Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårds- beredning öst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårds- beredning öst"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårds- beredning öst
Verksamhetsområde: Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå Hälso- och sjukvårds- beredning öst Lennart Holm, S Överkalix Britt-Marie Vikström, S Kalix-Nyborg Kurt-Åke Andersson, S Kalix Bengt Westman, S Haparanda Tomas Vedestig, S Övertorneå Per-Erik Muskos, S Övertorneå Bo Goding, V Kalix Bild saknas Risto Andersson, MP Övertorneå Erkki Bergman, NS Pello Åke Fagervall, NS Pello Roland Nordin, M Kalix Anders Rönnqvist, M Haparanda Kristina Henriksson, C Kalix

2 Uppdrag 2013 Framtidens möte med vården utifrån följande teman
E-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) Information/vägledning Ansvar/rollfördelning (mellan landstinget och medborgarna) Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts.

3 Så arbetar en beredning
Ledamöterna pratar om hälso- och sjukvård med befolkning och sakkunniga. Ledamöterna analyserar synpunkterna tillsammans med fakta, statistik med mera. Rapport till landstingsfullmäktige med ledamöternas samlade bedömning. Politisk debatt i fullmäktige. Styrelsen får i uppdrag att formulera ett svar på rapporten. Och så blir resultatet I kommande beslut är ledamöterna bättre rustade och kan ta ställning i frågan på goda grunder Landstingsstyrelsen återkommer med svar på åtgärder i verksamheten

4 Hälso- och sjukvårdens utmaning
Kostnader och finansiering Möjligheter och medborgarnas efterfrågan Resurser 2010 2020 2030 Tid

5 Hur ska framtidens information från och kommunikation med landstinget se ut?
Var ser du och hör du om landstinget idag? Söker du själv information om hälso- och sjukvård? Hur/var? Får du den information du behöver på rätt sätt och är den tydlig? Hur vill du ha information från landstinget i framtiden? Till exempel om sjukdomar, vaccinationer, hälsotips… Hur vill du kommunicera med landstinget i framtiden? Till exempel boka tid, förnya recept, ha kontakt med vårdpersonalen…

6 Så kommunicerar norrbottningarna med landstinget…
Så informerar landstinget… Exempel där norrbottningarna söker information/ kommunicerar med NLL NLL.se 1177.se Mina vårdkontakter Facebook Patientnämnden Exempel där landstinget informerar norrbottningarna TV-reklam ”Fem om dagen” Tidningsannonser (Ditt-landstingsannonsen i alla länstidningar) Broschyrer/väntrumsinfo Mässor (Nolia, O-ringen, osv) Tidning till hushållen Tidning till 7000 anställda. Snart kommer en till alla hushåll i BD…

7 E-hälsa: hur ska vårdens möte med framtidens teknik se ut?
Vad är e-hälsa för dig? Vilka kunskaper har du om e-hälsa? Har du någon egen erfarenhet av e-hälsa? Skulle du använda dig av e-hälsa om du hade möjlighet? Hur skulle du vilja att framtidens e-hälsa utvecklas? Vad behöver du för att känna trygghet med den nya e-tekniken? Vilka för- och nackdelar ser du med e-hälsa? Definition: Med e-Hälsa menas att man använder digitala verktyg och tjänster för hälsa på distans. (Ska inte blandas ihop med medicinsk teknik som är digitala verktyg för hälsa på plats)

8 Exempel på e-hälsa i länet 2013 E-hälsa i världen 2013
Watson, besluts-stöd till läkare E-hälsa som underlättar information/kommunikation: Mina vårdkontakter Vårdupplysning 1177 E-hälsa som minskar resandet: E-besök på hudkliniken, Sunderbyn E- besök hos sjukgymnasten Giraffrobot på besök hos Aina i Västerås 2013 E-hälsa som ökar vårdkvaliteten: Multidiciplinära ronder (specialister över hela landet samråder om gemensam patient) Nationell Patientöversikt (patientinfo kan läsas mellan olika vårdgivare) Hjärtövervakning med positionering av patienter. (ökad säkerhet, snabbare vård vid akut insjuknande E-hälsa för förbättrad hälsa Tränings- och hälsoappar Renewing health Robot som kan lyfta människor Rehabiliteringsrobot

9 Vem ansvarar för vad i framtidens hälso- och sjukvård?
Vilket ansvar har du och dina anhöriga för din hälsa? Vilket ansvar har hälso- och sjukvården för din hälsa? Hur ser du på ett ökat egenansvar? Inom vilka områden skulle du kunna tänka dig att ta ett ökat ansvar? Ska hälso- och sjukvården tillmötesgå alla dina önskemål? Vilka förväntningar har du på framtidens hälso- och sjukvård? Vilka förväntningar tror du att framtidens hälso- och sjukvård kommer att ha på dig?

10 Ditt och hälso- och sjukvårdens ansvar - för att hålla sig frisk och när man blir sjuk?
Idag förväntar sig sjukvården att du som patient ska göra mer själv än för 10 år sedan. Vi vårdas bättre men ligger kortare tid på sjukhus - återhämtning, rehabilitering sker oftare i hemmet Patienter med kontinuerlig medicinering tar prover i hemmet (blodtryck, blodsocker, varanvärde) Slopat remisstvång på sjukgymnast – patienten avgör själv om den behöver sjukgymnast Vården avvaktar pencilin /antibiotika – mycket går över av att vila Idag har medborgarna andra förväntningar på hälso- och sjukvården än för 10 år sedan. Nya diagnoser och behandlingsformer skapar ny efterfrågan och förväntningar Vi har inte tid, allt ska gå snabbt – vi hoppar VC och går till akuten Fler är äldre längre – växande patientgrupp som vill må bra längre Dåliga levnadsvanor gör oss till patienter (Cancer, Stroke, KOL, Depression, Fetma)


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårds- beredning öst"

Liknande presentationer


Google-annonser