Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte Ordförande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte Ordförande"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Ordförande 2012-08-28
Ordförandemöte Augusti

2 Ordförandemöte Augusti
Agenda - styrning - träning - tävling - utbilding - lvc - ekonomi övrigt Ordförandemöte Augusti

3 Alpina kommittén 2012-2013 Claes Johansson Verksamhetsansvarig Alpint
Ledamöter Tom Rapaport Sekreterare/Administration Ulf Rockström Träningsansvarig Mats Kallur Tävlingsansvarig Mia Falk Utbildningsansvarig Johan Candert LVC-ansvarig

4 Styrning Claes johansson
Ordförandemöte Augusti

5 Program styrning Leda AK-möten Ta fram 3-årig verksamhetsplan
Styrning av verksamheten och beslutat plan Ta fram 3-årig verksamhetsplan Övergripande plan för Informationsmöten Ordförande 4 möten (2 vinter & 2 höst) Löpande verksamhet Årsplanen Ekonomiska uppföljningar av AK´s budget Rapport från ansvariga Förbättrad information på webben Protokoll Information

6 träningsstipendium Stockholms Skidförbund har instiftat en stipendiefond* som årligen skall dela ut träningsstipendiertill duktiga alpina åkare inom Stockholm. För 2013 är avsikten att det belopp som ska avsättas ur Stockholms Skidförbunds budget till sådana stipendier ska vara cirka kr, förutsatt att förslaget till budget fastställs av årsmötet. Avsikten är att det varje år ska delas ut minst 12 stycken stipendier om minst kr och max kr. Stipendierna får endast användas för individuella kostnader som åkaren har för sin träning inom eller utom sin klubb. Kriterier för vilka som får ta del av stipendiefonden fastställs årligen av Alpina Kommittén. Kriterierna är resultatbaserade där exempelvis kvalsammanställningar används som utgångspunkt. Dessa kriterier kan variera från år till år. Syftet med stipendiet är att stötta duktiga åkare i deras framtida satsning. Stödet riktar sig till aktiva åkare i kommande klassen år. För 2012 innebär det födda 1998 och 1997. Beloppet utbetalas direkt till åkarens klubb där åkaren sedan använder stipendiet för den träningsform man själv väljer (inom eller utanför klubben).

7 träningsstipendium Kriterier för att erhålla stipendium
Att man tränar och tävlar för en alpin Stockholmsklubb ansluten till Stockholms Skidförbund Att de idrottsliga meriterna når de för aktuellt år fastställda kriterierna Att stipendiet används för åkarens träningskostnader inom eller utom åkarens klubb Kriterier för 2012/13 Åkare födda 1997 Topp-6 i sammanställningen i USM-kvalet Region-4 (6 damer + 6 herrar) 2012 Topp-10 placering i någon gren på USM-finalen 2012 Åkare födda 1998 De som kvalificerat sig till USM-finalen 2012

8 Team entercard alpina laget
Förändringar i Team EnterCard / Alpina Laget Team EnterCard/Alpina Laget går in på sin tredje säsong och satsningen har följt den plan som Stockholms Skidförbund gav AK i uppdrag att leda Verksamheten förändrades en del när det direkta stödet från AK tog bort och ersattes med ett stipendium direkt till utvalda åkare enligt kriterier Verksamheten har en ”tung” administration som legat på SSF kanslist (Lena Eliasson). Tjänsten är endast 50% och är anpassad för att hantera SSF´s tjänster och vissa delar av resp. verksamhetsgren. Det har gjort att Lena inte hunnit med och följden har blivit en haltande ekonomihantering som inte är bra.

