Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUNIQ’EM AB ETT FÖRETAG I TIDEN!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUNIQ’EM AB ETT FÖRETAG I TIDEN!."— Presentationens avskrift:

1 EUNIQ’EM AB ETT FÖRETAG I TIDEN!

2 ORGANISATION

3 UTBILDNINGAR

4 Har du för mycket att göra?
Får du inte tiden att räcka till? Vi fyller din låda med Katalysatorns 5 verktyg för att: Underlätta förändringsarbetet Se möjligheterna/kraften av ett misslyckande Effektivisera delegering med återkoppling Lära dig använda din auktoritet Kommunicera enkelt så att andra förstår

5 EUNIQ’EM AB inbjuder lärare, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger.
Utbildningens syfte: Visa på humorns öppnande kraft i samband med inlärning, gruppdynamik, välbefinnande och personlig utveckling. Ge personalen en metod som direkt kan appliceras på den egna barn- och ungdomsgruppen. 2 dagars utbildning Max 8 deltagare/utbildning.

6 Strategiimplementering
Organisationsutveckling Att implementera en strategi är ett av det största problem som finns på arbetsmarknaden i dag. Den delaktighet som idégivare behöver i utförande- gruppen är oftast svår att mobilisera. Allt beroende på följande faktorer: Rädsla för nya och främmande arbetsuppgifter Svårt att se mål och mening Förhållandet mellan ledning och personal Främlingskap i visionen Informationen bristfällig Gruppens sammansättning Bristande insikt i parallellprocessen Inga förutsättningar för den kreativa processen Svårighet att skapa engagemang

7 forts. Strategiimplementering
Vid utformandet av metoden har en rad intressanta fenomen beaktats dessa är: Det intuitiva tänkandet Förmåga att vara i nuet Varje deltagares aktiva roll Ledarens förmåga och insikt i de psykologiska processer som inträder vid en organisationsutveckling Att skapa en klar målbild Att skapa en tydlig och delaktig väg fram till målet

8 S Ä L J U T B I L D N I N G A R med Tony Asserholt
Bli den bäste bland de bästa! Har du viljan att söka ständig progress, motverka negativ stagnation och att utveckla dig själv i såväl ditt yrkesutövande som i ditt privatliv? Då har du förutsättningar att bli den bäste bland de bästa. Dessa utbildningar vänder sig i första hand till dig som arbetar i direktkontakt med kund. · Kundservice på allvar. Praktisk säljteknik. Taktik, mail, första intrycket mm. · Presentationsteknik. Tala inför grupp, presentera och sälj dina idéer, snacka går ju! Målsättningsstrategi. Tag kontroll över dina målsättningar med personligt ledarskap.

9 Brain Gym® 1) Drick vatten !
2) Massera kring nyckelbenen med ena handen, håll den andra handen på magen. Kvinnor håller den nedanför naveln - män ovanför. Byt hand och massera kring nyckelbenen håll den andra på magen en gång till. 3) Korsgång Lyft höger ben lägg vänster hand på ditt knä – vänster knä o.s.v. 4) Gör en stor 8:a med bägge händerna följ med blicken - viktigt att händerna går uppåt i mitten av 8:an! Gör ca.4 st - byt håll. 5) Gör en liten 8:a med ena handens tumme- Följ med blicken utan att röra huvudet. Byt hand och upprepa gör ca 4 st.

10 forts. Braingym® 6) Massera käken - gäspa - massera kring ögonen och pannan. 7) Elefantöron. Dra ut örsnibbarna uppifrån och ner. 8) Hookups. Sätt dig ner korsa ben och armar, korsa händerna med bägge tummarna in mot magen vrid händerna in uppåt mot bröstet (som en knut). 9) Massera gommen med tungan, andas in genom magen/näsan och ut genom munnen. Vid utandning släpp ner tungan. 10) Sträck ut bägge händerna. Föreställ dig att du har dina bägge hjärnhalvor i var sin hand - för ihop dessa. 11) Avkorsa benen och gnugga händerna.

11 DiSC-modellen Historik
Grundat i 1985 Agenturen för Inscape Publishing, Minneapolis DiSC Beteendeteori under fortlöpande utveckling Ny ägarstruktur 1997 7 konceptlinjer 10 engagerade medarbetare Kontor i Roskilde och Malmö

12 DiSC-modellen Handlar om
Mänsklig Insikt - Självinsikt Rekrytering och Coaching Innovation och Teambuilding Stress och Livskvalitet Diversity & Networking Organisatorisk Klimatmätning Personlig Effektivitet

13 DiSC-modellen forts. Innovation Vi måste känna oss själva, våra möjligheter och begränsningar Utbildning och träning -vår tids stora utmaning Innovativt tänkande, avancerade, noggrant utprovade teorier inom beteendeforskningen Mångårigt samarbete med engagerade enskilda personer och forskningsgrupper

14 M A S S A G E Anki Ångman Rosenterapeut Klassisk Aromaterapeut

15 R o s e n m e t o d e n Rosenmetoden är behandlingsformen där man genom mjuk och lyhörd beröring går på djupet i det som är lagrat i våra kroppar- även det som har funnits där sedan vi var små. Lagrade spänningar ger sig till känna i form av stumma muskler, värkande muskler, låst mellangärde och nedsatt rörelseförmåga. En hämmad andning är också ett tecken på att kroppen är spänd och blockerad. Detta påverkar i sin tur övriga organ som inte får tillräcklig syretillförsel. Rosenmetoden går ut på att lösa upp spänningar i kroppen och ifall det finns känslor som ligger bakom, frigöra dessa. När förträngda upplevelser och känslor kommer upp till ytan försvinner också de fysiska problem som är förknippade med dem. Marion Rosen, sjukgymnast, har utvecklat sin metod i mer än tjugo år och intresset för hennes arbete är mycket stort runt om i världen.

