Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En inblick i en del av marknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En inblick i en del av marknaden"— Presentationens avskrift:

1 En inblick i en del av marknaden

2 Bakgrund Urvalskriterier
Verksamheter som äger och/eller förvaltar minst två fastigheter (HSB, Riksbyggen och medlemmar i Miljöstatusföreningen har tagits bort.) Vi vänder oss till HK. Målperson Den person som ansvarar för miljöaspekter i de fastigheter man äger/förvaltar (vanligtvis miljöansvarig/miljöchef/miljösamordnare). Omfattning 51 telefonintervjuer har genomförts i perioden 4 – 11 november (En intervju avbröts efter de fyra första frågorna.)

3 Sammanfattning Kännedom 30 av 51 (59 procent) känner till MIBB.
22 av 51 (43 procent) känner till MFB. 22 av 51 (43 procent) känner till Tyréns. Acceptans (användare av metod för miljöinventering) 21 av 51 (41 procent) använder i dagsläget någon metod för miljöinventering. Av dessa 21 är det 7 (33 procent) som använder MFB, 6 (29 procent) som använder en egenutvecklad metod och 2 (10 procent) som använder MIBB. Övriga 6 har angivit ytterligare 6 olika metoder.

4 forts. Sammanfattning Framtid
Marknaden förstår nyttan med miljöinventering. Det gäller att ”pusha” på för att något ska hända och det gäller att bearbeta personer på ledningsnivå, framförallt VD, där besluten fattas. 21 av 41 (51 procent) planerar att göra nyinvesteringar i miljöinventering (Nio personer har svarat ”vet ej”.) 29 av 50 (58 procent) är intresserade av en kontakt med Miljöstatusföreningen. Ni behöver ta en tydligare position på marknaden. ”Miljörosorna” är ett attraktivt namn.

5 Resultaten i detalj

6 Befattning Bas: 51

7 Känner du till metoden ”Miljöstatus för byggnader”, även kallad MFB eller Miljörosorna, sedan tidigare? Bas: 51

8 Om ja: I vilket samband har du kommit i kontakt med denna metod?
Bas: 22

9 forts. Om ja: I vilket samband har du kommit i kontakt med denna metod?
Annat ”Jag gick på en utbildning som anordnades av J&W för några år sedan.” ”Vi har stött på metoden när vi har köpt nya fastigheter. De tidigare fastighetsägarna har utfört inventeringar enligt den metoden.” ”Vår verksamhet har utvecklats ur Vasakronan, som varit delaktiga i Miljöstatusföreningen. Jag har även gått en inventerarutbildning.” ”Jag har tidigare jobbat för Scandiaconsult där vi använde oss av metoden. Jag har även gått en kurs som anordnades av J&W.”

10 Jag kommer att nämna några andra metoder för systematisk miljöinventering av fastigheter, och då undrar jag; vilken eller vilka av dessa känner du till? Bas: 51

11 Vilken/vilka andra metoder för systematisk miljöinventering av fastigheter känner du till?
”En metod som skapats av Byggsektorns Kretsloppsråd, jag kommer inte ihåg namnet.” ”Vi gjorde en egen tillsammans med Det naturliga steget.” ”Glaumann-metoden.” (EcoEffect) ”Hifabs miljöinventering som vi har använt oss av.” ”Vi har egna lokala metoder som vi har gjort ihop med kommunala bostadsbolag.” ”Vi har byggt upp en egen variant för att tillgodose våra behov och för att komma ner i kostnaderna. Vi har inte tagit fram miljörosor. Dessutom önskar vi intyg över att vi har gått igenom fastigheten.”

12 forts. Vilken/vilka andra metoder för systematisk miljöinventering av fastigheter känner du till?
”Vi håller på att ta fram en egen metod som liknar Miljöstatusmetoden ganska mycket men den går inte ner på samma djup.” ”Miljömanual för byggsektorn. Det är ett samarbete med bl a Örebro kommun och Det naturliga steget.” ”Vår egna metod som vi kallar Miljöpositionering som vi använt i tre år.” ”Vi har en egen metod som vi kallar Miljöpositionering.” ”Jag känner till P-märkning som är SPs metod.” ”Den metod som vi kommer att börja använda som utvecklats av Statens provningsanstalt.” ”SPs ’P-märkning’, en form av miljömärkning för fastigheter. Jag känner även till att DROTT har ett eget system.”

13 Använder ni någon metod för systematisk miljöinventering av fastigheter?
Bas: 51

14 Om ja; vilken/vilka? Bas: 21

15 Acceptans (metoder som används)
Marknadsbild* Kännedom Acceptans (metoder som används) *HSB, Riksbyggen och medlemmar i Miljöstatus- föreningen har tagits bort från målpopulationen.

16 Acceptans (metoder som används)
Marknadsbild* Kännedom Acceptans (metoder som används) *HSB, Riksbyggen och medlemmar i Miljöstatus- föreningen har tagits bort från målpopulationen. Bas: 51

17 Varför har ni valt just den metoden/de metoderna?
”Vi testade både Miljörosorna och Miljöbedömning av fastigheter. Dels tyckte vi att vi fick mer information från Miljörosorna, dels är det så att Rikspolisstyrelsen är en stor hyresgäst och de ville att vi skulle använda Miljörosorna, de är ju med där.” ”Jag tyckte att den verkade bra. Jag kan inte nämna något specifikt jag fastnade för, men den verkade genomarbetad. Vi tittade på några andra metoder men bestämde oss för den här.” ”Miljörosen kom med för att vi förvärvade en fastighet där den pågick och vi låter det bli färdigt. Carl Bro har vi använt för att vi ville prova den. Tanken är att vi ska utvärdera metoderna sedan.”

