Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professor, Högskolan i Oslo og Akershus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professor, Högskolan i Oslo og Akershus"— Presentationens avskrift:

1 Professor, Högskolan i Oslo og Akershus
Perioperativ vård Den perioperativa vårdprocessen Den perioperativa dialogen Lillemor Lindwall, Professor, Högskolan i Oslo og Akershus Bergen

2 Perioperativa vård – doktorsavhandlingar
Historisk bakgrund Perioperativ vård (AORN, 1985) Perioperativ vård (Panelius & Varisto, 1989) Den perioperativa vårdprocessen 1992- Den perioperativa dialogen … Perioperativa vård – doktorsavhandlingar Iréne von Post, 1999 Professionell naturlig vård ur anestesi- och operationssjuksköterskors perspektiv Lillemor Lindwall, 2004 Kroppen som bärare av hälsa och lidande Gudrun Rudolfsson, 2007 Den perioperativa dialogen- en gemensam värld Susan Lindberg ? Den perioperativa dialogen ur barn och anhörigas perspektiv

3 Perioperativ vård Perioperativ vård innefattar:
En anestesi- och operationssjuksköterskas perioperativa vårdande, den perioperativa dialogen, dvs. en anestesi - eller operationssjuksköterskas pre-, intra - och postoperativa dialog med sin patient samt kirurgiska behandlingar och tekniker dvs. det praktiska tillvägagångssätt som patienten utsätts för i hälsans och livets tjänst. Perioperativ vård kan förstås som ledning och organisation av vårdarbete inom operationsavdelnings verksamhetsområde.

4 ordet ’Per’ betyder genom (används inom medicinsk forskning)
Begreppet ’Peri’ hänvisar till tid med betydelsen närmast, runt omkring. ordet ’Per’ betyder genom (används inom medicinsk forskning) Tiden (före, under och efter) är den tid som anestesi- och operationssjuksköterskan ger patienten i tre fördjupade samtal omkring patientens anestesi och operation. Operation från latinets ’operari’ som betyder ’arbeta’, ’uträtta’, ’verka’ men har också en ursprunglig betydelse, att ge ett ’offer’. Ordet ’operari’ i betydelsen att utföra en gärning, god eller dålig, ett arbetssätt, åtgärder eller handling

5 Den perioperativa vårdteorin -bärande begrepp
Människan - enheten kropp, själ och ande Patienten – den lidande människan Hälsa - välbefinnande biomedicinskt /existentiellt /humanvetenskapligt perspektiv Lidande - sjukdomslidande, smärta, plåga livslidande vårdlidande (vårdskador) Vårdande begrepp vård/omvårdnad/sykepleie/omsorg Hur vårdar vi? Kultur/ miljön vanor och traditioner

6 Den perioperativa vårdprocessen
Den preoperativa fasen Planering Patientberättelsen, analys av data, planering Den intraoperativa fasen Genomförande Genomförande av planerade vårdhandlingar och vårdaktiviteter Den postoperativa fasen Utvärdering Utvärdera den perioperativa vården Dokumention

7 Den perioperativa dialogen
en anestesi- eller operationssjuksköterskas pre-, intra- och postoperativa dialog med patienten hon/han skall vårda i samband med en operation och syftar till att lindra patientens lidande, skydda patientens värdighet och skapa välbefinnande samt bli till en livgivande händelse som patienten vill minnas som något gott. Syftet är också att den perioperativa dialogen skall bli till nytta och rättesnöre för anestesi- och operationssjuksköterskors vårdarbete och en hjälp för vårdledarna att planera och organisera det perioperativa vårdarbetet (Lindwall & von Post 2005).

