Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Startsida för Utbildningskartan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Startsida för Utbildningskartan"— Presentationens avskrift:

1 Startsida för Utbildningskartan

2 Utbildningskarta Innehåller utbildningar med skogsindustriell profil på gymnasiet, yrkeshögskolan samt högskolor och universitet

3 Alla utbildningar (karta)
Gymnasie-, YH- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil Gymnasieutbildningar YH-utbildningar Akademiska utbildningar Massa och papper Trä Alla utbildningar (karta) Skog Angränsande Visa alla Karta med samtliga utbildningar

4 Gymnasie-, YH- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil
Gymnasieutbildningar YH-utbildningar Akademiska utbildningar

5 Gymnasie-, YH- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil
Gymnasieutbildningar YH-utbildningar Akademiska utbildningar Massa och papper Massa & Papper (karta) Trä Skog Angränsande Visa alla Karta Massa och pappers utbildningar

6 Gymnasie-, YH- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil
Trä (karta) Gymnasie-, YH- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil Gymnasieutbildningar YH-utbildningar Akademiska utbildningar Massa och papper Trä Skog Angränsande Visa alla Karta Trätekniska utbildningar

7 Gymnasie-, YH- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil
Gymnasieutbildningar YH-utbildningar Akademiska utbildningar Massa och papper Trä Skog (karta) Skog Angränsande Visa alla Karta Skogliga utbildningar

8 Angränsande utb. (karta)
Gymnasie-, YH- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil Gymnasieutbildningar YH-utbildningar Akademiska utbildningar Massa och papper Trä Angränsande utb. (karta) Skog Angränsande Visa alla Karta Angränsande utbildningar

9 Sundsvalls Gymnasium, Sundsvall
Gymnasieutbildning Angränsande Sundsvalls Gymnasium, Sundsvall Utbildningens namn Industriprogrammet Inriktning Processteknik (from. ht13) Kort presentation Du lär dig mer om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka miljön och samhället vi lever i. Utbildningen samarbetar med branscherna och efter avslutat program har du både möjlighet att söka anställning direkt, och att välja att läsa vidare. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Industritekniska processer Produktionskunskap Kontaktperson: Kjell Andersson (rektor) Telefon: E-post: Skolans adress: Sundsvalls gymnasium, Hovrättsgatan 2, Sundsvall Skolans telefon: Hemsida: Sundsvalls Gymnasium, Sundsvall GY – Massa & Papper

10 Älvkullegymnasiet, Karlstad
Gymnasieutbildning Massa och papper Älvkullegymnasiet, Karlstad Utbildningens namn Teknikprogrammet Inriktning Produktionsteknik Kort presentation Du får kunskaper om produktion och företagande genom hela teknikutvecklingsprocessen. Bland annat läser du om att programmera robotar och simulera elektroniklösningar, men även om analys, distribution och försäljning. Efter avslutad utbildning finns möjlighet att läsa ett fjärde år, som ger dig en gymnasieingenjörsexamen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Produktionskunskap Mekatronik Kontaktperson: Ingrid Skålén (studie- och yrkesvägledare) Telefon: E-post: Skolans adress: Älvkullegymnasiet, Sundstavägen 27, Karlstad Skolans telefon: Hemsida: Sundsta-Älvkullegymnasiet, Karlstad GY – Massa & Papper

11 Naturbruksgymnasiet Burträsk (Yrkeshögskolan)
KY-utbildning, Skog Naturbruksgymnasiet Burträsk (Yrkeshögskolan) Inriktning Skogsbrukstekniker, 300 YH-poäng Kort presentation Målet med utbildningen är att förse arbetsmarknaden med kompetent arbetskraft som har de praktiska kunskaper som behövs för maskinkörning, skogsskötsel, natur och kulturminnesvård, entreprenörskap och arbetsledning. Efter genomgången utbildning skall den studerande ha färdigheterna som krävs för att arbeta som skogsmaskinsförare, kunna leda och planera skogsvårduppdrag samt starta och driva entreprenörsföretag inom skogsbranschen. Utbildningen ger behörighet i skogliga ämnen för vidare studier till skogsmästare. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsföretaget Avverkningsteknik Skogsskötsel Kontaktperson: Torbjörn Mattsson Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Burträsk, Norra Åbyn 4 , Burträsk Telefon: Hemsida:

12 Processtekniska Gymnasiet, Munkedal
Gymnasieutbildning Massa och papper Processtekniska Gymnasiet, Munkedal Utbildningens namn Industritekniskt program Inriktning Process Kort presentation Inriktningen är en yrkesförberedande utbildning för processoperatörer. Målet med utbildningen är att ge eleverna möjlighet att läsa de teoretiska kurserna som Teknikprogrammet innehåller, samtidigt som de får en yrkesutbildning. Utbildningen sker i samarbete med regionens företag och industrier, med garanterad praktikplats och god chans till sommarjobb. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Massa och Papper grund Mäldberedning Papperstillverkning Papper och kartongtillverkning Processkunskap Kontaktperson: Marie Wackfeldt Telefon: E-post: Skolans adress: Processtekniska Gymnasiet, Arctic Paper, Munkedal Skolans telefon: Hemsida: Processtekniska gymnasiet, Munkedal GY – Massa & Papper

13 Strömbackaskolan, Piteå
Gymnasieutbildning Massa och papper Strömbackaskolan, Piteå Utbildningens namn Teknikprogrammet Inriktning Produktionsteknik Kort presentation Inriktningen ger dig kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Du lär dig om automation och om hur produktionslinjer styrs samt få produktionskunskaper inom olika områden. Du kan till exempel läsa vidare till ingenjör, eller utbilda dig inom produktionsutveckling eller miljöteknik. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Mekatronik Produktionskunskap Miljö- och energikunskap Kontaktperson: Stefan Wigren (rektor) Telefon: E-post: Skolans adress: Strömbackaskolan, Lasarettsvägen, Piteå Skolans telefon: Hemsida: Strömbackaskolan, Piteå GY – Massa & Papper

14 Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg
Gymnasieutbildning Angränsande Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg Utbildningens namn Teknikprogrammet Inriktning Produktionsteknik Kort presentation Du får kunskap om produktutveckling, val av teknik och ekonomiska aspekter. Efter utbildningen är du väl förberedd för vidare studier på högskola, men du kan även välja att gå ett fjärde år och ta ut en gymnasieingenjörsexamen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Industritekniska processer Produktionskunskap Entreprenörsskap Kontaktperson: Janeric Swahn Telefon:    E-post: Skolans adress: Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 3, Box 217, Vänersborg Skolans telefon: Hemsida:

15 Allhamra Gymnasieskola, Kisa
Gymnasieutbildning Massa och Papper Allhamra Gymnasieskola, Kisa Utbildningens namn Industriprogrammet Inriktning Processteknik Kort presentation Programmet har tre inriktningar: Plåt och svetsteknik, Skärande bearbetning och Processteknik. Processteknik ger eleverna kunskaper inom massa och papper och det finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom inriktningen genom att välja bland de valbara kurserna som skolan erbjuder. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Massa och Papper Papperstillverkning Reglerteknik Mäldberedning Kontaktperson: Kurt Flink (programansvarig) Telefon: E-post: Skolans adress: Allhamra Gymnasieskola, Kinda Lärcentrum, Kalmarvägen 18, Kisa Skolans telefon: Hemsida: Sundsvalls Gymnasium, Sundsvall GY – Massa & Papper

