Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad bedöms i ämnet bild? Klicka manuellt för visning!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad bedöms i ämnet bild? Klicka manuellt för visning!"— Presentationens avskrift:

1 Vad bedöms i ämnet bild? Klicka manuellt för visning!

2 Att vara bra i bild är inget man föds med
Att vara bra i bild är inget man föds med. Man kan ha mer eller mindre intresse för att lära sig. Är du t.ex. intresserad av att spela fotboll går du på fotbollsträning. De som är bra på bild har oftast ritat mycket hemma på fritiden. Att göra en bra bild och få bildkunskap kräver övning, koncentration och tid precis som i bl.a. språk, idrott eller musik Kajsa Gemvall Gillbo Skola

3 Förverkligande av intensionen (avsikten, målet) med bilden
Tänk på avsikten med uppgiften. Ibland är det att öva en viss teknik, ibland avritning och ibland är det att förmedla ett budskap. Du har en medveten avsikt med det du gör och genomför dessa fullt ut. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

4 Färg, form och komposition
Med färg förmedlar du känslor t.ex. kärlek = rött Med linjer kan du förmedla oro. Hotfulla bilder är ofta mörka. Layout är att placera ut bilden delar på ett bra sätt på papperet. Bilderna tyder på förståelse hur du förstärker ett uttryck med hjälp av linjer, former, ljus och skugga, färg och layout …………. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

5 och där bildens olika delar bildar en helhet.
Titta på dina bilder och fråga dig vad som kan ändras, vad kan tas bort, vad skall behållas och där bildens olika delar bildar en helhet. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

6 Hantverksskicklighet
Teknik och kunna hantera olika material är bra att kunna. Det lär man sig genom övning och tålamod. Dina bilder tyder på förmåga att hantera material och tekniker …….. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

7 för att få fram önskade effekter.
Dock avgörs inte betyget av om man är duktig på det utan hur bra man kan utnyttja bilden alla olika delar som att tolka bild, förmedla budskap och arbetsinsatts. för att få fram önskade effekter. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

8 Undersökande arbete Skissa är som att planera sitt arbete, lägga upp stödpunkter, prova olika lösningar. Du lägger ner stor möda på att utveckla arbetet genom utkast, skisser och försök. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

9 Du vågar experimentera med material och tekniker
Uppfinningsförmåga På vissa uppgifter ger jag inga instruktioner om val av material eller teknik. Det är medvetet. Du kan då välja att måla, teckna, fota, filma, skulptur, serie, dataproducerad bild….. Du vågar experimentera med material och tekniker Kajsa Gemvall Gillbo Skola

10 och finner oväntade lösningar på ett personligt, originellt sätt.
För att du skall kunna lösa uppgiften efter din geniala idé. och finner oväntade lösningar på ett personligt, originellt sätt. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

11 Förmåga att utnyttja förebilder
Du kan få idéer genom att titta på andra bilder, som färgval, layout, tekniker. Det gäller inte endast konstbilder utan foto, reklam, massmediabild m.m. Du söker aktivt upp bilder av olika slag ……. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

12 och utnyttjar dem i ditt egna arbete.
Reklamen utnyttjar ibland konstbilder. och utnyttjar dem i ditt egna arbete. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

13 Förmåga till självvärdering
Det är viktigt att kunna se vad man är bra på, och vara nöjd med det. Viktigt att också veta vad man är mindre bra på… då kan man göra något åt det. Du kan peka ut dina starka och svaga sidor …. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

14 Att fundera, tycka om andras bilder ger kunskap om andra sätt att tänka, lösa en uppgift än sin egen. och kan ge nyanserade omdömen om kamraters bilder samt bidra med konstruktiv kritik. Kajsa Gemvall Gillbo Skola

15 Övning ger färdighet


Ladda ner ppt "Vad bedöms i ämnet bild? Klicka manuellt för visning!"

Liknande presentationer


Google-annonser