Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UFAB i Uddevalla & Shanghai

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UFAB i Uddevalla & Shanghai"— Presentationens avskrift:

1 UFAB i Uddevalla & Shanghai
Vi erbjuder våra kunder att: Fokusera på sin kärnverksamhet Expandera med flexibel tillverkningskapacitet Sänka sin totalkostnad Frigöra bundet kapital

2 UFAB Uddevalla Utveckling – Montage Maskiner med hög teknisk nivå
Omsättning 2011: 160 MSEK Antal anställda 2011: 52 Kvalitet först – ISO 9001:2008 40 års erfarenhet – 1500 system Kostnadsmedvetna – Lean Miljöansvar - ISO 14001:2004

3 UFAB Shanghai Tillverkning Fräs, svarv och svets
Omsättning 2011: 5 MSEK Anställda 2011: 25 Kunder – UFAB Uddevalla 2 skift Investering – 5 MSEK Lång inköpserfarenhet

4 UFAB Shanghai Office 500 sqm Production sqm

5 UFAB Shanghai Karta

6 Mattsson Gruppen Omsättning 2011: 40 MEUR Anställda: 250 st

7 Kundsegment

8

9 Referenser Montering Kvalitet - National Oilwell Varco Norway AS
UFAB monterar och testar komplett enheter för offshore. Testerna görs tillsammans med slutkund innan direkt leverans till oljeplattformen.

10 Referenser Montering Komplexitet - Tetra TPR1
UFAB monterar och sluttestar maskinsystem med kapacitet på förpackningar i timmen. Orderledtid på 21 veckor där över artiklar ingår skall tillverkas, kontrolleras, monteras och testas.

11 Referenser Montering Flexibilitet - Tetra TT3
UFAB levererar kompletta kundanpassade maskinmoduler i styrd takt utan leveransförseningar. Orderledtiden är 15 arbetsdagar där montaget samt sluttestet tar 500 timmar per modul.

12 Referenser Montering Framtid - WindEn
UFAB monterar vindkraftverk i storlekarna 5,5 – 8 – 45 kw. Dessa verk är avsedda för privatpersoner samt mindre gårdar och producerar mellan och kw per år.

13 Referenser Montering Volym – OnSpot
Levererar snökedjor till lastbilar och bussar samt reservdelar till samtliga stora lastbilstillverkare. Orderledtiden är mellan 1 och 5 dagar. Artikelfloran är på artiklar.

14 Referenser Montering Partnerskap - GE Healthcare
UFAB har under två år varit med i prototypsframtagningen. Serietillverkningen har startat och årsvolymer är planerad till 600 enheter.

15 Referenser Utveckling
Idé till verklighet - GreenClip UFAB har för kunds räkning utvecklat en etiketteringsmaskin för högvolyms produkter. Allt från idé till installation hos slutkund.

16 Rutin Konstruktion och Utveckling
Projekt Uppdrag Aktivitet Ide / offert Förstudie Design Produktion Avslut Datainsamling Offertmall Krav spec Grind 1 Projektplan Krav spec Tidplan Veckorapport Slutrapport Grind 2 Projektplan Tidplan Logg ändringar Veckorapporter Ritningar Grind 3 Projektplan Tidplan Logg ändringar Konstruktion Ritningar Grind 4 Verifiering Validering Leverans Erfarenheter Grind 5 Rutin Marknad Rutin Konstruktion och Utveckling Rutin inköp Rutin Produktion

17 Referenser Utveckling
Mekanisk konstruktion Utveckla monteringsvänliga produkter Reducera tillverkningskostnader Kvalitetssäkring i konstruktionen Monterings instruktion och dokumentation Simuleringar ProEngineer, SolidWorks, AutoCAD, Framemaker Automation El konstruktion PLC Programmering Siemens S7, Rockwell, GE FANUC Simuleringar Profibus (Siemens) Devicenet (Rockwell)

18 Framtida mål och åtaganden
Alltid Kvalitet högst på agendan i alla led 200 miljoner i omsättning 2012 Certifierad bearbetningsverkstad i Kina 2012 Uppnå mål för nyckeltal och kund nöjdhet under 2012 Lean – Utöka arbetet i förbättringsgrupperna 2012 Certifiering för ISO

19 Sammanfattning Systemleverantör med kvalitet högst upp på agendan
Lean – värdeflödesanalyser och 5s för kostnadsreduktion Mer än 40 års erfarenhet maskinsystem levererade Utvecklat inköpsnät och egen produktion i Kina Kvalitet och miljö certifikat ISO 9001 och ISO 14001 Stark ställning tillsammans med Mattsson Gruppen

20 Verksamhetssystem

21

22 Nyckeltal översikt

23 Nyckeltal detalj

24 Nyckeltal lagtavla

25 Uppföljning

26 Kommunikation Årliga möten Månadsmöte Veckomöten Strategiskt HQ
Strategiskt UFAB Budget UFAB Skyddskommite Ledningens genomgång Månadsmöte Nyckeltal Information Ekonomi Veckomöten Kvalitetsmöte Kundmöte Ledningsgruppen Projektmöte Information Avdelningsmöte Daglig rond

27 Kvalitetssystem

28 Kvalitetsöversikt Kund Filter Interna Leverans Leverantör

29 Översikt kvalitet i en databas
Innehåller kund, intern och leverantör per maskin

30 Checklista En checklista som uppdateras varje vecka med nya och stängda reklamationer

31 Problemlösning

32 Problemlösning

33 Problemlösning

34 Leverantörssäkring Leverantörsrevision med genomgång av verksamhetssystem 5 st utfallsprover med 100% kontroll och dokumentation Kontrollkoder med löpande kontroll på kritiska bitar 5 st sämsta leverantörer följs upp med extraordinära insatser för kvalitet och leverans Kontrollkoder per leverantör Uppföljningsbesök med genomgång av processer med avseende på reklamationer Ranking av samtliga leverantör med avseende på omsättning, produkt, kvalitetsutfall och leveranssäkerhet Reklamationer för standard komponenter registreras och skickas till kund för sammanställning och åtgärd.


Ladda ner ppt "UFAB i Uddevalla & Shanghai"

Liknande presentationer


Google-annonser