Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klubbkonferens 21 sep 2013 Elite Stadshotellet, Västerås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klubbkonferens 21 sep 2013 Elite Stadshotellet, Västerås."— Presentationens avskrift:

1 Klubbkonferens 21 sep 2013 Elite Stadshotellet, Västerås

2 Schema för dagen 09.00 – 09.30 Fika/mingel 09.30 – 10.30 Svenska Pokerförbundet – för klubbar och medlemmar (Robert Sihvonen/Björn Eriksson) 10.30 – 12.00 Föreningsdrift – bridge som exempel (Lina Olofsson/Ola Brandborn) 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 14.00 Spelberoende – en spelares uppgång och fall (Arne Edström) 14.00 – 17.00 Lotteriinspektionen (Joakim Rönngren/Håkan Hallstedt) 15.00 – 15.15 Fika

3 Historik Svenska Pokerförbundet -Bildades 2004 -Tar över arrangemang och sanktionering av Poker-SM live 2006, grenarna är mörkpoker och texas hold’em -2006 arrangeras Poker-SM online för första gången -2007 införs ytterligare en SM-disciplin, pot-limit omaha - 2012 införs texas hold’em high-roller - 2013 samkörs Poker-SM live med FM

4 Styrelsesammansättning 2013 Interimsstyrelseordförande Lina Olofsson - SM-gruppen - Politiska gruppen Sekreterare Rickard Pettersson - Ekonomigruppen - SM-gruppen - Politiska gruppen Kassör Fredrik Götesson - Ekonomigruppen

5 Styrelsesammansättning 2013 forts. Ledamot Andreas Roseborg - Klubbgruppen Ledamot Robert Sihvonen - Klubbgruppen - Politiska gruppen Ledamot Björn Eriksson - Klubbgruppen - SM-gruppen

6 Styrelseaktiviteter under året -Styrelsemöten - Tre möten så långt(16-17/3, 13/4 och 28/6) -Möte med Lotteriinspektionen 3:e april - Ett första steg i det politiska arbetet -Planering och uppföljning av Poker-SM online - Gick av stapeln 20 – 29 april - 16 events - Pokerstars arrangerade

7 Styrelseaktiviteter under året forts. -Förberedelse och planering av Poker-SM live - Hålls på Casino Portomaso på Malta för andra året i rad mellan 14 – 19 oktober - Fyra SM-event, två discipliner(OFC, Sviten) på prov - Olyckligt avhopp av ordförande mitt under planeringen - Stora delar av styrelsen åker till Malta för att genomföra evenemanget - Förändringar i styrelsen - Mauritz Altikardes valde i juni att avgå som styrelseordförande i juni och Lina Olofsson valdes in som interimsstyrelseordförande - Planering och genomförande av klubbkonferens - Viktigt för att för att upplysa och få igång diskussioner

8 Kontaktvägar -Hemsida www.svenskapokerforbundet.sewww.svenskapokerforbundet.se - Facebook – sök på ”Svenska Pokerförbundet” och gilla oss - Twitter – sök på ”svepof” och följ oss - Tråd på forumet på www.poker.sewww.poker.se - ”Forum” / ”Liverapportering” / ”SM 2013 på Malta – officiell diskussionstråd”

9 Verksamhetsplan 2013 - uppföljning

10 ”Anordna Poker-SM online” -Upphandling genomfördes där Pokerstars valdes som arrangör för 2013 och 2014 - Svenska Pokerförbundet säljer rättigheterna för arrangemanget - Vissa förändringar gjordes 2013 jämfört med 2012 - Vissa events ströks, andra lades till - Main event kördes 8-handat - Minskat deltagarantal från 2012 till 2013 -Vilka förändringar bör/ska göras inför 2014?

11 ”Upphandla och anordna Poker-SM Live.” -Även för 2013 valdes Casino Portomaso(Malta) som arrangör efter att en upphandling genomförts - Nytt för i år är att arrangemanget samkörs med FM - Ett brett utbud av sidoevents kommer att finnas i år, inköp mellan €45 och €2 000 - 2011 deltog 58 spelare i main event, 2012 deltog 211 spelare i main event -2013 ser det ut att bli en ökning igen, i alla event - I år testkörs OFC och Sviten, de är ej ännu SM-discipliner -Ett highstakes-cg kommer att finnas, €25-50 PLO - Vad kan göras bättre?

12 ”Undersöka möjligheten att, och ifall möjlighet och tillfälle finns, arrangera speciella SM/Svepof -events på svensk mark” - Klubbkonferens genomförs för första gången - Ambitionen var högre än vad utfallet visar - Nya tag 2014

13 ”Genomföra, om möjligt, landsomfattande/nationella turneringar för klubbar, live och/eller online” - Har skett omfördelning av rollerna i styrelsen på grund av de förändringar som skett, prioriteten på fokus har justerats därefter - Har fallit ifrån helt, fokus har lagts på klubbkonferensen

14 ”Bygga upp, inom styrelsen samt ev. associerade grupperingar, en gren med fokus på pokerklubbar som önskar ansluta sig till förbundet enligt fastställda kriterier” - Problematiken med lagstiftningen gör att den här processen tas varsamt - Vilka kriterier ska vara tongivande?

15 ”Aktivt verka mot pokerklubbar genom promotionsbaserade handlingar” - Medlemsvärvningskampanj genomfördes där tickets till Poker-SM online delades ut baserat på antalet värvade medlemmar - Vilken typ av aktiviteter skulle uppskattas?

16 ”Fortsätta utbyggnaden av hemsidan som förbundets huvudsakliga informationskanal gentemot dess medlemmar. Ett forum där medlemmar och övriga intressenter kan mötas ska implementeras under året” - Hemsidan har sina brister, vi är medvetna om det och jobbar på det - Forumet implementerades men ska avvecklas, vi har ingen möjlighet att underhålla det

17 ”Arbeta för att öka antalet medlemmar genom aktiva promotionsbaserade åtgärder” - Medlemsvärvningskampanj genomfördes under året - Kommande Poker-SM live kommer att öka på antalet ytterligare - I nuläget har vi 349 medlemmar i förbundet, 800 är det budgeterade målet för 2013

18 ”Reagera på politiska händelser i Sverige rörande poker aktivt” - Vi har publicerat nyheter kring tillslag genomförda av Lotteriinspektionen under året - På hemsidan återfinns de officiella dokument för de fall vi redogjort för - Styrelsen försöker hålla sig uppdaterade om de politiska strömningar som finns

19 ”Kommunicera med politiska faktorer och statliga organisationer både inrikes och utrikes gällande, med mest fokus på turneringspoker, spellagsstiftningen och/eller skattefrågor som berör spel” - Diskussioner har inletts med Lotteriinspektionen - Tyvärr en eftersatt del av verksamhetsplanen - Förhoppningsvis kan mer göras kring detta 2014

20 ”Agera som en kommunikationskanal för medlemmar och partners i frågor som berör poker och skattefrågor” - Ingen ansats har gjorts här - Vi är medvetna om att vi inte har fullföljt detta

21 ”Arbeta fram en handlingsplan och ett dokument angående spelberoende och ansvara för att denna mall når ut till medlemmarna” - Ingen ansats har gjorts här - Viktig del som kommer att vara en del av hela det eventuella klubbassociations-paketet

22 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Klubbkonferens 21 sep 2013 Elite Stadshotellet, Västerås."

Liknande presentationer


Google-annonser