Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningscentralen Stockholms län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningscentralen Stockholms län"— Presentationens avskrift:

1 Räddningscentralen Stockholms län
RCSL Räddningscentralen Stockholms län Leif Jonsson Chef räddningscentralen Patrik Söderqvist Projektledare Kommunal Säkerhet

2 Räddningscentralen Stockholms Län Larm och ledningscentral för Brandkåren Attunda och Södertörns brandförsvarsförbund Larm och ledning för 16 kommuner 10500 räddningsärenden invånare Räddningstjänst och kommunalsäkerhet i symbios Certifierad larmcentral enligt SSF 136:4 samt ISO 9001

3 Första insatsperson FIP
Deltider Värn Väktare i 5 kommuner Hemtjänst i en kommun Första kommunala FIP projektet startade i Södertälje kommun 2009

4 Problembild Larmhanteringstid SOS-Alarm
Larmhanteringstid Räddningscentralen Responstid räddningsstyrka 90 sek eller 5 minuter Utryckningstid, mål 8 minuter i genomsnitt Information vad som hänt Dåliga underlag för beslut Vilotid = våra resurser finns på stationen

5 Varför FIP Tidens betydelse vid bränder,olyckor och hjärtstopp
Forskning finns !, snabb åtgärd minskar skador Alla tillgängliga kommunala krafter behövs för att minska skador och olyckor! Det kan vara vaktmästaren, trafikvakter, väktare, hemtjänst med flera….

6 Hur integrerar vi FIP i kommunala verksamheter ?
Första Insatsperson

7 Utbildning - FIP Vi utbildar kommunväktare i brandkunskap, släckmetoder och lägesrapportering Hjärt & lungräddning samt Defibrillator Vi utrustar väktarbilar med räddningstjänstens radiosystem. Allt för att öka chanserna att stoppa och förebygga bränder och stora kostnader för kommunen och göra dess invånare tryggare.

8 Introduktion ”Alla Bränder går att släcka med ett glas vatten.”
Vid en olycka är tiden till att första hjälp anländer och börjar bryta skadeutveckling av stor vikt. Ju tidigare vi får information om en olyckas utbredning och hot desto effektivare insats kan vi göra. Det är här som ni kommer in i bilden.

9 Fråga: Hur lång tid tror ni att det tar innan ett vanligt rum är övertänd, dvs att allt i rummet brinner (vägar, tak och inredning) och det inte går att vistas där? Klicka fram ”Brandförloppsbild”: Koppla till hur lång tid det tar för räddningstjänsten – få larmet från SOS, byta om, ta sig till bilarna, köra till platsen och koppla upp vatten… (anspänningstid + framkörningstid + angreppstid) => i bästa fall klarar vi det på 10 minuter. Det kan ta 20 minuter om vi är på ett annat larm eller om det är svårt att hitta till rätt avdelning i en stor byggnad. Slutsatsen är att släcker inte ni så går det illa! Ex. - Katarina gymnastiksal (030708) 150 meter från brandstationen Visa filmen ”Rumsbranden” Info till utbildarna Fakta om övertänd rumsbrand: Vid en rumsbrand i ett normalt möblerat utrymme tar det från att en möbel antänds till att utrymmet blir övertänt från 3 till 5 minuter. Med övertändning avses att hela utrymmen brinner; allt från väggar, golv, möbler och inredning. När övertändning skett kan man inte längre vistas i utrymmet och allt som finns däri är förstört. Temperaturen i rökgasskitet överstiger °C.

10 Grundläggande brandkunskap
SYRE VÄRME BRÄNSLE

11 Rumsbranden.

12 Bränslekontrollerad Branden har hur mycket syre som helst. Det som begränsar branden är bränslet. - I USA så angrips de flesta bränder när dom är i fasen bränslekontrollerad. Byggnormen i äldre hus är där lägre än i Sverige, där av mycket högtrycksventilering.

13 Ventilationskontrollerad
Ett svårare läge, man bör vara vaksam. Åtgärder? Frågor : - Vilka typer av flammor finns? - Skillnaden mellan bränslekontrollerad resp ventilationskontrollerad brand? - Vilka flammor dominerar den normala rumsbranden.

