Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen CCTV SKOLA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen CCTV SKOLA."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen CCTV SKOLA

2 Innehåll Vad är CCTV? TV’s roll i ett större larmsystem Kameror Optik
Transmission Centralenheter Lagringsenheter Monitorer

3 Vad är CCTV? CCTV = Closed Circuit Television
Lokalt installerat TV-övervakningssystem Bevakning av t.ex. område, händelse eller process Bevakning av ”otrevliga” miljöer

4 i ett större larmsystem
TV’s roll i ett större larmsystem Initiera 1. brand-, inbrotts- driftlarm 2. Visuellt via TV-monitorer 3. Videolarm Upptäcka Videosystemet ska upptäcka … Igenkänna känna igen… Identifiera och/eller identifiera objektet Registrera Bilden ska registreras på ett band eller motsvarande media

5 Kameror Kamera

6 Kameror Domekameror Minikameror Färgkameror Svart/vita kameror
Integrerade kameror Kortkameror

7 Kameror Skillnader på kameror
Svart/vita kameror har starkare ljuskänslighet än färgkamera i och med att färgfiltret stjäl ljus Det finns fasta eller rörliga kameror Ett CCD-ship ger olika bildresultat, fler bildpunkter på shipet ger högre upplösning Täcker olika stora områden – beror dock även på tillhörande optik Inomhus- och utomhuskameror har olika egenskaper för respektive miljö

8 Kameror Kvaliteten på kameran bestäms av:
Den horisontella linjeupplösningen - standard ca 330 linjer, högprestanda ca 470 linjer Ljuskänsligheten är bl.a beroende av kamerans prestanda: färgkameror har ca 0,8 lux, svartvita kameror ca 0.1 lux.

9 Optik Optikens syfte Att projicera den optiska bilden med skärpa och i rätt format på CCD-chipets bildupptagningsplatta. Optikens data anges som brännvidd (mm) och maximal ljusöppning, F(lux). Olika sorters optik Fast – det finns bara en brännvidd på optiken. Variabel – brännvidden kan ställas in mellan angivna gränslägen. Motorzoom – Fjärrstyrd optik. Olika sorters bländartyper Manuell – styrning utförs manuellt direkt på optiken. DC – Direct Drive, styrning utförs via inbyggd bländarelektronik i kameran. AI – Auto Iris, styrning utförs via inbyggd bländarelektronik i optiken.

10 Optik Olika anslutningar till kamera C – den äldre varianten
CS – nyare variant Olika CCD-chip Det finns en mängd olika storlekar på CCD-chipet, de vanligast förekommande är: 1/2" 1/3"

11 Matching kamera-optik
Bländaren Manuell optik kan sitta på kameror där DC/AI är urkopplingsbart (endast inomhus vid konstant belysning). DC-optik kan sitta på kameror som är gjorda för DC och på de kameror där AI är urkopplingsbart (vanligtvis vid stora ljusvariationer och med kameror för automatisk motljuskompensering, BLC). AI-optik kan sitta på kameror som är gjorda för AI och på de kameror där DC är urkopplingsbart (vanligtvis utomhus vid stora ljusvariationer) Anslutning Optik med C-anslutning kan sitta på C-monterade kameror och på CS-kameror om en mellanring används. Optik med CS-optik passar endast på kameror som är gjorda på CS. CCD-chipet Optikval styrs av CCD-chipets storlek, dvs ½" ccd-chip medför ½" optik.

12 Transmission Transmission

13 Transmission Kabeltyper
Koaxialkabel 75 ohm RG 59 kan användas upp till ca m RG 11 kan användas upp till ca m Tvåtråd Partvinnad kabel, exempelvis ELAKY eller liknande Kan användas upp till m Kan läggas i mångparskabel Optofiber Dyr men snabb Kan användas upp till flera kilometer med multi mode Kan överföra flera mil med singel mode Galvanisk avskiljning Lättare intrimning än tvåtråd

14 Transmission Kabeltyper
Laserlänk Arbetar med ljusnivåförändringar och liknar överföringen med optofiber. Laserlänken kräver fri sikt mellan kameraplats och mottagare och är mycket riktningskänslig. Kan användas på korta avstånd och är lämplig vid t.ex. övervakning av tillfälliga och mobila objekt. Nätverk Telefonnät: Bilden digitaliseras och komprimeras, därefter överförs bildsignalen via modem som stillbilder. Hastigheten vid överföring på analog telelinje kan upp gå till ca 4 sek/bild, men vid överföring på digital telelinje kan hastigheten ökas väsentligt. ISDN: (Integrated Services Digital Network) har en kapacitet på totalt 2x64 Kb/s (128Kb/s). På en ISDN linje kan även ljud och dubbelriktad styrkommunikation integreras. Hastigheten vid överföring på digital ISDN linje kan gå upp till 1-5 bilder/sek.

15 Transmission Nätverk Ethernet LAN/WAN/ATM: I interna och externa bredbandsnät kan rörliga bilder överföras i "Real Time" dvs 25 bilder/sek. Behövs snabbare överföring finns Digital 2M med överföringskapacitet på 2 miljoner bildpunkter per sekund. Internet: Bilden kan även överföras via Internet med anslutning till en Internetserver. Mikrovåg Trådlös bildöverföring via mikrovågslänk är lämpligt att använda vid tillfällig bildöverföring från mobila kamerastationer och där kabelförläggning är besvärlig och kostsam. En mikrovågslänk består av en sändare och en mottagare som kopplas till var sin parabolantenn Radiolänk Överföring av bild via radiolänk bygger på samma princip som överföring via telenätet. Det vill säga att en serie stillbilder överförs med bilduppdatering från var fjärde till var 30:e sekund. Hastigheten är beroende av bildkodarnas komplexitet.

16 Centralenheter (videoväxlar)
Bearbeta

17 Centralenheter (videoväxlar)
Vanliga funktioner Möjlighet att välja bild till monitor Styrning av rörliga kameror med t.ex Pre-positioner, mönster, zoner m.m Larmhantering Grindstyrning Automatisk bildsekvensväxling Anslutningsmöjlighet till bandspelare Möjlighet att fjärrstyra via seriell datakanal Anslutning Ansluts till manöverpaneler

18 Centralenheter (videoväxlar)
Faciliteter hos växlarna Prepos (Quick Views) – möjliggör en mycket snabb inzoomning av mål utan att först välja kamera, panorera, zooma och fokusera. Mönster – är en programmerad serie av pan-, tilt, zoom, och fokusrörelser. Kameran rör sig enligt en förprogrammerat mönster. Sekvenser – består av individuella Prepos, mönster och outputs som körs efter varandra på en bestämd monitor. Zoner (VM) – består av fördefinierade listor av Prepos för respektive kameror, vilka aktiveras samtidigt. Flera zoner kan förprogrammeras.

19 Lagra Lagra

20 Lagra För att dokumentera de händelseförlopp som kameran registrerar, kan en videobandspelare användas. I en CCTV-anläggning kan denna dokumentation ske kontinuerligt alternativt när någon händelse utlöser ett larm. Time Lapse Time Lapse bandspelaren är en videobandspelare som är specialkonstruerad för TV-bevakning Kontinuerlig inspelning med god bildkvalitet Bandet delas mellan anslutna kameror, t.ex. vid användning av quad (fyra bilder) var fjärde bild som spelas in kommer från samma kamera Bandhastighet från 3 timmar till 960 timmar på ett vanligt 3 timmars band Försedd med larmingång för övergång från Time Lapse till full fart (3 timmar) för bättre bildkvalitet

