Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KARTINGSKOLAN Detta är förarutbildningen Steg 1-3 som beskrivs i regelboken Karting KA 7 Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Utbildningstid:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KARTINGSKOLAN Detta är förarutbildningen Steg 1-3 som beskrivs i regelboken Karting KA 7 Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Utbildningstid:"— Presentationens avskrift:

1 KARTINGSKOLAN Detta är förarutbildningen Steg 1-3 som beskrivs i regelboken Karting KA 7 Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Utbildningstid: ca 2 timmar.

2 Tävlingsfordonets utrustning
Förarstol Rörram Bakaxel Styrning Avbärare Hjullåsning Ljuddämpare Startnummer

3 KA-T 8.1 Personlig utrustning
Förare ska obligatoriskt bära godkänd, ordentligt fastsatt skyddshjälm, handskar som täcker händerna i sin helhet, och skor av högskaftad modell så att anklarna täcks, effektiva och okrossbara ögonskydd (skyddsglasögon, visir etc.) samt overall av läder eller av CIK homologerad tyg overall som i sin helhet täcker kropp, ben och armar. Nomex overaller är ej godkända. CIK homologerade tygoveraller är godkända under förutsättning att tillverkarens namn och CIK:s homologerings nummer finns isytt. För klass Superkart är sådan tygoverall tillåten vid tävlingar på kartingbanor, vid tävlingar på bilbanor krävs overall av läder. Vid körning i skolornas fritt valt arbete samt förarkurser är kraftig tygoverall godkänd. Detta gäller även förare i Cadettiklassen. Nackkrage rekommenderas. Hjälmkamera inte är tillåtet att montera på förarens personliga utrustning/hjälm vid träning och tävling.

4 Handsignal Denna signal skall alltid användas tydligt vid ut- och infart till/från banan och när man saktar ner på banan så förarna bakom ser att man bromsar/sänker hastigheten.

5 G 10.1 a) Startflagga Används normalt för att starta ett heat eller tidskörning. Flaggan ska vid stående start inte lyftas över huvudhöjd innan alla bilar står stilla på startplattan. Därefter höjs flaggan med en snabb rörelse rakt upp senast inom 10 sekunder. Sker start med ljussignaler, innebär släckning av ljusen att starten går.

6 G 10.2 b) Gul flagga/ljus Signal till tävlande att fara föreligger. Omkörning är förbjuden mellan första gula flaggan/ljuset och den plats efter incidenten där grön flagga/ljus visas, Sänk farten.

7 Det är inte tillåtet att köra om under gul flagga!

8 G 10.1 n) Gul ”SLOW” tavla Tavlan ska vara minst 60 x 80 cm. Tavlan ska vara gul med den svarta texten SLOW. SLOW tavlan ska visas tillsammans med fast eller rörlig gul flagga på huvudposteringen som alternativ till gul/orange blinkande lampa när tävlingsledaren har beslutat om Neutralisering av Heat eller Race beskrivet i KA 5.17. Beslut att visa de tre flaggorna/ljussignalskyltarna i), j) och k) fattas av tävlingsledaren/tävlingsledningen. Dessa flaggor/ljussignalskyltar kan, som komplettering, även visas på annan plats än huvudpostering om tävlingsledaren anser det nödvändigt.

9 G 10.1 b) Röd flagga/ljus Rörlig röd flagga/rött blinkande ljus visas vid alla posteringar runt banan när ett beslut att toppa tränings- eller tävlingsheat fattats av tävlingsledningen. Flaggan/ljuset betyder att allt tävlande upphör, omkörningsförbud råder och att förarna under största uppmärksamhet, samtidigt som man är beredd att omedelbart stanna, fortsätter till bandepån eller annan anvisad plats för vidare instruktioner. Flaggan kan även användas i samband med ljusdirigerad stående start.

10 G 10.2 f) Grön flagga/ljus Flaggan/ljuset visas rörlig/blinkande och upplyser om att banan är klar. Den visas av posteringen omedelbart efter den postering, där en incident inträffat, som förorsakat gul flagga/ljus.

11 G 10.1 k) Observationsflagga (visas med nummer)
Flaggan/ljussignalskylt visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer och innebär att den tävlande är under observation och kan komma att bestraffas.

12 G 10.1 i) Utesluten (visas med nummer)
Flaggan/ljussignalskylten visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer för förseelser under pågående heat. Den tävlande ska ovillkorligen köra in i bandepå till av tävlingsledningen anvisad plats för information om straffsats.

13 G 10.1 j) Teknisk flagg (visas med nummer)
Används för att informera förare att dennes bil har ett tekniskt fel som kan vara en fara för föraren och/eller medtävlande samt att denna måste stanna på sin bandepåplats före nästa varv. När problemet åtgärdas får du fortsätta tävla. Teknisk signal/flagga ska visas i ett (1) varv tillsammans med tävlandes nummer.

14 G 10.2 c) Gul flagga med röda ränder
Flaggan visas fast som en information att banbeläggningen är hal, förorsakad av regn eller oljespill o. dyl. Det är inte nödvändigt att visa grön flagga/ljus på den följande flagg/ljusposteringen.

15 G 10.2 d) Ljusblå flagga/ljus
Visas normalt rörlig och som en upplysning till tävlande att denne är på väg att bli omkörd.

16 G 10.1 m) Blå med diagonalt röda fält (visas om möjligt med nummer)
Gäller varvad förare - kör omedelbart in i depå. Flaggan visas före varvning, och om möjligt tillsammans med tävlandes nummer. (Används bara i finaler)

17 G 10.2 e) Vit flagga/ljus Flaggan/ljuset, som ska visas rörlig/blinkande, upplyser tävlande om att ett fordon rör sig betydligt långsammare inom den sektion där flaggan/ljuset visas.

18 G 10.1 l) Grön med gult diagonalt
Starten ogiltig. Omstart kommer att ske. Flaggan visas vid lämplig postering. Används vid flaggstart.

19 G 10.1 h) Målflagga Flaggan visas rörlig och betyder at tävling- eller träningsheatet avslutats.

20 KA 5.20 Neutralisering Tävlingsledare kan besluta att neutralisera ett heat eller final. Neutralisering används när banan är delvis blockerad eller om funktionärer måste jobba ute på banan men omständigheterna inte är sådana att loppet behöver stoppas. När Tävlingsledare beordrar neutralisering så ska alla flaggposter visa rörlig gul flagga tillsammans med en SLOW tavla (en gul tavla med texten ”SLOW” med svarta bokstäver). Den gula lampan vid start ska blinka under neutraliseringen, som alternativ till den gula lampan kan gul flagga och ”SLOW” tavla visas vid huvudposteringen. Alla tävlande kartar ska linjera upp efter ledaren, omkörning är inte tillåtet. Omkörning är endast tillåten om en kart saktar ner p.g.a. allvarliga problem. Under neutraliseringen bestämmer ledaren hastigheten som ska vara tillräckligt långsam för att samla upp fältet och undvika problem. Kartarna ska köra i så tät formation som möjligt. Kartarna får köra in i depån under neutralisering men får bara köra ut på banan igen när tillstånd ges av utsläppet. En kart som återvänder från depån ska köra med reducerad hastighet tills den sista karten i formationen efter ledaren är upphunnen.

21 KA 5.20 Neutralisering Tracksa
Vid användande av Tracksa ljussignal används det inbyggda ”Pace Car” signalerna som består av enkelt blinkande gult ljus tillsammans med SLOW skylten och den gula blinkande lampan vid start. När tävlingsledare beslutar att avbryta neutraliseringen så ska den gula lampan vid start släckas och SLOW skyltarna tas bort, detta visar förarna att det blir en ny start vid nästa passering av startlinjen. När loppet återstartas visas grön flagga på startlinjen och enkelt blinkande gult ljus ersätts med gröna lampor runt banan under ett varv.

22 KA 5.20 Neutralisering När tävlingsledare beslutar att avbryta neutraliseringen så ska den gula lampan släckas, detta visar förarna att det blir en ny start vid nästa passering av startlinjen. Under det sista varvet ska SLOW skylten fortfarande visas men gulflaggorna ska visas fast. Under det sista varvet bestämmer fortfarande ledaren den reducerade hastigheten. Vid startlinjen återstartas loppet med grön rörlig flagga. Omkörning är förbjuden tills startlinjen har passerats. Acceleration är tillåten först när den gula 25 m linjen har passerats. De gula flaggorna och SLOW skyltarna ska tas ner och ersättas av grönflagga på alla flaggposter under ett varv. Alla körda varv under neutraliseringen räkas som race varv. Om heat/final avslutas under neutralisering ska kartarna få målflagga som vanligt. Omkörning är endast tillåten om en kart saktar ner p.g.a. allvarliga problem.

23 KA 5.21 Omstart med ”SLOW” process
Om ett race är avbrutet enligt KA 5.28, så kommer omstarten genomföras med en ”SLOW” process. På order av tävlingsledaren kommer förarna att starta i en neutraliserad situation för ett eller flera varv. Alla flaggposteringar ska visa en ”SLOW” tavla och gula flaggor ska visas fast. Om formationen är samlad ska tävlingsledaren omstarta med en rörlig grön flagga vid mållinjen. Omkörning är inte tillåtet innan kartarna har passerat mållinjen. När kartarna närmar sig mållinjen, där en rörlig grön flagga visas av tävlingsledaren, får förarna endast accelerera efter att de passerat den gula linjen. Alla flaggposteringar kommer att ersätta ”SLOW” tavlan och gula flaggor med rörliga gröna flaggor. Flaggorna kommer att visas i maximalt ett varv. Vid användande av Tracksa ljussystem ersätts ”SLOW” tavlan och gula flaggor med det inbyggda ”Pace Car” signalerna som består av enkelt blinkande gult ljus. ”Slow” skylten ska ha storleken 600×800 mm och texthöjd 400 mm, stapelbredd min 20mm

24 KA 5.22 Wet Race I händelse av nederbörd, regn, kan tävlingsledningen förklara "Wet Race". Val av däck lämnas då till den tävlande. Tävlingsledaren har dock rätten att använda svart flagga om han anser att en kart med "fel" typ av däck är för långsam och farlig för de andra förarna. Vid alla andra tillfällen är "slicks" obligatoriskt. En skylt med vit botten och svart text ”Wet Race” med storleken 600×800 mm och texthöjd 400 mm, stapelbredd min 20mm ska visas när tävlingsledningen beordrat Wet Race.

25 KA 5.27 Avbrytande av tävling eller träning
A. Om det skulle bli nödvändigt att avbryta tävlingen eller träning på grund av att banan är blockerad av en olycka, väderförhållanden eller andra förutsättningar som gör det farligt att fortsätta ska tävlingsledningen visa röd flagga vid mållinjen. Samtidigt visas röda flaggor vid flaggposteringarna. Beslutet av att avbryta en tävling eller träning kan endast göras av tävlingsledningen. Om röd flagga är given: a) Under träning: alla kartar skall omedelbart reducera hastigheten och köra sakta till bandepån och alla stående kartar på banan skall flyttas till bandepån. Träningen ska omstartas så snart som möjligt för att möta den ursprungliga träningstiden. b) Under heat: alla kartar ska omedelbart reducera hastigheten och köra sakta till bandepån alternativt stanna på den plats som bestämdes på förarsammanträdet, gällande detta:  klassificeringen av heatet bestäms efter varvet innan röd flagga var given  kartar eller räddningsfordon kan vara på banan  banan kan vara helt blockerad beroende på en incident  väderförhållanden kan gjort det omöjligt att köra med en hög hastighet på banan Proceduren som följer varierar på antalet varv genomförda av ledaren innan röd flagga för avbrytandet av tävlingen gavs.  mindre än 75% av distansen för heatet (avrundat till närmsta heltal av antalet varv). Om heatet kan omstartas gäller KA  75% eller mer av distansen för heatet (avrundat till närmsta heltal av antalet varv). Kartarna kör direkt till depå och heatet kommer att anses stoppat när ledande karten korsar mållinjen på det senaste fullbordade varvet vilket röd flagga var given. c) Under finaler: alla kartar ska omedelbart reducera hastigheten och köra sakta till bandepån alternativt stanna på den plats som bestämdes på förarsammanträdet, gällande detta:  klassificeringen av heatet bestäms efter varvet innan röd flagga var given  kartar eller räddningsfordon kan vara på banan  banan kan vara helt blockad beroende på en incident  väderförhållanden kan gjort det omöjligt att köra med en hög hastighet på banan B. Proceduren som följer varierar på antalet varv genomförda av ledaren innan röd flagga för avbrytandet av tävlingen gavs. Fall A: mindre än 2 varv. Inga poäng kommer att tilldelas. Om det kan bli en omstart så kommer det att bli en ny start inom 30 minuter efter utdelalandet av röd flagga. Längden på det nya racet kommer att vara den fulla distansen. Den första starten kommer att bli ogiltig och inte räknas. Startuppställningen kommer att bli enligt den ordinarie. De förare som har korsat mållinjen på det senaste fullbordade varvet vilket röd flagga var given och de som var i bandepån när röd flagga visades får deltaga i omstarten. Vakanta platser på startuppställningen ska vara tomma. Fall B: mer än 2 varv men mindre än 75% av distansen för heatet (avrundat till närmsta heltal av antalet varv). Om heatet kan omstartas så gäller KA Om detta inte är möjligt så tilldelas halva poäng. Fall C: 75% eller mer av distansen för heatet (avrundat till närmsta heltal av antalet varv). Kartarna kör direkt till depå och heatet kommer att anses avslutat när ledande karten korsas mållinjen på det senaste fullbordade varvet vilket röd flagga var given. Alla poäng kommer att delas ut. Vid användande av Tracksa ljussystem ersätts röd flagga med motsvarande röd blinkande lampa.

26 KA 5.28 Omstart av heat eller finaler
Efter en situation med avbrytande av heat eller tävling ska fördröjningen hållas så kort som möjligt. Tävlingsledningen skall snarast meddela förarna vilken tid som återstår till nästa start. I varje fall måste det ges minst en varning vid 10 minuter. Skyltar kommer att visas för 10 minuter, 5 minuter, 3 minuter, 1 minut och när 30 sekunder återstår till omstart. Varje signal kommer att meddelas med en ljudvarning. Reparation av karten är endast tillåten i bandepån och det är endast förare och mekaniker som får reparera karten. Det är tillåtet att byta ut reservdelar men endast utrustning som identifieras med chassi eller motorer. Alla kartar måste vara redo för start vid 3 minuter skylten. Tävlingen eller heatet skall omstartas med ”SLOW” process och KA 5.21 gäller. Längden på det nya heatet kommer att vara lika med skillnaden mellan den bestämda distansen och antalet körda varv innan heatet avbröts. Förare som passerat mållinjen på det senast fullgjorda varvet och de som var i bandepån (med undantag när det är finaler) när röd flaggan visades är tillåtna att deltaga i den nya starten. Startpositionen vid omstart bestäms med hjälp av placeringarna från det senast fullgjorda varvet innan heatet blev avbrutet.

27 Förbundet

28 Förbundet

29 Medlemskap och licenser G 7
Allmänt Varje deltagare i tävling, träning och uppvisning skall inneha giltig tävlingslicens. Kvitto på betalning av licens gäller inte som licens. För att erhålla en centralt utfärdad tävlingslicens krävs medlemskap i en SBF-ansluten klubb. Vid medlemskap i flera klubbar kan tävlingslicens utfärdas endast för en (1) klubb. Licensen avgör därmed för vilken klubb licensinnehavaren tävlar. Licenser Bilsportlicens Debut Bilsportlicens Nationell Bilsportlicens Internationell Prova På-licens Prova På Rekrytering Bilsportlicens Enkel Engångslicens

30 Körteknik Linjerna på just denna visar hur ett spårval kan se ut. Spårval skiljer sig från olika banor. Första gången du kommer till en bana så gå en runda innan och memorera banan och spårvalet.

31 Inbjudan och anmälan På under kalender finns var tävlingarna körs. Även på respektive klubbs hemsidor finns inbjudningarna till respektive tävling. Det står i inbjudan vart man anmäler sig till tävlingen. Klubbarna hittar du på SBFs hemsida under Karting och sedan klubbar.

32 Förarsammanträde Tävlingen bör inledas med förarsammanträde. Det är obligatoriskt för samtliga förare att närvara vid förarsammanträdet. Närvaro ska kontrolleras och frånvaro ska bestraffas. Här ges upplysningar om eventuella ändringar i tidsschemat, information av säkerhetsmässig natur, samt annan viktig information från Tävlingsledningen.

33 KA 5.8 Besiktning Besiktning ska utföras på alla tävlingsfordon vid alla typer av tävlingar. Säkerhetskontroll/Besiktning ska omfatta de punkter av kart och utrustning som beslutats av teknisk/biträdande chef, enligt följande huvudpunkter: 1. Fordonets allmänna kondition, att inga förändringar vidtagits utanför gällande regler. 2. Att fordonet överensstämmer med de tekniska specifikationerna i den klass den är anmäld. 3. Skyddshjälm, tävlingsoverall, skor, handskar, glasögon eller visir. 4. Bromsarnas kondition. 5. Hjul och styrning, pedaler, och pedal konstruktioner, samt wire och wirelås. 6. Bränsletank samt bränsleledningar. 7. Startnummer.

34 Tävlingsbestraffning

35 Tävlingsmoment

36 Fair race Vi ska… Aldrig Alltid Mobba Ta droger Fuska Hota
Behandla dina medtävlare som du själv vill bli behandlad! Uppmuntra i stället för att kritisera! Uppmärksamma det som är bra! Granska kritiskt på ett positivt sätt Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och handikapp Respektera andras synpunkter och åsikter Respektera motståndare, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare Aldrig Mobba Ta droger Fuska Hota Tala illa om varandra Skylla på enskild medlem eller utskott

37 Frågor angående Karting?
Kontakta din klubb och dina klubbkompisar, de ställer upp och svarar på dina frågor. Behöver du mer information så kontakta ditt distrikts SGA. Kontaktinformation finns på under förbundsinfo och sedan distrikt. För ytterligare information så kontakta kartingutskottet via SBF.

38 Steg 2 och steg 3

39 KA 5.9.1 Homologeringshandlingar
Teknisk beskrivning för identifikation och kontroll av nationellt homologerade chassi, motorer, förgasare, avgassystem och däck m.m. återfinns på SBFs hemsida. CIK:s regelverk homologerings böcker och CD-skivor kan rekvireras från SBF:s kansli. Regler för nationell homologering: Alla tekniska förändringar ska skriftligen anmälas till Kartingutskottet senast den 1 september. Kartingutskottet kan, om de finner att förändringarna strider emot intentionerna för klassen eller på annat sätt är icke acceptabla, vägra införa desamma. Kartingutskottet kan, om så erfordras, under pågående regelperiod, med omedelbar verkan införa begränsningar i nationella klasser. Internationella och nationella ändringar, tillägg och prisgränser träder omgående i kraft i och med offentliggörande under SBF:s officiella meddelanden.

40


Ladda ner ppt "KARTINGSKOLAN Detta är förarutbildningen Steg 1-3 som beskrivs i regelboken Karting KA 7 Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Utbildningstid:"

Liknande presentationer


Google-annonser