Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektiva fokusgrupper och workshops

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektiva fokusgrupper och workshops"— Presentationens avskrift:

1 Effektiva fokusgrupper och workshops
Jeanin Day, webbkommunikatör 1. Presentation av alla deltagare. 2. PALA sökbarhet. Problem: många vet inte hur de ligger till i sökmotorerna. Problem: förlorar besökare i onödan Problem: Och besökare vill man ju ha, det är väl därför man har en webbplats. Lösning: Handgripliga tips. 3. Lumano. Vad särsklijer? 4. Inledande frågor. Vet ni hur ni ligger till?

2 Lumano Bygger, utvärderar och förbättrar webbplatser och intranät för att göra dem mer lönsamma, effektiva och enkla att använda. Våra tjänster: - Informationsdesign - Granskningar och tester - Sökfunktioner och sökoptimering - Processer: statistik, utbildning, val av verktyg etc - Workshops och fokusgrupper - Beställarstöd och projektledning Vad särskiljer Lumano? Flera av våra konkurrenter säljer in sig med enkla paketlösningar. Paketlösningar som fungerar halvbra vilket i längden leder till att ni tappar trafik och får merjobb till en fast månadskostnad. Vi vill göra roliga jobb, därför hjälper hjälper vi kunder att göra det enkla själv. Kunderna få mer nytta för pengarna när vi hjälper dem med mer avancerade lösningar. Vi får roligare uppdrag och kunniga beställare. Rev C. Senast uppdaterad (2)

3 Lumano Kunder: Outokumpu, Karolinska Institutet, Folksam, Servera, Nobelstiftelsen, UR, SEB, Vattenfall m.fl. Fokusgrupper och workshops: - Vägverket: utveckling av bibliotekstjänster - Socialstyrelsen: inför ny webb - Karolinska institutet: utveckling av nätbaserat rekryteringsverktyg - Oriflame: om användbarhet - UR: inför användartester Vad särskiljer Lumano? Flera av våra konkurrenter säljer in sig med enkla paketlösningar. Paketlösningar som fungerar halvbra vilket i längden leder till att ni tappar trafik och får merjobb till en fast månadskostnad. Vi vill göra roliga jobb, därför hjälper hjälper vi kunder att göra det enkla själv. Kunderna få mer nytta för pengarna när vi hjälper dem med mer avancerade lösningar. Vi får roligare uppdrag och kunniga beställare. Rev C. Senast uppdaterad (3)

4 Agenda Definitioner En lyckad workshop / fokusgrupp
Val av workshop / fokusgrupp som metod Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp Fallstudie - Vägverket Litteraturtips Metodexempel - Obertmetoden Jag antar att ni har olika kunskapsnivå och börjar därför på en ganska grundläggande nivå, jag hoppas att ni inte tycker att jag skriver er självklarheter på näsan. Varför har ni en webbplats? Vilken funktion fyller den? Har ni jobbat för att få mer trafik från sökmotorer? Vilka av er har haft svårt att övertyga chefen om att lägga tid på att förbättra webbplatsen? Vilka av er tror att er webbplats påverkar er omsättning? Redan att ni är här i dag gör att ni ligger långt före era konkurrenter. Efter den är presentationen kommer du både att förstå hur det här med sökmotoroptimering fungerar, kunna göra mycket själv. Rev C. Senast uppdaterad (4)

5 Innan vi sätter igång... Har du varit med i en workshop / fokusgrupp?
Har du genomfört en workshop / fokusgrupp? Har du planer på att hålla en workshop / fokusgrupp? Om vad? Vad har funkat bra respektive mindre bra? Vad vill du ha med dig härifrån idag? Robotdirektiv: robots.txt Rev C. Senast uppdaterad (5)

6 Agenda Definitioner En lyckad workshop / fokusgrupp
Val av workshop / fokusgrupp som metod Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp Fallstudie - Vägverket Litteraturtips Metodexempel - Obertmetoden Jag antar att ni har olika kunskapsnivå och börjar därför på en ganska grundläggande nivå, jag hoppas att ni inte tycker att jag skriver er självklarheter på näsan. Varför har ni en webbplats? Vilken funktion fyller den? Har ni jobbat för att få mer trafik från sökmotorer? Vilka av er har haft svårt att övertyga chefen om att lägga tid på att förbättra webbplatsen? Vilka av er tror att er webbplats påverkar er omsättning? Redan att ni är här i dag gör att ni ligger långt före era konkurrenter. Efter den är presentationen kommer du både att förstå hur det här med sökmotoroptimering fungerar, kunna göra mycket själv. Rev C. Senast uppdaterad (6)