16 A r o m a t e r a p i Aromaterapi är en holistisk behandlingsform, som är mer än massage med eteriska oljor (Holistisk betyder ”hela människan” inte bara enstaka delar och symtom). En behandling hos en Aromaterapeut ger ofta djup avslappning och en känsla av ”välmående”. En aromaterapeut kombinerar ihop de eteriska oljornas effekter på sinnet och känslorna, genom doften, med deras örtmedicinska egenskaper och massagens välgörande beröring. Detta kan ge mycket positiva resultat på en hel del fysiska och psykiska tillstånd. Särskilt framgångsrik är behandlingen vid problem som orsakats av stress eller psykosomatiska problem, men en aromaterapeut kan också vara till hjälp vid lindrigare problem med musklerna, andningsvägarna, matsmältningen, huden etcetera…

17 Musik som personalvård för att minska stress och öka arbetsglädje och kreativitet. Ett evenemang som ger dina medarbetare energikickar och "aha-upplevelser". Ett evenemang som får deltagarna att dela upp sina liv i "före och efter"… …är framtidens melodi när det gäller firmafest, kick-off, teambuilding, nätverk, goodwill eller ett tillfälle att marknadsföra Ert företag på ett nytt och fräscht sätt. Det är numera ganska vanligt med kickoff/ firmafest, där aktiviteter och miljöer skiljer sig från den dagliga verksamhetens, allt för att bryta mönster och lära känna nya kvaliteter hos medarbetarna. Eftersom FöretagsRock är en gemensam firmafest för sex företag knyts automatiskt många nya kontakter.

18 Läs mer på hemsidan www.euniqem.com
REGLER Deltagande företag plockar ihop några glada musikanter bland medarbetarna- det är tillåtet att värva två personer utanför organisationen till bandet, och övriga kan vara med i "Uppgiften" eller bara vara med på festen. EUNIQ’EM står för kompletta replokaler och handledning vid behov. Kom ihåg att Vi vill lyfta fram amatörismen i detta arrangemang och mod värderas högt. I projektet ingår även "CAVE CANEM", ett verktyg som hjälper Er att snabbt komma till maximal prestationsförmåga med en minimal insats. Kursledare är Anna From-Lindqvist och EUNIQ’EM AB. Bandet: medlemmar, valfri instrumentering. Tävlingen: Bandet ska framföra minst 2 st låtar som Ni själva bestämmer men det ska vara 1 E-Schlagerfestivallåt och 1 Beatleslåt. Utöver dessa får Ni spela valfritt material men maxtiden är totalt tjugo minuter/ band. Alerta personer ur personalen/deltagarna tävlar tillsammans mot de övriga företagen i "Uppgiften" som levereras fredagen innan veckan för delfinal. Denna ska lösa av icke- bandmedlemmar. Läs mer på hemsidan

19 PROJEKT Genomförda och kommande

20 "Om du tänker för länge på nästa steg, kommer du att tillbringa livet på ett ben" Kinesiskt ordspråk. Bakgrund: Små och medelstora företag har ett stort behov av nätverk, utbildning och support när man står inför, eller funderar på expansion. För att ge stöd, information och vägledning som underlättar för företaget att utvidga sin verksamhet krävs en samlad åtgärd. Vi avser att ge denna vägledning och kunskap inom konkreta och strukturerade ramar där företagaren kan applicera detta till sin verksamhet. Att visa på positiva effekter samt ge stöd i alla förekommande frågor ser vi som en röd tråd i detta projekt. Inom det bildade nätverket kan alla dessutom bidra med sin samlade kunskap som ger trygghet inför framtiden.

21 MÅL Genom aktivt nätverksbyggande och kunskapsspridande vägleda små och medelstora företag till expansion. Få dessa att känna trygghet och kunskap inför nyanställningar. Ge företagen en gedigen plattform inom : Strategi, marknadsföring, visionärt tänkande och stödformer. Skapa en modell för utbildning inom detta område som ligger till grund vid kommande behov. Av samtliga deltagande företag skall 40% expandera inom ett år efter projekttidens slut.

22 VEM SNODDE VÄSTERBOTTENSOSTEN?
Följ med på en detektivresa där du utvecklar dina egna attityder och förhållningsätt till framtida utveckling. Vi hjälper dig att få bättre redskap för att tackla förändringar.

23 Ansvar Trovärdighet Tydlighet Insikt Tillit Yes Djupgående Empati Rolig

24 ”Folkmusik i Skellefteå”.
Kommande projekt Under 2004 planerar EUNIQ’EM i samarbete med kulturföreningen ”Nybyggarnas Barn” att starta en förstudie för kulturprojektet ”Folkmusik i Skellefteå”. Detta EU-projekt ska löpa över tre år och innefatta kulturmöten mellan Väster- och Österbotten.

25 EUNIQ’EM AB ETT FÖRETAG I TIDEN! w w w . e u n i q e m . c o m


Ladda ner ppt "EUNIQ’EM AB ETT FÖRETAG I TIDEN!."

Liknande presentationer


Google-annonser