Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kappseglingsfunktionär Kappseglingsfunktionär KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kappseglingsfunktionär Kappseglingsfunktionär KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR"— Presentationens avskrift:

1 Kappseglingsfunktionär Kappseglingsfunktionär KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR
LEDARUTBILDNINGAR Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Tränare Individuell Tränare 25 tim Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim Direktd. Förhandlingsd. 15 tim Matchdomare 16tim Tränare 15 tim + pr Kappseglingsfunktionär tim Direktd. Förhandlingsd. 15 tim Matchdomare 16 tim Mätman Individuell plan Huvudinstruktör 8 tim Specialinstruktör 16-20 tim Tränare 15 tim + 1 säsongs praktik Kappseglingsfunktionär 6 tim Direktd.. Besiktningsman 16 tim Seglarskola Bas Jolle 30 tim Seglarskola Bas Windsurfing 30 tim Domare Regelkurs 15 tim / Distansutb. ”PLATTFORMEN ” Lokal utbildning gm SISU 16 tim ”UPPDRAG SEGLING” Studiecirkel inom klubben ca 10 tim INSTRUKTÖR TRÄNARE KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR DOMARE BESIKTNINGSMAN

2 INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR
Fortbildning INSTRUKTÖR Segelsporten har stort behov av skickliga seglarskoleinstruktörer som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade till träningslärans mål och deltagares ålder, mognad och färdigheter. Instruktörsutbildningen vänder sig till dig som vill verka som nybörjarinstruktör för barn, ungdomar eller vuxna på seglarskolor eller den dagliga klubbverksamheten. Utbildningar genomförs i flera steg och i vissa steg också för specifika målgrupper/båttyper som Funktionshindrade Jolle/Liten kölbåt Windsurfing Huvudinstruktör 8 tim Specialinstruktör 16-20 tim Seglarskola Bas Jolle 30 tim Seglarskola Bas Windsurfing 30 tim ”PLATTFORMEN ” Lokal utbildning gm SISU 16 tim ”UPPDRAG SEGLING” Studiecirkel inom klubben ca 10 tim Aktuella kurser Gå tillbaka

3 SPECIALINSTRUKTÖR Funktionshindrade
SPECIALINSTRUKTÖR Windsurfing SPECIALINSTRUKTÖR Jolle/Liten kölbåt Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

4 TRÄNARUTBILDNINGAR TRÄNARE
Fortbildning Tränare Individuell TRÄNARE Tränarutbildningen vänder sig till klubbens ledare som i steget efter seglarskolan skall träna klubbens kappseglare och utveckla dessa genom en bred och djup tränarkompetens inom kappseglings-portens samtliga moment. Innehållet i tränarutbildningarna baseras på träningslärans färgnivåer och anpassas efter seglares ålder, mognad och färdigheter. För att upprätthålla tidigare Blå tränarstatus krävs fr om dokumenterat godkänt regelprov enligt regelprov på SSF-nätet. Fr om 2008 införs Tränarlicens på Röd nivå. Se vidare under Tränare Röd! Tränare 25 tim Tränare 15 tim + pr Tränare 15 tim + pr ”PLATTFORMEN ” Lokal utbildning gm SISU 16 tim ”UPPDRAG SEGLING” Studiecirkel inom klubben ca 10 tim Aktuella kurser Tillbaka till huvudmenyn

5 Kappseglingsfunktionär Kappseglingsfunktionär
FUNKTIONÄRSUTBILDNINGAR Fortbildning KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR Utbildningen till kappseglinsfunktionär vänder sig till alla som är intresserade av att i olika former medverka i arrangemanget av kappseglingar. Vill du se till att kappseglingarna arrangeras på ett seriöst sätt och vill du vara med på banan utan att kappsegla själv då är funktionärsutbildningarna något för dig. Tills de nya färgkodade utbildingarna helt är sjösatta gäller de gamla utbildningsplanerna Första färgkodade funktionärsutbildningen genomförs någon gång under våren 2008. Generösa övergångsregler kommer att gälla för de som påbörjat utbildningarna i det gamla systemet Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim Kappseglingsfunktionär tim Kappseglingsfunktionär 6 tim ”UPPDRAG SEGLING” Studiecirkel inom klubben ca 10 tim Aktuella kurser Tillbaka till huvudmenyn

