Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åbergs DataSystem AB presenterar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åbergs DataSystem AB presenterar"— Presentationens avskrift:

1 Åbergs DataSystem AB presenterar
det administrativa verktyget som hjälper dig att aktivt hantera och följa upp order- & bokningsflödet på företaget

2 Order-/Boknings- & Ekonomisystemet
Åbergs DataSystem AB presenterar Order-/Boknings- & Ekonomisystemet Rebus

3 Resebyråer - Arrangörer/Producenter - Bussbolag
Användningsområden Systemet är byggt för att passa alla inriktningar inom buss- och resebranschen. Med hjälp av olika delsystem och tilläggsmoduler anpassas systemet till den verksamhet ditt företag har. Verksamhetsområdena är indelade i 3 huvuddelar. Resebyråer - Arrangörer/Producenter - Bussbolag Inom varje område finns en väldigt stor flexibilitet som gör det möjligt att kombinera dessa verksamheter inom samma huvudsystem. Den gemensamma kärnan för alla delsystem är de integrerade ekonomi-modulerna. De är sammanlänkade med order- och bokningsmodulerna och ger dig ett direktflöde av information till olika ekonomiska rapporter. Åbergs DataSystem AB

4 Mid & Backofficesystemet för
Användningsområden Rebus Mid & Backofficesystemet för Resebyråer Åbergs DataSystem AB

5 Rebus - Resebyråer Åbergs DataSystem AB
Mid- & Backofficesystemet REBUS har med sin flexibilitet blivit ett mycket användbart administrativt verktyg för alla inriktningar i resebranschen. Oavsett om verksamheten är inriktad på affärs- eller privatresenärer, på små eller stora grupper eller på producenternas skräddarsydda paket. Förutom integreringen med systemets ekonomimoduler så har resebyråmodulen också många samarbetspartners utanför systemet. T ex när det gäller: Betalningar till och från systemet. Bokningar från CRS-systemen. Betalningar via resekonton. Avstämning mot BSP. Underlag till Bokföringssystem. Åbergs DataSystem AB

6 Rebus - Resebyråer Åbergs DataSystem AB Affärsresor
En affärsresenärs bokning bör kunna hanteras snabbt och enkelt. I systemet finns därför många funktioner som gör detta möjligt. Några exempel beskrivs i punkterna nedan. Från CRS-systemen hämtas automatiskt information som underlag för att du snabbt och enkelt ska kunna skapa en order i systemet. Med automatik läggs också avtalade arvoden och andra påslag in i ordern. Färdiga resenärsprofiler i systemet ger också snabb information om avdelning, kostnadsställe, m m. Åbergs DataSystem AB

7 Rebus - Resebyråer Åbergs DataSystem AB Affärsresor - /Resekonton
Hanteringen av resekonton bidrar naturligtvis till att en affärskund får så bra service som möjligt. I systemet hanteras flera resekonton. Diners TAC First Card SAS Corp. Card VISA The Card American Express VISA The CARD Internet I systemet finns det möjlighet för resebyrån att använda VISA The Cards betalningsfunktion via internet, detta oavsett vilket betalningssätt slutkunden använder hos resebyrån. Betalningen sker via resebyråns eget kort/konto och administreras i den normala transaktionshanteringen till VISA The Card. Åbergs DataSystem AB

8 Rebus - Resebyråer Åbergs DataSystem AB Privatresor
En privatresenärs bokning bör också kunna hanteras snabbt och enkelt men här kan det också ofta förekomma ett frekventare informationsflöde mellan säljare och kund. Påslag och avgifter ska oftast döljas för kunden. Betalningsavier för anmälningsavgift och slutlikvid kan skrivas ut med förprogrammerade datum och belopp. Bekräftelsens utförliga information och historik hjälper kunden att enkelt se vad som är bokat och hur betalningsflödet ser ut. Kategoriseringen av kunder hjälper dig när du vill informera om kommande prospekt. Åbergs DataSystem AB

9 Rebus - Resebyråer Åbergs DataSystem AB Grupper /Projekt
Administreringen av grupper och projekt går många gånger hand i hand. Därför finns det funktioner för projektredovisning som håller samman gruppens beställningar i ett projekt. Via ett flertal rapporter kan du sedan följa upp projektet på många olika sätt. Exempel på rapporter Statusen på Betalningar/Fakturor Bokningsstatus Resenärerna Kostnaderna Flyg- & Tågbiljetter Försäljningsstatistik Åbergs DataSystem AB