8

9 En ideal arbetsmodell där anestesi- eller operationssjuksköterskan genomför pre – intra- och postoperativa samtal med sin patient. Den patient som hon/han skall ansvara för i samband med en operation Preoperativt - före operation (ett samtal som kan ske utanför eller på operationsavdelningen) Intraoperativt – under operationen (ett samtal på operationsavdelningen – sjuksköterskan tar emot sin patient som hon/han skall ansvara för under operationen Postoperativt – efter operation (ett samtal där de tillsammans utvärderar vården, ett samtal där sjuksköterskan besöker sin patient efter operation och som sker någon dag efter operation

10 Den perioperativa vårdprocessen som innehåller fyra steg och börjar med den preoperativa dialogen som innehåller patientens berättelse om sig och sina tankar inför operationen. Patientens berättelse och aktuella status kommer att vara grunden för patientens kommande vård. De aktuella data som samlas in på olika vårdnivåer ska analyseras. Planering av vårdens mål, vårdhandlingar och vårdåtgärder. Planeringen sker utifrån din dataanalys som genomförts i samband med och efter den preoperativa dialogen och ska leda fram till val av vårdhandlingar och vårdåtgärder. Genomförande, den intraoperativa dialogen, sjuksköterskan genomför planerade vårdhandlingar och vårdåtgärder. Utvärdering, den postoperativa dialogen innefattar en utvärdering av vårdprocessens mål och delmål. Blev det som ni planerade? Varför inte? Glöm inte att göra dig medveten om vad som var det vårdande.

11 Preoperativ dialog kontinuiteten hålls samman i perioperativ vård
Patientens berättelsen att lära känna varandra Dåtid nutid framtid Intraoperativ dialog Mötet på operationsavdelningen Genomförande av val av vårdhandlingar och vårdåtgärder Postoperativ dialog Utvärdering av vården Anestesi- och operationssjuksköterskan tar ansvar för att kontinuiteten hålls samman i perioperativ vård

12 Den perioperativa dialogen
Intraoperativ dialog Patienten tas emot av den sjuksköterska han/hon redan känner och sjuksköterskan överger inte patienten Bry sig om Postoperativ dialog Sjuksköterskan besöker patienten efter operation. De talar om vad patienten upplevt i samband med operation och om framtiden. Preoperativ dialog Patienten och anestesi- eller operationssjuksköterskan lär känna varandra före operation genom ett möte i tillit. Sjuksköterskan får ta emot patientens förtroende. Ansvar Tillit Caritas Värdighet Mod Ansa Leda Kontinuitet – Patienten och anestesi- eller operationssjuksköterskan i en sammanhängande helhet

13

14 Den preoperativa dialogen
Var möttes ni? Hur öppnades samtalet? Vad talade ni om? (redogör så utförligt som möjligt för samtalets innehåll). Hur avslutades samtalet? Vad bör dokumenteras?

15 Den intraoperativa dialogen
Var möttes ni? Hur öppnades samtalet? Vad talade ni om? (redogör så utförligt som möjligt för samtalets innehåll.) Hur avslutades samtalet? Vad bör rapporteras till postoperativa sjuksköterskan? Vad bör dokumenteras?

16 Den postoperativa dialogen
Var möttes ni? Hur öppnades samtalet? Vad talade ni om? (Redogör så utförligt som möjligt för samtalets innehåll.) Hur avslutades samtalet? Vad bör dokumenteras?

17 Utvärderingar från patient
Den preoperativa fasen - jag låg och tänkte på henne när jag skulle somna på kvällen – och somnade så skönt. Jag visste ju vem jag skulle möta i morgon. -Det kändes skönt att få prata med henne. Jag upplevde att hon lyssnade när jag berättade om mina tidigare besvär. Jag fick berätta för henne att jag var spruträdd. Hon var väl förberedd på det när jag kom till operation. Skillnaden nu var att hon kom till mig dagen innan och jag behövde inte känna mig rädd. -Det är skönt att få prata med någon som man kommer att känna igen – då behöver man ju inte tala om allt igen …. Det kommer att bli bra att känna någon där i morgon… att se ett känt ansikte Den intraoperativa fasen    -Hon var så behaglig och jag kände jag hade fått en vän som mötte mig. Hon såg mig som en person och inte som ett knä. Det är som att gå på fest med en massa främmande människor och det finns någon som man känner. Då upplever man inte det här utelämnandet.

