Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematisk spådom: en inledning till spelteori

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematisk spådom: en inledning till spelteori"— Presentationens avskrift:

1 Matematisk spådom: en inledning till spelteori
Kathryn Hess Département de mathématiques Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

2 Syftet med spelteori Att analysera och förutspå deltagarnas beteende i alla slags konflikter

3 Tillämpningar Ekonomi Statsvetenskap Antropologi Etologi Biologi

4 Ett spel består av... åtminstone två spelare;
en lista över varje spelares tillåtna drag; fastställande av en spelrundas utgång, som beror på spelarnas dragval; utbetalning till varje spelare av en belöning, som beror på spelrundans utgång.

5 En oumbärlig förutsättning
Alla spelare anses vara fullständigt förståndiga: de analyserar läget helt logiskt, sökande efter bästa sättet att göra maximal sin belöning.

6 Spelteoretikerns mål Att fastställa vilka utgånger är mest sannolika.

7 Dagens exempel Ickekooperativa spel med precis två spelare: Rakel och Konrad. Rakel har m tillåtna drag. Konrad har n tillåtna drag.

8 Matriser är en matris med m rader och n kolonner. Vi skriver även

9 Belöningsmatriserna Matriser med m rader och n kolonner och där

10 Kommentar Det kan hända att (eller ) är negativ för vissa i och j.
Detta betyder bara att Rakel (eller Konrad) förlorar enheter (kronor eller marknadsdelar eller poäng, osv) när hon väljer sitt i:te drag och Konrad väljer sitt j:te drag.

11 Fångarnas Dilemma: Inledning I
Konrad och Rakel är två förbrytare som tillsammans har förövt ett avskyvärt brott. Nu har de arresterats av polisen och sitter i var sitt fängelsehål.

12 Fångarnas Dilemma: Inledning II
Där får de veta att om den ena erkänner allt, och den andra förnekar, då ska den första friges omedelbart, medan den andra får sitta nio år i fängelset.

13 Fångarnas Dilemma: Inledning III
Om båda två erkänner, ska bådadera sitta sex år i fängelset. Om ingen av dem erkänner, kommer polisen endast att kunna bevisa att de begick ett mindre brott. Då ska båda avtjäna bara ett års straff.

14 Fångarnas Dilemma: Rakels Belöningsmatris
Konrads Drag Förneka Erkänna Förneka Rakels Drag Erkänna

15 Fångarnas Dilemma: Konrads Belöningsmatris
Konrads Drag Förneka Erkänna Förneka Rakels Drag Erkänna

16 Opera eller bio?: Inledning
Rakel och Konrad är sambor. Liksom varje lördag, måste de förhandla om vad de kommer att ägna kvällen åt.

17 Opera eller bio?: Spelarnas önskemål
Idag vill Rakel gå på bio för att se Bridget Jones Dagbok för tredje gången. Konrad skulle hellre gå på Operan för att se den nya uppsättningen av Rigoletto.

18 Opera eller bio?: Rakels Belöningsmatris
Konrads Drag Opera Bio Opera Rakels Drag Bio

19 Opera eller bio?: Konrads Belöningsmatris
Konrads Drag Opera Bio Opera Rakels Drag Bio

20 Presidentvalet: Inledning
Både Konrad och Rakel vill bli USA:s president. Men... …för ett antal år sen begick Konrad ett hemskt brott. Rakel har hört talas om det och kan även bevisa att Konrad är en vulgär brottsling. Och det vet Konrad.

21 Presidentvalet: Kampanjstrategi I
Ska Rakel: starkt betona Konrads brottsliga förflutna eller inte säga ett knyst om det?

22 Presidentvalet: Kampanjstrategi II
Ska Konrad: erkänna gråtande och skenbart ångerfull i en TV intervju med Oprah eller vägra säga ett enda ord om affären förneka bestämt att historien är sann?

23 Presidentvalet: Politisk analys
Konrads och Rakels politiska rådgivare har beräknat att följande belöningsamatris representerar nettobelopp röster som Konrad skulle vinna, beroende på bådas dragval.

24 Presidentvalet: Belöningsmatriser
Konrads Drag Erkänna "No comment" Förneka Betona Rakels Drag Tyst Detta är Konrads belöningmatris, men det är klart att det räcker att växla + med - för att få Rakels belöningsmatris.

25 Televisionchefernas Batalj: Inledning
Konrad och Rakel är cheferna på konkurrerande TV-kanaler. De måste bestämma vilka program ska sändas nästa måndag kl. 20.

26 Televisionchefernas Batalj: Strategi I
Ska Rakel välja att sända Emil i Lönneberga eller en två timmars hyllning till Abba Sex in the City: the movie?

27 Televisionchefernas Batalj: Strategi II
Ska Konrad sända Vita lögner eller en footbollsmatch: AIK mot Djurgården Expedition Robinson?

28 Televisionchefernas Batalj: Marknadsanalys
Rakels och Konrads assistenter har arbetat hårt för att förespå tittarsiffrorna beroende på vilka program sänds. De har kommit fram till följande matris, där koefficienterna står för Rakels kanals tittarsiffror minus Konrads kanals tittarsiffror.

29 Televisionchefernas Batalj: Belöningsmatriser
4/2/2017 Televisionchefernas Batalj: Belöningsmatriser Konrads Drag Rakels Drag

30 Sannolikhet kräver stabilitet.
Analysera ett spel För att det ska vara sannolikt att Rakel och Konrad väljer drag ri och kj, måste båda tycka att sin belöning inte kan förbättras genom att välja ett annat drag, om den andra spelare inte förändrar sitt dragval. Sannolikhet kräver stabilitet.

31 Nashjämvikt Ett par dragval (ri,kj) är en Nashjämvikt om
för alla s, och för alla t.

32 Nashjämvikter i våra exempel
Fångarnas dilemma Opera eller bio? Presidentvalet Televisionchefernas batalj

33 Sammanfattning och slutsatser
Matriser kan användas för att beskriva tydligt icke-kooperativa spel med två spelare. Ett sätt att hitta sannolika utgånger är att räkna ut Nashjämvikter. Ett spel kan ha en eller flera Nashjämvikter, eller inga Nashjämvikter alls. Vi behöver alltså andra begrepp för att föra analyset vidare och djupare.

34 Hej då! Lycka till!

35 Televisionchefernas Batalj
Paret (Sex in the City, Expedition Robinson) är alltså den enda Nashjämvikten i detta spel.

36 Presidentvalet Alltså finns det inga Nashjämvikter i detta spel.
Dess analys kräver andra begrepp.

37 Fångarnas dilemma Den enda Nashjämvikten är paret (Erkänna, Erkänna)!!

38 Opera eller bio? Det finns alltså två Nashjämvikter: paren (Opera, Opera) och (Bio, Bio)


Ladda ner ppt "Matematisk spådom: en inledning till spelteori"

Liknande presentationer


Google-annonser