Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM. VARFÖR BEHÖVS HORSES MADE IN SWEDEN? Vi har: Vikande betäckningssiffror inom nästan alla raser En icke-fungerande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM. VARFÖR BEHÖVS HORSES MADE IN SWEDEN? Vi har: Vikande betäckningssiffror inom nästan alla raser En icke-fungerande."— Presentationens avskrift:

1 NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM

2 VARFÖR BEHÖVS HORSES MADE IN SWEDEN? Vi har: Vikande betäckningssiffror inom nästan alla raser En icke-fungerande marknad, både utifrån köp- och säljperspektiv Vi vet att: Vi producerar konkurrenskraftiga och sunda hästar i Sverige men vi är inte lika duktiga på att marknadsföra dem. Det är dags att ta ett helhetsgrepp för att kraftsamla och se till att det blir självklart att både köpa och uppleva svenskt. Det gör vi genom att använda kommunikationsplattformen och konceptet Horses made in Sweden.

3 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR HORSES MADE IN SWEDEN •Svenskfödd häst ska vara det självklara valet vid hästköp •Bidra till ökade betäckningssiffror samt till bättre villkor för att föda upp svenska hästar •Bidra till att lyfta fram den svenskfödda hästen som en symbol för svensk hästnäring och svenska landsbygden

4 PROGRAMFÖRKLARING Vi har ett unikt hästintresse i Sverige. Vi har 360 000 hästar och många fler hästintresserade. Engagemanget och livsstilen finns där oavsett om vi arbetar med hästar eller har hästen som ett fritidsintresse. Horses made in Sweden kom till då vi tyckte det var dags att kraftsamla kring det som är basen i vår hästnäring och som är symbolen för svensk landsbygd: våra svenskfödda hästar. Hästar väcker inte bara varma känslor hos oss, i dess spår följer även en aktiv och sund livsstil som symboliseras av gemenskap och lojalitet Svensk avel och uppfödning håller våra landskap levande och ger liv åt en alltmer avfolkad landsbygd. Svensk avel och uppfödning tar landet närmare staden och bidrar till en livsstil som alltfler söker sig till. En livsstil där hästen är i fokus och som ger möjlighet till återhämtning och rekreation i en alltmer stressig vardag. Kort sagt – vi ska vägleda hästintresserade till att köpa svenskt och bygga en nära relation till vår livsstil.

5 VI LYFTER PÅ HATTEN FÖR SVENSK AVEL När det gäller avel och uppfödning har Sverige en unik fördel med vår sunda djurhållning och med ett reglerat djur- och smittskydd. Lägg till god hästhantering, bra utbildningar och hög kompetens inom avelsarbetet med nya forsknings- och innovationsmetoder så har du fått rätt bild av svenskt avelsarbete. Det finns en svenskfödd häst för alla – både för proffs och för amatör.

6 EN SYMBOL FÖR SVENSK LANDSBYGD •Det finns fler hästar än mjölkkor i Sverige. Det är våra ston, föl och unghästar som betar i våra hagar och håller landskapen öppna •Svensk avel och uppfödning bidrar till en levande landsbygd. Våra svenska uppfödningar är basen i svensk hästnäring och svensk hästsport. Våra hästar är bärare av en lång tradition och kultur väl värda att bevara •I Sverige kan vi erbjuda något unikt som näruppfödda hästar, dvs hästar som fötts upp och sålts inom samma region. Vår strävan är att vi även i fortsättningen har uppfödare i hela landet

7 Inom flera raser spås det hästbrist i framtiden. Utan svenskfödda hästar kan vi inte nå de sportsliga framgångar som vi har idag. Horses made in Sweden arbetar för att stimulera svensk avel och uppfödning och i förlängningen se till att vi även fortsättningsvis har en livskraftig hästnäring.

8 PRATA MED EN RÖST PÅ OLIKA NIVÅER – NÅGRA TIPS HEMSIDAN •Skriv om Horses made in Sweden på hemsidan och beskriv gärna varför just din organisation tycker att det viktigt att lyfta fram svenskfödda hästar. FÖRENINGSMÖTE •Berätta gärna om Horses made in Sweden på förenings- och årsmöten •Hitta gärna en röd tråd mellan Horses made in Swedens mer generella budskap, till de specifika frågor som ni i er organisation arbetar med •Använd gärna vår power point-mall, du hittar den på www.horsesmadeinsweden.se

9 PRATA MED EN RÖST PÅ OLIKA NIVÅER SAMARBETE •Samarbeta exempelvis med en tävlingsarrangör och ge pris till bästa svenskfödda häst •Använd gärna diplommallen på www.horsesmadeinsweden.sewww.horsesmadeinsweden.se FÖRELÄSNING •Bjud exempelvis in till öppet hus på rid- eller travskolan och föreläs om fördelarna med svenskfödda hästar ur ett hållbarhets- och säkerhetsperspektiv

10 PRATA MED EN RÖST PÅ OLIKA NIVÅER BESLUTSFATTARE •Synliggör din och dina kollegors verksamhet hos de loka beslutsfattarna •Gå samman i din region och kontakta Länsstyrelsen, kommunen eller regionförbundet med era frågor och behov •Ta hjälp av regionala koordinatorer med att ta fram underlag och siffror. Information om hästnäringen nationellt och regionala koordinatorer finns på www.nshorse.sewww.nshorse.se AMBASSADÖR •Utse en framgångsrik uppfödare, utövare av sporten eller annan eldsjäl att representera din organisation •Den perfekta ambassadören är en klok och kunnig person som omgivningen ser upp till

11 PRATA MED EN RÖST PÅ OLIKA NIVÅER FÖRETAG •Dra nytta av Horses made in Swedens mervärden och koppla samman till din verksamhet •Lyft upp Horses made in Swedens värdeord tillsammans med det som din verksamhet står för i exempelvis en annons •Det kan på sikt ge fler nöjda kunder när det uppmärksammas av de som värnar om svenskfödda hästar FÖR DIG SOM UTBILDAR DU BARN OCH UNGDOMAR •Marknadsför att du har svenskfödda hästar i verksamheten. Svenskfödda hästar står för bra kvalitet!

12 VERKTYGSLÅDA www.horsesmadeinsweden.se

13 www.horsesmadeinsweden.se info@horsesmadeinsweden.se Horses made in Sweden finansieras av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, som är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se


Ladda ner ppt "NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM. VARFÖR BEHÖVS HORSES MADE IN SWEDEN? Vi har: Vikande betäckningssiffror inom nästan alla raser En icke-fungerande."

Liknande presentationer


Google-annonser