Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DOMEDAGSSEKTER - Vad är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DOMEDAGSSEKTER - Vad är det?"— Presentationens avskrift:

1 DOMEDAGSSEKTER - Vad är det?

2 Först ska vi definiera ”sekt”:
Karl-Erik Nylund (präst inom Svenska kyrkan) karakteriserar manipulativa och farliga sekter med fyra A. Aggression (intern kritik accepteras inte) Aversion (motvilja mot utomstående) Alienation (känsla av främlingskap, stänger av samhället utanför) Absolut sanning

3 Vad är en sekt? Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.
Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna/reglerna. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning. Sekten har vissa levnadsregler och medlemmen offrar tid och pengar på sin grupp. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv. Sekter är ofta karismatiska, det vill säga att de har idoler och att dyrkan av dessa är en del av det religiösa utövandet. Grundaren av en sekt brukar få status av profet bland medlemmarna och sektens ledare har absolut makt. Bland kristna sekter innebär det att ledaren ensam får en position mellan medlemmarna och Jesus. I sig är inte karismatiskt ledarskap ett kriterium på en sekt.

4 Nu till definitionen av ”domedag”:
Domedag = Dies irae (latin), 'Vredens dag', 'domedagen', sekvens ur den katolska dödsmässan, även medtagen i Den svenska psalmboken (nr 634: "Vredens stora dag är nära"). Apokalyps = 'uppenbarelse', avslöjande av hemligheter, uppenbarelse, uppenbarelsebok. Med Apokalypsen eller Uppenbarelseboken menar man Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelse.

5 Olika domedagssekter Det finns domedagssekter som bygger på en kristen världsuppfattning ex Jehovas vittnen, Sjundedags adventister, Livets ord. Det finns domedagssekter som bygger på annan världsuppfattning ex Heavens Gate, Soltempelorden och Aleph (f d Aum Shinrikyo)

6 Domedagssekter är alltså en grupp av sekter för vilken begreppet domedag spelar en avgörande roll, oftast med katastrofal utgång. Ett urval av olika domedagssekter: Peoples Temple, ledaren Jim Jones övertygade sina anhängare att begå kollektivt självmord 1978 i bosättningen Jonestown i Guyanas djungel. 914 sektmedlemmar dog av saftdryck spetsad med valium och cyanid. En annan känd sekt i gruppen är Heaven's Gate, i vilken 39 medlemmar begick kollektivt självmord genom att ta den livsfarliga kombinationen pentobarbital och alkohol på en ranch i Kalifornien, USA, i april 1997 när kometen Hale–Bopp passerade nära jorden.

7 Inom Soltempelorden blev många medlemmar så paranoida att det utvecklades till en serie massjälvmord på olika platser, vilket ledde till 74 dödsfall mellan 1994 och Avskedsbrev tydde på flykt från världen och man sade sig flytta vidare till Sirius. I ett förmodat massjälvmord i Uganda år 2000 dog mellan 780 och 1000 medlemmar av gruppen ”Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God” när deras kyrka brann ner. Kyrkan var låst utifrån och lik återfanns i sektledarens trädgård, varför det tycks även ha rört sig om tidigare mord, utöver massjälvmordet. Sekten, som har en apokalyptisk syn, har kallats den Ugandiska domedagssekten.

8 Är alla sekter farliga? Det som kan vara destruktivt (negativt) är att man som sektmedlem oftast inte har något umgänge utanför sekten. Vilket gör att det kan kännas svårt att lämna sekten. Sektens världsbild blir den som är sann för medlemmen och ifrågasättande av sanningen är oftast väldigt impopulärt. Vissa sekter hamnar i konflikt med omvärlden. Extrema sekter kan leda till kollektiva massjälvmord, rituellt våld och övergrepp.

9 Föreningen Rädda Individen
Föreningen Rädda Individen, FRI, förening bildad 1984 för stöd till f.d. medlemmar i bl.a. nyreligiösa och andra rörelser som rekryterar människor mot deras medvetna vilja. FRI erbjuder även stöd och hjälp åt vänner och anhöriga till medlemmar i sådana rörelser. Organisationen vill bevaka individens rättigheter gentemot destruktiva rörelser (SEKTER och kulter) där medlemmarna rekryteras genom s.k. mind control. Man har samlat erfarenheter från nära 500 avhoppare från olika rörelser.

