Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminariet Digitalisering för vem?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminariet Digitalisering för vem?"— Presentationens avskrift:

1 Seminariet Digitalisering för vem?
Projektet Digitala Sveriges runinskrifter Riksantikvarieämbetet Gun Larsson Biblioteksdagarna 2012

2 Projekt Digitala Sveriges runinskrifter
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond Slutrapport 15 mars 2012 Huvudmål: Digitalisera bokverket Sveriges Runinskrifter och publicera det fritt tillgängligt på Internet. Tillsammans med runforskare utforma en plan för en webbaserad, infrastrukturell plattform för forskning, antikvarisk verksamhet och samskapande kring runinskrifter – ’e-runic’. Modell för andra digitaliseringsprojekt och andra typer av data.

3 Karakteristika Sveriges runinskrifter
En förteckning över svenska runinskrifter Utgivare: först Vitterhetsakademien sedan Riksantikvarieämbetet Bokverk, 33 tryckta häften i 15 band 1900- (senaste tryckta bandet 1981) Totalt ca sidor Utgivet landskapsvis. Öland, Östergötland, Södermanland, Småland, Västergötland, Uppland, Gotland, Västmanland, Närke, Värmland, Gästrikland Indelad efter landskap, härad och socken

4 Digitalisering av SRI Avtal publiceringsrätt Skanningsexemplar
Upphandling digitalisering Leverantör: Stockholms univ.bibl. Skanning, OCR-tolkning, metadata Digitala leveranser: PDF för presentation och TIFF för arkivering.

5 Första steget - webbpublicering
Riksantikvarieämbetets webbplats. Enkel webbsida med icke persistenta länkar PDF:er omstuvade till tänkt läsordning Licens CC By

6 Tryckta verkets begränsningar följer med
Att hitta rätt information kräver kunskap om verkets uppbyggnad Register och index viktiga Långt tidsspann 1900 till 1981 – det förekommer inaktuella uppgifter Nya forskningsrön och uppgifter saknas Specialtecken - all text kan inte OCR-tolkas automatiskt

7 För vem? Sveriges runinskrifter är ett unikt språkligt, historiskt och stilhistoriskt material som används av forskare inom många ämnen. Språkhistoria, arkeologi, konstvetenskap, religionshistoria och bebyggelsehistoria Materiellt kulturarv och några av de äldsta språkliga och historiska källorna. Stort allmänintresse för runorna, där många fler än forskare engagerar sig. Att Sveriges runinskrifter finns på nätet och tillgång till en plattform för runforskning är av stort värde för både forskare och andra intresserade.

8 ”Digitalt kulturarv” ”Kultur” Institutioner Behov av Produktmål
Användare Nytta/Effekter Standarder Teknikkunskap Drift Lagring Utveckling Öppenhet Licensiering Användbarhet Tillgänglighet Omvärldskoll ”Digitalt kulturarv” Professionella Forskare Föreningar Företag Individer ”Kultur” ARKIVEN Kunskapsunderlag Forskning Lärande Upplevelser Tillväxt Marknadsföring Innovation BIBLIOTEKEN MUSEERNA RAÄ (Kulturmiljö)

9 Vad behöver forskaren? Runforskare i projekt- och referensgrupp
Söka specifika delar av innehållet i SRI Viktiga sökingångar: runsignum, socknar och orter Få överblick över innehållet Kunna korrigera och lägga till information Bilden/pdf:en viktig för korrekt tolkning Permalänkar för referenser Fler källor om runinskrifter än SRI

10 Information om runinskrifter i många källor
Samnordisk runtextdatabas / Uppsala runforum Fornsök/FMIS / Riksantikvarieämbetet Arkivhandlingar/ Riksantikvarieämbetet m.fl. Information om vård och tillsyn / Länsstyrelserna Museisystem / Statens historiska museum m.fl. Bilddatabaser / Riksantikvarieämbetet m.fl. Forskningsdatabaser Böcker, tidskrifter 10

11 K-Samsök Samsökning Samnordisk runtextdatabas / Uppsala runforum
Fornsök/FMIS / Riksantikvarieämbetet Arkivhandlingar/ Riksantikvarieämbetet m.fl. Information om vård och tillsyn / Länsstyrelserna Museisystem / Statens historiska museum m.fl. Bilddatabaser / Riksantikvarieämbetet m.fl. Forskningsdatabaser Böcker, tidskrifter 11

12 Projektets förstudie till forskarplattformen e-runic
Vill frigöra Digitala Sveriges runinskrifter från det tryckta verkets begränsningar Text, bilder, kartor En ”huv” som kan rymma flera källor med information om runobjekt Samsökning (via K-samsök) Aktuell antikvarisk information Dialog och bidrag

13 Digitala Sveriges runinskrifter
API Gränssnitt ”Under huven” PI riga källor (t ex kartor) API API Samnordisk runtextdatabas Tjänsteanteckn./ Kommentarer / Litteraturref. / Diarieref. etc. Skörda Same as Signum (alias och ID) Master el. ”Artikel” DSpace Excelark / Koppling till PDF Artikeltext Bild/ Plansch Tillägg Digitala Sveriges runinskrifter

14 Nya Digitala Sveriges run-inskrifter
Huvudartikel Up 604 Plansch Up 604 Tillägg till Up 604 U 604 sri_uppland_b08_h01_ 6 8 317 U 605 14 sri_uppland_b08_h03_ 229 U 606 15 Runsignum Filnamns-prefix Artikel från sida Artikel till sida Plansch sida Tillägg från sida Tilägg till sida 14

15 Skiss – sökgränssnitt E-runic

16 Skiss – träfflista E-runic

17 Steg 2 - ny projektansökan forskarplattform e-runic
Sökgränssnitt ’e-runic’ Utveckla tekniskt gränssnitt för Samnordisk runtextdatabas. Utveckla teknisk infrastruktur för koppling mellan e-runic och runbärande objekt i DSpace Anpassa digitala Fornvännen och flytta den till DSpace Utreda möjligheterna att integrera fler källor till E- runic


Ladda ner ppt "Seminariet Digitalisering för vem?"

Liknande presentationer


Google-annonser