Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I detta avsnitt kommer du få kunskaper om följande: • Handlingar som används under projektets genomförande • Följ projektplanen! • Möten inom projektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I detta avsnitt kommer du få kunskaper om följande: • Handlingar som används under projektets genomförande • Följ projektplanen! • Möten inom projektet."— Presentationens avskrift:

1 I detta avsnitt kommer du få kunskaper om följande: • Handlingar som används under projektets genomförande • Följ projektplanen! • Möten inom projektet • Ideell tid inom projektet • Övrigt Genomför!

2 När du driver ett leaderprojekt ska följande handlingar användas: • Projektdagböcker - ”Per person” används när en och samma person arbetar ideellt vid flera olika tillfällen under projektetsPer person gång. Tänk på att blanketten ska skrivas under av personen som utfört arbetet. - ”Per aktivitet” används med fördel vid exempelvis möten eller större gemensamma ideella aktiviteter.Per aktivitet Denna blankett ska projektledaren sedan underteckna. - ”Projektdagbok” används då en anställd eller offentlig person arbetar i projektet samt om en konsultProjektdagbok arbetar ideellt. • Intyg om begagnad utrustning: Denna blankett används om ni köper in begagnad utrustning.blankett • Beräkning av timlön: om ni har offentliga personer som lägger arbetstid, eller anställd personal som ärBeräkning av timlön timanställd. • Körjournal: Skriv noga varför ni utfört resan, och fyll i vart ni startade och slutade. Denna ska varaKörjournal undertecknad av föraren. Vilka blanketter ska användas?

3 När du driver ett leaderprojekt bör du tänka på följande: • Följ projektplanen, både vad det gäller aktiviteter och budget. Gör kontinuerliga uppföljningar. • Ha koll på ert klardatum! • Om ni planerar att göra förändringar eller märker avvikelser i projektet, ta kontakt med ert leaderkontor! • Om tiden inte räcker till, begär förlängning av projekttiden. Begäran ska innehålla anledning till att ni behöver förlänga, information om hur länge ni vill förlänga samt vara undertecknad av firmatecknare. Denna skickas i original till Leaderkontoret. • Om ni trycker broschyrer, köper annonser eller dylikt skall EU och LEADER logotyperna finnasEULEADER med. • Spara alltid kopior på annonser, fakturor och följesedlar! Följ projektplanen!

4 När det hålls möten inom projektet bör du tänka på följande: • Har ni köpt förtäring till mötet, skriv på kvittot/fakturan vilka som deltagit, eller bifoga mötesprotokoll där de närvarande syns, förklara även syftet med mötet. • Tänk på att det finns maxbelopp för förtäring: - Lunch/middag: 100,80 kr inklusive moms. - Fika/övrigt: 67,20 kr inklusive moms. • Redovisa ideell tid på mötena, använd gärna blanketten ”Per aktivitet”. Ideell tid är en obetaldPer aktivitet arbetsinsats som för projektet framåt. Exempelvis är deltagande på workshops godkänd ideell tid medan deltagande på informationsmöte inte är godkänd. • Bifoga mötesprotokoll/minnesanteckningar till de möten ni tar upp ideell tid för. Möteskostnader

5 Den ideella tiden är viktig att redovisa. Nedan följer en del tips och råd: • Utse någon som ansvarar för att listor på ideell tid förs kontinuerligt. • Personen som skrivs in i blanketten ska vara identifierbar, använd adress eller telefonnummer till personen i blanketten. • Tänk på att kontinuerligt redovisa ideell tid, i samband med rekvisitionerna. • Dagböckerna ska vara väl detaljerade om vilken uppgift personen arbetat med. • Har någon person lagt ned ideell tid i sin ”normala” yrkesroll? Då ska dagboken kompletteras med ett värderingsintyg (faktura, offert etc.). Ideell tid inom projektet

6 Nedan följer en del tips och råd som kan vara bra att tänka på: • Ska ni köpa in begagnad utrustning? Tänk då på att den inte tidigare får vara finansierad med offentliga medel, och att ni bifogar ”BEGAGNAD UTRUSTNING - Intyg” vidBEGAGNAD UTRUSTNING - Intyg rekvisitionstillfället. • Spara hellre för mycket papper! • Fråga hellre Leaderkontoret en gång för mycket! • Titta in på ditt leaderkontors hemsida då och då! Jordbruksverket ändrar emellanåt blanketter och anvisningar. • Läs anvisning till slutrapporten i ett tidigt skede! Det kommer att förenkla ert arbete vid slutredovisningen. Övrigt

7 Grattis! Du har precis avslutat bildspelet Genomför i vår serie Ansök-Genomför-Redovisa. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till ditt leaderkontor. Vi finns här för dig! Avslutande ord Adress: Leader Gotland Lövsta 622 54 Romakloster Telefon: 0498-20 38 90 E-post: renee@leadergotland.serenee@leadergotland.se Adress: Leader Linné Fabriksgatan 13 342 32 Alvesta Telefon: 070-560 02 67 E-post: sebastian.bengtsson@leaderlinne.sesebastian.bengtsson@leaderlinne.se Adress: Leader Skånes Ess Skepparslövsvägen 258 291 92 Kristianstad Telefon: 070-219 99 50 E-post: vl.skanesess@leaderskane.sevl.skanesess@leaderskane.se Adress: Leader Västra Småland Storgatan 8 335 80 Gnosjö Telefon: 0370-33 10 30 E-post: sofia@leadervastrasmaland.sesofia@leadervastrasmaland.se


Ladda ner ppt "I detta avsnitt kommer du få kunskaper om följande: • Handlingar som används under projektets genomförande • Följ projektplanen! • Möten inom projektet."

Liknande presentationer


Google-annonser