18 Den post operativa fasen
-Oj var det var värdefullt att du var med hela tiden  -Jasså, nu kommer du, jag har väntat på dig. -Hur viktigt detta möte var kan förstås när jag under dagen efter operationen låg och väntade på att min sjuksköterska skulle komma, ungefär som man längtar efter en vän. -Den perioperativa dialogen kommer att finnas kvar inom patienten som en erfarenhet och fortsätta genom patientens berättelser om tiden på operation. -Det ökar tryggheten, spar tid, sjuksköterskan känner mig och vet vad som hänt mig. Det spar frågor och upprepande förklaringar behövs inte.

19 Barn berättar: -Det var det som var så bra. Jag fick lov och prata och fråga om allting och du lyssnade och avbröt inte. Till och med när man pratar med en lärare annars så tittar dom alltid på klockan efter en stund och då märker man direkt att dom har tröttnat eller ledsnat på en. Du gjorde inte det en enda gång och det var det som gjorde att jag vågade och litade på dig -Det var inte stressigt i torsdags och det gjorde att man vågade fråga om allt. Jag hade vågat fråga idag också. Men man vågar inte fråga sådana som man inte känner. -Du förklarade och visade så att jag förstod. Ändå kändes det inte barnsligt och det var jättebra. För jag tycker att en bra sköterska inte ska komma med massa dumma skämt eller korsförhöra en och sådana där saker. -Tänk att jag ska få säga vad jag tycker utan att någon lägger sig i. Det får bara vuxna göra annars.

20 Barn berättar: -Man behövde inte bli rädd och göra bort sig för ingen skulle göra något med mig som jag själv inte visste om. Sist var det så otäckt. Jag kommer ihåg allting, ändå var jag helt borta på något sätt. -Det där med att ha samma sköterska gjorde att man visste att allt skulle gå bra. Den här gången var den bästa gången som jag har varit på sjukhus. Man behövde inte lida och så där. -Det ska bli roligt att träffa dig och prata med dig igen. Du kan stanna hur länge du vill för det är bara roligt när du kommer och hälsar på mig. Ända sen i torsdags har det känts som att jag vill åka hit själv . En förälder säger på postop. -Förut har jag var tvungen att hålla mitt barn hårt så att det kunde ligga stilla. Den här gången stod jag bara och njöt av att höra hur de samarbetade.

21 Operationsjuksköterskors kommentarer:
-Som en sjuksköterska sade häromdagen man behöver inte springa runt och hämta det och skicka någon efter det.” -Ja vi hade utrett alla frågor innan och erfarenhetsmässigt tar en sådan stressad patient mycket tid i anspråk. -Han höll mig hårt i handen och tackade mig för att jag varit med vid operationen och att jag kom tillbaka för att träffa honom igen. Det var roligt att Du kom igen, man känner sig så betydelsefull när ni kommer så här. -Det handlar mer om patientens optid än bara tiden på op bordet…att hitta andra sätt för op sjuksköterskan ..i alla fall det här att stå på sal från morgon till kväll det blir väldigt smalt -Man måste få prova sig fram till ett arbetssätt som erbjuder patienten samtal