16 Kalix Naturbruksgymnasium, Kalix
Gymnasieutbildning Träteknik Kalix Naturbruksgymnasium, Kalix Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Sågverk och hyvleri Kort presentation Utbildningen består till stor del av praktiskt arbete med fördjupning inom Sågverk och hyvleri. Utbildningen sker i industrimiljö och ska ge en grund för fortsatt arbete eller vidareutbildning inom trä- och sågverksbranschen, t.ex. som maskinoperatör. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Hyvling Sågning stock Trämateriallära Virkessortering Kontaktperson: Anders Resin (utbildningsledare/rektor) Telefon: Mobil: E-post: Skolans adress: Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, Kalix Skolans telefon: Hemsida: Kalix Naturbruksgymnasium, Kalix GY – Massa & Papper

17 Folkuniversitetet, Karlstad
KY-utbildning, Massa och papper Folkuniversitetet, Karlstad Inriktning Driftstekniker (400 Yh-poäng) Kort presentation Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Drifttekniker. Du kommer att få teoretiska kunskaper inom drift och underhållsteknik, kraft- och värmeanläggningar, fjärrvärmesystem, miljöteknik och kyl- och värmepumpsteknik. Du får praktiska kunskaper samt erfarenhetsutbyte av teori som omsätts i praktik under LIA-perioderna som motsvara minst 30% av den totala utbildningstiden Exempel på kurser med skogindustriell profil Värmeteknik/förbränningsteknik Kraft- och värmeanläggningar Projektkunskap Kontaktperson: Kundcenter Väst Telefon: E-post: Skolans adress: Folkuniversitetet Karlstad, Orrholmsgatan 4 Hemsida: Peder Skrivares Skola, Varberg GY - Trä

18 Hammarögymnasiet, Karlstad
Gymnasieutbildning Massa och papper Hammarögymnasiet, Karlstad Utbildningens namn Industritekniska programmet Inriktning Processteknik Kort presentation Ger kunskap om kemiska/mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Du kan arbeta med planering/drift vid denna typ av anläggningar. Du kan även välja ytterligare ämnen för att få grundläggande högskolekompetens om du senare skulle vilja studera vidare. Första året är gemensamt för alla inriktningar, och under det andra och tredje fördjupar du dig inom ditt område. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Industritekniska processer Produktionskunskap Kontaktperson: Bo Wilhelmsson (rektor) Telefon: E-post: Skolans adress: Hammarögymnasiet, Karlstad Skolans telefon: E-post: Hemsida: Hammarö Utbildningscenter, Hammarö/Karlstad GY – Massa & Papper

19 Gymnasieutbildning Skog
Helgesboskolan, Ålem Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Inom inriktningen Skog finns det möjlighet att kombinera intressen som natur, jakt och friluftsliv med högteknologiska maskiner och IT-data. Inriktningen har valbara kurser som riktar sig mot skogsskötsel, avverkningsmaskiner och virkesmätning. Förutom skolans breda utbud av valbara kurser med olika yrkesinriktningar så finns det även ett speciellt kurspaket för den som vill studera vidare till Skogsingenjör på SLU. Kontaktperson: Jarl Carlsson Telefon: E-post: Skolans adress: HS Naturbruksgymnasium AB, Helgesbo, Ålem Skolans telefon: Hemsida: Helgeboskolan, Ålem GY - Skog

20 Torsta Naturbruksgymnasium, Ås
Gymnasieutbildning Skog Torsta Naturbruksgymnasium, Ås Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Maskin Maskin och jakt Skogsvårdare Kort presentation Inriktningen Skogsbruk är anpassad efter det moderna skogsbruket och ger eleverna en teknisk, biologisk och ekonomisk kunskap inom området. Du väljer antingen inriktning maskinförare, maskin och jakt, eller skogsvårdare. Samarbetet med företag och organisationer utanför skolan är en viktig del av utbildningen. Kontaktperson: Tomas Malm Telefon: E-post: Skolans adress: Torsta AB, Ösavägen 20, Ås Skolans telefon: Hemsida: JILU Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Ås GY - Skog

21 Jällaskolan Naturbruksgymnasium, Uppsala
Gymnasieutbildning Skog Jällaskolan Naturbruksgymnasium, Uppsala Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Inom inriktningen Skogsbruk varvas praktik med teori. Under vissa delar av terminerna är eleverna ute ett par dagar i veckan i skogen och blir då väl förtrogna med motorsåg, röjsåg, skotare och skördare. I årskurs tre är eleverna ute på längre praktik både under höst- och vårterminen. Kontaktperson: Maria Mikaelsson(studie- och yrkesvägledare) Telefon: E-post: Skolans adress: Jällaskolan – Naturbruksgymnasiet, Jälla Gård, Uppsala Skolans telefon: Hemsida: Jällaskolan – Naturbruksgymnasium, Uppsala GY - Skog

22 Kalix Naturbruksgymnasium, Kalix
Gymnasieutbildning Skog Kalix Naturbruksgymnasium, Kalix Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen passar för den som vill arbeta i skogen och som tycker om att vistas i naturen. Skolan har tre moderna skördare och sex skotare som används för att sköta om de egna skogarna men även för att genomföra verkliga uppdrag åt företag. I utbildningen ingår kurser i skogsskötsel, reparationsteknik, basmaskinservice, virkesbehandling, röjningsarbete och avverkning. Du kan välja att komplettera din yrkesexamen med högskolebehörighet. Kontaktperson: Anders Resin (rektor) Telefon: E-post: Skolans adress: Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, Kalix Skolans telefon: Hemsida: Kalix Naturbruksgymnasium GY - Skog

23 Kvinnerstaskolan, Örebro
Gymnasieutbildning Skog Kvinnerstaskolan, Örebro Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen fokuserar på hur ett skogsbruk sköts med tanke på den biologiska mångfalden. Eleverna får bland annat lära sig att köra skotare och skördare, göra markundersökningar, arbeta med motorsåg, plantera, röja samt avverka med hjälp av skolans egna maskiner. Kontaktperson: Enar Nilsson Telefon: , E-post: Skolans adress: Kvinnerstaskolan, Axberg, Örebro Skolans telefon: Hemsida: Kvinnerstaskolan, Örebro GY - Skog

24 Naturbruksgymnasiet Burträsk, Burträsk
Gymnasieutbildning Skog Naturbruksgymnasiet Burträsk, Burträsk Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Utbildningen ger eleverna kunskaper för att behärska såväl teknik som ekologi, skogsskötsel och skogsvård där naturvårdshänsyn är en självklar del. Inriktningen öppnar för möjligheter att arbeta med högteknologiska maskiner i skogen, virkesmätning vid industri eller skogsvårdsarbete. Skolan har egna skogsmaskiner och eleverna utbildas i arbetet som maskinförare. Kontaktperson: Dan Forsberg (ansvarig skogsinriktningen) Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Burträsk, N Åbyn 4, Burträsk Skolans telefon: Hemsida: Naturbruksgymnasiet i Burträsk, Burträsk GY - Skog

25 Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Bräkne-Hoby
Gymnasieutbildning Skog Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Bräkne-Hoby Utbildningens namn Naturbruksgymnasiet Inriktning Skogsbruk med jakt- och viltvård Kort presentation Skolan har 750 hektar skogsmark och använder cirka 640 hektar av dessa till skogsbruksutbildningen. Marken har varierande karaktär med flera sjöar och många intressanta biotoper. Utbildningen innehåller kurser som avverkning med motorsåg, basmaskinservice, jakt- och viltvård, skogsskötsel och virkesbehandling. Kontaktperson: Adriaan Muller Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Gamla Riksvägen 61, Bräkne-Hoby Skolans telefon: Hemsida: Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Bräkne-Hoby GY - Skog

