Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppkomsten av projektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppkomsten av projektet"— Presentationens avskrift:

1

2 Uppkomsten av projektet
Friluftslivets paraplyorganisationer i de nordiska länderna upptäckte på var sitt håll bristen på friluftsliv i folkhälsoarbetet över lag - både i varje enskilt land men också i det nordiska samarbetet genom det Nordiska Ministerrådet (NMR). Åt de nordiska friluftslivsnätsverkets vägnar tog det norska Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, tag i detta 2006 och fick in friluftslivet i den Nordiska handlingsplanen för bättre levnadsvanor genom kost och fysisk aktivitet, vilket inte var nämnt initialt! En Nordisk workshop planerades 2007 med fokus på ökad uppmärksamhet på friluftslivets resurser när det gäller folkhälsan Målgrupp var friluftsorganisationerna och hälsosektorn i varje land, experter inom folkhälsa och politiker. En ansökan om finansiering gick till Nordiska Ministerrådet.

3 Fortsättning…. Workshopen blev ej av då Nordiska Ministerrådet saknade
representation av hälsosektorn inom projektet – workshop blev framskjuten till 2008 Vid ett möte i Göteborg, april 2008, där hälsosektorn och frivilligorganisationerna var representerade, blev workshopen omarbetad till ett Nordiskt projekt ”Friluftsliv och hälsa”. Projektet beviljades medel från Nordiska Ministerrådet våren 2009 Projektet startade 1 aug 2009 och avslutas 2011.

4 Organisation Finansiering; Nordiska ministerrådet
Deltagare i projektet; Representanter från friluftslivsorganisationerna och hälsosektorn i varje land. Dessa träffas en gång per år för att dra riktlinjer och prioriteringar och är också en referensgrupp. Ytterst ansvarig FRIFO, i Norge på uppdrag av det Nordiska nätverket för Friluftslivsorganisationer och hälsa i vart land Projektledare; Lisa Bergström – kontor i Sverige. Kommer senast från Svenskt Friluftsliv där hon arbetat främst med Fysisk aktivitet på recept. Utbildad Hälsopedagog vid Idrottshögskolan i Stockholm.

5 Helsedirektoratet Olov Belander Avd nationellt folkhälsoarbete FRIFO Harald Tronvik, senior rådgivare Friluftsrådenes Landsforbund Morten Dåsnes, daglig leder Sundhetsstyrelsen Tue Kristiansson/ Peter Aagaard ”Center for Forebyggelse/Fysisk aktivitet” Friluftsrådet Ida Kryger, konsulent/projektkoordinator for Grønne Spirer Statens folkhälsoinstitut Henrik Beijer, utredare fysisk aktivitet, avd. levnadsvanor Svenskt Friluftsliv Ulf Silvander, generalsekreterare FRIFO (Norge) Lisa Bergström, Projektledare Institutet för hälsa och välfärd Antti Uutel Research professor, Department direktor Lifestyle and Participation Suomen Latu Ry (friluftsorganisation) Raija Laukkanen board member Suomen Latu Ry Mika Asikainen, generalsekreterare

6 Vår uppgift…. Utveckla och synliggör Nordisk friluftspolitik med tydlig folkhälsoprofil Etablera kontakter mellan friluftsorganisationer och hälsosektorn i varje land + Etablera kontakter med alla relevanta kommittéer inom Nordiska ministerrådet Lägga tillrätta för att varje land kan ta del i och delges erfarenheter från övriga länder - lära av goda exempel Förmedla och eventuellt initiera relevant forskning och dokumentation Bidra med att minska sociala olikheter i folkhälsan

7 Projektet har sin förankring i…
1. Ett bättre liv genom mat och motion – en Nordisk handlingsplan för bättre sundhet och livskvalitet genom mat och fysisk aktivitet. Där konstaterades (nov 2005) att; 50 % av innvånarna i Norden följer inte rekommendationen för fysisk aktivitet dagligen 40 % av den vuxna befolkningen är överviktig Närmare 20 % av barn och unga är överviktiga Det råder store sociala skillnader Kostnad för denna ohälsa är ca 1 – 2% av BNP Det finns lite dokumentation/forskning på området 2. Nordisk miljöhandlingsprogram 2005 – 2008 och 2009 – Nordiska ministerrådet vill se följande: Öka kunskapen och synliggörande av lanskapets och kulturarvets betydelse för god livskvalitet. Stimulera till ett miljövänligt friluftsliv för nya och gamla friluftsaktörer Synliggör och dokumetera kopplingen mellan friluftsliv och hälsa. Bidra genom samarbete till att den europeiska lanskapskonventionen blir genomförd.