10 Rebus - Resebyråer Åbergs DataSystem AB Eget producerande
När resebyråns verksamhet tangerar den egna producerande verksamheten, så erbjuder systemet dig flera olika möjligheter för effektiv administrering av egna paket och egna skräddarsydda resor SAMT att det finns möjlighet att boka dessa via Internet! Paketeringsfunktioner för resor med fast prissättning. Skräddarsydda paket med dolda inkluderande priser. Prissättning i kalender med automatisk kontroll på datum och datumperioder. Med en tilläggsmodul lägger du in allotment i kalendern och får tillsammans med prissättningen ett väldigt bra verktyg för automatisk kontroll av tillgängliga paket, enstaka hotellrum, teaterbiljetter, m m. Lägg ut dem för bokning via Internet! Åbergs DataSystem AB

11 Rebus - Resebyråer Åbergs DataSystem AB
Internetbokning av de egna produkterna Varje produkt som läggs upp i Rebus databas via kalendern kan gå att boka via Internet med hjälp av en extramodul till Rebus. Produkter med allotment samt FreeSale och Request hanteras. Extraartiklar med mjuk styrning blir ”Valbara tillägg”. Extraartiklar med hård styrning blir ”Obligatoriska tillägg”. Differentierade priser kan också bokas. Tar man betalt per bädd kan man välja t.ex. barnpris som har ett annat fast pris eller en procentuell del av normalpriset. I Rebus artikelregister kan man registrera upp till fem bilder på varje produkt. Se fler bilder och läs mer i den broschyr som finns. Åbergs DataSystem AB

12 Rebus - Resebyråer Åbergs DataSystem AB
Ordern i systemet blir navet som håller samman bokningens in- och utflöde från leverantör och mot kund. Integreringen med systemets ekonomi- funktioner ger dig löpande uppföljnings- & kontroll- möjligheter mot både kund / leverantörs- reskontra. Självklart skapas det också konterings- underlag till bokföringen för export och import till externa redovisnings- system. Utöver de ekonomiska rapporterna erbjuder systemet användaren ett hav att ösa ur när det gäller statistik, avstämning, bevakning, kontroll och uppföljning. Åbergs DataSystem AB

13 Ekonomi- & Bokningssystemet för
Användningsområden Rebus Ekonomi- & Bokningssystemet för Arrangörer Åbergs DataSystem AB

14 Rebus - Arrangörer Åbergs DataSystem AB
Rebus ekonomi- och bokningssystem kan användas av alla arrangörer, stor som liten och ger dig alla möjligheter att äntligen få ordning och kontroll över dina egna resor och bokningar. Bokningsfunktion med automatisk nedräkning av platser. Flexibla inmatningsfunktioner vid uppläggning av resor. Översikter och statistik på resor och bokningar. Utskrifter av bekräftelse, passagerarlistor, rumslistor, etc. Integrering med ekonomifunktioner för fakturering, kund- och leverantörsreskontra, bokförings- underlag, etc. Skicka bekräftelser, fakturor, listor, m.m. via e-post. PDF-formatet gör det enkelt för mottagaren att läsa och skriva ut. Internetbokning Kundreskontra Grunderna ARRANGÖRER OCR-betalning Redovisning Åbergs DataSystem AB

15 Rebus - Arrangörer Åbergs DataSystem AB Rundresor
En rundresa bokas enligt paketets förprogrammerade innehåll där resenären följer hela resans upplägg från påstigning till avstigning. I den första boknings- bilden anges de övergripande uppgifterna för den resa som ska bokas. Du kan snabbt se hur mycket som är inbokat, om du har några preliminärbokningar eller kunder på väntelista, samt tider för på- och avstigning. Det finns flera olika sökfunktioner för att du lätt ska hitta tidigare bokningar eller se vilka resor som finns. Åbergs DataSystem AB