26 Naturbruksgymnasiet i Ljusdal, Ljusdal
Gymnasieutbildning Skog Naturbruksgymnasiet i Ljusdal, Ljusdal Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Utbildningen är helt anpassad efter det moderna skogsbruket. Den ger eleverna grundläggande kunskaper både teoretiskt och praktiskt inom teknik, biologi, data, ekonomi, avverkning med motorsåg och användning av röjsåg, skotare och skördare. Du kan välja mellan inriktningarna Bioenergi, Maskin och Jakt- och Naturguide. Alla inriktningar kan anpassas för att ge behörighet till skogsmästare eller motsvarande utbildning. Kontaktperson: Elisabeth Åslund Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Ljusdal, Verkstadsskolevägen 36, Ljusdal Skolans telefon: Hemsida: Naturbruksgymnasiet i Ljusdal, Ljusdal GY - Skog

27 Naturbruksgymnasiet Osby
Gymnasieutbildning Skog Naturbruksgymnasiet Osby Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk & Skogsmaskinteknik Kort presentation Under utbildningen lär eleverna sig att köra skotare och skördare, de får även kunskaper i motormanuellt arbete och skogsvård. Den praktiska undervisningen varvas med teori och eleverna får lära sig om skogsskötsel, virkesbehandling, natur- och kulturmiljövård, service och reparation. Kontaktperson: Lars Unne (rektor) Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Osby, Marklundavägen 9, Osby Skolans telefon: Hemsida: Naturbruksgymnasiet Osby, Osby GY – Skog

28 Naturbruksgymnasiet Sparresäter, Lerdala
Gymnasieutbildning Skog Naturbruksgymnasiet Sparresäter, Lerdala Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Inriktningens kurser tar upp skogsskötsel, förädling av skogsprodukter och bioenergi samt skötsel, körning och reparationer av maskiner i kombination med kurser om hur naturen fungerar och hur man värnar om miljön. Skolan erbjuder flera profiler bland annat storskaligt skogsbruk, småskaligt skogsbruk och maskinreparationer. Kontaktperson: Torbjörn Pettersson (biträdande rektor) Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Sparresäter, Lerdala Skolans telefon: Hemsida: Naturbruksgymnasiet Sparresäter, Lerdala

29 Naturbruksgymnasiet Svenljunga, Svenljunga
Gymnasieutbildning Skog Naturbruksgymnasiet Svenljunga, Svenljunga Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen syftar till att ge en heltäckande bild av det svenska skogsbruket med hela flödet från frö till planka. Skolan har moderna maskiner och utrustning för framställning av datoriserade skogsbruksplaner och kartritning. Skogsarbetet sker dels på skolans marker men också hos privata markägare och bolag. Kontaktperson: Sakari Lempessalmi (rektor) Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Svenljunga, Spinnaregatan 7, Svenljunga Skolans telefon: Hemsida: Naturbruksgymnasiet Svenljunga, Svenljunga GY - Skog

30 Naturbruksgymnasiet Södra Viken, Sunne
Gymnasieutbildning Skog Naturbruksgymnasiet Södra Viken, Sunne Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen ger kunskaper inom grundläggande områden för modernt skogsbruk och eleverna får lära sig använda motorsåg och köra skotare. En stor del av kurserna är förlagda utomhus där eleverna får lära sig att praktiskt sköta skogen. Årskurs tre innehåller många valbara kurser som ger möjlighet till inriktning mot ett speciellt yrkesområde eller mot fortsatta studier. Kontaktperson: Carola Rylander Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Södra Viken, 35 Södra Viken, Sunne Skolans telefon: Hemsida: Naturbruksgymnasiet Södra Viken, Sunne GY - Skog

31 Skedomskolan Sollefteå
Gymnasieutbildning Skog Skedomskolan Sollefteå Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation I utgången skogsmaskinförare får du lära dig avverkningsarbete med skogsmaskiner. I detta arbete ingår även till exempel att planera avverkningar, service och reparationer av maskiner. En viktig del i din utbildning är APL (praktik), som du gör hos skogsmaskinföretag. Du får i utbildningen använda nya skördare, skotare och simulatorer. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb som skogsmaskinförare. Kontaktperson: Anette Olofsson (biträdande rektor) Telefon: Skolans adress: Skedomskolan, Skedom 111, Sollefteå Skolans telefon: E-post: Hemsida: Naturbruksgymnasiet i Västernorrland, Sollefteå GY - Skog

32 Plönningegymnasiet Harplinge
Gymnasieutbildning Skog Plönningegymnasiet Harplinge Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Maskinförare Kort presentation Utbildningen består av både teori och praktik och det finns ett stort antal kurser att välja mellan. Det finns tre inriktningar: Ridsport, Hästsport och Maskinförare. På inriktningen Maskinförare utbildas eleverna till maskinförare. De praktiska kurserna genomförs till stor del utomhus och kan vara föryngringsprojekt, gallringsövningar eller stora slutavverkningar. Kontaktperson: Kent Tholin Telefon: E-post: Skolans adress: Plönningegymnasiet, Plönninge, Harplinge Skolans telefon: Hemsida: Plönningegymnasiet, Harplinge GY - Skog

33 RyssbyGymnasiet, Ryssby
Gymnasieutbildning Skog RyssbyGymnasiet, Ryssby Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen ger kunskap om naturens biologiska och ekologiska samspel, samt trädets resa från planta till planka. Eleverna lär sig grunderna i bland annat skogsekonomi, virkesmätning och skogsplanering. Skolan har en egen maskinpark med skotare, skördare och skogsutrustade jordbrukstraktorer. Eleven väljer mellan profilerna: Högmekaniserad, Småskalig eller Skogsenergi. Det finns även möjlighet att läsa en naturvetenskaplig utbildning som innehåller matematik, fysik, biologi och kemi, med en extra dimension där eleverna kan inrikta sig mot skogsbruk, turism eller jakt och viltvård. Kontaktperson: Lindau Harriet (rektor) Telefon: E-post: Skolans adress: Ryssbygymnasiet, Kungsvägen 36, Ryssby Skolans telefon: Hemsida: Ryssbygymnasiet, Ryssby GY - Skog

34 Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Värnamo
Gymnasieutbildning Skog Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Värnamo Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsmaskinförare Skogs- och viltvårdare Kort presentation Skogsmaskinförare är en utbildning i natur, skog och maskinteknik som passar dem som vill bli maskinförare i ett modernt arbetslag i skogsbruket. Eleverna läser bland annat skördarkurser, maskinteknik och skogsskötsel och de får arbeta praktiskt med moderna skotare och avverkningsmaskiner. Inriktningen Skogs- och viltvårdare är en grundutbildning inom skogsbruk, som genom det individuella valet ger eleverna möjlighet att fördjupa sig inom skogsvård där de kan välja manuellt avverkningsarbete, lövskogsskötsel eller virkesmätning. Kontaktperson: Britt-Marie Isacson (programrektor) Telefon: , E-post: Skolans adress: Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Östboskolan, Värnamo Skolans telefon: Hemsida: Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Värnamo GY - Skog

35 Vretagymnasiet, Vreta kloster
Gymnasieutbildning Skog Vretagymnasiet, Vreta kloster Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation En utbildning för dem som tycker om att vara ute i naturen eftersom en stor del av undervisningen är förlagd utomhus. Skolan samarbetar med flera skogsföretag för att kunna ge en modern yrkesutbildning med mycket eget ansvar. Genom det individuella valet kan eleverna bredda och fördjupa sina yrkeskunskaper eller läsa ämnen som ger behörighet till högskolestudier. Kontaktperson: Anders Larsson Telefon: , E-post: Skolans adress: Vretagymnasiet, Stjärntorpsvägen 2, Vreta kloster Skolans telefon: Hemsida: Vreta-Västerbyskolan, Vreta Kloster GY - Skog