21 Lagra Multiplexor Fördelar flera kamerabilder till samma monitor och/eller bandspelare Ger ”splittad” bild, t.ex. fyra kamerabilder i en bild Delas in i simplex/duplex respektive färg/svartvit Simplex = in eller uppspelning Duplex = uppspelning möjlig från annan VCR samtidigt som inspelning Larmingångar knyts till respektive kamera. Då larm aktiveras prioriteras tillhörande bild vid presentation och lagring. Det finns både digitala och analoga enheter

22 Lagra Quad Enklare variant av multiplexor som ger fyrdelad bild
Det som visas på skärmen lagras också på bandspelaren Digital lagring Bilddokument av hög kvalitet Det är enkelt att söka information Systemen kräva ett minimum av underhåll Framtidssäkert

23 Monitor Visa

24 Monitor Monitorer finns i många olika utföranden och modeller. En grundregel är att välja färgmonitor till färgkameror och svart/vit monitor till svart/vita kameror. Färg eller svart/vit monitor Storlekar från ca 5" till ca 29" Monitorkvaliteten (i första hand linjeupplösningen) bör matcha anslutna monitorer Ju fler delbilder på samma monitor, desto större monitor krävs Numera finns även LCD (flatskärmar) som ett bra alternativ till den mer traditionella bildrörsmonitorn

25 Användningsområden Grindbevakning Grindbevakning är en form av punktskydd i ett objekts yttre skydd och används inom t.ex. industrier, flygplatser, kraftverk, kontor, militära anläggningar m.m. Syftet är att möjliggöra identifiering av personer och fordon och för att även kunna fjärröppna dörrar och grindar. Porttelefon Vid bevakning av en kör- eller gånggrind finns oftast även behov av en talförbindelse. Vida en portelefon, med uppkallning, kan talförbindelse upprättas med operatören. ID-kortskamera För att få en bättre identifiering av en besökare, kan en kameraplats kompletteras med en ID-kortskamera. Det är en vanlig färgkamera som monterats i ett special- konstruerat kamerahus. Besökaren placerar sitt ID-kort på kamerahusets frontglas och bilden överförs till operatören som då kan jämföra ID-kortet med bilden på besökaren.

26 Användningsområden Områdesbevakning Områdesbevakning kan vara en integrerad del i ett objekts yttre skydd. Exempel på objekt där denna typ av utrustning installeras är bland annat kraftverk, kriminalvårdsanstalter, militära anläggningar och industrier med högsäkerhetskrav. Detta system används för att upptäcka obehörig ut- och inpassering samt föridentifiering vid larm från annan larmutrustning i skalskyddet. Överfallsbevakning Överfallsbevakning används för att registrera ett händelseförlopp vid rån eller överfall. De lagrade bilderna kan användas för identifiering av förövaren och för verifiering av ett händelseförlopp. Exempel på användare är t.ex. post, bank,bensinstationer och butiker. Videolarmssystem I ett videolarmsystem används en TV-kamera som en larmdetektor. Systemet kan ge larm vid otillåtna förändringar i larmzonen och TV-kameran kan ge en bild till operatören som kan studera det händelseförloppet.

27 Användningsområden Branddetektering TV-kameran kan detektera de förändringar som sker i videobilden vid rökutveckling, t.ex. kan förändringar av ljuset som når kameran utgöra en detekteringsmetod. Processövervakning I detta fall används övervakning i farlig och otrevlig miljö samt för att förhindra arbetsskador. Användare är t.ex. sopförbränningsanläggningar, processindustri, läkemedelsindustri, kraftverk. Integrerade säkerhetssystem CCTV är många gånger en integrerad del i en säkerhetsanläggning. Graden av integrering är varierande och beror oftast på anläggningstyp och om upphandlingen eller installationen skett vid ett och samma tillfälle.

28 Avsluta genom att stänga fönstret
Slut på bildspel Du kan välja att: Spela från början eller Avsluta genom att stänga fönstret


Ladda ner ppt "Välkommen CCTV SKOLA."

Liknande presentationer


Google-annonser