22 Forts. operationssjuksköterskors kommentarer: - Efter vårt samtal insåg jag att jag hade lärt mig mycket. Jag hade tid att lyssna på patientens tidigare problem och kunde planera för den intraoperativa fasen. Den professionella omvårdnaden blev mer uppenbar. Den var hanterbar och tog inte lång tid, det kostade ingenting, men det gav så mycket - det ger en mycket härligare känsla att ta hand om personen när man har fått en liten relation -De blev så glada och kunde säga ”Oh, nu kommer du med de vackra ögonen!”. Alltså bara att de sa en sådan sak gjorde ju att man kände, oj, betyder jag så mycket för patienten? -Jag har inte mött någon patient som upplevt det negativt. I studien vi gjorde kände de att vi brydde oss och en del hade ald­rig upplevt något så underbart… -Har jag skapat en relation med en person så känner jag att här får ingenting gå snett. Jag känner ett mycket större ansvar när jag har varit och pratat med patienten och det har varit väldigt fostrande.. -Det blir så mycket roligare och man får lite mer djup i sin egen profession..”.

23 Preoperativa fasen- den preoperativa dialogen
1). Patientens berättelse kommer att vara grunden för patientens kommande vård. De aktuella data som samlas in ska analyseras. Skriv ner patientens berättelse. Beskriva och analysera de data som samlas in på följande vårdnivåer professionell naturlig vård grundvård- kroppens vård specialvård

24 2). Planering och val av vårdhandlingar och vårdåtgärder
Du börjar med att formulera det unika målet för din patients vård. Planera för den professionella naturliga vården Planera för grundvården (läs V Hendersons 14 behovskomponenter) Planera för specialvården Vilka medicinska behandlingar och åtgärder planeras för att genomföra patientens vård i samband med operationen? 

25 Hinder Organisationens struktur
Inte tillräckligt med tid för att genomföra/söka nya idéer/kunskaper Ej mandat att förändra Bristande stöd/kunskap från ledningen Motstånd i arbetsgruppen Avundssjuka

26 Doktorsavhandlingar   Lindwall, L. (2004). Kroppen som bärare av hälsa och lidande. Åbo Akademi University Press, Vasa. Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter Lindwall, L., von Post, I., & Bergbom, I. (2003). Patients´ and nurses´ experiences of perioperative dialogues. Journal of Advanced Nursing, 43, (3), Lindwall, L, von Post, I & Eriksson, K. (2007) Caring Perioperative Culture, its Ethos and Ethic. Journal of Advanced Perioperative Care, 3, (1), Lindwall, L. & von Post, I. (2008) Habits in perioperative nursing culture. Nursing Ethics. 15, (5), Lindwall, L. & von Post, I. (2009). Continuity created by nurses in the perioperative dialouge- a literature review. Scandinavian Journal of Caring Science, 23 (2): Lindwall L. & Bergbom I. (2009). The altered body after breast cancer surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 4 (4), Lindwall L., Svedlund A., Daleskog I. & von Post I. (2010). Older patient undergoing surgery- a hermeneutical study. International Journal of Human Caring, 14 (3) Sundell Y., von Post I. & Lindwall L. (2010). Care for elderly patient undergoing surgery. Journal of Advanced Perioperative Care, 4 (2), Lindwall L., von Post I. & Eriksson K. (2010). Clinical research with a hermeneutical design and an element of application. International Journal of Qualitative Methods, 9 (2), Lindwall L & von Post I. (2012). From practice to theory – development of perioperative care and major concepts Scan Journal of Caring Sci. (in press ).

27 Rapporter Lindwall, L. & von Post, I. (2005). Människan i det perioperativa vårdandet. Antropologisk och etisk reflektion. Forskningsrapport 2005: 35. KarlstadsUniversity Studies, Karlstad Lindwall L. & von Post I. (2009). Äldre patienter och den perioperativa dialogen. Forskningsrapport 2009:10. Karlstad University Studies, Karlstad. Läromedel Lindwall, L. & von Post.I (2008). Perioperativ vård – att förena teori och praxis. 2:uppl. Lund: Studentlitteratur. Lindwall, L. & von Post. I (2000). Perioperativ vård – den perioperativa vårdprocessen. Lund: Studentlitteratur.

28 TACK!


Ladda ner ppt "Professor, Högskolan i Oslo og Akershus"

Liknande presentationer


Google-annonser