9 Team entercard alpina laget
Förändringar i Team EnterCard / Alpina Laget Beslut har därför fattats av Stockholms Skidförbund efter samråd med Alpina Kommittén att föra över den administrativa hanteringen av Team EnterCard/Alpina Laget från kansliet till Sport Support. Detta för att säkra den ekonomiska hanteringen kring lagets verksamhet. I praktiken innebär det att Kjell Åhlen via Sport Support övertar anställningen av Magnus Andersson och driften av hela verksamheten. Stockholms Skidförbund kommer vilja vara delaktiga i verksamheten och upprätta ett samarbetsavtal med Sport Support och Team EnterCard med träningsåtaganden. Exakt hur detta kommer se ut skall arbetas fram av SSF och AK tillsammans med Sport Support. Team EnterCard kommer fortsättningsvis presenteras som ”Team EnterCard presenterat av Stockholm Skidförbund Alpint”

10 Ordförandemöte Augusti
Träning ulf rockström Ordförandemöte Augusti

11 Fokus TRÄNING 2013 Efter möte med träningsansvariga har AK tagit beslut om att fokus på träningsaktiviteter inom AK´s verksamhet kommer vara lägga fokus på åldersklassen U avseende träningsaktiviteter stötta region- och distriktsverksamhet i åldersklassen U genom att bidra med ekonomi eller resurser där regionstränare alt. klubbar tar initiativ till aktiviteter

12 Program träning U13-14 U 13-14 år Premieringsläger (Vinnarläger)
Topp 10 i LVC-sammanställningen i gamla ”B”-klassen kommer erbjudas 1 Alpina läger (snöpass) under december Fartläger i Trysil AK kommer arrangera 2 stycken fartläger i Trysil. 26-27 januari Tjejhelg 2-3 februari Killhelg

13 Program träning U 15-16 U 15-16 Farthelg i Funäsdalen 8-10 januari
I samband med USM-kvalet i DH & SG kommer vi arrangera en fartvecka med fokus på fartträning och tävlingsdelen som avslutning Huvudarrangör för träningen Jens Wilhelmsson Klubbar bidrar med tränare som stöttar och samtidigt får praktisk ”utbildning” Distriktsverksamhet AK kommer inte arrangera någon organiserad träning för U 15-16 AK uppmanar klubbar att samverka över klubbgränser och ta initiativ till träningsaktiviteter där fler åkare än från egna klubben deltar. AK kommer stötta träningsaktiviteter genom resurser eller ekonomiska medel.

14 Regionsträning ulf rockström
Ordförandemöte Augusti

15 Program regionträning
Regionsuppdrag Observationsläger, Klövsjö 1-2/12 Klövsjösvängen S1 Klövsjö 14-18/12 USM-kval GS 19-20/1 S2 Funäsdalen 25-29/1 3 dagar på äldre USM-finalen På observationslägret tas våra bästa åkare ut till S1. Uttagningarna till S2 baseras på S1, Klövsjösvängen samt USM-kval. Någon av RT åker givetvis också på någon av de internationella tävlingarna eller Ingemartrofén som åkarna tas ut till. Nästa ordförandemöte Regionstränare kommer och presenterar programmet mer i detalj och diskussion

16 Ordförandemöte Augusti
Tävling mats kallur Ordförandemöte Augusti

17 Program tävling Nytt tävlingsprogram AK-Tävlingar Klubbtävlingar
Tagit fram nytt stomprogram baserat på nya tävlingssystemet Riktlinjer för tävlingar i resp. åldersklass AK-Tävlingar AK kommer ansvara för genomförandet och samordningen av farttävlingar (DH och SG) i klasserna U och U USM-kval DH & SG januari LVC-kval SG 8-10 februari Klubbtävlingar Alla andra tävlingar söker och arrangerar resp. klubb/klubbar Policy & Riktlinjer Kommer att revideras under hösten Anmälningsavgiften får inte justeras av distrikte En ”tilläggsavgift” kommer införas

18 Program tävling Tävling 7-8: Tävling 9-10:
Bara klubbtävlingar, ingen sanktionering krävs från förbundet Tävlingarna kommer inte finnas i IdrottOnline Bara tävlingar inom egna klubben – Inga inbjudningar AK vill uppmuntra klubbarna till samarbete om man har få åkare i klassen (säkert inget problem 2013) Tävling 9-10: Ingen sammanlagd Cup, bara enskilda tävlingar Delat killar/tjejer på alla tävlingar, en klass kör färdigt före nästa startar Ingen besiktning, 1 genomåk (föråk) och sen 2 åk (alla discipliner) 2 SL, 2 GS 1 SG (2 åk på samma dag)

19 Program tävling Tävling 11-12 Tävling 13-14 LVC-kval
Alla som deltar >50% får delta i finalen Kvalhelger: 2 SL, 2 GS, 1 SG (2 SG-åk på samma dag) Klubbarna i samarbete anordnar finalen MälarCup 3-4 tävlingar i samarbete med övriga Region 4 Minst 2 tävlingsfria helger Tävling 13-14 Kvalhelger: 2 SL, 2 GS, 1 SG (2 SG-åk på samma dag) , se nedan SG 2 träningsåk fredag, 3 träningsåk lördag, 2 tävlingsåk söndag

20 Program tävling Tävling 15-16 USM-kval
3 SL, 3 GS, 2 SG (samma dag), 2 DH (samma dag) Alla farttävlingar under en fartvecka i Funäsdalen AK arrangerar fartvecka, SL av enskilda klubbar, GS på annan ort av klubbar i samarbete Minst 2 tävlingsfria helger Inför tävlings på annan ort ansvarar arrangerande klubb för att träning dagen innan erbjuds alla

21 Program tävling Tävlingsprogrammet

22 Ordförandemöte Augusti
utbildning mia falk Ordförandemöte Augusti

23 Program utbildning Unga Ledare Utbildningar hösten Utbildningar vinter
Vi kör vidare med samma upplägg nästa säsong, med 7 träffar varav ett läger. Inbjudan kommer skickas ut till alla klubbar med information. Ansvarig är Sanna Kling Utbildningar hösten Tävlingsledarutbildning Utbildning i IdrottOnline och SSF Timing Att bli ”Junior” och åka FIS Utbildningar vinter Bansättarkurs 2 föreläsningar

24 Ordförandemöte Augusti
LVC johan candert Ordförandemöte Augusti

25 LVC-final 2013 Region Vi har haft utvärderingsmöte ang LVC-finalen. Planerna ligger klara för nästa år. Vi kommer fortsätta på den inslagna linjen men ha 2 representanter (en 01 och 02) från varje klubb (Stockholm). Upplägget har över lag fungerat bra. ALLA klubbar är involverade och det minskar "friktionen". Bra sammanhållning i gruppen med en förvånansvärd samsyn. Nästa år kommer Åsa Bylund (MASK) vara "LVC-general", UPPSALA kommer vara med från början samt även reps från de mindre klubbarna (Båsenberga, Tunafors osv). Vi kommer att leta alternativ till Gesunda. Gesunda var ok men boeende+mat var inte klockrent. Kommer att ta in offerter från några till för att kolla (tex Järvsö, Hassela)

26 ekonomi claes johansson
Ordförandemöte Augusti

27 ekonomi Ekonomi Uppföljning AK
Ny ekonomisk rapportering genom AK och Lena Eliasson Lena Eliasson kommer ansvara för alla transaktioner Regelverk tas nu fram för attest och ”inköp”/”beställning” Styrning mot budget på varje verksamhetsområde Inlämnad budget till SSF för Uppföljning AK På varje AK-möte skall ekonomisk uppföljning av Lena Eliasson ske enligt fastställd mall Uppföljning SSF 4 ggr/år informerar Claes SSF Styrelse om ekonomiska status Uppföljning klubbar På alla ordförandemöten görs en genomgång av AK ekonomiska status, intäkter och kostnader på alla verksamhetsområden

28 ekonomi Konto 2 - Tävlingskonto Utfall säsongen 2011-2012
Tävlingskonto – Uppföljning av tävlingar som AK arrangerar Redovisas på AK-möten månadsvis Redovisas på ordförandemöte efter säsong Bidragsfond för klubbdriva aktiviteter som riktar sig till alla klubbars åkare Utfall säsongen Överskott sek Gemensam träning i Stubai sek (busshyra() Netto 0 sek

29 ekonomi Budgetförslag

30 Ordförandemöte Augusti
övrigt Ordförandemöte Augusti


Ladda ner ppt "Informationsmöte Ordförande"

Liknande presentationer


Google-annonser