18 forts. Varför har ni valt just den metoden/de metoderna?
”Det finns ingen enskild orsak bakom beslutet. Vi är intresserade av att se vad det finns för ämnen i fastigheterna. En inventering höjer marknadsvärdet. Intyget är en viktig del av marknadsföringen.” ”Vasakronan tog ett beslut att använda den. Man kan säga att jag tog metoden med mig från Vasakronan. Vi köpte ett antal fastigheter från Vasakronan år 2001.” ”Det är för att vi anlitat en konsult som använt sig av den metoden.” ”Vi har utvecklats ur Vasakronan som har varit delaktig i Miljöstatusföreningen. Jag har även gått en inventerarutbildning.”

19 forts. Varför har ni valt just den metoden/de metoderna?
Egenutvecklad metod ”Den passar oss bäst. Vi har scrollat marknaden för en metod och vi har satt ihop en egen metod som utgår från andra metoder. Man kan säga att det är en blandning av olika metoder.” ”I alla miljöfrågor som vi tittat på har vi arbetat tillsammans med Det naturliga steget, så det kändes naturligt för oss att vända oss till dem.” ”Vi hade inte så mycket kunskap om många andra, vi hade en projektanställd kille som letade reda på den. Han fick fria händer och han ringde runt och talade med andra kommuner och kollade på Internet. Dessutom utgick vi ifrån de lagar och förordningar som fanns då.”

20 forts. Varför har ni valt just den metoden/de metoderna?
Egenutvecklad metod ”Jag vet inte varför vi valt den metoden.” ”Vi ville ha en egen utvecklad metod. Det marknaden hade var inte vad vi ville ha. Metoden har vi utvecklat med hjälp av Sweco. Vi har använt MFB men vi ville ha en enklare och mindre tidskrävande metod.” ”Vi har själva utvecklat metoden tillsammans med Sweco. Jag kan inte riktigt svara på varför vi valde just den metoden, jag antar att det var för att de metoderna som fanns inte passade oss.”

21 Vad är den främsta anledningen till att ni inte använder någon metod för systematisk miljöinventering av fastigheter? ”Vi har inte hittat rätt metod. Vi har sett på MIBB, men den innebär för mycket arbete. Just nu är vi i ett tidigt skede i miljöinventeringen och har inte bestämt oss för någon metod än.” ”Vi har prioriterat andra saker på grund av tidsbrist.” ”Vi har inte kommit så långt i vår verksamhet. Vi tar sådana frågor när vi är tvungna.” ”Vi utför inga systematiska miljöinventeringar eftersom vi endast förvaltar fastigheterna.”

22 Vilken är den främsta nyttan ni söker genom systematisk miljöinventering av fastigheter?
Användare (av metod/metoder för miljöinventering) ”Det är att kunna jobba på ett strukturerat sätt och få en översikt över miljöstatusen i fastigheterna och därmed kunna göra förbättringar.” ”Nyttan är att kunna visa hyresgästerna vilken kvalitet husen har. Det kan även innebära att marknadsvärdet höjs.” Icke-användare ”Det skulle vara att vi lär känna våra fastigheter mycket bättre, det blir inga överraskningar om vi känner till statusen på våra fastigheter. Det är även bra för våra hyresgäster att vi miljöinventerar våra fastigheter.” ”Nyttan är att de boende och/eller hyresgästerna kan känna sig trygga när de vet vad som finns i fastigheterna.”

23 Ungefär hur stor budget har ni för systematisk miljöinventering av fastigheter?
”Vi har ingen speciell budget, det ligger på varje enskild fastighet. Vi har ingen specifik summa nedsatt för miljön, men vi får komma med önskemål om vad vi vill åtgärda.” ”Totalt ca 1,5 miljoner kronor – kronor per fastighet. Det beror på fastighetens storlek.” ”Det är svårt att säga, eftersom vi gör arbetet själva handlar det mest om tidsåtgång. Det tar ungefär tre till fem timmar per fastighet.” ”Nu tar jag det här fritt ur huvudet så det är på ett ungefär. Ca 2,8 miljoner kronor har vi lagt på de inventeringar vi gjort. Det är ca 200 fastigheter.” ”Ca – kronor per fastighet. Vi äger 600 fastigheter på totalt 2,2 miljoner m2.”

24 Kommer ni under kommande år att göra nyinvesteringar i systematisk miljöinventering av fastigheter?
Bas: 41

25 Vill du att Miljöstatusföreningen tar kontakt med dig för att diskutera hur de kan hjälpa er med er miljöinventering? Bas: 50

26 forts. Vill du att Miljöstatusföreningen tar kontakt med dig för att diskutera hur de kan hjälpa er med er miljöinventering? ”Absolut! Jag är intresserad av att få ta del av deras metod så att vi eventuellt skulle kunna använda oss av den och sälja den till våra kunder.” ”Jag vill gärna ha en broschyr att titta i och lägga till nästa VD. Jag är 64 år idag och jag ser framför mig hur vi får en ung, hungrig och dynamisk VD efter mig som tar tag i allt jag inte orkar.” ”Jag vill gärna höra bra argument för varför man ska göra en inventering så att jag kan driva en inventering hos oss.” ”Nej. Jag tycker att vissa frågor i inventeringen är standardfrågor som kanske inte är så aktuella längre. Jag skulle vilja att metoden utvecklas, exempelvis kan man ta med mer om elmiljön, uppstår det magnetfält, har vi kapslade kablar etc.”

27 En inblick i en del av marknaden


Ladda ner ppt "En inblick i en del av marknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser