Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrering av HU i Sahlgrenska akademins 18 program Barbro Robertsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrering av HU i Sahlgrenska akademins 18 program Barbro Robertsson."— Presentationens avskrift:

1 Integrering av HU i Sahlgrenska akademins 18 program Barbro Robertsson

2 18 program Apotekarprogrammet Receptarieprogrammet Audionomprogrammet Folkhälsovetenskapliga programmet Läkarprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Dietistprogrammet Arbetsterapiprogrammet Sjukgymnastprogrammet

3 Logopedprogrammet Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet Tandteknikerprogammet Sjukhusfysikerprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet (10 inriktningar) Röntgensjuksköterskeprogrammet Reproduktiv och perinatal hälsa

4 Arbetsgrupp under 2006

5 Fortsatt arbete 2007-08 Grundutbildningsrådet har gett uppdraget till integrering En representant från varje program utsedd 5-6 möten per år

6 Arbetssätt Inventering av redan befintliga inslag Identifiera inslag som bör finnas med i programmet Utse kurser där dessa inslag naturligt kan komma in

7 Studentcentrerat lärande – studenterna arbetar framförallt själva med givna uppgifter relaterat till kursinnehåll Förslag till kursansvariga och föreläsare att t.ex. också beskriva sjukdomar i ett globalt perspektiv Inte tänkt att ersätta tidigare innehåll Framtid med en portfolio, portfölj, för alla uppgifter under programmet

8 Formulera lärandemål Föreslå kursinnehåll Föreslå undervisningsformer Skapa studieuppgifter

9 Till vår hjälp NLHU2s lärandemål Skrifter och texter – goda exempel Inspirationsföreläsning från Chalmers (Anna N C)

10 Några exempel från ssk-progr innehåll Utgående från ICN’s etiska kod vidgas etikdiskussionen till att också gälla globaliseringsetik och miljöetik.

11 lärandemål Beskriva olika värdegrunder och etiska perspektiv på hållbar utveckling samt reflektera över deras betydelse för sjuksköterskans ansvar.

12 studieuppgift Vilka positiva respektive negativa konsekvenser kan globaliseringen tänkas ha för hälso- och sjukvården i Sverige och världen? Ge exempel på vilka olika konsekvenser för utveckling och användning av sjukvårdsmaterial det kan få om man antar olika miljöetiska utgångspunkter: (antropocentrism, biocentrism, zoocentrism, ekocentrism)

13 Valda områden Begreppet HU och dess relevans i hälsa och vård Globaliseringsetik och miljöetik i relation till hälsa och vård Val av material och metoder i relation till HU Mikroorganismer och sjukdomar i globalt perspektiv Miljö och sjukdomar Folkhälsa och dess bestämningsfaktorer - makroperspektiv


Ladda ner ppt "Integrering av HU i Sahlgrenska akademins 18 program Barbro Robertsson."

Liknande presentationer


Google-annonser