36 Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalen
Gymnasieutbildning Skog Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalen Utbildningens namn Naturbruksprogrammet, Skog Inriktning Skogsmaskinförare Skogsmaskinservice Skogsvård Kort presentation Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna jobba som skogsmaskinförare, servicetekniker eller med skogsvård. direkt efter gymnasiet. Du får bland annat lära dig grunderna i modernt skogsbruk, att köra skotare och skördare, och grundläggande företagsekonomi. Efterfrågan inom branschen är hög. Det ingår 15 veckors praktik och efter avklarad utbildning finns möjlighet att läsa vidare till skogsmästare. Kontaktperson: Ewa Molneklev (studie- och yrkesvägledare) Telefon: E-post: Skolans adress: Älvdalens Utbildningscenter, Buskoviusvägen 7, Älvdalen Skolans telefon: Hemsida: Ådalens Utbildningscentrum, Älvdalen GY - Skog

37 ÖSBY Västmanlands Naturbruksgymnasium, Sala
Gymnasieutbildning Skog ÖSBY Västmanlands Naturbruksgymnasium, Sala Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Under utbildningen får eleverna lära sig att köra, underhålla och reparera skogsmaskiner. I undervisningen sker avverkning och skötsel av skolans egen skog men man utför också skogsskötsel hos andra skogsägare i skolans omgivning. Kontaktperson: Ronnie Jansson (inriktningsansvarig) Telefon: E-post: Skolans adress: ÖSBY Västmanlands Naturbruksgymnasium, Saladamm Åby, Sala Skolans telefon: Hemsida: ÖSBY Västmanlands Naturbruksgymnasium, Sala GY - Skog

38 Naturbruksgymnasiet, Nuntorp
Gymnasieutbildning Skog Naturbruksgymnasiet, Nuntorp Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Jord/skog Kort presentation Utbildningen innehåller en kombination av jordbruks- och skogsbrukskurser. Teori och praktik varvas i undervisningen och eleverna lär sig bland annat att hantera motorsåg och köra skotare. Beroende på intresse och framtidsplaner finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom områden bland de valbara kurser som ges. Skogsskötsel, virkesbehandling och virkestransport är några av de kurser eleverna kan välja. Kontaktperson: Ann-Charlotte Andersson Thorin (SYV) Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet, Nuntorp, Brålanda Skolans telefon: Hemsida: Vreta-Västerbyskolan, Vreta Kloster GY - Skog

39 Voxnadalens gymnasium & Alfta Skogstekniska AB Edsbyn
Gymnasieutbildning Skog Voxnadalens gymnasium & Alfta Skogstekniska AB Edsbyn Utbildningens namn Fordonsprogrammet Inriktning Skogsmaskinteknik Kort presentation Utbildningen sker i samarbete med Alfta Skogstekniska och har riksintag. Efter avslutad utbildning kan Du arbeta med service, underhåll och reparationer av främst skogmaskiner men även andra tunga arbetsfordon eller inom industri. Du får också prova på att köra skördare och skotare. Arbetsmarknaden ser idag ljus ut både för reparatörer samt förare. Det finns möjlighet att läsa ett fjärde år och utbilda sig till skogsmaskinförare. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skog Data -skogsmaskin Service och underhåll Kontaktperson: Agneta Persson Telefon: E-post: Skolans adress: Ovanåkers kommun, Voxnadalens gymnasium, Edsbyn Skolans telefon: Hemsida:

40 Vretagymnasiet Vreta kloster
KY-utbildning Skog Vretagymnasiet Vreta kloster Utbildningens namn Skog – Skogsvårdstekniker 200 YH-poäng /Skogsplanerare 100 YH-poäng Kort presentation Utbildningen till skogsvårdstekniker ger dig skogliga kunskaper att t.ex. förvalta en egen skogsfastighet, börja en anställning inom ett skogsföretag eller kanske starta ett eget företag. Genomförd och godkänd utbildning leder till examen som Skogsvårdstekniker samt behörighet att söka till Skogsteknikerprogrammet eller Skogsmästarprogrammet, SLU. Utbildningen till skogsplanerare ger dig skogliga grundkunskaper, ökade kunskaper och färdigheter inom skoglig planering. Efter genomförd utbildning och en företagsanpassad introduktion bör du kunna få arbete med planering och uppföljning av skogliga åtgärder, insamling av fältdata till skogsbruksplaner och underlag för försäljning av skog. Genomförd och godkänd utbildning leder till examen som Skogsplanerare. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skoglig ekologi (skogsvårdstekniker) Företagande i skogsbruket (skogsvårdstekniker) Naturvårdsplanering (skogsplanerare) Skogsuppskattning och skoglig datainsamling (skogsplanerare) Kontaktperson: Anders Rosendahl Telefon: E-post: Skolans adress: Vretagymnasiet, Järngården 3, Vretakloster Skolans telefon: Hemsida: Vretagymnasiet, Vreta-Kloster KY – Skog

41 Naturbruksgymnasiet, Ljusdal
KY-utbildning Skog Naturbruksgymnasiet, Ljusdal Utbildningens namn Skogsbrukstekniker, YH-poäng Kort presentation Utbildningen ger grundläggande kunskaper i skogsskötsel och maskinteknik men även i företagande och ledarskap. Utbildningen är indelad i tre steg och under det första året läser du grundkurser, efter det följer en termin med skördarkurser och sist LIA (Lärande i arbete) på företag. Det finns möjlighet att ta ut en delexamen efter ett år, som ger behörighet till Skogsmästarutbildningen på SLU. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsskötsel Virkeslära Avverknings- och transportteknik Skogsmaskinlära Företagsekonomi för skogsföretag Kontaktperson: Elisabeth Åslund Telefon: E-post: Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Ljusdal, Verkstadsskolevägen 36, Ljusdal Skolans telefon: Hemsida: Naturbruksgymnasiet, Ljusdal KY – Skog

42 Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Värnamo
KY-utbildning Skog Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Värnamo Utbildningens namn Skogligt basår (via SLU) Skogsbrukstekniker, 300 YH-poäng Kort presentation Skogligt basår är för dig som inte läst ett skogligt gymnasieprogram, men vill ha grunderna för att kunna arbeta inom skogsbruket. Här ges bland annat kunskaper om skogsskötsel, transportteknik och virkeslära. Efter avslutat godkänt basår garanteras en plats på Skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg (SLU). Utbildningen till skogsbrukstekniker ger fördjupade kunskaper inom skogsskötsel , maskinteknik och entreprenörskap. Det läggs stor vikt vid kunskaper om miljöbevarande skogsbruk, god arbetsteknik och hög produktkvalitet. Delar av utbildningen sker i form av LIA (Lärande i arbete). Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsskötsel Avverkningsteknik Skogsbruksföretagets ekonomi Virkeslära Transportteknik Kontaktperson: Ulf Alexanderson Telefon: E-post: Skolans adress: Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele Skolans telefon: Hemsida: Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Värnamo KY – Skog

