Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den energieffektiva butiken - ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser • Civ. Ing. Jaime Arias, Energiteknik, KTH. • Tekn. Lic.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den energieffektiva butiken - ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser • Civ. Ing. Jaime Arias, Energiteknik, KTH. • Tekn. Lic."— Presentationens avskrift:

1 Den energieffektiva butiken - ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser • Civ. Ing. Jaime Arias, Energiteknik, KTH. • Tekn. Lic. Åke Melinder, Energiteknik, KTH. • Tekn. Dr. Per Lundqvist, Energiteknik, KTH. Finansiärer Asarums Industri AB. COOP Sverige AB. Fortum AB Energimyndigheten. Hydro Chemical AB. ICA Handlarna AB. Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. eff-Sys

2 Jaime Arias Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden PRESENTATION 1.- Introduktion. 2.- CyberMart. 3.- Valideringar. 4.- Slutsatser. eff-Sys

3 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Introduktion I projektet ”den energieffektiva butiken – ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser” samarbetar Institutionen för Energiteknik tillsammans med företagen COOP Sverige AB, ICA Handlarna AB, Fortum AB, Asarums Industri AB, Hydro Chemical AB och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med finansiering från Energimyndigheten. Syftet med projektet är att ta fram ett modellverktyg för datorsimulering av inomhusklimat för olika butiker där inverkan från diskar, belysning, personer, värmeåtervinning, komfortkyla och utomhusklimat ska simuleras. Detta arbete är en fortsättning på projektet ”Den energieffektiva butiken i teori och praktik” som bedrevs under förra forskningsprogrammet Klimat 21. Under projektet har Åke Melinder uppdaterat de termofysikaliska datavärden, ekvationer och korrelationer som genom publikationer av Svenska Kyltekniska Föreningen och IIR har blivit en standard för olika köldbärare. eff-Sys

4 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

5 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

6 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

7 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

8 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

9 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

10 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

11 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

12 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

13 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

14 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Här ska användaren välja en systemlösning.

15 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Fullständigt indirekt system är ett av de kylsystem som kan simuleras i CyberMart.

16 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Här ska användaren ange modeller och dimensioner för kyldiskar, frysdiskar, kylrum och frysrum.

17 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Här beräknas tryckfall på kylsida

18 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Här ska användare ange dimensioner för byggnaden.

19 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Här ska användare ange dimensioner för ventilationssystemet och infiltrationer.

20 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Här ska användaren ange data för belysning, utrustningar och personer i butiken.

21 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden Här beräknas butiksenergiförbrukningen under ett år.

22 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

23 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

24 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

25 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

26 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

27 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

28 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden

29 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden -De deltagande i projektet har fått en fungerande datormodell som på ett rimligt sätt ger en rättvisande bild av energianvändning, miljöeffekter och ekonomiska konsekvenser av energieffektiviseringsåtgärder i livsmedelsbutiker. -CyberMart är ett dataverktyg som kan användas som stöd vid projektering, systemval, felsökning och utvärdering av befintliga och nya butiker. eff-Sys

30 Jaime Arias Dept. of Energy Technology Royal Institute of Technology Sweden -Programmet måste uppdateras med nya komponenter, systemlösningar och köldmedier. -Mätningarna har visat behovet att följa utvecklingen av de nya systemlösningar som installeras idag i Sverige. eff-Sys


Ladda ner ppt "Den energieffektiva butiken - ett helhetsgrepp på energianvändning, ekonomi och miljökonsekvenser • Civ. Ing. Jaime Arias, Energiteknik, KTH. • Tekn. Lic."

Liknande presentationer


Google-annonser