7 Workshop - definitioner
“Möte (med vetenskapligt eller konstnärligt ämne) där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter, kollokvium” SAOL Kollokvium: “Vetenskapligt samtal, diskussion” SAOL ”A small workplace where handcrafts or manufacturing are done” “A brief intensive course for a small group; emphasizes problem solving” Rev C. Senast uppdaterad (7)

8 En workshop är inte: ”Ett ostrukturerat, kreativt, förutsättningslöst spånmöte, s.k. rödvinsworkshop” Rev C. Senast uppdaterad (8)

9 Min definition En workshop är ett möte med en ledare, ett bestämt ämne, gemensamma mål och en utvald metod för att: - Genomföra en uppgift - Hitta en lösning på ett problem - Ta fram nya idéer (s.k. brainstorming) - Dela med sig av tankar och idéer - Skapa något (t.ex. modell, plan) - Synliggöra åsikter, erfarenheter och attityder (fokusgrupp) Rev C. Senast uppdaterad (9)

10 Fokusgrupp - definitioner
En gruppdiskussion med en ledare, ett bestämt ämne, gemensamma mål och en utvald metod Målet är att synliggöra åsikter, erfarenheter och attityder och resonera kring dessa Ofta sitter man ner och pratar hela tiden, gärna samtal inom gruppen Marknadsundersökningar. Kan även användas för att utvärdera kvalitet etc. Rev C. Senast uppdaterad (10)

11 Fokusgrupper – en kort historik
1920-talet – Start i USA, publikundersökningar 2:a världskriget – propagandautvärdering 1956 ”The focused interview”, Robert Merton 1950- till 80-tal, marknadsundersökningar t.ex. kakmix 1980-tal, samhällsvetenskaplig forskning 2000 ”Fokusgrupp: ett enkelt sätt att mäta kvalitet” Idag: sociologi, mkv, pedagogik, marknadsföring, produktutveckling etc Rev C. Senast uppdaterad (11)

12 Agenda Definitioner En lyckad workshop / fokusgrupp
Val av workshop / fokusgrupp som metod Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp Fallstudie - Vägverket Litteraturtips Metodexempel - Obertmetoden Jag antar att ni har olika kunskapsnivå och börjar därför på en ganska grundläggande nivå, jag hoppas att ni inte tycker att jag skriver er självklarheter på näsan. Varför har ni en webbplats? Vilken funktion fyller den? Har ni jobbat för att få mer trafik från sökmotorer? Vilka av er har haft svårt att övertyga chefen om att lägga tid på att förbättra webbplatsen? Vilka av er tror att er webbplats påverkar er omsättning? Redan att ni är här i dag gör att ni ligger långt före era konkurrenter. Efter den är presentationen kommer du både att förstå hur det här med sökmotoroptimering fungerar, kunna göra mycket själv. Rev C. Senast uppdaterad (12)

13 En lyckad workshop / fokusgrupp
Alla deltagare bidrar till resultatet Alla blir sedda och förstådda Alla får med sig något intressant Mötet har ett tydligt syfte och sammanhang Mötet är begripligt och överskådligt upplagt Medvetet arbete med tempoväxlingar och variation Man har hållt sig till ämnet – kunskapen ökar Konkreta och användbara förslag och synpunkter Ett tillfälle för reflektion och nya möten Engagemanget och motivationen ökar PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (13)

14 Mötets mål Mätbart, tydligt och nåbart (som alltid!)
Lätt att ha väldigt höga ambitioner, hellre: - Starta en process - Komma ur en låst situtation - Generera 3-4 nya idéer …än att lösa alla problem och skapa färdig plan framåt 5 år. PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (14)

15 Agenda Definitioner En lyckad workshop / fokusgrupp
Val av workshop / fokusgrupp som metod Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp Fallstudie - Vägverket Litteraturtips Metodexempel - Obertmetoden Jag antar att ni har olika kunskapsnivå och börjar därför på en ganska grundläggande nivå, jag hoppas att ni inte tycker att jag skriver er självklarheter på näsan. Varför har ni en webbplats? Vilken funktion fyller den? Har ni jobbat för att få mer trafik från sökmotorer? Vilka av er har haft svårt att övertyga chefen om att lägga tid på att förbättra webbplatsen? Vilka av er tror att er webbplats påverkar er omsättning? Redan att ni är här i dag gör att ni ligger långt före era konkurrenter. Efter den är presentationen kommer du både att förstå hur det här med sökmotoroptimering fungerar, kunna göra mycket själv. Rev C. Senast uppdaterad (15)

16 Kan användas för att… Mäta kvalitet i ett system eller en verksamhet
Ta in användarsynpunkter Skapa nya idéer och förslag Undersöka attityder Underlag för en enkätundersökning Behov av konsensus i viktig fråga Utveckla arbetslag Bearbeta missnöje Hitta koppling mellan nuläge och realistiska mål PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (16)

17 Fördelar med workshops/fokusgrupper
Större bredd i idéer och åsikter än vid enskilda intervjuer Mer tids- och kostnadseffektivt än intervjuer Kan vara av intresse både hur och vad som sägs Mötet mellan människor kan ge nya idéer Kombineras lätt med andra typer av undersökningar PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (17)

18 Nackdelar med workshops/ fokusgrupper
Skillnad mellan vad man säger och faktiskt gör Gruppen påverkar individen Deltagarna vill vara snälla mot gruppledaren Svårt för alla att komma till tals Vissa ämnen är känsliga att diskutera i grupp PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (18)

19 Kombinera mer! Tänk ”både ock” istället för ”antingen eller”...
Workshops och fokusgrupper ofta bra som underlag för enkäter och enskilda intervjuer Kan även kombineras med observationer, tester etc. Ger kvalitativa resultat. Enskilda intervjuer: Djupare info. Telefon. Mer resurser. Enkäter: Kvantitativa resultat, statistisk analys. Test och observationer: Sanna och trovärdiga resultat. Resurskrävande. PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (19)

20 Agenda Definitioner En lyckad workshop / fokusgrupp
Val av workshop / fokusgrupp som metod Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp Fallstudie - Vägverket Litteraturtips Metodexempel - Obertmetoden Jag antar att ni har olika kunskapsnivå och börjar därför på en ganska grundläggande nivå, jag hoppas att ni inte tycker att jag skriver er självklarheter på näsan. Varför har ni en webbplats? Vilken funktion fyller den? Har ni jobbat för att få mer trafik från sökmotorer? Vilka av er har haft svårt att övertyga chefen om att lägga tid på att förbättra webbplatsen? Vilka av er tror att er webbplats påverkar er omsättning? Redan att ni är här i dag gör att ni ligger långt före era konkurrenter. Efter den är presentationen kommer du både att förstå hur det här med sökmotoroptimering fungerar, kunna göra mycket själv. Rev C. Senast uppdaterad (20)

21 Inledning och uppvärmning
30% av tiden om deltagarna inte känner varandra Slappna av - komma igång - ”bryta isen” Exempel på övningar: Intervjuer Fria associationer Rundfråga Bekymmerskort Porträttövning Linjen Jongleringsövningar PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (21)

22 Metoder för idéutveckling
”Klassisk brainstorming” Vision Idéer Lösning Brainstorming med modellera i visionsstadiet Collage och bilder ”Obert-metoden” Faktorer Viktning Betyg PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (22)

23 Deltagare Ideala antalet beror på situationen...
Marknadsundersökningar ofta 8-10 personer Forskningslitteratur ca 4-6 p. Brainstorming och ”Obert-metoden” upp till 30 personer Befintliga grupper, 2-3 personer Boka två fler än minimum Homogena vs. blandade grupper Minst tre tillfällen i en serie om stor målgrupp Ge dem presenter! PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (23)

24 Moderator Kan vara lämpligt med neutral person istället för chef, projektledare etc. Leder mötet, fördelar ordet och håller ämnet Är neutral Lyssnar och frågar - mer än pratar själv Ha gärna samma moderator i en serie Praktiskt med assistent som antecknar, kollar tid, och sköter det tekniska PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (24)

25 Praktikaliteter Inte för stor lokal
Idémöten kan må bra av en kreativ ny miljö Att vara kvar på arbetsplatsen – praktiskt och enkelt Gärna runt eller ovalt bord Ofta två timmar eller en halvdag. Heldagar. Paus, rörelse, aktivitet Morgonstund har guld i mund... PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (25)

26 Lyssna, känna, röra Marknadsundersökningar använder ofta produktprover att titta och känna på och bildmaterial för att illustrera känslor kopplade till ett varumärke etc. Kan använda: bilder foton urklipp videosnutt musik bandat samtal/ljud citat PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (26)

27 Intervjuguide Strukturerat – fritt Övergripande rubriker
Fri diskussion är målet Våga förlora kontrollen - avvikningar kan bli huvudspår Lägg vikt vid de aspekter som tas upp på eget initiativ av deltagarna PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (27)

28 Dokumentation Marknadsundersökningar, ofta videolänk Kollar hur något sägs, inte bara vad Ljudinspelning bevarar allt utan renskrivning Sekreterare under mötet, slipper efterarbete Skriftlig rapport - gärna direkta citat Skicka gärna dokumentation till deltagarna Mycket svårt att anteckna och leda mötet... PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (28)