6 DOMARUTBILDNINGAR DOMARE
Fortbildning DOMARE Kappseglingsreglerna har utformats för att åstadkomma så rättvisa seglingar som möjligt. Att övervaka regelefterlevnaden är i grunden överlåten till de tävlande själva varför domarens arbete främst består i att vara ute på banan och övervaka den allmänna regelefterlevnaden . Domarens övervakning kan ske genom direktdömning på banan eller följas upp i förhandlingsrummet efter seglingarna. Domarutbildningen sker efter tre separata linjer som båda är indelade i nivåer enligt färgpyramiden. Direktdomaren utbildas för att kunna tjänstgöra vid vanliga kappseglingar med begränsat startfält (max 25 båtar). Förhandlingslingsdomaren utbildas för att kunna tjänstgöra vid vanliga kappseglingar (fleetracing). Matchdomaren ska kunna tjänstgöra vid matchracingtävlingar där man måste kunna fatta snabba beslut och döma situationer direkt ute på banan. Direktd. Förhandlingsd. 15 tim Förbundsd. Matchdomare 16tim Förb.matchd Direktd. Förhandlingsd. 15 tim Distriktsdomare Matchdomare 16 tim Direktd.. Domare Regelkurs 15 tim / Distansutb. ”UPPDRAG SEGLING” Studiecirkel inom klubben ca 10 tim Aktuella kurser Tillbaka till huvudmenyn

7 MÄTMANNAUTBILDNINGAR
Fortbildning BESIKTNINGSMAN Segelsporten har ett idrottsredskap som är tekniskt komplicerat varför det krävs besiktningsmän som kan genomföra kontroller på främst segel och rigg, men även övrig utrustning. Genom att utbilda besiktningsmän över hela landet ges en likformig utbildning så att en båt som besiktigas av två av varandra oberoende besiktningsmän får samma mätvärden. Besiktningsmannen arbetar tillsammans med övriga funktionärer på regattor och mästerskap.    Mätman Individuell plan Besiktningsman 16 tim Aktuella kurser Tillbaka till huvudmenyn

8 UPPDRAG SEGLING Seglingens grundläggande ledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Mål Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat Aktuella kurser Tillbaka till huvudmenyn

9 UPPDRAG SEGLING Seglingens grundläggande ledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Mål Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

10 UPPDRAG SEGLING Seglingens grundläggande ledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Mål Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

11 UPPDRAG SEGLING Seglingens grundläggande ledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Mål Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

12 UPPDRAG SEGLING Seglingens grundläggande ledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Mål Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

13 PLATTFORMEN Gränsöverskridande Barn-och ungdomsledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i SSFs Instruktörs-och Tränarutbildningar. Kursen genomförs som helgkurs över 2 dagar eller studiecirkel under flera kvällar. Kursen arrangeras av SISU i distriktet och genomförs gränsöverskridande tillsammans med andra idrotter. Målgrupp Utbildningen vänder sig till ledare för barn och ungdomar 7-15 år. Krav Genomgången kurs ”Uppdrag segling” Min ålder 16 år Mål Efter genomgången kurs skall deltagaren förstå sin pedagogiska ledarroll och dess ansvar i sambandet mellan barn-och ungdomars fysiska, mentala och sociala mognad. Kursinnehåll 15 tim Barn och ungdomars utveckling Fysisk och motorisk utveckling Psykisk och intellektuell utveckling Social och emotionell utveckling Genusperspektivet Ledarskap Ledarens roll Pedagogik Egen ledarutveckling Föräldrarkontakt Barnet och Ungdomen i centrum Utgå från individen Sociala ledarskapet Barn och ungdomars livsvillkor Pedagogik i praktiken Praktiska övningspass Relfexioner Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