43 Södra Viken, Sunne Södra Viken, Sunne KY – Skog KY-utbildning Skog
Utbildningens namn Skogsmaskinförare, 200 Yh-poäng Kort presentation Utbildningen ger grundkunskaper i skogsbruk, föryngring, röjning, gallring, GIS och GPS. Eleverna lär sig att sköta och köra skotare och skördare och får kunskaper i entreprenörskap. Under utbildningen genomförs LIA (Lärande i arbete) ute i skogsnäringen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogskunskap Baskunskaper för skogsyrken Skötsel och körning av skotare Specialisering skördarteknik Kontaktperson: Inge Hedin Telefon: E-post: Skolans adress: Södra Viken, Sunne Kommun, 35.Södra Södra Viken, Sunne Skolans telefon:  55 Hemsida: Södra Viken, Sunne KY – Skog

44 Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalen
KY-utbildning Skog Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalen Utbildningens namn Skogsentreprenör, 300 YH-poäng Kort presentation Målet med utbildningen är att förse arbetsmarknaden med arbetskraft som bland annat kan utföra åtgärdsplanläggning, skogsvård och avverkning samt driva och leda företag inom dessa områden. Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen som skogsentreprenör. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsskötsel Transport och avverkningsteknik Natur och miljökunskap Kontaktperson: Bo Svan Telefon: E-post: Skolans adress: Älvdalens Utbildningscenter, Box 54, Älvdalen Skolans telefon: Hemsida: Älvdalens Utbildningscentrum, Älvdalen KY – Skog

45 Alfta Skogstekniska Utbildning AB Alfta
KY-utbildning Skog Alfta Skogstekniska Utbildning AB Alfta Utbildningens namn Skogsmaskinförare, 205 Yh-poäng Kort presentation Utbildningen syftar till att ge ett grundläggande tekniskt kunnande och en god praktisk erfarenhet inom modernt skogsbruk. Målet är att underlätta för anställning som skogsmaskinförare. En stor del av utbildningen genomförs som praktiskt arbete i maskinlag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Maskinkännedom Grönt kort i skogen Avverknings- och transportteknik Mät- och styrsystem Kontaktperson: Naime Storm Telefon: E-post: Skolans adress: Skogstekniska, Humlabacken 11, Alfta Skolans telefon: Hemsida:

46 NOVA HögskoleCentrum, Oskarshamn
KY-utbildning Angränsande NOVA HögskoleCentrum, Oskarshamn Utbildningens namn Drift- och underhållstekniker, Energi, 400 Yh-poäng Kort presentation I denna utbildning kombineras underhållsteknik med energi- och processteknik. Det är en fördel att ha kunskap inom båda områdena, och ger möjlighet till anställning inom både drift och underhåll. Du får en gedigen och bred teoretisk grund att stå på, men också praktisk erfarenhet genom de arbetsplatsförlagda perioderna då du får möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i verkligheten. Främst är det energi- och processrelaterade företag som efterfrågar den kompetens du får. Som kan nämnas kärnkraftverk, pappers- och massabruk, värmeverk, vatten- och avloppsreningsverk m fl. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Energi och driftteknik Underhållsteknik Miljöarbete inom kraft- och processindustrin Driftteknik Kontaktperson: Lena Berg  Telefon: E-post: Skolans adress: NOVA HögskoleCentrum, Varvsgatan 15, Oskarshamn Skolans telefon: Hemsida: Nova Högskolecentrum, Oskarshamn KY – Angränsande utb.

47 YH-utbildning Angränsande
Broby Grafiska Sunne Utbildningens namn Förpackningsdesign,400 YH-poäng Kort presentation Förpackningsdesign är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 p med fokus på design, form och funktion. Utbildningen ger dig kompetenser som täcker kunskapsklyftorna mellan design, konstruktion, repro, tryck och efterbearbetning. Som blivande förpackningsdesigner kommer du att utvecklas i en kreativ studiemiljö med tillgång till de senaste tekniska lösningarna inom förpackningsbranschen. Skolans unika profil, helhetsyn och förståelse för hela produktionsflödet ”från idéskiss till färdig förpackning”, är eftertraktad kompetens i branschen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Förpackningskonstruktion Prepress Produktionsteknik Kontakperson: Tommy Nilsson Telefon: E-post: Skolans adress: Broby grafiska utbildning, Svetsarevägen 2, SE Sunne Skolans telefon: Hemsida:

48 Yrkeshögskolan i Karlstad
Utbildningens namn Processtekniker, 400 YH-poäng Kort presentation Utbildningen inom processteknik har en inriktning mot skogsindustrin, men du får också lära dig de generella grunderna som är viktiga för olika sorters processtekniska verksamheter. Även utbildning i modern miljöteknik ingår, samt i språk och kommunikation som förberedelse inför processindustrin som del i ett internationellt nätverk. Karlstad har en unik koncentration av företag med inriktning mot skogs- och processteknik. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Industriella processer med massa- och papperstillverkning Mätteknik Kemi 1 med kemisk analysteknik Kontaktperson: Heino Kipatsi Telefon: E-post: Skolans adress: Vuxenutbildningen, Tingvallagymnasiet, Karlstad Skolans telefon: Hemsida:

49 Yrkeshögskolan i Karlstad
Utbildningens namn Trätekniker, 400 YH-poäng Kort presentation Om du vill arbeta med ett levande material som finns överallt i vår vardag är utbildningen till trätekniker ett naturligt val. Förutom branschspecifika kunskaper, får du också utbildning i bland annat företagsekonomi och ledarskap. Dessutom kommer du att få tillbringa 20 av totalt 80 veckor i arbetslivet. Under utbildningen får du möjlighet att ta maskinkörkort på sju standardmaskiner inom snickeri: bandsåg, bordsfräs, justersåg, kapsåg, klyvsåg, planhyvel och rikthyvel. När du avslutat utbildningen kan du till exempel arbeta som trätekniker i ett sågverk, på en brädgård, i ett hyvleri eller på ett snickeri. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Trä som material Sågverksteknik Hyvelteknik Massivträtillverkning Kontaktperson: Jörgen Esslingeqvist Telefon: E-post: Skolans adress: Vuxenutbildningen, Tingvallagymnasiet, Karlstad. Skolans telefon: Hemsida:

50 Linnéuniversitetet, Växjö
Akademisk utbildning, Skog Linnéuniversitetet, Växjö Inkriktning Masterprogram i Skog och Träteknik Kort presentation Ges både som campus – och distansutbildning på hel- eller halvfart. Vidareutbildning inom skogs- och träteknik, val av inriktning sker under termin 2. Undervisningen är delvis på engelska. Programmet ger möjlighet att jobba som produktionstekniker, produktutvecklare, företagsledare och konsult inom den skogs- och träförädlande industrin. Programmet förbereder även för en framtida forskarutbildning. Lämpliga program för inriktningen Högskoleingenjörsexamen Kandidatexamen inom Skogs- och träteknik, Maskinteknik, Bioenergiteknik, Byggteknik eller motsvarande utbildningar. Kontaktperson: Jimmy Johansson Telefon: E-post: Skolans adress: Linnéuniversitetet, Växjö Telefon: | Hemsida:

51 Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Akademisk utbildning Massa och papper Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Inriktning Innovative and Sustainable Chemical Engineering (master) Kort presentation Programmet ger kunskaper för utveckling av nya ekonomiskt lönsamma processer med krav på miljö och hållbarhet. Studenterna får lära sig utforma kemiska processer på ett säkert, miljövänligt och flexibelt sätt för en snabb kommersialisering av nya produkter. Programmet har tre huvudspår, där inriktningen Pulp and paper ger fördjupning inom området massa och papper. Lämpliga program för inriktningen Pulp and paper track Exempel på kurser med skogsindustriell profil Cellulose technology Paper technology Biorefinery Heterogeneous processes Kontaktperson: Derek Creaser (programansvarig) Telefon: E-post: Skolans adress: Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemigården 4, Göteborg Skolans telefon: Hemsida:

52 Karlstad Universitet, Karlstad
Akademisk utbildning Massa och papper Karlstad Universitet, Karlstad Inriktning Massateknik, pappersteknik samt ytbehandling och tryckning av pappersmaterial Kort presentation Inom Kemiteknik finns det möjlighet att fördjupa sig mot bland annat massa- och pappersteknik för att sedan kunna arbeta i den skogsindustriella sektorn. Studierna inriktas på industriella områden relaterade till processer och produkter inom massateknik, pappersteknik, ytbehandling och tryckning av pappersmaterial. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Kemiteknik Civilingenjör Bred ingång Exempel på kurser med skogsindustriell profil Massateknik Pappersteknik Ytbehandling och tryckning av pappersmaterial Kontaktperson: Christophe Barbier Telefon: E-post: Skolans adress: Karlstad universitet, Universitetsgatan 2, Karlstad Skolans telefon: Hemsida:

53 Karlstad Universitet, Karlstad
Akademisk utbildning Massa och papper Karlstad Universitet, Karlstad Inriktning Förädla, utforma och behandla papper Kort presentation Utbildningen ger en bred bas inom bland annat teknik, kemi och utformningen av material och processer. Studenterna kan välja att inrikta sig mot att förädla, utforma och behandla papper för att specialisera sig inom området. Programmet har ett antal partnerföretag som studenterna får samarbeta med under studietiden. Lämpliga program för inriktningen Kemiingenjör Kontaktperson: Tommy Björk Telefon: E-post: Skolans adress: Karlstad universitet, Universitetsgatan 2, Karlstad Skolans telefon: Hemsida:

54 Mittuniversitetet Sundsvall
Akademisk utbildning Massa och papper Mittuniversitetet Sundsvall Inriktning Internationellt masterprogram förpackningsdesign och kommunikation, 120 hp Kort presentation I programmet utvecklar du ditt eget självständiga designarbete genom både mer teoretiska kurser och design- och förpackningsprojekt. Under utbildningen kopplas projektarbeten samman med verkliga och fiktiva uppdragsgivare och i internationella samarbetsprojekt med t.ex. universitet i Japan, Kina och Sydkorea. Utbildningen lägger stort fokus på hur historia, miljö och samhälle påverkar förpackningens grafiska design. Masterutbildningen är nära kopplad till Mittuniversitetets strategiska forskningsområden, bland annat forskning om framtidens papper och förpackningar. Lämpliga program för inriktningen: Kandidatexamen i Grafisk design eller Medie- och kommunikationsvetenskap Kontaktperson: Kristina Brink Telefon: Mobiltelefon: E-post: Skolans adress: Mittuniversitetet, Sundsvall Skolans telefon: Hemsida:

55 Mittuniversitetet, Sundsvall
Akademisk utbildning Massa och papper Mittuniversitetet, Sundsvall Inriktning Avancerad processoperatör/-tekniker Kort presentation Mittuniversitetets utbildning tillsammans med regionens skogsindustri. Utbildningen leder fram till en högskoleexamen. Målet är att utbilda operatörer i absolut världsklass med förutsättningar att ta ett stort ansvar för drift och förbättringar av skogsindustrins anläggningar. Programmet är väl förankrat i industrin och de ordinarie kurserna varvas med industripraktik. Lämpligt program för inriktningen Exempel på kurser med skogsindustriell profil Operatörens yrkesroll Kemiteknik för processoperatörer Tillämpad energiteknik för processindustrin Kontaktperson: Olof Björkqvist Telefon: eller E-post: Skolans adress: Mittuniversitetet, Holmgatan 10, Sundsvall Skolans telefon: Hemsida:

56 Luleå tekniska universitet, Skellefteå
Akademisk utbildning Träteknik Luleå tekniska universitet, Skellefteå Program Högskoleingenjör Träteknik, 180 hp Kort presentation Som ingenjör med specialistkunskaper inom träteknik finns därför en stor arbetsmarknad där du kan arbeta med teknisk utveckling, produktion, inköp, marknad och försäljning.I utbildningen är samverkan med företag ett ständigt återkommande moment. Under första året består detta av besök, övningsexempel och gästföreläsningar. Under andra och tredje året kommer det in större utvecklingsprojekt i samverkan med företag. Sista delen av utbildningen är ett examensarbete som brukar göras ute på företagen. Du kan jobba inom sågverksindustrin, i trä- och möbelbranschen eller hos maskintillverkare specialiserade mot träindustrin. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Materiallära Maskinkomponenter Drift och underhåll Fördjupningskurs Trä Kontaktperson: Micael Öhman, programansvarig Telefon: E-post: Skolans adress: LTU Campus Skellefteå, Skellefteå Skolans telefon: Hemsida: Luleå tekniska universitet, Skellefteå AU – Träteknik

57 Luleå tekniska universitet, Skellefteå
Akademisk utbildning Träteknik Luleå tekniska universitet, Skellefteå Program Träteknik, masterprogram 120 hp Kort presentation Vill du bli en av få med unik spetskompetens inom Sveriges absolut viktigaste industrigren? Då ska du läsa Masterprogrammet i Träteknik vid LTU i Skellefteå där Sveriges ledande forskningscentrum för trä ligger. Både forskningen vid LTU såväl industrin är högteknologisk med komplexa optimeringssystem, avancerad mätteknik, hög automatiseringsgrad och dessutom är materialet trä en mycket avancerad fiberkomposit. Utbildningen är en även forskningsförberedande och all undervisning sker på engelska. Endast fem studenter antas varje termin och du kan bli en av de utvalda. Lämpliga program för inriktningen Högskoleingenjörsexamen Kandidatexamen inom relevant ämnesområde Exempel på kurser Träindustriella tillverkningsprocesser och materialoptimering Trämateriallära, anatomi och materialtekniska egenskaper Projektkurser i Träteknik Processeffektivisering, träteknik Kontaktperson: Micael Öhman Telefon: E-post: Skolans adress: LTU Campus Skellefteå, Skellefteå Skolans telefon: Hemsida: Luleå tekniska universitet AU - Träteknik

58 Linneuniversitetet Växjö
Akademisk utbildning Träteknik Linneuniversitetet Växjö Inriktning Skog och träteknik, 180 hp Kort presentation Skog- och träteknik är ett högskoleingenjörsprogram med inriktning mot träförädlande industri och handelsled inom exempelvis sågverk, snickeri och hustillverkning. Utbildningen innehåller grundläggande kurser i matematik, mekanik, skogs- och träteknik, men även i ekonomistyrning, marknadsföring och organisation. Examen ger behörighet för program på avancerad nivå. Utbildningen ges både i Växjö och på distans. Lämpliga program för inriktningen Högskoleingenjör Skog- och träteknik Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsbränslekunskap Miljöteknik och hållbar utveckling Träindustriell maskinteknik Träförädlingsteknik Kontaktperson: Göran Peterson Telefon: E-post: Skolans adress: Linnéuniversitetet, Växjö Skolans telefon: Hemsida: Växjö universitet, Växjö AU - Träteknik