8 Problemställning Varför nyttjas inte friluftslivets resurser mer i folkhälsoarbetet? Varför fysisk aktivitet UTE? Vad kan vi lära av varandra? Inom Norden, EU, världen?

9 Fokusområden Friluftsliv & folkhälsa
Utomhuspedagogik Fysisk aktivitet på recept/ förebyggande och behandlande hälsovård Grönområden i städer/fysisk planläggning Friluftsliv & Psykisk hälsa

10 Varför friluftsliv ? • En aktivitet som är livslång • Gratis
• Blodtrycket sjunker i naturen • Naturen ger simulans av hjärnan • Naturen i sig reducerar stress Naturen ger ökad koncentration Naturen ger mer D vitamin Naturen gör att du rör dig MER • Motverkar demens • Friluftsliv/hälsa och miljö –stark koppling mm "Naturen har stor betydelse för den psykiska hälsan. En människa i kris har behov av att återgå till enklare relationer. Kontakten med natur sätter igång kreativa processer." (Harold Searles)

11 Syfte… Ökad politisk uppmärksamhet av friluftslivsfrågor
Öka medvetenheten kring kopplingen friluftsliv hälsa miljö Sprida ”best practice” genom goda exempel Sprida kunskap om friluftslivets resurser i folkhälsoarbetet generellt – handgripligt och lättförståligt.

12 Goda exempel….. ”Naturvägledare” ca 300st i Danmark ”Læring i friluft”
Finns i skolor, organisationer, kommuner etc. De är helt självständiga men med gemensamt mål; bidra med att få ut fler utav befolkningen i naturen. Fungerar bra. Fysisk aktivitet på recept = FaR® FaR® ersätter eller kompletterar läkemedel eller annan behandling och används både i förebyggande och behandlande syfte. FaR® ordineras precis som ett läkemedel av legitimerad vård personal. (även Norge och Danmark) ”Læring i friluft” Utomhuspedagogik för förskolor och grundskola. Syftet är att servera goda exempel på hur man kan lära utomhus. (pärmar med aktivieter) Utomhuspedagogik bidrar till en aktiv process där barn lär sig om verkligheten i verkligheten. Barnen blir mer fysisk aktiva och får större naturkontakt och en bättre förståelse för samspelet mellan natur och människa. ”Fit for life” eller ”I form för livet” Det riksomfattande programmet I form för livet, IFFL (KKI på finska) hjälper personer över 40-år att börja motionera och förverkliga en fysiskt aktiv livsstil. Programmets målsättning är att förbättra den arbetsföra och den äldre befolkningens hälsa och välmående genom fysisk aktivitet i vardagen samt intressemotion.

13 Hur ? Knyta kontakter Etablera mötesplatser Kommunikation
Visa på bra argument, ”best practice”, guidelines Förenkla och förpacka kunskap Kampanj; Frisk i naturen

14 Kärnan…. Information Inspiration Påverkan

15 Frisk i naturen – Ja, tack!
Förhoppningar… Att det i kölvattnet av projektet ligger en solid dokumentation som visar på vilken betydelse det Nordiska friluftslivet har för folkhälsan Att projektet kan stimulera till ett Nordiskt krafttag för att nyttja denna potiential som finns i friluftslivet Att Nordiskt ministerråd ställer sig bakom en egen Nordisk handlingsplan för friluftsliv och folkhälsa inför 2011 ”Tiden är inne för ett krafttag i folkhälsoarbetet med fokus på friluftsliv” (Stortingets energi- og miljøkomité 2008 Norge) Frisk i naturen – Ja, tack!

16


Ladda ner ppt "Uppkomsten av projektet"

Liknande presentationer


Google-annonser