Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning enkät angående bemannings frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning enkät angående bemannings frågor."— Presentationens avskrift:

1 Redovisning enkät angående bemannings frågor.
Per Nilsson Gunnar Viklund Olle Bergström Tomas Lindberg

2 Bild 2

3 Fråga ett är Hur tycker du att bemanningsplaneringen fungerat i din grupp? Värdera det efter en skala från 1 till 5 där 1 är dåligt, 3 godkänt och 5 mycket bra. Har varit nån gång att någon på vår avd gått på ledigvecka och tagit ledigt natthelgen som ej varit uppbokad, personen har då haft dåligt samvete och ringt man.rummet och hört om någon tagit skiftet eller ej. Tycker det är konstigt att flera gjort över 120 tim övertid när flera inte gjort utfyllnaden klar.

4 Fråga ett är Hur tycker du att bemanningsplaneringen fungerat i din grupp? Värdera det efter en skala från 1 till 5 där 1 är dåligt, 3 godkänt och 5 mycket bra. Högt tryck på bokn. ”Interna uppgörelser” typ bokar åt varandra. Ingen verkar ha någon övergripande koll på läget. Det är väl fortfarande produktions ledarnas uppgift att kontrollera bemanningen.

5 Fråga ett är Hur tycker du att bemanningsplaneringen fungerat i din grupp? Värdera det efter en skala från 1 till 5 där 1 är dåligt, 3 godkänt och 5 mycket bra. Det är en fyra-fem personer som alltid tar lediga skift. På RM blir det lätt rörigt pga. att det är så många som jobbar där. Det finns alltid personer som roffar åt sig tid.

6 Fråga ett är Hur tycker du att bemanningsplaneringen fungerat i din grupp? Värdera det efter en skala från 1 till 5 där 1 är dåligt, 3 godkänt och 5 mycket bra. Svårigheten är att vi som avl.grupp betraktat är dåliga på att boka upp tider. Lätt att få ledigt (5), svårt att få några skift (1). Bra när man ska vara ledig, svårt få några skift.

7 Fråga ett är Hur tycker du att bemanningsplaneringen fungerat i din grupp? Värdera det efter en skala från 1 till 5 där 1 är dåligt, 3 godkänt och 5 mycket bra. Dålig planering. För många snabba ändringar i planerade aktiviteter. Inget gnäll eventuella spörsmål har lösts på ett moget sätt än så länge. Finns ej.

8 Fråga ett är Hur tycker du att bemanningsplaneringen fungerat i din grupp? Värdera det efter en skala från 1 till 5 där 1 är dåligt, 3 godkänt och 5 mycket bra. Har fungerat bra hittills. Snabbt och lätt att planera in sin ledighet och utfyllnadstid. Helt OK. Dålig framförhållning.

9 Fråga ett är Hur tycker du att bemanningsplaneringen fungerat i din grupp? Värdera det efter en skala från 1 till 5 där 1 är dåligt, 3 godkänt och 5 mycket bra. Gruppens tolkning av svaren! Över 80 procent ger den här frågan godkänt eller bättre.

10

11   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Man skall vara överens inom gruppen. Därför att veckovilan spökar ibland & detta gör att en begränsning kan bli negativ. Än så länge har det ej missbrukats. Vet ej, på våran avdelning fungerar det utan begränsning.

12   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Helst ska det delas upp mellan oss. Veckovilan enligt avtalet funkar utmärkt som begränsning. Fungerar bra för mig. Mer rättvis fördelning under året.

13   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Om det blir en snedfördelning på avd. Möjligheten gör att det blir en rättvisare fördelning. Inte så länge det finns ”lediga” skift. Ja man skall inte kunna skriva upp 80 tim på en månad.

14   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Alternativt att prodled. Tar ett större ansvar för att vissa inte får allt för många skift på bekostnad av andra. Efter det att man har gjort klar utfyllnaden skall begränsningar i uppbokning ske. 50 tim per månad.

15   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Begränsningen skall vara att den som har gjort minst utf.tid har företrädesrätt att boka upp sig. Kanske max 4 skift per månad typ. ( om inte en kris uppstår att man inte kan ta ut någon).  Vissa perioder passar det bättre att göra utfyllnad.

16   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Schemalägg delvis utfyllnadstiden. Max 32 tim. Vid ”överbokning” prata med personen.

17   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Ja och Nej! När det stämmer för en själv vill man ju jobba. Den som har befattningen skall i första hand få möjlighet till att boka skiften. Fungerar bra idag utan begränsning.

18   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Låt de få jobba som vill jobba. Enda nackdelen är väl om man är ledig en hel vecka, då finns bara de minst attraktiva skiften kvar att ta. Valfrihet är viktigt. Man får T.ex. bara boka upp sig på halva sin utfyllnad före Sem. En sorts avstämning ( samma som vi har nu efter full utfylln.) Den som inte har gjort halva tiden går före.

19   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Vi har ett system som går ut på att den som har gjort minst tid tillfrågas först, och har möjlighet att hinna ikapp. Men med ett visst översteg ex tim kompletterat med samma sak på totala utf.tiden. Man måste använda sunda förnuftet och inte ta all ledig tid som finns just då. Dela med er.

20   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Det ska vara möjligt att boka in sig för arb.på skift som redan är tagna av annan. Sen är det den övergripande som avgör vem som ska gå ut. En del roffar åt sig så mycket som möjligt medan andra blir utan. Pratar man med varandra på avdelningen behövs ingen begränsning.

21   Fråga två är: Skulle du vilja att det finns möjlighet att begränsa antalet dagar eller timmar man får boka upp sig för, t.ex. under en skiftcykel Gruppens tolkning av svaren! Det större flertalet vill inte ha någon begränsning ( 56 %).

22

23   Fråga tre är: Tycker du att det ska finnas möjlighet för det som kan flera befattningar, att delta i bemanningsplaneringen i dessa grupper? Om individen och gruppen är överens. Bara om det verkligen behövs. Helt normalt.

24   Fråga tre är: Tycker du att det ska finnas möjlighet för det som kan flera befattningar, att delta i bemanningsplaneringen i dessa grupper? I andra hand. För att behålla kompetensen för det jobb man kan. Men det är viktigt att de som inte är ordinarie på avdelningen kan jobbet fullt ut.

25   Fråga tre är: Tycker du att det ska finnas möjlighet för det som kan flera befattningar, att delta i bemanningsplaneringen i dessa grupper? Om ordinarie ej finns tillgänglig. Självklart ska man kunna boka upp sig på skift där man är behörig att arbeta. Om de vill det. Större flexibilitet.

26   Fråga tre är: Tycker du att det ska finnas möjlighet för det som kan flera befattningar, att delta i bemanningsplaneringen i dessa grupper? Så fungerar det väl även idag. Har ingen att rotera med. Vet ej. Huvudsaken är ju att man får ledigt när man vill.

27   Fråga tre är: Tycker du att det ska finnas möjlighet för det som kan flera befattningar, att delta i bemanningsplaneringen i dessa grupper? Först borde de som är ordinarie på typ RM få välja innan avlösare & labbare tar RM jobben. Praktiseras redan. Men ordinarie befattningshavare ska ha tillfrågats först.

28   Fråga tre är: Tycker du att det ska finnas möjlighet för det som kan flera befattningar, att delta i bemanningsplaneringen i dessa grupper? Fungerar bra som det är nu bara folk kan lära sig att prata med varandra. För den som inte kan flera befattningar begränsas möjligheten att göra utfyllnadstid. Det är mycket svårt att lösa i och med att det finns vissa grupper som inte roterar i så hög grad.

29   Fråga tre är: Tycker du att det ska finnas möjlighet för det som kan flera befattningar, att delta i bemanningsplaneringen i dessa grupper? Gruppens tolkning av svaren! Det flesta tycker att det inte behövs någon begränsning (73 %).

30

31 Fråga fyra är.  Hur har fördelningen av din utfyllnadstid varit för dig under 2003
Våren är ju längre, för att vara i takt behöver man över 100 tim på våren. Vintervåren tävlar alla skiften, sommaren är lugn hösten är älgjakt och många har full utfylln. då får man jobba på.

