Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MENC Software AB användarvänliga nyttoprogram för mobiler MENC ZERO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MENC Software AB användarvänliga nyttoprogram för mobiler MENC ZERO."— Presentationens avskrift:

1 MENC Software AB användarvänliga nyttoprogram för mobiler MENC ZERO

2 Parkering, Poker och andra privata samtal • Undersökningar visar att så mycket som 30% av alla samtal gjorda från tjänstemobiler kan vara privata. • Kraftig ökning av antalet betaltjänster som går att köpa via mobiltelefon. Exempelvis: –Annonser på ”Blocket” –Parkering –Tåg och bussbiljetter –Ringsignaler och bilder –Röstning i media/TV och mötestjänster m.fl. MENC ZERO

3 Förtydligande av Riksskatteverkets regler om vilka delar som ska förmånsbeskattas Vanliga mobilabonnemang •Ringda samtal och övriga mobiltjänster med trafikavgifter där arbetsgivaren betalar samtliga kostnader. Flaterate abonnemang •Ringda samtal till egen eller annan operatör utöver fastställd volym som ingår i fastpriset. (normalt 500 upp till 3000minuter) •Betalsamtal och betal-SMS •Utlandssamtal och Videosamtal •Övriga debiterbara avgifter utöver fasta abonnemangsavgiften MENC ZERO Det sista utslaget i Regeringsrätten ger Skatteverket rätt att begära ut fullständiga listor över de anställdas samtal med tjänstemobil ( Källa teleoptimisten maj 2006 Anette Sjö)

4 Enkelt att ringa med prefixstyrd fakturadelning •Knappa in ett nummer eller klicka på en kontakt i telefonboken •Telefonen frågar •Välj tjänste eller privat •Klickar ok! Samtalet kopplas fram •Nästa gång du ringer samma nummer eller kontakt, kommer ingen fråga. Samtalet rings enl. den definition du valde första gången MENC ZERO

5 Fördelning tjänste och privatsamtal Årskostnad PrivatkostKostnader för ZERO Mobiltrafik30%inkl. fakturadelning. 5 000 kr1 500 kr720 kr år 1, 420 kr år 2 Årliga kostnadsminskningar vid 100 mobiler = 108 000 kr / år Alt. minskad administration och kontroll * 400 kr/faktura*4= 160 000 kr / år Besparingar med MENC ZERO

6 • Företaget och den anställde undviker att belastas med förmånsbeskattning och ev. straffavgifter vid revision • Företaget sparar tid och pengar på minskad administration och kontroll av medarbetarnas mobilfaktura • Den anställde måste alltid göra ett aktivt val av samtalstyp, privat eller tjänste, när man ringer numret första gången • Företaget och den anställde kan känna sig trygga med att rätt fakturering sker och man undviker ”förhör” •Den anställde behöver bara en mobiltelefon och kan nyttja företagets fördelaktiga trafikavtal för privat bruk kundnytta

7 MENC Software AB användarvänliga nyttoprogram för mobiler MENC ZLIPP

8 Telia Centrex mobil kräver : •Att man alltid ringer anknytningsnummer till kolleger för att samtalet ska debiteras med 0-taxa. •Att man ringer 990 för att därefter knappa in funktionskoder: Exempelvis *23* 1# för hänvisning ”Gått på lunch” mfl. MENC ZLIPP

9 •Sparar pengar genom att säkerställa rätt interntrafiktaxa för mobila centrexanknytningar. •Ökar servicegraden och effektivitet för växel- telefonist eftersom mobilanknytningar alltid använder centrexfunktionerna på rätt sätt. •Ger ett enkelt användargränssitt till slutanvändaren för krångliga funktionskoder. Kundnytta ZLIPP

10 MENC Software AB användarvänliga nyttoprogram för mobiler MENC ZMUX

11 • Utvecklingen går mot mobila växlar ”One phone solution” samt integration av mobiler i ”traditionella” och nya Ip-växlar • Antalet mobilabonnemang har på 1 år ökat med ca 900 000 abonnemang och antalet trafikminuter med ca 3 miljarder Marknad och utveckling One

12 MENC ZMUX. Automatiserad mobil växelanknytning Publika Telenätet Huvudnr:xxx-438300 Ankn. 8333 Ankn. 8332 Ankn. 8334 Ankn. 8331 Ankn. 8335 Huvudkontor Lokalkontor

13 • Operatörsoberoende • En terminal/telefon per medarbetare och minskade flyttkostnader •Flexibilitet och fullt telefoniststöd för hemarbetsplatser / lokalkontor och resande • Användarvänligt gränssnitt i displayen för hänvisning med automatisk tidsstyrd avaktivering • Telefonist får samma uppgift om status för mobila anknytningar som för fasta • Ett telefonnummer = Företagets diretkvalsnummer • Kostnadsbesparande. Alla samtal till fastnätstaxa Kundnytta MENC ZMUX

14 MENC Software AB Övergripande fördelar för alla tjänster • Ger substantiella besparingar • Enkelt att installera • Enkelt att använda • Höjer nyttjandegraden av redan gjorda investeringar • Skapar oberoende mot operatör • Skapar oberoende för växelval • Ger trygghet för mobilanvändaren och organisationen

15 • Inget ändrat ringbeteende behövs av användaren. • Automatisk återställning av vald hänvisning. • Telefonen visar vald hänvisning. • Fungerar på ett stort urval av telefoner och telefontillverkare. • Kan hantera funktioner automatiskt. • Kan hantera olika tidsformat i samma hänvisning. • Automatisk konvertering av nummerformat (+46 eller 0046) • Använder befintlig telefonbok och samtalslistor. • Produkterna är alltid lätt tillgängliga i telefonerna. Unika funktioner i produkterna

16 MENC Software AB användarvänliga nyttoprogram för mobiler

17 I månadsavgiften ingår att MENC •Funktionstestar konfigurationen mot Växel innan distribution till slutanvändaren. •Ger slutanvändaren tillgång till support vid frågor om tjänsten •Säkerställer funktion i nya och framtida ”smarta” telefonmodeller. •Levererar gratis uppgradering på köpta funktioner •Ominstallerar programmet vid byte till ny telefon under avtalstiden. •Anpassar användargränssnittet till olika språk (Svenska, Engelska, Tyska och Franska) •Säkerställer backup på konfiguration under avtalstid •Distribuerar programvaran centralt via SMS eller förinstallerad av mobiltelefonleverantör Omfattning MENC:s åtagande

18 Besparingspotential med MENC ZLIPP Trafikkostnader verkligt företag m 200 abg


Ladda ner ppt "MENC Software AB användarvänliga nyttoprogram för mobiler MENC ZERO."

Liknande presentationer


Google-annonser