14 Brandskydd i en byggnad
Beskriv vad en brandcell är och ge exempel på principer för olika verksamheter En brandcell är ett utrymme som ska innesluta branden en viss tid innan den sprider sig till nästa utrymme. Den kan bestå av ett rum, en lägenhet eller ett helt hus. Beskriv hur lång tid det kan ta innan branden sprider sig från en brandcell till en annan i olika typer av verksamheter, ex. - Lägenheter (inkl eget vårdboende) ska det ta 60 min för brand och rök att sprida sig. - Villor är oftast en enda brandcell men avståndet (8m) emellan villorna hindrar spridning. - Kontor har endast dagverksamhet, dvs lägre krav på avskiljningar. Var uppmärksam på otätheter efter exempelvis dragning av kablar och rör mellan brandceller och att brandavskiljande dörrar är stängda!!

15 Brandskydd i en byggnad
Beskriv vad en brandcell är och ge exempel på principer för olika verksamheter En brandcell är ett utrymme som ska innesluta branden en viss tid innan den sprider sig till nästa utrymme. Den kan bestå av ett rum, en lägenhet eller ett helt hus. Beskriv hur lång tid det kan ta innan branden sprider sig från en brandcell till en annan i olika typer av verksamheter, ex. - Lägenheter (inkl eget vårdboende) ska det ta 60 min för brand och rök att sprida sig. - Villor är oftast en enda brandcell men avståndet (8m) emellan villorna hindrar spridning. - Kontor har endast dagverksamhet, dvs lägre krav på avskiljningar. Var uppmärksam på otätheter efter exempelvis dragning av kablar och rör mellan brandceller och att brandavskiljande dörrar är stängda!!

16 Säker utrymning??? Onödig brandbelastning??

17 Taktik Er säkerhet kommer ALLTID först.
Bra information bakåt till våra styrkor är viktigare än att ni försöker släcka en brand och riskera egen hälsa. Framkomstrapport = Vad ni ser från bilen. Lägesrapport = Vad ni ser efter ett varv runt objektet och eventuellt tagit del av information från personer på plats.

18 Framkomstrapport Framkomstrapporten kan innehålla:
Objekt? = Typ av byggnad. Skada? = Rök från takfot. Eventuellt också Hot? Finns det uppenbara risker?

19 Lägesrapport Oftast syns inget från bilen. Ni går ut och samlar information till en lägesrapport som kan innehålla: Objekt? = Typ av byggnad. Skada? = Rök från takfot. Hot. t ex, Folk kvar i byggnad, spridningsrisker.

20 FAN ! Fordonsplacering.. Tänk på er fordonsuppställning. ANgreppsväg..
Finns det bommar ni kan låsa upp åt oss? Nycklar? Alternativa angreppsvägar?

21 OSHFAN Objekt Skada Hot Fordonsplacering ANgreppsväg Typ av byggnad?
Vad har hänt? Hot Vad finns det för risker? Spridningsrisk? Personer kvar? Fordonsplacering Er fordonsplacering får ej hindra vår insats ANgreppsväg Har vi fri väg? Bommar? Alternativa infartsvägar?

22 Nomenklatur Brytpunkt. Halvhalt. Skyddad brytpunkt. Fordonsplacering
Används vid större insatser och där behov av taktiska resurser föreligger. Halvhalt. Kort halt i det egna fordonståget. Skyddad brytpunkt. När det råder ett osäkert ordningsläge framme på skadeplatsen Fordonsplacering Med fordonsplacering menas hur det enskilda fordonet placeras framme på själva skadeplatsen.

23 Fordonsplacering

24 Taktik Möt upp !! Väldigt viktigt att ni möter upp oss när vi kommer fram. Om vi inte hittar er förmodar vi att ni försökt släcka själva och blivit kvar. Det leder till att insatsen inriktas på livräddning. Därmed försenas släckning och begränsning av branden.

25 Övning framkomstrapport Objekt Skada Lägesrapport Hot

26

27

28

29

30

31

32

33 Praktik Användning av pulversläckare Släckgranater.
Släckgranater finansieras av kommunens försäkringsbolag SRF där de står för kostnaden vid släckinsats.

34 FIP - Södertälje kommun
Väktarbolag Radio utrustning Släckutrustning Samverkande med RCSL Släckinsatser Securitas Ericsson Aurora 2 st 6 kg pulversläckare 133 tillfällen 40 släckinsatser

35 Frågor ?


Ladda ner ppt "Räddningscentralen Stockholms län"

Liknande presentationer


Google-annonser