32 Fråga fyra är.  Hur har fördelningen av din utfyllnadstid varit för dig under 2003
Bra att göra bort så mycket som möjligt under vinter/vår. De flesta lediga skift har varit bokade. Vill ha det jämt fördelat över året. Det beror på dig själv.

33 Fråga fyra är.  Hur har fördelningen av din utfyllnadstid varit för dig under 2003
Vill göra mer tid på våren, mer ledig på hösten. Mest p.g.a. eget val. Utbildning som extra för att få utfyllnad under våren. Som jag själv har velat.

34 Fråga fyra är.  Hur har fördelningen av din utfyllnadstid varit för dig under 2003
Schemalägg halva utfyllnadstiden. Efter stoppet av att skriva upp sig som extraman i mars blev det inget gjort förrän i Sept. då det fortfarande var 120 tim ogjort. Jag gjorde mesta tiden under certifieringen.

35 Fråga fyra är.  Hur har fördelningen av din utfyllnadstid varit för dig under 2003
Det blir jobbigt att göra merparten i slutet av året. Som jag vill ha det. Perfekt. Färdig långt före semestern.

36 Fråga fyra är.  Hur har fördelningen av din utfyllnadstid varit för dig under 2003
De mesta under Mars Apr och juni. Har mest fått ta skitskift som ingen annan velat ha, verkar bli likadant i år. Pga. att jag bokade in mej som extra ganska mycket på vårkanten, vilket inte verkar gå så bra nu!! Tufft till tusen.

37 Fråga fyra är.  Hur har fördelningen av din utfyllnadstid varit för dig under 2003
 Gruppens tolkning av svaren! Det flesta vill ha den jämnt fördelat under året. ( 56 %) Men det flesta verkar göra mer på våren.

38

39 Fråga fem är Är detta som du vill ha det?
I stort sett. Mitt fackliga uppdrag tar mer tid på våren. I stort sett. Ingen skall bestämma hur jag skall fördela utfyllnadstiden. Vet ej.

40 Fråga fem är Är detta som du vill ha det?
Man vill ej jobba extra på sommaren och ha ingen eller lite tid kvar på hösten. Jag tycker att man skall kunna styra utfyllnaden så mycket som möjligt. Helst skulle jag vilja se att en stor del var schemalagd, typ 150 tim.

41 Fråga fem är Är detta som du vill ha det?
Tror ändå att det vore bäst för hälsan bl.a. att fördela den jämt över året. Mer på våren på grund av jakt. Man slipper tänka på utfyllnaden under hösten. Det är önskvärt att få en jämn fördelning över året.

42 Fråga fem är Är detta som du vill ha det?
Men det skulle kunna bli bättre uppstyrt = rättvisare fördelning. Men det rådde en del oklarheter angående min utfyllnadstid. Kurser mm bör läggas okt. mars / maj & aug är man inte sugen på att vara inlåst.

43 Fråga fem är Är detta som du vill ha det?
Gruppens tolkning av svaren! Det flesta är nöjda med det system som finns ( 78%).

44

45 Fråga sex är  Skulle du vilja styra din utfyllnadstid så att du skulle kunna jobba mer under en viss period, t.ex. våren? Det fungerar ganska bra hos oss. Jobba mer under vinter/höst. Det gör vi på fiber. Jag vill helst jobba utf. jämt över året.

46 Fråga sex är  Skulle du vilja styra din utfyllnadstid så att du skulle kunna jobba mer under en viss period, t.ex. våren? Om man har mycket kvar på hösten kan det kännas tyngre. Bättre att man avklarat mer än hälften i alla fall på vårsidan. Skulle kanske vilja ha det så att man fick nått skift per ”cykel” på veckoledighet, t.ex. utbildning.

47 Fråga sex är  Skulle du vilja styra din utfyllnadstid så att du skulle kunna jobba mer under en viss period, t.ex. våren? Schemalägg delvis av utf.tiden. Beror på familjesituationen och fritidintressen. Jobba mer jan – april och nov – dec. Det fungerar bra som det är.

