Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växtkraft Kinda OFFENSIV KRIS – OCH UTVECKLINGSHANTERING I KINDA Möte varselsamordnare 22 Januari 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växtkraft Kinda OFFENSIV KRIS – OCH UTVECKLINGSHANTERING I KINDA Möte varselsamordnare 22 Januari 2009."— Presentationens avskrift:

1 Växtkraft Kinda OFFENSIV KRIS – OCH UTVECKLINGSHANTERING I KINDA Möte varselsamordnare 22 Januari 2009

2 Bakgrund • Stort antal varsel och uppsägningar som påverkar Kinda kommun – BTT, Rimaster, Gyromek, Kinda Sågen, Skanska Gullringen, Ljunghäll Södra Vi, Ydreskåp Österbymo, mfl • Växtkraft Kinda styrelse tog beslut i december att initiera insatser med deltagande från företag, kommun och fack, – En arbetsgrupp formerades. – Processstöd för att skapa samverkan mellan olika aktörer initerades • Extra insats genom att Harry Nylund AB som har engagerats • Gruppen har indentiferat behov riktade mot – Individutveckling – Företagsutveckling

3 Målsättningar • Växtkraft Kinda målsättning är att – generera ideer – initiera och genomföra åtgärder mot individ och företag – utveckla näringslivet för långsiktigt utveckling och tillväxt – Kinda kommun och Stiftelsen Kindahus utreder möjligheterna att tidigarelägga investeringar • Växtkraft Kinda ska samverka med lokala, regionala och nationella aktörer för att uppnå varaktiga effekter i Kinda kommun och regionen • Effekter ska skapas på individ, företag och kommunnivå där Kinda ska utgöra det goda exemplet.

4 Åtgärder - Individutveckling • Växtkraft Kinda tillsätter Ulf Johansson för att • Stödja varslade / uppsagda individer i att komma in i behovsorienterade kompetensutvecklingsinsatser. • Målet är att komma in i utbildningsinsatser under varselperioden. • Upprätta och utveckla kompetensplaner i företag • Uppnå samverkan med Lärcentrum, AF, Resurstorget, Industrikompetens, Universitetstudier mfl. • Finansieras av kommunen 50% och Resurstorget 50% • Ulf börjar omgående där Rimaster ställer till förfogande, anställning från 1 februari till 31 december 2009 i Växtkraft Kinda

5 Åtgärder - Individutveckling • Växtkraft Kinda och AF samverkar i att upprätta en lokal AF-nämnd med syftet i att – Uppnå lokal flexibilitet – Effektivt resursutnyttjande – Snabb allokering av genomförande resurser • Utökade resurser tillförs från Kinda kommun för att möta behovet av vuxenutbildning inom Allhamra Gymnasieskola och Lärcentrum – Yrkesinriktade utbildningsinsatser för att stödja kompetensutvecklingsbehov i företagen, dvs uppnå en övervintring av personal som kommer tillbaka med ett kompetenslyft • Friare resursutnyttjande av AF medel

6 Åtgärder - Företagsutveckling • Vad har Kinda kommun för utmaning att ta hand om? – Näringslivet är inom flera olika branscher, där tillverkningsindustrin påverkas hårt i konjunktur nedgång – Många mindre och medelstora ägarledda företag – Upplevs som långt till beslutsfattare på regionalnivå – Ett gap i finansieringslösningar idag, svårt att få intresse för att finansiera ftg och produktideer med behov av 0,5-5MSEK • Lilla kommunens förutsättningar måste skapas. • Vad vill vi göra? Starta ett lokalt utvecklingsbolag med målsättning i att – Utveckla nya företagsideer – Finna finansieringslösningar och skapa effektiv metodik för det småskaliga – Bolaget ska samverka med lokala, regionala och nationella aktörer för att skapa tillväxt i befintliga och nya företag. – Lokal beredning och i vissa fall lokal beslutsroll för ex Almi, Nutek, LBU medel, osv – Kindas företag ska få del av möjliga finansieringslösningar på ett aktivt sätt – Bolaget ska finansieras med ett långsiktigt perspektiv

7 Åtgärder - Företagsutveckling • Ledarskapsutveckling och aktivt styrelsearbete – Skapa motivation för att medverka i utvecklingsinsatser • Skapa kompetenskluster ex Lean produktionsutveckling, marknadsföring, mm • Utveckla Rimforsa till centralort för Kinda kanal, upprusta Kinda kanal och framför allt dess sjösystem som en infrastruktursatsning. Starta med att upprusta Schedevi kanal för att kunna ta emot passagerarbåtar igen. • Utveckla affärsutvecklingskluster inom – Mat – Trä – Besöksnäring – Tillverkningsindustri – Papper

8 Sammanfattning • Växtkraft Kinda / Kinda kommun vill att varselsamordnare lyfter fram följande punkter – Lokal AF nämnd – Friare resursutnyttjande av AF medel - att kunna gå till kompetensutveckling istället för arbetslöshet – Lokalt utvecklingsbolag – finna effektiva former för samverkan med befintliga aktörer, ex Almi, Nutek, LBU, mfl. – Kinda kanal och framför allt dess sjösystem upprustas som en infrastruktursatsning för turism. – Samverka med närstående län för att jobba över länsgränserna. • Vi vill nyttja de goda förutsättningar som finns till att utgöra en “försöks kommun” på ovanstående riktade insatser


Ladda ner ppt "Växtkraft Kinda OFFENSIV KRIS – OCH UTVECKLINGSHANTERING I KINDA Möte varselsamordnare 22 Januari 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser