Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 8a Presentation Ämnesöversikt: Nuläge och resurser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 8a Presentation Ämnesöversikt: Nuläge och resurser"— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 8a Presentation Ämnesöversikt: Nuläge och resurser
Skola24 Prao Gymnasiebehörighet Hemsida Föräldrarepresentant i skolrådet från 8a? Övriga frågor

2 Presentation Marie Lundström: Född, uppväxt och bosatt i Upplands Väsby med sambo och tre barn (7,5,2 år). Jobbat på Väsbyskolan sedan Tidigare 10 år på Smedbyskolan. Undervisar i idrott och matte. Sebastian Mayer: Uppväxt i Skogås söder om Stockholm. Har tidigare undervisat på en skola i Vällingby. Undervisar i svenska. Behörig i svenska och historia.

3 Matte Enormt svag grupp. Bra arbetsro i klassrummet. Några elever som möjligen når C. Ett fåtal elever som troligen gett upp och bara vid enstaka tillfällen kommer på lektion och i så fall inte arbetar något. Övriga kämpar för att nå E och D. Klassen ligger ett kapitel efter planering sedan hösten och har många luckor. Läxa till varje torsdag, vilket många sköter hyfsat. Avslutar procent och bråk på torsdag och inleder samtidigt algebra.

4 Resurser i klass 8a MATTE: På tisdagar och torsdagar får 8a extra hjälp och stöd i matte av Izabella. På torsdagar finns även Lena Enström tillgänglig vid behov. Vid flera tisdagar och torsdagar tar Mario med de spansktalande eleverna till eget studierum.

5 Svenska Relativt svag grupp både vad gäller läsande och skrivande. De har hittills under terminen läst kortare texter och skrivit en uppsats där de flesta hamnat runt E betygsmässigt. Nu förbereder de sig för att skriva egna reportage under vecka 6,7,8. Runt 5 elever behöver stort stöd på grund av brister i svenska språket, ytterligare 5 behöver individuellt stöd för att nå E på uppgifter. 1 elev har inte visat några resultat hittills under terminen. Ytterligare arbetar mycket sällan med uppgifterna och/eller har hög frånvaro. Som helhet råder dock ett klimat där elever vill arbeta i klassrummet även om en högre koncentration skulle behövas för att höja resultaten. Inga extraresurser finns just nu i undervisningen i svenska utöver stödtimmar i hemspråk samt arbete på profiltidens studiestödtimmar.

6 Engelska Det är en mycket ”spretig” och stor klass med allt från nybörjare till de som kommit relativt långt. Inga extra resurser finns för att möta de olika behoven (förutom språkval engelska). Många elever har fortfarande problem med att komma i tid, komma till lektionen överhuvudtaget, ha med sig penna och böcker, göra läxorna, låta bli iphone mm samt jobba seriöst på lektionerna. Oerhört frustrerande för de få elever som faktiskt sköter sig samt för mig som hellre använder tiden till att hjälpa eleverna utveckla sig i språket än att säga till om självklarheter om och om igen. Många underpresterar alltså och skulle med lite ansträngning kunna nå högre betyg. Överlag är de duktiga vid högläsning med fint uttal! Ganska stort ordförråd. Uppsatsskrivandet har utvecklats betydligt sedan i 7:an. Svårare med hörförståelse och läsförståelse där det krävs fokus och koncentration. Mycket svårt att genomföra muntliga övningar då eleverna ganska snabbt börjar prata svenska och om helt andra saker. Trots detta kommer de flesta att nå målen i nuläget men om det inte sker en dramatisk förändring kanske inte kunskaperna räcker till för ett slutbetyg i 9:an?? Uppmaning till föräldrarna! Det är alltid läxa till fredagar så kolla med ert barn kvällen innan så läxan är ordentligt gjord. Samma sak vid prov och närmast 22/2 och 24/2. Mer info om vad som ska läsas på kommer att delas ut till eleverna inom kort.

7 Resurser i klass 8a ENG: För närvarande finns/ges inga särskilda resurser till Eng. Språkval Eng har däremot delats i två grupper med varsin pedagog under vårterminen så att Isabel kan ge extra stöd till de som behöver. Isabel tycker att ordinarie Eng borde ha resurser istället för Spv.

8 NO En svag grupp som har problem att nå målen i de olika NO-avsnitten. I Sex och Samlevnad var det en tredjedel av klassen, som ej nådde målen. Detta är ovanligt för avsnittet som normalt berör och automatiskt ger motivation att lära. I kemi ligger kunskapsnivån ännu lägre. Ungefär halva klassen når ej målen hittills. Fysiken (akustik) har delats upp i två kortare avsnitt med läxprov. Även här ligger nivån i klassen som i kemin. För en fjärdedel av klassen är språket en hindrande faktor. Viljan att jobba saknas hos ett par elever i klassen och frånvaron är extrem hos några elever. Som jag ser det behöver klassen "lära sig att plugga". Gammal hederlig utantill-lärning för att så småningom ha en grund för de fortsatta studierna. De allra flesta i klassen vill verkligen lyckas.

9 SO Detta har gjorts i 8a: Infört sedan i höstas s k diagnosprov där eleverna får använda sig av sitt material + anteckningar. Proven kommer i stort varje fredag och begränsar sig då om det vi tidigare behandlat just den veckan. Materialet har varit sammansatt med tanke på det dåliga ordförrådet som flera har. Det har ingått ordförklaringar och förklaringar av olika meningsbyggnader, filmvisningar. Tack vare att Johan B varit med på lektionerna så har vi kunnat dela upp klassen i en mindre och en större grupp. Uppdelningen har gjorts efter olika behov. Vi har noterat att det stora stöket i klassen minskat p g a detta. Trots det så finns det några som är borta alltid och andra som får möjlighet att arbeta på inte tar riktigt chansen. Förutsättningen för att vi ska lyckas beror på två saker. Dels att Johan B är kvar på de timmar han är med i klass 8a samt att vi med tiden kan få igång en lärande-process som får alla elever att höja sin arbetsinsats och därmed höja betygen. För de som inte kommer eller kommer sällan har mjuka uppmaningar getts att komma och när de kommer att de ska ta fram materialet och arbeta inte gett något större resultat. Detta gäller främst 3 elever.

10 Bild 8a är skötsamma i bildämnet. De flesta tycker om bild. De kommer för det mesta i tid, sätter sig ner, tar av ytterkläder och jobbar. Lektionen är lite för kort vilket gör att de inte alltid hinner med vad de ombeds göra. De allra flesta kan nog nå E eller mer. 8 elever har inte presterat särskilt mycket

11 Idrott Större delen av klassen deltar på lektionerna. Ganska "slö" attityd hos samtliga damer. Större delen av grabbarna är flitiga och flera går även på idrottsprofil. Känslan är att flera än i höstas satsar på att få ett betyg.

12 Resurser i klass 8a Profiltid/Studiestöd: Eleverna går i helklass på studiestödstiden. Där får de arbeta med de ämnen de känner att de behöver extra tid inom. Sebastian är där för att ge dem det stöd de efterfrågar.

13 Resurser i klass 8a Läxhjälp: (Alla ämnen) måndagar 16.00-16.30
Onsdagar Läxhjälp för de som läser spanska Onsdagar

14 SKOLA 24 All frånvaro skrivs in av varje lärare
De föräldrar som vill kan ansöka om att få tillgång till skola 24, men nytt system är på gång (troligen till hösten) Mentorer hör av sig till de föräldrar vars elever varit frånvarande mer än 20 % Inför utvecklingssamtal skriver samtliga undervisande lärare in omdömen på Skola 24

15 Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal hålls från onsdag vecka 11. Tider att välja mellan kommer att skickas ut via mejl vecka 10. Maries samtal hålls vid personalrummet vid idrotten. Sebastians vid A – korridoren.

16 PRAO Vecka 10 är 8a på PRAO Alla försöker skaffa egen Prao-plats (Ska vara klart senast denna vecka) Skolan har några Prao-platser Eleven får några uppgifter att lösa på praoplatsen

17 Gymnasie-behörighet Ändrades Det finns info upplagt om detta på skolans hemsida under rubriken studievägledning. Det här är reglerna som gäller: Nya behörighetskrav till gymnasiet hösten 2011 För niorna som söker gymnasiet nu ser kraven på behörighet annorlunda ut jämfört med tidigare. Det räcker inte längre att ha minst Godkänt i bara matematik, svenska och engelska, det krävs Godkänt i fler ämnen! För de yrkesinriktade programmen (exempelvis bygg, el eller fordon) gäller: Minst Godkänt i matematik, engelska och svenska + minst Godkänt i 5 valfria ämnen, 8 ämnen totalt. För de högskoleförberedande programmen (samhälle, natur och teknik) gäller: Minst Godkänt i matematik, engelska och svenska + minst Godkänt i 9 andra ämnen, 12 ämnen totalt. För de som ska läsa Samhällsvetenskapliga utbildningar ska 4 av dessa 9 ämnen vara geografi, religion, historia och samhällskunskap. För de som ska läsa Naturvetenskapliga utbildningar ska 3 av dessa 9 ämnen vara kemi, biologi och fysik.

18 Föräldramöte 8a Presentation Ämnesöversikt: Nuläge och resurser
Skola24 Prao Gymnasiebehörighet Hemsida Föräldrarepresentant i skolrådet från 8a? Övriga frågor


Ladda ner ppt "Föräldramöte 8a Presentation Ämnesöversikt: Nuläge och resurser"

Liknande presentationer


Google-annonser