48 Fråga sex är  Skulle du vilja styra din utfyllnadstid så att du skulle kunna jobba mer under en viss period, t.ex. våren? Styr väl ganska mycket nu tycker jag. Det är att kunna styra sin utf.tid som är fördelen med att inte ha all tid schemalagd. En viss flexibilitet skall finnas, olika förutsättning att jobba vissa tider kan förekomma. Mest i början på året.

49 Fråga sex är  Skulle du vilja styra din utfyllnadstid så att du skulle kunna jobba mer under en viss period, t.ex. våren? Till viss del måste man kunna styra, det är omöjligt med 220 utf.tim om vi inte får välja när vi ska göra dessa själva!!! I så fall ska det schemaläggas i större utsträckning. Att göra 220 tim utf.tim. Utan att gå ut som ex – man skulle aldrig gå. Men så länge vi har den möjligheten är det ok.

50 Fråga sex är  Skulle du vilja styra din utfyllnadstid så att du skulle kunna jobba mer under en viss period, t.ex. våren? Gruppens tolkning av svaren! Det flesta vill styra den själv ( 85 %), samtidigt som väldigt många redan gör det.

51

52 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Kvitta komptid emot utfyllnadstid. Man måste på nått sätt få reda på om man verkligen kan få ledigt vid behov ”i tid” ex. semesterresa & inte själv behöva ragga en ersättare. Vissa pass är det svårare att få ledigt (nätter). Då går arbetsledaren in väl sent & ringer ut folk.

53 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Man skall alltid kunna göra minst 3 skift per månad. Vi på IP 70 är relativt sällan sjuka eller borta. Tiden kommer att göras som extraman för att den skall hinnas med innan året är slut.  Har inget system. Större frihet att jobba när jag vill.

54 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Om det är någon tid som är ledig så tycker jag att det är ett fåtal personer som bokar allt som finns att tillgå. Det är bra. Alldeles för dålig kontroll från arbetsledningen kanske skall man inte kunna boka skift under hela året.

55 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Inga större problem, förutom att vissa kan känna att de inte hinner boka upp sig. Det behövs ett system där varje anställd kan logga in sig med en personlig användare och där kunna boka tid, ansöka om ledighet. Jag ser ingen anledning till varför andra skall kunna se vilka skift jag har bokat upp mig på. Istället bör det läggas in ”checkar” i systemet som ger skiften till de som har gjort litet tid.

56 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Att kunna jobba utf. Vid ett speciellt tillfälle – men så var det tidigare också. Så länge man kan gå ut som extraman fungera det. En del tar ju alla extraskift. Men va fan låt de som vill jobba göra det. Dålig översikt, dubbelboka kan lätt ske.

57 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? För få lediga skift inom trucksidan. Kunna markera tiden som är gröna för mig själv i förväg. De som har gjort sin utf.tid. färdig fortsätter att boka in sig.

58 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Få skift att skriva upp. Svårt att skrapa ihop 184 tim. Ja alldeles för ojämnt, hinner aldrig vara med. Det beror på vem som hinner först till datorn. Ja man får inte jobba när man vill.

59 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Dålig i hör mycke stimme!! Veckovilan i Avtalet är en mycket bra begränsning. Jag skulle vilja kolla bemannings schemat hemifrån. Svårt att söka på lediga ouppbokade tider.

60 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Nej fungerar bra hos oss. Schemalägg åtminstone en del av tiden. Nej inga direkta begränsningar. Ja vissa tar för sig helt utan hänsyn.

61 7. Tycker du att det finns begränsningar i det nuvarande systemet, skriv ned dessa synpunkter här nedan? Gruppens tolkning av svaren! Det är 50 st. inlämnade synpunkter på den här frågan. Några få skulle vilja schemalägga en del av utf.tiden med c:a 50tim, och det verkar vara några på en avdelning specifikt som har det önskemålet. Men det är redan gjort utan att man tänker på det (skiftträffar, yrkesråd osv.). Det verkar vara ett önskemål att kunna kolla hemifrån. Några tycker att det är svårt att hinna boka upp sig.

62

63 Synpunkt fråga åtta Bäst med tel nr. som man anger, men det ska gå att markera att man vill ha ett svar om man t.ex. åker bort och ej kan se dokumentet.

64 Fråga åtta är Hur tycker du att svaret på din tidsbokning skulle kunna ske? Skulle det vara med t.ex. ett SMS eller E-mall till din hemdator?    Gruppens tolkning av svaren. Här är det ganska jämt fördelat mellan de två alternativen.

65

66 Fråga nio är Att hemifrån kunna logga in sig i systemet och boka arbetstider?
Gruppens tolkning av svaren Ett större antal tycker att det är bra, om det går att ordna ( 54%).

67

68 Övriga synpunkter Men det skulle vara bra att kunna kolla systemet hemifrån. Har ingen dator eller mobil. Om vi skall ta över att ringa ut folk ska vi ha betalt för det också. Vad gör produktionsledaren? Det var deras uppgift, eller.

69 Övriga synpunkter 8 & 9:an vore bra, MEN som komplement. Det bör inte ersätta. Få tillbaka möjligheten att köpa tillbaka 5:e sem. Veckan. Kanske en egen inloggning skulle behövas, så att det inte blir ”felbokningar, felskrivningar” vilket händer ganska ofta, man fyller på fel person.

70 Övriga synpunkter Schemaläggning av utf.tiden!!! Nackdelen under synpunkter fråga 2 skulle lösas om man kunde logga in i systemet hemifrån. Dagisverksamheten på P-bruket måste upphöra och övergå till vuxenstadiet. Schemalägg en del av utf.tiden (t.ex tim). Det är för mycket utf.tid, det känns som man har ständig jour.

71 Övriga synpunkter Med 220 tim som skall göras är det oerhört viktigt att bokningen fungerar riktigt och rättvist. DETTA ÄR EN STRESSFAKTOR! Annars dags för schemaläggning. Först och främst ska allas begärda utf. Tid vara inlagd redan vid årsskiftet. Sedan ska all tid föras in. Denna uppgift ska prodledarna ha.

72 Övriga synpunkter Drift förmännen ska ha bättre koll på tidsplaneringen och se till att en jämnare fördelning sker. Nu är det för stor obalans. Fasta arbetsuppgifter att boka upp sig på. Bättre koll från arbetsledningen. Jag vill göra mindre utf.tid.

73 Övriga synpunkter Fråga tio är: Övriga synpunkter Gruppens tolkning av svaren Här är det litet varierande åsikter. Som exempel har en svarat på fråga nio behövs ej. men under synpunkter fråga tio att det skulle vara bra !!!!

74

75 Gruppens sammanställning av svaren
1. Över 80 procent ger den här frågan godkänt eller bättre. ( se fråga 5 ). 2. Det större flertalet vill inte ha någon begränsning ( 56 %). 3. Det flesta tycker att det inte behövs någon begränsning (73 %). 4. Det flesta vill ha den jämnt fördelat under året ( 56 %) Men det flesta verkar göra mer på våren 5. Det flesta är nöjda med det system som finns (78%). ( se fråga 1 ).

76 Gruppens sammanställning av svaren
6.Det flesta vill styra den själv ( 85 %), samtidigt som väldigt många redan gör det. 7. Det verkar vara ett önskemål att kunna kolla hemifrån. Några tycker att det är svårt att hinna boka upp sig. 8. Här är det ganska jämt fördelat mellan de två alternativen

77 Gruppens sammanställning av svaren
9. Ett större antal tycker att det är bra, om det går att ordna ( 54%). 10. Här är det litet varierande åsikter. Som exempel har en svarat på fråga nio behövs ej. men under synpunkter fråga tio att det skulle vara bra !!!!

78 Per Nilsson Gunnar Viklund Olle Bergström Tomas Lindberg
Nu är det slut. Tack & hej. Per Nilsson Gunnar Viklund Olle Bergström Tomas Lindberg


Ladda ner ppt "Redovisning enkät angående bemannings frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser