Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tre samfund på gemensam resa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tre samfund på gemensam resa"— Presentationens avskrift:

1

2 Tre samfund på gemensam resa

3 Det vi kan bli tillsammans
På resa mot framtiden … Det vi är gemensamt SMK SB MK Det vi kan bli tillsammans

4 Frihet och det egna valet Varje läsare sin egen teolog
Vi bär med oss… Frihet och det egna valet Baptistsamfundet kommer med en god princip Helhet och helgelse Metodistkyrkan kommer med en god teori Varje läsare sin egen teolog Missionskyrkan kommer med god praktik

5 En kyrka utmanad av Jesus och samtiden
med djup och identitet i Jesus Kristus öppen och varm i gemenskap och mångfald genom bön och tjänst för världen

6 Processen 2006 – januari 2012 Konferens 2010 (Utmanad)
Remisstid 15 maj – 15 oktober 2010 Beslut formuleras och förbereds 2011 års konferens – slutgiltigt beslut, val av kyrkoledare mm 2012: Ny kyrka! Metodistkyrkan kommer med senare

7 5 arbetsgrupper Församlings- och kyrkoordning Stadgar/struktur
Relationer/nätverk Ägandefrågor Ekonomi (fastigheter, stiftelser, kapital) samt RUT – teologverkstad – reflektion, utmaning, teologi

8 1: Församlings- och kyrkoordning
Trons grund Uppdraget Ordet Sakrament Församlingen Medlemskap och tillhörighet Församlingsmöte Församlingsföreståndare GF-kyrkan ; kyrkokonferens, ledning, kyrkoföreståndare Tjänst Förändring av kyrkoordningen

9 1: Församlings- och kyrkoordning
Kyrkan är gemenskapen av människor där Jesus Kristus är Herre. Denna gemenskap tar sig konkreta uttryck i den värld som Gud skapat, älskar och räddar. Under den heliga Andens ledning formas kyrkan, genom Ordets förkunnelse och sakramentens förvaltning, och inbjuder alla människor att bli Jesu lärjungar.

10 1: Församlings- och kyrkoordning
Vår tro har sin grund i Bibeln och uttrycks i de apostoliska och nicenska trosbekännelserna.   Barn och unga har i GF-kyrkan en särskild plats.  Bibeln är Guds ord Dopet är en helig handling, ett till sitt innehåll men kan ske på olika sätt. Församlingen är självständig och samtidigt insatt i ett ömsesidigt beroende med ömsesidig tillsyn.

11 1: Församlings- och kyrkoordning
Församlingen välkomnar som medlem var och en som är döpt och bekänner sin tro på Jesus Kristus. Församlingen välkomnar som tillhörig den som döps som barn, barnvälsignas, eller på egen önskan vill finnas med i församlingens gemenskap och omsorg.  Kyrkokonferensen är kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkans leds av kyrkostyrelsen och kyrkoföreståndaren samt ett antal biträdande kyrkoföreståndare.

12 2: Stadgar/struktur Församlingar i GF-kyrkan
Internationella och ekumeniska relationer Frågor kring kyrkokonferensen och kyrkostyrelsen Kyrkoföreståndaren Regional närvaro Ansvarsnämnd Valberedning, revision

13 2: Stadgar/struktur Strukturgruppen har: Lämnat förslag till stadgar för GF-kyrkan Lämnat förslag till normalstadgar för församling inom GF-kyrkan Utvecklat förslaget om GF-kyrkans regionala närvaro Gett allmänna synpunkter på kanslilokalisering och kansliorganisation Ansvarat för att namnfrågan bereds

14 2: Stadgar/struktur Kyrkokonferens är högsta beslutande organ Kyrkokonferensen hålls årligen Kyrkostyrelsen väljs av kyrkokonferensen ledamöter, som väljs för 2 år Kyrkan leds av en kyrkoföreståndare Väljs vid kyrkokonferensen för fyra år Kan omväljas för ytterligare två perioder Ett antal biträdande kyrkoföreståndare Förestår kyrkans närvaro i 8-10 regioner

15 2: Stadgar/struktur Ett nationellt kansli leder det löpande arbetet Kansliet placeras i Stockholm Ansvarsnämnd Behandlar ärenden av disciplinär art gällande person i ordinerad tjänst Ledamöter i valberedning väljs på tre år GF-kyrkans barn- och ungdomsarbete är anförtrott equmenia

16 2: Stadgar/struktur Inträde i GF-kyrkan kan beviljas församling efter ansökan. Beslut (på förslag av KS) fattas av kyrkokonferensen, som också kan besluta om att skilja församling från GF-kyrkan. Medlemskap i GF-församling baseras på dop och personlig tro på Jesus som Herre och Frälsare. Tillhörig församling, är personer som vill uttrycka sin samhörighet med församlingen och är föremål för församlingens omsorg. Även barn som döps eller välsignas blir tillhöriga. Tillhörig ska senast vid 18 års ålder erbjudas medlemskap.

17 3: Relationer och nätverk
Metodistkyrkan i Sverige - internationella relationer

18 3: Relationer och nätverk
Svenska Baptistsamfundet - relationer LM GFL Diakonia SMR SKR Sida EFK Forum Syd FSR SST Hela Människan Arbetsgivaralliansen SKY Sv. Bibelsällskapet RPG Predikantkören Personalvårdsgruppen SBP SAM SBS NFU MK SKTF SMK EBF EBWU IBTS BWA CEC OSSE Världsbaptismen SB Samarbetsländer Lokal nivå Samarbetsländer Riks Programländer Litauen Vitryssland Japan Burma Kongo Thailand Azerbajdzjan Turkmenistan Ljus i Öster Folk och språk equmenia SBKF SEK

19 3: Relationer och nätverk
Svenska Missionskyrkan - internationellt missionssamarbete Palestina Syrien/ Libanon Spanien Ryssland Pakistan Kina Svenska Pakistankommittén Japan Indien Ecuador Litauen Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville Nicaragua Estland USA Conference on European Churches World Alliance of Reformed Churches Kyrkornas Världsråd SIRA, Betlehem/Jeriko European Christian Mission International Federation of Free Evangelical Churches Svenska Missionsrådet & SIM Equmenia Folkhögskolorna - Lidingö (MUL och praktikanter) Karlskoga (Våga Tro och Apg29) - Jönköping (praktikanter) THS Diakonia FACE Asudh Svenska Missionskyrkan

20 3: Relationer och nätverk
Gemensam Framtid - nätverk och relationer EBF BWA OSSE KV KEK SKR FSR NFU Diakonia GFL Hela Människan Sv. Bibelsällskapet Sångar-och musikförbund Personalförbundet THS Folkhögskolorna Bilda SMR Kvinnoförbundet equmenia SEK UMC WMC ECOM IFFEC WCRC GF Azerbajdzjan, Burma, Ecuador, Estland, Indien, Japan, Kina, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Libanon, Liberia, Litauen, Moçambique, Nicaragua, Pakistan, Palestina, Ryssland, Spanien , Syrien, Thailand, Turkmenistan, USA

21 3: Relationer och nätverk
SKR, FSR och SMR Diakonia Samfundsrelationer – med särskild betydelse: Svenska kyrkan Samarbetsavtal finns med MK o SMK – SB på väg mot avtal EFK SB har drygt 30 samarbetsförsamlingar med EFK EFK är huvudman i Diakonia och ”Ge för livet” Svenska Alliansmissionen Har ett 25-tal gemensamma församlingar med SMK

22 3: Relationer och nätverk
Kvinnoförbund Nytt kvinnoförbund bildas i GF-kyrkan Genderkommitté föreslås bildas i GF-kyrkan Diakonia Huvudmannaskapet behöver utredas vidare Diakonia är viktigt och gör en stor insats Insamlingarna i GF-kyrkan behöver en tydlig strategi Individualisering i givandet är en tydlig trend idag

23 4: Ägande och delaktighet
De frågor gruppen behandlat rör verksamheter och ägande som innebär betydande investeringar, resurser och tunga historiska traditioner. Gruppen har ringat in tre huvudområden: utbildning, mötesplatser och kommunikation. Hur ska dessa verksamheter, detta ägande, kunna integreras, utvecklas, avvecklas, göras relevant för en ny kyrka? utbildning, mötesplatser och kommunikation

24 4: Ägande och delaktighet
Utbildning

25 4: Ägande och delaktighet
Utbildning Skolorna ska driva ett arbete inåt samt svara mot ett behov i samhället Fem folkhögskolor, Överås samt Teologiska Högskolan är resurser i den nya kyrkan. Samverkan för att uppnå nationell täckning. Kan skolorna bli stödpunkter i den nya kyrkans regionala organisation? Tillsättande av ett utbildningsråd bör vara klart hösten 2011

26 4: Ägande och delaktighet
Mötesplatser Den nya kyrkan kommer att äga fastigheter och gårdar - möjliga bildnings- och utvecklingsmiljöer. Kyrkan ska säkerställa att samhällspåverkande möten sker och att det finns platser med utbud för andlig tillväxt. Kyrkan ska också möjliggöra kommunitetsliv.

27 4: Ägande och delaktighet
Strategi för intern och extern kommunikation Betydande resurser anslås till identitetsskapande och opinionsbildande arbete Tillsätt snarast en kommunikationsstrategigrupp av befintliga och eventuellt externa kommunikatörer. Prioritera ett identitetsskapande arbete på bred front Sändaren/Sändebudet blir medlemstidning? Kommunikation

28 5: Fastigheter och förvaltning
Tillgångar GF-kyrkan kommer att få en mycket stor tillgångsmassa att förvalta Fastigheter Lidingö, Överås, THS, Tegnérgatan mm Stiftelser flyttas över till GF Eget kapital idag sammanlagt 180 miljoner

29 5: Fastigheter och förvaltning
Äga och förvalta Äga fastigheter som garanti för pensioner? Äga fastigheter kräver kunskap och aktivt underhåll. Vi skall äga och förvalta utifrån vår etik.

30 5: Fastigheter och förvaltning
Möjliga vägar Alla tillgångar går upp i den nya kyrkan. GF-kyrkan säljer vissa fastigheter och placerar i fonder/aktier etc. GF-kyrkan säljer alla fastigheter och satsar enbart på kapitalförvaltning.

31 5: Fastigheter och förvaltning
Riktlinjer för kapitalförvaltning Etiskt försvarbara placeringar Jämn avkastning Tydliga riktlinjer

32 5: Fastigheter och förvaltning
Slutsatser Fokusera på kärnverksamheten Verksamheten skall ha kontroll över kapitalets utnyttjande. Demokratiskt beslutsfattande samt affärsmässigt och ideologiskt handlande skall alla inrymmas Fortsatt utredning är nödvändigt!

33 Fortsättning följer… Vad tycker du?

34


Ladda ner ppt "Tre samfund på gemensam resa"

Liknande presentationer


Google-annonser