Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Photo to be inserted in this frame. If you don’t have a suitable photo, please use another template. Praktiskt arbete för att få loss resurser från tredje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Photo to be inserted in this frame. If you don’t have a suitable photo, please use another template. Praktiskt arbete för att få loss resurser från tredje."— Presentationens avskrift:

1 Photo to be inserted in this frame. If you don’t have a suitable photo, please use another template. Praktiskt arbete för att få loss resurser från tredje part och opinionsbildning kring Open Access Inga-Lill Blomkvist NIAS LINC – NIAS Library & Information Centre

2 NIASNIAS – stöd och service till nordisk asienforskning

3 NIAS LINC NIAS LINC – information om Asien

4 Nordic Web Publications i bibliotekskatalogen Asiana

5 AsienportalenAsienportalen – en plattform för asienforskning i Norden

6 Asienportalen – Nordic Perspectives

7 Asienportalen – Nordic web publications

8 AsienportalenAsienportalen – en plattform för asienforskning i Norden

9 Asienportalen – information om nordisk forskning vid ämnessökning

10 Barha Community

11 NIAS forskares publikationer

12 NIAS Press

13 NIASnytt – Asia Insights

14 Konferens om Open Access i Norden i maj 2008

15 Attityd till OA bland nordiska asienforskare •nordiska forskare var positiva till Open Access publicering både i tidskrifter och arkiv, men under förutsättning att deras etablerade publiceringsmönster inte undergrävdes. •Att forskningsresultaten var fritt tillgängliga och snabbheten i publiceringsprocessen sågs som positivt. •Synlighet och impact factor, snabbt spridning men också utvärdering och peer- review är oerhört viktiga kriterier för forskarna vid Open access publicering. •Asienforskarna har sina egna kriterier för var de publicerar sig som beskrivet innan och vi måste harmonisera våra Open access initiativ med dessa kriterier om de ska bli framgångsrika. •Självarkivering i institutionella och nationella Open Access arkiv sågs som en plikt, men forskare befarade att deras forskningsresultat skulle försvinna i den stora massan av publikationer från större forskningsmiljöer i dessa arkiv. •Forskarna ville presentera sin forskning i en ämnesinriktad inramning som är lättillgänglig för slutanvändaren.

16 Slutsatser •mängden forskningsresultat i institutionella arkiv är fortfarande liten •självarkivering och ansvar för indexering, metadata och uppladdning av material måste definieras •rutiner, system och instruktioner för uppladdning ska vara välfungerande och och lättillgängliga •det måste finnas goda incitament för att publicera sig via Open Access i form av synlighet och akademiska meriter. •kännedom om var och i vilken kontext publikationerna blir presenterade och synliga är viktigt •finansieringsfrågan måste diskuteras : fungerande och hållbara ekonomiska modeller bidrar till en positiv attityd och en större förståelse för Open Access som begrepp •kvalitetskontroll i form av peer-review är en viktig fråga •men också för undvikande av dubbelregistrering och i form av metadata som tillåter höstning till portaler och bibliografier •långsiktig bevaring måste säkerställas •protokoll för interoperabilitet måste antas av alla institutioner •upphovsrättsfrågorna lämnas till institutionerna men juridiska aspekter som berör ”linking in context” vad gäller författarens, institutionerns och förlagens rättigheter måste klargöras •rätten till parallellpublicering, återanvändning av pdf-er och länkning till ursprungsartikeln ska också klargöras

17 The main features of the Licence to Publish are •Copyright in the published work remains with the author •The author grants the publisher a licence to publish the work •The licence takes effect as soon as the publisher has indicated that it wishes to publish the work •Once the article has been published, the author can make it publicly accessible – in the form in which it was published by publisher – by making it available as part of a digital scientific collection, a ’repository’. •If the publisher so requests, the start of public accessibility can be delayed for a maximum of six months. •By signing the Licence to Publish and sending it to his/her publisher, the author grants the publisher a sole licence for certain copyright related acts which have an economic or commercial objective with respect to the article. Authors retain rights for scholarly purposes At the same time, the author retains certain rights for various, scholarly purposes. The licence makes no difference between pre-prints, post-prints, or published articles, but stipulates that the published version of the author’s article can be disseminated via an institutional or centralised repository immediately after publication in a journal or after an embargo period of maximum six (6) months

18 NNC declaration on Open Access •Joining (if not already signatories) the 240 international academic and other bodies as signatories to the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities •Undertaking to create institutional Open Access repositories in line with international standards and in co-operation with the relevant national archives •Reviewing relevant intellectual property, staff evaluation and funding policies and practices in order to: –Encourage, and where practical mandate, research staff to deposit copies of their outputs (articles, reports, conferences papers, etc) in Open Access repositories –Encourage and support research staff to publish in Open Access journals and publications –Promoting the creation and use of peer reviewed Open Access journals in their relevant fields of study

19 Promovering av OA i den nordiska asienforskningsmiljön - framtida planer •Initiera vidare diskussioner och aktioner som sprider kunskapen om denna gemensamma hållning till Open Access inom NNC, för att därmed skapa en Open Access modell för nordisk asienforskning •Skapa digitaliseringsverktyg för spridning av existerande publikationer •Skapa höstningsverktyg för insamling av publikationer från institutionella och nationell arkiv •Identifiera modeller för finansiering och sponsring av Open access publicering •Skapa en plattform för kunskapsdelning och nätverk där studenter och forskare lätt kan finna, tillgå, presentera och också publicera information, inklusive licensbelagda och asiatiskspråkiga resurser •Presentera modeller som kan användas som inspiration för andra ämnesområden


Ladda ner ppt "Photo to be inserted in this frame. If you don’t have a suitable photo, please use another template. Praktiskt arbete för att få loss resurser från tredje."

Liknande presentationer


Google-annonser