Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klagshamns Ryttarförenings

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klagshamns Ryttarförenings"— Presentationens avskrift:

1 Klagshamns Ryttarförenings
Välkomna till Klagshamns Ryttarförenings medlemsmöte!

2 KRFs ekonomiska historik

3 Senaste årens budget kr Budget år

4 StallSpaderEss= Birgitta Magnusson
KRF= Klagshamns Ryttarförening

5 Vad säger Malmö stad? När Klagshamns Ryttarförening:
driver all sin verksamhet i den ideella föreningen låter alla inkomster och utgifter som rör den bidragsberättigade verksamhet gå via den ideella föreningen dvs. verksamhet kan ej bedrivas via avtal om kommunala bidrag ska beviljas. Kan Malmö Fritidsförvaltning: se över möjligheten att ge föreningen stöd på liknande villkor som Malmös övriga ridklubbar. se över möjligheterna till ett extra stöd i inledningen i form av ett förskotterat bidrag som sedan betalas tillbaka via avbetalningsplan. se över möjligheten att till viss del stötta föreningen i byggandet av ett nytt ridhus. From kommer föreningen endast att beviljas bidrag för den verksamhet som sker i den ideella föreningens regi.

6 Vad vill KRFstyrelse/StallSpaderEss??
KRF:s styrelse; vill att all verksamhet ska drivas genom KRF, med ett samarbetsavtal med StallSpaderEss likvärdigt för såväl vuxen som barn/ungdverksamheten vill senast idag gemensamt säga upp befintligt avtal from vill överta hyresintäkterna från privathästar StallSpaderEss; vill att vuxenverksamheten drivs i egen regi vill inte säga upp befintligt avtal förrän ett nytt avtal är undertecknat vill fortsätta ta in hyresintäkter från privathästar

7 Varför vill KRF:s styrelse detta?
(1. vill att all verksamhet ska drivas genom KRF, med ett samarbetsavtal med StallSpaderEss likvärdigt för såväl vuxen som barn/ungdomsverksamheten) för att vi ska få en så enkel struktur som möjligt och kunna bibehålla den flexibilitet som idag råder mellan vuxen och barn/ungdomsverksamheten StallSpaderEss vill inte betala hyra för spiltor/boxar eller för nyttjande av ridhus för vuxenverksamheten Vi kommer att ha en mindre verksamhet att söka pengar till nytt ridhus för, utan vuxenverksamheten kan vi bedömas redan ha tillräckligt med ridhus Likaså kommer det säkerligen bedömas att vi endast får upprustnings pengar till den verksamheten som KRF driver. Vem rustar då den andra delen ??

8 Varför vill KRF:s styrelse detta?
(2. vill senast idag gemensamt säga upp befintligt avtal from ) eftersom föreligger ett hot att styrelsen blir personligt ansvarig för StallSpaderEss ekonomiska förluster om avtalet sägs upp ensidigt har vi undvikit detta vill därför ytterliggare en gång medlemmarnas godkännande att säga upp avtalet då avtalet är uppsagt vill vi ha medlemmarnas godkännande att fritt verka för fortsatt ridverksamheten i KRF:s regi - där vi i första hand verkar för ett avtal med StallSpaderEss, gällande hela ridverksamheten - men i andra hand försöker hitta en alternativ lösning om dessa alternativ ej lyckas vill vi ha medlemmarnas godkännande att upplösa klubben, vilket endast kommer att göras om konkurs är det enda återstående alternativet!! Vi vill liksom ni att vår verksamhet ska finnas kvar med alla de fördelar vi har idag och helst något bättre!!

9 Varför vill KRF:s styrelse detta?
(3. vill överta hyresintäkterna från privathästar) då det är KRF som hyr lokalerna och står för drift och underhåll anser vi att denna intäkt ska gå till KRF StallSpaderESS vill behålla intäkterna eftersom detta är en ”avbetalning” på den initiala upprustning som gjordes då verksamheten startades i Klagshamn

10 ???

11 KRF:s styrelse vill således ha medlemmarnas godkännande för;
att säga upp befintligt avtal mellan KRF/StallSpaderEss att fritt arbeta för fortsatt ridverksamhet i KRF:s regi utan begränsningar att upplösa KRF när enda återstående alternativet annars är konkurs! Utan godkännande på ovanstående 3 punkter anser inte styrelsen ha medlemmarnas förtroende utan måste därmed avgå!

12

13 TACK för ert fortsatta förtroende!!

14 Vad tänker vi nu om framtiden …?

15 Styrelsens arbete; en arbetsgrupp bestående av 2 styrelse representanter, Birgitta Magnusson, BMs rådgivare samt en opartisk medlare har utsetts för att komma överens i ett nytt avtal enligt ramarna att alla intäkter går via KRF som sedan köper Stall Spader Ess tjänster och hyr dess hästar! en del av styrelsen kommer att arbeta med att ta fram ekonomiskt och juridiskt underlag för avtalet samt hålla kontakt med Fritidsförvaltningen/ Malmö Stad! 1-2 personer i styrelsen kommer att inrikta sej på traditionella uppgifter i KRF!

16 SKRIV UPP DEJ DÄR DU BÄST HÖR HEMMA!
Vad kan ni göra? FIXARGRUPP –beredd att verkställa styrelsens beslut som t ex upprustning av Våfflan, städdagar i stallet… FÖRÄLDRAFÖRENING –finns redan men behöver fler aktiva föräldrar som t ex kan bistå i Våfflan serveringen, ponnyridning, familjedagar… TÄVLINGSKOMMITTÉ –finns redan men krafter behövs som kan stötta upp både ute på tävlingar och vid Klubbtävlingar… EVENEMANGSGRUPP – tar hand om Familjedagar, Lucia show, fester? Loppis?... MILJÖ- och SÄKERHETSGRUPP –finns redan; arbetar med Första Hjälpen, säkerhet i stallet etc , miljöaspekter kring gödselhantering etc… fler entusiaster behövs !! VÅRT MÅL ÄR ATT VARJE GRUPP SKA BESTÅ AV 5-10 medlemmar!! SKRIV UPP DEJ DÄR DU BÄST HÖR HEMMA! JU FLER VI ÄR DESTO LÄTTARE BLIR DET ATT ÅSTADKOMMA SYNBARA FÖRBÄTTRINGAR!!!

17 Ekonomiska lösningar i framtiden?!
Förutom det ökade stöd Malmö Stad lovat bidra med ser vi andra möjligheter: Nytt ridhus = möjlighet till externa tävlingar = mer pengar!! Cirkelverksamhet är igång; all verksamhet med fler än 2 deltagare bildar en cirkel = så fort du deltar i denna fyll i en cirkelanmälan! Ju fler cirklar desto mer pengar att förbättra verksamheten = ännu mer pengar!! Sponsormedlemskap = alla kan bli detta till en summa av 200:- där 25% av summan lottas ut i samband med Lucia showen!! Externa sponsorer får sin logga i ridhuset till valfritt belopp (dock ett minimum av 1000:-) !!

18 Dagordning för KRF:s Årsmöte 2007

19 www.krf.nu vår absoluta framsida!!! ANMÄL ER SNARAST!!!!
har kommit till stånd tack vare en entusiastisk förälder: Magnus Liljeberg uppdateras regelbundet! Kostnadsfri prenumeration erbjudes!!! HÄR KOMMER ALL INFORMATION REGELBUNDET –från såväl KRF och Stall Spader Ess! ANMÄL ER SNARAST!!!!

20 ???

21 Årsmöte!!!


Ladda ner ppt "Klagshamns Ryttarförenings"

Liknande presentationer


Google-annonser