14 PLATTFORMEN Gränsöverskridande Barn-och ungdomsledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i SSFs Instruktörs-och Tränarutbildningar. Kursen genomförs som helgkurs över 2 dagar eller studiecirkel under flera kvällar. Kursen arrangeras av SISU i distriktet och genomförs gränsöverskridande tillsammans med andra idrotter. Målgrupp Utbildningen vänder sig till ledare för barn och ungdomar 7-15 år. Krav Genomgången kurs ”Uppdrag segling” Min ålder 16 år Mål Efter genomgången kurs skall deltagaren förstå sin pedagogiska ledarroll och dess ansvar i sambandet mellan barn-och ungdomars fysiska, mentala och sociala mognad. Kursinnehåll 15 tim Barn och ungdomars utveckling Fysisk och motorisk utveckling Psykisk och intellektuell utveckling Social och emotionell utveckling Genusperspektivet Ledarskap Ledarens roll Pedagogik Egen ledarutveckling Föräldrarkontakt Barnet och Ungdomen i centrum Utgå från individen Sociala ledarskapet Barn och ungdomars livsvillkor Pedagogik i praktiken Praktiska övningspass Relfexioner Aktuella kurser Tillbaka till huvudmenyn

15 PLATTFORMEN Gränsöverskridande Barn-och ungdomsledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i SSFs Instruktörs-och Tränarutbildningar. Kursen genomförs som helgkurs över 2 dagar eller studiecirkel under flera kvällar. Kursen arrangeras av SISU i distriktet och genomförs gränsöverskridande tillsammans med andra idrotter. Målgrupp Utbildningen vänder sig till ledare för barn och ungdomar 7-15 år. Krav Genomgången kurs ”Uppdrag segling” Min ålder 16 år Mål Efter genomgången kurs skall deltagaren förstå sin pedagogiska ledarroll och dess ansvar i sambandet mellan barn-och ungdomars fysiska, mentala och sociala mognad. Kursinnehåll 15 tim Barn och ungdomars utveckling Fysisk och motorisk utveckling Psykisk och intellektuell utveckling Social och emotionell utveckling Genusperspektivet Ledarskap Ledarens roll Pedagogik Egen ledarutveckling Föräldrarkontakt Barnet och Ungdomen i centrum Utgå från individen Sociala ledarskapet Barn och ungdomars livsvillkor Pedagogik i praktiken Praktiska övningspass Relfexioner Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

16 INSTRUKTÖR BAS Jolle/Liten kölbåt
Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Målgrupp Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Krav Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången kurs ”Plattformen” Mål Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle och liten kölbåt inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 30 tim 10 tim teori + 20 tim praktik Grön teknik 2 tim Grundläggande fartträning Balans Boathandling Gröna regler 1 tim Grön metodik 5 tim Färgpyramiden SSF:s Seglarskola Metodik Barn o Ungdomsmetodk Vuxenmetodik Säkerhet 1 tim Säkerhet vid seglarskola Nedkylning Meteriologi 1 tim Förstå väderprognoser Läsa väder Praktiska moment 20 tim Balans Skot/Roder Lova/Falla Stagvändning/Gipp Stopp/Acca/Backa Spinnakersegling Första seglarskoledagen Grön kappsegling Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

17 INSTRUKTÖR BAS Windsurfing
Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Målgrupp Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Krav Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången kurs ”Plattformen” Mål Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i windsurfing inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 30 tim 15 tim teori + 15 tim praktik Grön teknik 4 tim Nybörjarteknik Balans De olika stegen Gröna regler 1 tim Grön metodik 8 tim Förutsättningar Hjälpmedel SSF:s Seglarskola Säkerhet 1 tim Handlingsplan-Kris Kommunikationsmöjligheter Nödriggning Meteriologi 1 tim Förstå väderprognoser Läsa väder Praktiska moment 15 tim Teknikövningar i lekform Livräddning på vattnet Nybörjarpass Riggning och materialkunskap Feedback Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