59 Linnéuniversitetet Växjö
Akademisk utbildning Skog Linnéuniversitetet Växjö Inriktning Skogs- och träprogrammet, distansutbildning 180 hp. Kort presentation Skog- och träteknik är ett högskoleprogram som ges på distans antingen på helfart eller halvfart. Tyngdpunkten ligger på teknisk förvaltning inom privatskogsbruket och innehållsmässigt fokuseras det på skog och träteknik. Programmet är utformat för att personer som arbetar inom industrin eller äger en skogsfastighet ska ha möjlighet att integrera utbildningen med arbetslivet men även för personer utan tidigare erfarenhet inom området. Lämpliga program för inriktningen Högskoleprogram Skog- och träteknik Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skoglig planering Skogsnäringens marknader Virkeslära Skogsföretagets ekonomi Kontaktperson: Erika Olofsson E-post: Telefon: Skolans adress: Linnéuniversitetet, Växjö Skolans telefon: Hemsida: Växjö universitet, Växjö AU - Träteknik

60 Umeå Universitet, Umeå Umeå Universitet, Umeå
Program Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik Kort presentation Programmet passar dig som vill jobba med omställningen till ett hållbart samhälle genom utveckling av biobaserade produkter och förnyelsebara energikällor. Efter tre år väljer du profil mot Grön kemi eller Växt- och skogsbioteknik. Utbildningen samarbetar med både forskningsprojekt och näringsliv och möter skogsindustrins framtida behov. Kompetensen efterfrågas av bland annat skogsbolag, innovativa företag, myndigheter och internationella storföretag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil: Bioresursteknik Energi och energiomvandlingar Naturproduktkemi och vedkemi Växtproduktionssystem Kontaktperson: Tomas Hedlund Telefon: E-post: Skolans adress: Umeå Universitet, Umeå Skolans telefon: Hemsida: Umeå Universitet, Umeå Civilingenjör i bioresursteknik

61 Akademisk utbildning Skog
SLU, Umeå Utbildningens namn Jägmästare Kort presentation Jägmästarprogrammet passar den som vill arbeta med skog och skogsfrågor eller med miljö och naturresurser både i Sverige och internationellt. Det finns möjlighet att kombinera skogliga kunskaper med teknik, ekonomi och marknadsföring. De första tre terminerna består av obligatoriska kurser och sedan väljer studenterna inriktning mot skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogshushållning och virkesförädling Skogsindustriell marknadsföring Skogsteknologi Ekonomisk analys av skogliga beslut Kontaktperson: Thomas Lindström Telefon: E-post: Skolans adress: SLU Umeå, Skogsmarksgränd, Umeå Skolans telefon: Hemsida: SLU, Umeå AU - Jägmästare

62 Akademisk utbildning Skog
SLU, Skinnskatteberg Utbildningens namn Skogsmästare, 180 hp Kort presentation Utbildningen ger kunskap om dagens och morgondagens skog och skogsbruk, där förmågan att se helheten och att kunna arbeta självständigt värderas högt. I dagens skogsbruk är produktion och hänsyn till miljön lika viktiga. Det gör att skogsmästaren i sin framtida yrkesroll måste veta hur skogsekosystemet fungerar, samt hur man planerar och genomför skogsbruksåtgärder lönsamt och effektivt. Efter studierna kan du bland annat jobba som virkesköpare, produktionsledare eller inom biobränsleområdet. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skoglig naturresursekonomi Råvaruförsörjning Ekologi Skoglig driftsledning Kontaktperson: Eric Sundstedt (programstudierektor) Telefon: E-post: Skolans adress: SLU Skinnskatteberg, Box 43,  Skinnskatteberg Skolans telefon: 0222 – Hemsida: SLU, Skinnskatteberg AU - Skogsmästarprogrammet

63 Gammelkroppa Skogsskola, Filipstad
Akademisk utbildning Skog Gammelkroppa Skogsskola, Filipstad Utbildningens namn Skogsteknikerprogrammet, 120 hp Kort presentation Skogsteknikerprogrammet är en praktiskt inriktad utbildning med nära kontakt med skogsnäringen, en stor andel gästföreläsare och nätverksskapande praktik. Grundläggande kurser på utbildningen är bland annat skogsekosystemets egenvärde, skogspolitik, att lära sig behärska avverkning, föryngring och beståndsvård med tanke på biologi och ekonomi. Efter skogsteknikerprogrammet finns det möjlighet att läsa vidare ett tredje år på Skogsmästarprogrammet på SLU. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogens värde Ekonomisk och ekologisk skogsproduktion Skogsbrukarföretaget Kontaktperson: Peter Stejmar Telefon: E-post: Skolans adress: Gammelkroppa Skogsskola, Gammelkroppa, Filipstad Skolans telefon: Hemsida: Gammelkroppa skogsskola, Filipstad AU - Skogstekniker

64 Högskolan i Gävle, Gävle
Akademisk utbildning Träteknik Högskolan i Gävle, Gävle Inriktning Industridesignprogrammet (tidigare Trä och Design) Kort presentation Du får under utbildningen öva på att jobba med och för människor och utveckla hållbara produkter och tjänster med hög kvalitet och medvetet uttryck. Koppling till forskning inom nya material framförallt från skogsråvara är central i utbildningen Du kommer att möta teori, praktik och konstnärliga studier integrerat i projekt som ofta skapas tillsammans med företag. Lämpliga program för inriktningen: Design och träteknik Exempel på kurser med skogsindustriell profil Trä i tiden Materialteknik och materialbearbetning Design och produktutveckling Kontaktperson: Annika Viding (utbildningsledare) Telefon: E-post: Skolans adress: Högskolan i Gävle, Silvanum Kungsbäcksvägen 32, Gävle Skolans telefon: Hemsida:

65 Akademisk utbildning Träteknik/Skog/Massa & Papper
SLU, Uppsala Utbildningens namn Skogsindustriell ekonomi, masterprogram Kort presentation Utbildningen genomförs i nära samarbete med skogsnäringen. Viktiga ämnesområden är den skogsindustriella förädlingskedjan, strategiformulering, omvärldsanalys, marknadsföring, ekonomistyrning samt organisation och ledarskap. Utbildningen är en påbyggnadsinriktning inom exempelvis jägmästarprogrammet men är även öppen för studenter från andra universitet och högskolor som uppfyller förkunskapskraven i ekonomi. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Den internationella skogssektorn Produktionsekonomi Skogsbruk och virkesproduktion Industriell marknadsföring Kontaktperson: Lars Lönnstedt (programansvarig) Telefon: E-post: Skolans adress: SLU institutionen för skogens produkter, Vallvägen 9A, Uppsala Skolans telefon: Hemsida: Skogsindustriell ekonomi, Uppsala

66 Akademisk utbildning Skog
SLU, Alnarp Utbildningens namn Euroforester Master’s Programme Kort presentation Programmet är internationellt och dess fokus ligger på ett hållbart skogsbruk i de baltiska länderna. Utbildningen ger studenterna ett brett perspektiv och ett internationellt synsätt som behövs för att kunna arbeta i en global bransch. Programmet är utvecklat i samarbete med 13 skogsfakulteter i 9 olika länder för att bemöta dagens behov inom skogsindustrin. Exempel på kurser med skogsindustriell profil National and international forest policy Broadleaves: Ecology, Nature conservation, Silviculture Planning in sustainable forest management Kontaktperson: Per-Magnus Ekö Telefon: E-post: Skolans adress: SLU Alnarp, Box 52, Alnarp Skolans telefon: Hemsida: Luleå tekniska universitet AU - Träteknik