16 Rebus - Arrangörer Åbergs DataSystem AB Charterresor
En charterbokning kategoriseras av att du bokar ut- och hemresa var för sig. Du kan boka tur/retur eller en enkelresa i endera riktningen. Du kan även göra en bokning utan transport t.ex när kunden reser på egen hand och bara vill köpa boende. Åbergs DataSystem AB

17 Rebus - Arrangörer (Internet)
Internetbokning Med vår Internet-modul kan du nå många fler potentiella kunder än du gör idag. Agenter kan ha sin egen inloggning och kan också kontrollera sina egna bokningar. Bokningen på Internet är direkt kopplad mot Rebus-databasen där resorna som visas på Internet hämtas från och där bokningarna som görs via Internet skrivs till. När bokningen är klar och kunden har matat in sina kunduppgifter, skickas en bekräftelse direkt till kunden via e-post och du skickar ett resebevis med tillhörande postgiroavier för anmälningsavgift respektive slutlikvid till kunden precis som vanligt. Åbergs DataSystem AB

18 Ekonomi- & Bokningssystemet för
Användningsområden Rebus Ekonomi- & Bokningssystemet för Bussbolag Åbergs DataSystem AB

19 Rebus - Bussbolag Åbergs DataSystem AB
Rebus ekonomi- och bokningssystem för bussbolag skapar trygghet i arbetet med att planera och administrera beställningstrafiken och tillsammans med ekonomifunktionerna blir systemet ett komplett verktyg i det dagliga arbetet. Hantering av beställningar. Schemaläggning av bussar och chaufförer. Bokning av bussar och chaufförer. Utskrifter av bekräftelse, körorder, chaufförsscheman, etc. Integrering med ekonomifunktioner för fakturering, kund- och leverantörsreskontra, bokföringsunderlag, etc. Skicka bekräftelser, fakturor, listor, m m. via e-post. PDF-formatet gör det enkelt för mottagaren att läsa och skriva ut. Kundreskontra Grunderna BUSSBOLAG Redovisning Åbergs DataSystem AB

20 Rebus - Bussbolag Åbergs DataSystem AB
Beställningsrutinen kan användas på två olika sätt beroende på hur snabbt inmatningen ska gå och hur mycket uppgifter som ska registreras. Här skapar du beställningar, offerter eller förfrågningar. Programmet hanterar olika momstyper och momssatser, även EU-moms. Du kan göra flera utskrifter direkt ifrån beställnings- funktionen. T ex bekräftelse, faktura och körorder. Du kan också boka chaufför och buss. Åbergs DataSystem AB

21 Rebus - Bussbolag Åbergs DataSystem AB
I systemet finns flera grafiska bokningsrutiner och rapporter. Den grafiska bokningen till höger ger dig en mycket god kalenderöversikt på bokade bussar. Visning kan ske med upp till 250 bokade/tillgängliga bussar. Du kan intervall-boka återkommande beställningar som t.ex skolkörningar och liknande. Bokningen av chaufförer kan också ske via en grafisk bokningsrutin liknande den till höger. Åbergs DataSystem AB

22 Rebus - Bussbolag Åbergs DataSystem AB
Det finns också en Internetboknings-modul att köpa. Kunden loggar via Internet in med sitt lösenord och kan göra en offert eller en beställning på en önskad resa. Bussbolaget fångar upp bokningen / offerten i en egen rutin i Rebus och kan där avgöra om det är en korrekt order som man kan gå vidare med eller om den ska raderas. Är det en korrekt order som bolaget kan acceptera så lägger personalen över den som en vanlig beställning och därmed kan den bussbokas och chaufförs-bokas på vanligt sätt. Åbergs DataSystem AB

23 Mer information . . . Åbergs DataSystem AB
Om du är intresserad av att se mer av detta system, får du gärna kontakta någon av säljarna i vår monter. De hjälper gärna till med en demonstration. Du får gärna också ta del av de beskrivningar som finns på varje delsystem. ”Bokningssystem för Bussbeställningstrafik” ”Bokningssystem för Researrangörer” ”Ekonomi- och ordersystem för Resebyråer” ”Bokningssystem för Egna paketerade resor och arrangemang” Åbergs DataSystem AB

24 Tack för att du tog dig tid en stund!


Ladda ner ppt "Åbergs DataSystem AB presenterar"

Liknande presentationer


Google-annonser