre TACK FÖR OSS!


Ladda ner ppt "Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor"

Liknande presentationer


Google-annonser