67 Umeå Universitet, Örnsköldsvik
Akademisk utbildning Angränsande Umeå Universitet, Örnsköldsvik Utbildningens namn Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp Kort presentation Denna yrkesinriktade utbildning är utvecklad i nära samarbete med ett antal processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser samt att identifiera och lösa tekniska fel. Utbildningen har omfattande kontakt med företag under utbildningens gång, så det finns stora möjligheter till både praktik och sommarjobb. Efter avslutad utbildning finns traineeplatser att söka hos de företag som stödjer utbildningen. Traineeplatserna ger ett brett kontaktnät och god kompetens om branschen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Teknisk processkemi Produktions- och kvalitetsteknik Statistisk processtyrning Kontaktperson: Staffan Grundberg Telefon: E-post: Skolans adress: Umeå universitet, Umeå Skolans telefon: Hemsida:

68 Karlstad Universitet, Karlstad
Akademisk utbildning Angränsande Karlstad Universitet, Karlstad Utbildningens namn Biovetenskapligt program med inriktning Bioteknik, 180 hp Kort presentation Biotekniker använder biologiskt material för att analysera, framställa eller modifiera produkter. Utbildningen ger baskunskaper i biomedicin och kemi. Studenterna kan bland annat välja inriktningen Bioteknik som de fördjupar sig i under det tredje studieåret. Bioteknik är ett område under snabb utveckling och är ett växande inslag inom bland annat pappersindustrin. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Molekylär cellbiologi Bioteknik Organisk kemi Kontaktperson: Maria Rova (programledare) Telefon: E-post: Skolans adress: Karlstads Universitet, Universitetsgatan 2, Karlstad Skolans telefon: Hemsida: Luleå tekniska universitet AU - Träteknik

69 Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Akademisk utbildning Angränsande Luleå Tekniska Universitet, Luleå Utbildningens namn Civilingenjör Internationell Materialteknik, 300 hp Inriktning Kompositer Biomaterial Kort presentation Utbildningen har en kombination av teknik och språk med studier i Luleå och i Frankrike. Efter fem års studier ger utbildningen både en svensk och en fransk civilingenjörsexamen i materialteknik. Du har även möjlighet att komplettera med en spansk alternativt tysk examen ovanpå den franska och svenska. Redan under din studietid kan du använda skolornas breda kontaktnät för att finna intressanta praktik- och examensarbeten på olika håll i världen. Du kan t ex arbeta med utveckling av nya material vid ett forskningslaboratorium, ingå som materialexpert i ett team på ett industriföretag, eller arbeta med tekniskt marknadsstöd. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Materialmekanik Grundkurs i organisk kemi Materialets fysikaliska egenskaper Kontaktperson: Lennart Wallström Telefon: E-post: Skolans adress: Luleå Tekniska Universitet, Luleå Skolans telefon: Hemsida: Luleå tekniska universitet AU - Träteknik

70 Luleå tekniska universitet Luleå
Akademisk utbildning Angränsande Luleå tekniska universitet Luleå Utbildningens namn Civilingenjör i Industriell miljö- och processteknik Inriktning Förnyelsebara produkter och bränslen Kort presentation Du lär dig utveckla och använda de processer som krävs för hållbar råvaruförsörjning och resursutnyttjande. Människan kan inte fortsätta förbruka jordens resurser som idag vilket gör att ny mer miljövänlig framställning krävs av de produkter som samhället efterfrågar. Inför dina två sista år väljer du den inriktning du vill specialisera dig inom, antingen Förnyelsebara produkter och bränslen eller Hållbar mineral- och metallutvinning. Ett halvårs industripraktik, ofta betald, ingår även i utbildningen under höstterminen i årskurs 4. Detta ger dig värdefulla kontakter, samtidigt som du får prova på ingenjörsyrket. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Cellulosa- och pappersteknik Bioprocessteknik Kemisk reaktionsteknik Kontaktperson: Lars Gunneriusson Telefon: E-post: Skolans adress: Luleå Tekniska Universitet, Luleå Skolans telefon: Hemsida:

71 Högskolan i Dalarna, Borlänge
Akademisk utbildning Angränsande Högskolan i Dalarna, Borlänge Utbildningens namn Produktionstekniker, 120 hp, distansutbildning på hel- eller halvfart Kort presentation Produktionsteknikern ska vara ett kompetent tekniskt stöd för hela verksamheten. För detta krävs en mycket bred kunskapsprofil med allt från grundläggande matematik, naturvetenskap och teknik till teknisk specialkompetens och kunskaper i t.ex. kommunikation, projektledning och ledarskap. Produktionsteamet tar över traditionella produktionstekniker- uppgifter och produktionsteknikerns nya roll kan idag mer jämställas med lagledarens och projektledarens. Genom det här programmet skaffar du dig den kompetens som industrin efterfrågar. Utbildningen sker med enstaka träffar. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Materiallära Kemi för tekniker Skärande bearbetning Kontaktperson: Astrid Alnås-Widén (studie- och yrkesvägledare) Telefon: E-post: Skolans adress: Högskolan Dalarna, Falun Skolans telefon: Hemsida:

72 Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Akademisk utbildning Massa och papper Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Master Makromolekylära material Kort presentation Utbildningen ger omfattande kunskaper om framställning av makromolekylära material och produkter. Genom utbildningen utvecklas också kunskaper för att kunna se sambandet mellan kemiska strukturer och ett materials egenskaper. Detta är användbart när man exempelvis ska tillverka ett slitstarkt papper. Specialister inom området är intressanta för ett brett industriellt spektrum, exempelvis massa- och pappersindustrin och träindustrin. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Kemivetenskap (även internationell inriktning) Civilingenjör Materialdesign Civlingenjör Bioteknik Civilingenjör Öppen ingång Exempel på kurser med skogsindustriell profil Polymerkemi Bioraffinaderiets kemi Polymera material: struktur och egenskaper Kontaktperson: Minna Hakkarainen Telefon: E-post: Skolans adress: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Skolans telefon: Hemsida: Kungliga Tekniska högskolan, Sthlm AU – Massa och papper

73 Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Akademisk utbildning Angränsande Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Master Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Kort presentation Utbildningen ska ge förmågan att kunna välja utforma och optimera kemiska och kemitekniska processer med hänsyn till råvara, kvalitet, ekonomi och inte minst effekter på miljön för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. En kemiteknisk process kan exempelvis vara tillverkning av ett miljövänligt bränsle. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Kemivetenskap Civilingenjör Kemivetenskap internationell inriktning Civilingenjör Öppen ingång Exempel på kurser med skogsindustriell profil Industriella kemiprocesser Förnybara bränslen - produktionsprocesser Miljömanagement Kontaktperson: Ann Cornell Telefon: E-post: Skolans adress: Kungliga Tekniska högskolan, SE Stockholm Skolans telefon: Hemsida: Kungliga Tekniska högskolan, Sthlm AU – Angränsande

74 Stockholms Tekniska Institut i Hallstavik
KY-utbildning Massa och papper Stockholms Tekniska Institut i Hallstavik Utbildningens namn Processtekniker (200Yh-poäng 40v) Kort presentation Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med drift, underhåll och service inom processindustrin med fokus på pappers- och massaindustri. Utbildningen skall ge både en grund men även ett teoretiskt djup för att klara de relevanta arbetsuppgifter som förekommer inom service, drift och underhåll av större och mindre anläggningar inom processindustrin. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Processteknik Driftteknik Kontaktperson: Jonny Hellestig Telefon: E-post: Skolans adress: Stockholms Tekniska Institut, Bältgatan 5, Stockholm Skolans telefon: Hemsida:


Ladda ner ppt "Startsida för Utbildningskartan"

Liknande presentationer


Google-annonser