29 Agenda Definitioner En lyckad workshop / fokusgrupp
Val av workshop / fokusgrupp som metod Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp Fallstudie - Vägverket Litteraturtips Metodexempel - Obertmetoden Jag antar att ni har olika kunskapsnivå och börjar därför på en ganska grundläggande nivå, jag hoppas att ni inte tycker att jag skriver er självklarheter på näsan. Varför har ni en webbplats? Vilken funktion fyller den? Har ni jobbat för att få mer trafik från sökmotorer? Vilka av er har haft svårt att övertyga chefen om att lägga tid på att förbättra webbplatsen? Vilka av er tror att er webbplats påverkar er omsättning? Redan att ni är här i dag gör att ni ligger långt före era konkurrenter. Efter den är presentationen kommer du både att förstå hur det här med sökmotoroptimering fungerar, kunna göra mycket själv. Rev C. Senast uppdaterad (29)

30 Fokusgrupper för Vägverkets bibliotek
Biblioteket i Borlänge, fyra tjänster Bibliotekschefen var vår kund Nya idéer kring tjänster och service Gjort utvärdering Vill nå fler inom organisationen Målgrupp: Vägverksanställda i hela Sverige Upphandling av extern hjälp, vill ej leda själva Fokusgrupper i Borlänge och en region Spelade in på band Två personer, varvade som ledare och assistent PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (30)

31 Mer om Vägverket Agenda: Introduktion – intervjuer och associationer
Modellera för att formulera vision Gruppdiskussion med stor mindmap Paus Idéutveckling utifrån visionen Gemensam lunch Varje grupp tog ca 2,5 timme Resultat: inspelningar av diskussion, rapport i punktform, och möte med bibliotekets personal och deras närmaste chef PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (31)

32 Agenda Definitioner En lyckad workshop / fokusgrupp
Val av workshop / fokusgrupp som metod Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp Fallstudie - Vägverket Litteraturtips Metodexempel - Obertmetoden Jag antar att ni har olika kunskapsnivå och börjar därför på en ganska grundläggande nivå, jag hoppas att ni inte tycker att jag skriver er självklarheter på näsan. Varför har ni en webbplats? Vilken funktion fyller den? Har ni jobbat för att få mer trafik från sökmotorer? Vilka av er har haft svårt att övertyga chefen om att lägga tid på att förbättra webbplatsen? Vilka av er tror att er webbplats påverkar er omsättning? Redan att ni är här i dag gör att ni ligger långt före era konkurrenter. Efter den är presentationen kommer du både att förstå hur det här med sökmotoroptimering fungerar, kunna göra mycket själv. Rev C. Senast uppdaterad (32)

33 Läs mer… Wibeck, Victoria, Fokusgrupper, Studentlitteratur, 2000
Obert, Christina, Fokusgrupp: ett enkelt sätt att mäta kvalitet, Kommunlitteratur, 2000 Kreuger, Richard, Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, Sage, 2000, 3:e uppl. Morgan, David, Focus Groups as Qualitative Research, Sage, 1997, 2:a uppl. PALA Problem: En del webbplatser är inte kända av sökmotorerna, därför indexeras de inte och kan aldrig dyka upp i sökmotorerna. Lösning 1: Vänta, om det finns länkar in så hittar oftast robotarna till din webbplats. Lösning 2: Anlita någon av våra konkurrenter som har paket för anmälan/registrering. Lösning 3: Anmäl själv. Kolla på våra länkar. Lösning 4: Paid inclusion. Rev C. Senast uppdaterad (33)

34 Agenda Definitioner En lyckad workshop / fokusgrupp
Val av workshop / fokusgrupp som metod Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp Fallstudie - Vägverket Litteraturtips Metodexempel - Obertmetoden Jag antar att ni har olika kunskapsnivå och börjar därför på en ganska grundläggande nivå, jag hoppas att ni inte tycker att jag skriver er självklarheter på näsan. Varför har ni en webbplats? Vilken funktion fyller den? Har ni jobbat för att få mer trafik från sökmotorer? Vilka av er har haft svårt att övertyga chefen om att lägga tid på att förbättra webbplatsen? Vilka av er tror att er webbplats påverkar er omsättning? Redan att ni är här i dag gör att ni ligger långt före era konkurrenter. Efter den är presentationen kommer du både att förstå hur det här med sökmotoroptimering fungerar, kunna göra mycket själv. Rev C. Senast uppdaterad (34)


Ladda ner ppt "Effektiva fokusgrupper och workshops"

Liknande presentationer


Google-annonser