18 HUVUDINSTRUKTÖR Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Målgrupp Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper som skall verka som ansvarig chef för klubbens seglarskola. Krav Genomgången Instruktörskurs 2 års praktisk erfarenhet som instruktör Grön tränarutbildning Rekommendationet från DSF Min ålder 18 år Mål Att ge utbildade instruktörer med goda instruktörserfarenheter från seglarskolan fördjupade kunskaper för att arbeta som ansvarig chef för seglarskolan. Kursinnehåll 8 tim Grön metodik 2 tim Gröna regler Kunskapskontroll Färgpyramiden SSF:s Seglarskola Uppdrag segling Säkerhet 2 tim Riskanalys Säkerhetsplan Administration 2 tim Arbetsrätt Ekonomi – SISU, RF m fl Planering av Seglarskolan Marknadsföring Ledarskap 2 tim Din roll som ledare Chefens roll i skolan Praktisk tillämpning Undervisningskvalitet Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

19 SPECIALINSTRUKTÖR Funktionshindrade
Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Målgrupp Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Krav Genomgången instruktörskurs jolle/liten kölbåt . Min ålder 16 år Mål Att ge utbildade seglingsinstruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik Anpassning till Rörelsehindrade och Synskadade Orsaker till funktionshinder Medicinska faktorer Personliga erfarenheter Säkerhet Praktiska moment Instruktion och kommunikation Praktisk ledsagning Praktisk kappsegling på grön nivå Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

20 SPECIALINSTRUKTÖR Windsurfing
Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Målgrupp Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Krav Genomgången instruktörskurs jolle/liten kölbåt . Egen seglingsfärdighet på bräda. Min ålder 16 år Mål Att ge utbildade seglingsinstruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i windsurfing för barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 20 tim teori+praktik Grön teknik 4 tim Nybörjarteknik Balans De olika stegen Säkerhet 1 tim Nödriggning Praktiska moment 15 tim Teknikövningar i lekform Livräddning på vattnet Nybörjarpass Riggning och materialkunskap Feedback Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

21 SPECIALINSTRUKTÖR Jolle/Liten kölbåt
Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Målgrupp Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Krav Genomgången instruktörskurs windsurfing . Egen seglingsfärdighet i jolle/liten kölbåt. Min ålder 16 år Mål Att ge utbildade seglingsinstruktörer i windsurfing specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle/liten kölbåt för barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik Grön teknik 2 tim Grundläggande fartträning Balans Boathandling Grön metodik 1 tim Säkerhet 1 tim Säkerhet vi seglarskola Nedkylning Praktiska moment 12 tim Skot/Roder Stagvändning/Gip Stopp/Acca/Backa Spinnakersegling Grön kappsegling Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

22 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen.
Obligatorisk närvaro på 1 regional instruktörsträff/2 år för att upprättahålla sin instruktörsstatus och därmed ingå i SSF:s Instruktörsregister. Aktuell fortbildning Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

23 UPPDRAG SEGLING 2008 Seglingens grundläggande ledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Mål Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

24 PLATTFORMEN Gränsöverskridande Barn-och ungdomsledarutbildning
Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i SSFs Instruktörs-och Tränarutbildningar. Kursen genomförs som helgkurs över 2 dagar eller studiecirkel under flera kvällar. Kursen arrangeras av SISU i distriktet och genomförs gränsöverskridande tillsammans med andra idrotter. Målgrupp Utbildningen vänder sig till ledare för barn och ungdomar 7-15 år. Krav Genomgången kurs ”Uppdrag segling” Min ålder 16 år Mål Efter genomgången kurs skall deltagaren förstå sin pedagogiska ledarroll och dess ansvar i sambandet mellan barn-och ungdomars fysiska, mentala och sociala mognad. Kursinnehåll 15 tim Barn och ungdomars utveckling Fysisk och motorisk utveckling Psykisk och intellektuell utveckling Social och emotionell utveckling Genusperspektivet Ledarskap Ledarens roll Pedagogik Egen ledarutveckling Föräldrarkontakt Barnet och Ungdomen i centrum Utgå från individen Sociala ledarskapet Barn och ungdomars livsvillkor Pedagogik i praktiken Praktiska övningspass Relfexioner Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

25 TRÄNARE Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå (”Grön guideline”) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Målgrupp Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens nybörjare i steget efter i seglarskolan. Krav Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgångna kurser ”Uppdrag Segling” och ”Plattformen” Mål Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna ansvara för en träningsgrupp av kappseglare på en nivå närmast efter seglarskolan (Grön nivå). Kursinnehåll 15 tim teori + 1 säsongs tränarpraktik med mentor Klubbutveckling 3 tim Uppföljning efter seglarskolan Seglingen vill/Klubben vill Tränarskapet 2 tim Metodik10 tim Inlärningsmetodk Färgpyramiden Grön guideline Utvecklingstrappan Fartträning Belans/Tempo Väg/Taktikträning Utvärdering/Planering Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

26 TRÄNARE Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Blå nivå (”Blå guideline”) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Genomgången utbildning och godkänt prov ger blå tränarlicens. Målgrupp Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå. Krav Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången Grön tränarkurs, Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik Mål Att ge tränare som uppfyller kraven ovan fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med regionala tävlingsmål (Blå nivå). Kursinnehåll 15 tim teori/praktik Fart 6 tim Teknik och Trim Ostagade jollar Stagade jollar Fysiologi Seglingsfysiologi Väg 5 tim Strategi och Taktik Banan Regler Taktiska hjälpmedel Metodik 4 tim Träningsmetodik Diagnostisera Tränarskap Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

27 TRÄNARE Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans röda nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Genomgången utbildning, godkänt prov praktikbedömning ger röd tränarlicens. Målgrupp Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter blå nivå. Krav Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 18 år Genomgången Blå tränarkurs inkl godkänt regelprov Min 1 säsongs dokumenterad aktiv tränarverksamhet på blå nivå. Mål Att ge tränare som genomgått tränare blå inkl motsv tränarpraktik fördjupade kunskaper för att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (Röd nivå). För att erhålla Röd Tränarstatus skall deltagaren efter genomförd praktik godkännas av svart tränare (examinator) Kursinnehåll 25 tim teori/praktik Fart 7 tim Teknik och Trim Ostagade jollar Stagade båtar Materialkännedom Fysiologi Seglingsfysiologi Väg 6 tim Strategi och Taktik Taktikens möjligheter Banan Regler Utvärdering/Diagnostik 4 tim Fart Väg Metodik 4 tim Träningsmetodik Träningsdagbok Prestationspsykologi Ledarskap 4 tim Kommunikation Coaching Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

28 TRÄNARE Utbildningen bygger vidare på Färgpyramidens röda nivå och Internationella förutsättningar. Målgrupp Utbildningen vänder sig till tränare på röd nivå som efter flera år och genom långsiktliga träningsmål uppnåt god nationell standard med sina adepter. Krav Genomgången och godkänd röd tränarutbildning. Tränarpraktik under flera år på lägst röd nivå. Min ålder 20 år Mål Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för en träningsgrupp av elitkappseglare med internationella tävlingsmål. Kursinnehåll Utbildningen är individuellt anpassad till aktuell(a) tränare som skaffat sig en bred och djup tränarerfarenhet. Till underlag för utbildningen ligger tränarens individuella utvecklingsplan. Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

29 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen.
För att upprätthålla blå och röd tränarlicens och därmed ingå i SSF:s Tränarregister krävs närvaro på 1 nationell tränarfortbildning/2 år. För att att upprätthålla grön tränarstatus och ingå i SSF:s Tränarregister krävs närvaro på 1 regional tränarfortbildning/2 år. Aktuellfortbildning Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

30 LOKAL KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR - Grön
Utbildningen bygger på studiecirkkel ”Uppdrag Segling” som genomförs i klubben. Målgrupp Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer vid kappseglingar på grön nivå. Krav Genomgången kurs ”Uppdrag segling” Mål Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de regler som styr en kappsegling och efter kursen skall deltagaren kunna verka som funktionär vid lokala regattor i klubben. Kursinnehåll 6 tim teori Uppdrag Segling 10 tim Starta 1 tim Procedurer Återkallelser Målgång 1 tim Banläggning 1 tim Fasta banor Kryss/Läns Resultathantering 1 tim Formalia 1 tim LYS 1 tim Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

31 REGIONAL KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR - Blå
Utbildningen bygger på genomgången Grön Funktionärskurs och skall genomföras tillsammans med praktik vid kappsegling. Målgrupp Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer verksamma vid kappseglingar på blå nivå (regionala tävlingar). Krav Genomgången Grön funktionärsutbildning. Mål Efter kursen skall deltagaren kunna verka som Seglings- och Tävlingsledare vid mindre lokala och regionala regattor. Kursinnehåll 12 tim teori tim praktik Mallar och bestämmelser 3 tim Sanktionsbestämmelser Seglingsföreskrifter och inbjudan Hitta rätt på SSF:s hemsida Organisation 1 tim Omvärld Tävling Säkerhet 4 tim Plan Kontaktytor Olika kategorier Befattningsbeskrivningar 2 tim Seglingsledare Banläggning Kansli Läbåt Logistik Kommunikation 1 tim Resultatberäkning 1 tim LYS och SYL Sailvawe Praktik 6-12 tim Genomföra kappsegling Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

32 NATIONELL SEGLINGSLEDARE - Röd
Utbildningen bygger på genomgången Blå Funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling Genomgången utbildning och godkänt prov ger Seglingsledarlicens. Målgrupp Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som seglingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. Krav Genomgången Blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Mål Efter genomförd utbildning skall deltagaren fungera som seglingsledare vid Svenska mästerskap och andra större nationella tävlingar. Kursinnehåll 8 tim teori Organisation 1 tim Straff i starten 1 tim Banan 1 tim Ändring av bana Avkortning av bana Klassreglernas påverkan 1 tim Protestförhandlingar 1 tim Kommittén i förhandling Format och klasser 1 tim Brädor Havskappsegling Matchracing Sprintsegling Lagkappsegling Säkerhet 1 tim Olika kategorier Planering Dagbok 1 tim Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

33 NATIONELL TÄVLINGSLEDARE - Röd
Utbildningen bygger på genomgången Blå Funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling. Genomgången utbildning och godkänt prov ger Tävlingsledarlicens. Målgrupp Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som tävlingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. Krav Genomgången Blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Mål Efter genomförd utbildning skall deltagaren fungera som tävlingsledare vid Svenska Mästerskap och andra större nationella tävlingar. Kursinnehåll 8 tim teori Bestämmelser 1 tim Sanktionsbestämmelser Mästerskapsregler Seglingsföreskrifter Inbjudan Slutgiltigt avgörande Mästerskapsplaketter Mätkontroller 1 tim Säkerhet 2 tim Organisation Land Tillstånd 1 tim Ekonomi 1 tim Sponsring Avtal 1 tim Klassförbund Resultatberäkning 1 tim Sailvawe Genomförs vid behov: Formalia på engelska 1 tim Int. Mästerskap 1 tim Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

34 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen och för att bibehålla sin licens som seglingsledare eller tävlingsledare krävs Att man genomgår fortbildningen de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla. Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som seglingsledare och/eller tävlingsledare. Aktuell fortbildning Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

35 REGELKURS Utbildningen genomförs som helg-eller kvällskurs över längre period som studiecirkel i klubben eller som distansutbildning genom SSF:s webbsida.. Efter genomförd kurs utförs skriftligt regelprov. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare Krav Det finns inga krav på förkunskaper eller ålder. Mål Att ge deltagen en grundlig genomgång av Kappseglingsreglerna med tonvikt på del 2, När båtar möts. Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Regelbokens uppgyggnad Sportsmannaanda och reglerna Del 1 Grundläggande regler 1 tim Del 2 När båtar möts 7 tim Avd A - Rätt till väg Avd B - Allmänna begränsningar Avd C - Vid märken och hinder Avd D - Andra regler Del 3 Genomföra en kappsegling 1 tim Del 4 Andra krav 1 tim Del 5 Protester 1 tim Avd A - Protester Avd B, C och D Del 6 Anmälan och villkor 1 tim Övriga regler ½ tim Skriftligt prov 1½ tim Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

36 LOKAL DIREKTKDOMARE - Grön
Utbildningen genomförs i anslutning till regelkursen gm anvisningar för direktdömning. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på grön nivå genom direktdömning på banan. Krav Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning på SSF:s nätet. Godkänt regelprov. Genomgången Blå tränarutbildning. Mål Efter godkänt regelprov ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på lokal (grön) nivå. Kursinnehåll Anvisningar för direktdömning Anpassning till SF Grön Praktik 5 gröna tävlingar Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

37 REGIONAL DIREKTKDOMARE - Blå
Utbildningen bygger på genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov, domarpraktik vid min 5 gröna tävlingar samt genomgången Blå Tränarutbildning. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom direktdömning på banan. Krav Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning godkänt regelprov samt genomgången Blå Tränarutbildning. Mål Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på regional (blå) nivå. Kursinnehåll 4 tim teori Introduktion ½ tim Erfarenheter från praktik Före tävling ½ tim Samspel med TL/SL Utrustning På banan 1½ tim Bevaka regelefterlevnaden Protester och gottgörelser ½ tim Rättigheter Seglare Kappseglingskommitté Protestkommitté Rätt att ansöka om gottgörelse Regelverk 1 tim KSR, KR och SF TR och SF Blå Dåligt beteende Praktik vid 5 blå tävlingar Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

38 NATIONELL DIREKTDOMARE - Röd
Utbildningen bygger på genomförda utbildningar och praktik enligt tidigare steg och villkor. Målgrupp Utbildningen vänder sig till blå direktdomare vilken efter lång praktisk erfarenhet med goda resultat vill direktdöma på nationella mästerskap. Krav Grundläggande krav enligt ovan. Utses av SSF:s Regelkommitté Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

39 REGIONAL FÖRHANDLINGSDOMARE - Blå
Motsvarar tidigare Distriktsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Förhandlingsdomare. Målgrupp Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom att ingå i protestkommitté. Krav Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning.samt godkänt regelprov. Mål Deltagaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté och som ordförande på klubb(grön)- och distriktsnivå (blå). Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Erfarenheter från praktik PK:s arbetsuppgifter Före tävling 1 tim Överenskommelse med arrangör Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg TR inkl mallar inbjudan, SF Lokaler och utrustning På banan 1½ tim Regelefterlevnad på banan KSR 42 i praktiken Blå flagga – KSR 31 Protester och gottgörelser ½ tim Rättigheter seglare, KK och PK Rätt att ansöka om gottgörelse Formalia ½ tim Kallelse till förhandling Inledning till förhandling Ta upp till behanlding Fastställa fakta 5½ tim Bevisvärdering Fakta och slutsatser Överläggning och beslut Leda förhandling 1½ tim Mätprotester ½ tim Appendix ½ tim Poängberäkning, vägning och reklam Hur man överklagar Regeltolkningar ½ tim Dåligt beteende SSF:s reglementen ½ tim Skriftligt prov 1½ tim Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

40 NATIONELL FÖRHANDLINGSDOMARE - Röd
Motsvarar tidigare Förbundsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Förhandlingsdomarkurs med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Förhandlingsdomare Målgrupp Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på röd nivå genom att ingå i protestkommitté. Krav Genomgången Blå förhandlingsdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå förhandlingsdomare. Mål Deltgaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté oavett nivå och som ordförande på SM-nivå (röd). Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Erfarenheter från praktik PK:s Arbetsuppgifter Överenskommelse med arrangör Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg Tolka SF och Klassregler Rådgivare till TL/SL TR och mallar ½ tim SSF:s Tävlingsreglemente Mallar för Inbjudan och SF På banan 2 tim Regelefterlevnad på banan KSR 42 i praktiken Blå flagga – KSR 31 Tolkningsfall 2 tim KSR:s Tolkningsfall Domarbokens kommentarer Udda fall 1 tim Udda tolkningsfall Gottgörelser Osportsligt uppträdande Fastställa fakta 5½ tim Förhandlingsteknik Träning Bevisvärdering Fakta, tolkningar och slutsatser PK:s överläggnignar och beslut Leda förhandling Appendix ½ tim PK:s handläggning vid överklagan PK:s handläggningn och befogenhet Administration 1 tim SSF:s kansli och hemsida SSF:s Reglementen Skriftligt prov 1½ tim Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

41 REGIONAL MATCHDOMARE - Blå
Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Matchdomare. Målgrupp Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på grön och blå nivåer. Krav Genomgången regelkurs (Grön kurs) samt godkänt regelprov eller motsv distansutbildning. Mål Att lära deltagaren hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik KSR Appendix C 5 tim KSR C 1-6 och C7-8 Kommunikation 2 tim Domarpar Övriga KSR Del 2 3 tim Positionering domarbåt/vingbåt Utrustning 1 tim Inbjudan och SF 1 tim KSR Del 2 vattenövningar 4 tim Rorsmansmöten Skriftligt prov 1 tim Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

42 NATIONELL MATCHDOMARE - Röd
Motsvarar tidigare Förbundsmatchdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare. Målgrupp Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer. Krav Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare. Mål Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling. Kursinnehåll 16 tim teori SR Appendix C 8 tim C6 – Gottgörelse C9-11- Calls och Case Inbjudan och SF 2 tim Administrativt arbete 2 tim Planering Rapproter till SSF och ISAF Kommunikation och Positionering 3 tim Litteratur 1 tim Skriftligt prov för den som behöver Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

43 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen genom domarseminarier.
För att bibehålla sin licens som domare eller för att fortsätta en påbörjad domarutbildning krävs. Att man genomgår fortbildningskurs de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som domare. Aktuell fortbildning Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

44 LOKAL BESIKTNINGSMAN - Grön
Utbildningen genomförs som helgkurs och omfattar såväl teori som praktisk mätning. Målgrupp Utbildningen vänder sig till funktionär som på regatta eller mästerskap skall genomföra tekniska kontroller på segel, rigg och övrig utrustning. Krav Önskvärt att ha deltagit i en mätgrupp vid mästersklap/regatta eller inmätning av segel/rigg Mål Efter genomgången kurs och godkänt prov, skall deltagaren kunna ansvara för en mätgrupp vid en regatta/mästerskap. Kursinnehåll 16 tim 4 tim praktik Mät-och respitregler 3 tim Mätbrevsbeteckningar Mätkontroll 6 tim Deplacementskontroll Kontroll av övrig utrustning Uppbyggnad av mätorg 3 tim Mätpraktik 4 tim Mätning av segel – Avd G Mätning av rigg – Avd F Prov Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

45 REGIONAL MÄTMAN - Blå Utbildningen genomförs enligt en personlig utvecklingsplan som anpassas till deltagarens bakgrund och förutsättningar. Målgrupp Utbildningen vänder sig till erfaren besiktningsman som avser att mäta komplicerade inmätningar. Krav Genomgången utbildning till Besiktningsman och praktik vid flera regattor eller mästerskap. Mål Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för avancerad mätning vid inmätning av båtar. Kursinnehåll Utbildningen är individuellt anpassad till aktuell(a) mätman som skaffat sig en bred och djup erfarenhet för mätning. Till underlag för utbildningen ligger mätmannens individuella utvecklingsplan. Aktuella kurser Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn

46 FORTBILDNING Fortbildning genomförs enligt kursplan utarbetad av Tekniska Kommittén (TK). Aktuell fortbildning Ett steg tillbaka Tillbaka till huvudmenyn


Ladda ner ppt "Kappseglingsfunktionär Kappseglingsfunktionär KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR"

Liknande presentationer


Google-annonser