10 Enligt FRI ska du se upp med:
Överdrivet vänliga människor. Det finns få uppriktiga vänskapsförhållanden, som skapats under ett kort ögonblick. Du kan få höra att du har nominerats till veckans trevligaste person, din klädsel eller till exempel din hund uppmärksammas orimligt positivt. Vissa rörelser går så långt att de använder klart sexuella utspel i värvningssyfte. En annan typ av utspel syftar till att mobilisera människors dåliga samvete eller deras skuldkänslor. - Estoniakatastrofen, Hiv-problemet, hungerkatastrofer, miljökatastrofer, arbetslösheten, kriminaliteten etc. Vanligtvis finns det mycket liten koppling till den aktivitet, som värvningen syftar till. Erbjudanden, som framställs som en enastående chans, som troligen inte återkommer, medförande att ett beslut måste fattas utan tillräcklig betänketid. "Inga beslut vid sittande bord" - så låter en god förhandlingsregel.

11 Erbjudanden om säljarjobb, där du förväntas köpa ett eget förråd av produkter, samt anställningar med oklara anställningsförhållanden. Erbjudanden om kurser, där du måste erlägga en större avgift, som inte återbetalas om du ångrar dig. Läs det finstilta! Inbjudningar till aktiviteter med otydliga mål - gratis personlighetstester, gratis måltider, samtal om "filosofi" eller liknande. Kursreklam - även sådana som förmedlats av ditt företag eller av "vänner". Vissa kurser i - till exempel - personlighetsutveckling och ledarskap är inte seriösa. Framför allt saknas beredskap för att ta hand om krissituationer, som kan uppkomma i samband med starkt känslobetonade provokationer. Även välrenommerade företag och myndigheter beter sig aningslöst. Värvningsaktiviteter på allmän plats - gågator, kollektivtrafik, i skolor etc. Det finns faktiskt fortfarande skolor, som lämnar fältet fritt för Hare Krishna, scientologerna m fl, men även universitet och högskolor är smultronställen - där finns välbegåvade ungdomar, som är inställda på att "prova något nytt", som är ganska ensamma eller åtminstone saknar ett normalt socialt nätverk.

12 Rörelser som finns i Sverige
Jehovas Vittnen Livets ord Sjundedagsadventisterna Finlands Förbedjare

13 Jehovas vittnen Jehovas Vittnen är en riktning baserad på en bokstavlig tolkning av bibeln i deras egen översättning. De tror ordagrant på bibelns ord och allt de hävdar måste grundas på bibelns ord. Då det står att det är fel att döda så vägrar Jehovas Vittnen till exempel att göra värnplikt eller att delta i krig. Deras organisation heter Bibelsällskapet Vakttornet och anger medlemskapssiffror på över 7 miljoner över hela världen. I Sverige rapporterar de sig ha medlemmar. De tror att världen kommer att gå under snart, vilket de kallar ”Harmageddon”. Endast ett fåtal kommer att överleva … gissa vilka?

14 Livets Ord och Trosrörelsen
Församlingen Livets Ord i Uppsala grundades 1983 och har sedan dess blivit den ledande församlingen inom den så kallade trosrörelsen. Retoriken bygger på att man ska kunna vinna rikedom och framgång. Inom rörelsen har man strikta regler och en tydlig social kontroll. Grundaren är den riksbekante Ulf Ekman som för fram rörelsens uppfattningar i sin blogg och i radiosändningar på nätet. Församlingen har mycket verksamhet, bland annat utbildningar, humanitär hjälp, förlagsverksamhet och friskola. Livets Ord är organiserad som en stiftelse, och har därigenom inte några formella medlemmar. Detta ändrar inte att rörelsen har många faktiska medlemmar. Man räknar normalt Livets Ord till den så kallade framgångsteologin.

15 Finlands Förbedjare Här i Sverige lever medlemmarna i ett kollektiv utanför Björklinge norr om Uppsala. Rörelsen leds av en finländsk kvinna som kallar sig själv "Herrens profet". Hon har vid ett flertal olika tillfällen förutspått jordens undergång. Misshandel och demonutdrivning av barn har förekommit. Avhoppare har även rapporterat om att barnen skuldbeläggs för att vara ansvariga för allt ont som händer i världen. Medlemmarna isoleras.


Ladda ner ppt "DOMEDAGSSEKTER - Vad är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser