Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Humlebo Skola Verksamhetsplan 2009/2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Humlebo Skola Verksamhetsplan 2009/2010."— Presentationens avskrift:

1 Humlebo Skola Verksamhetsplan 2009/2010

2 1. Värdegrund Humlebo Skolas miljö präglas av trivsel, tolerans, trygghet, kreativitet, ansvar och glädje där varje person känner sig betydelsefull. Alla människor har kompetens! Viktigt för oss är att respektera varenda person och se dess individuella färdigheter. Varje människa utvecklas och lär sig nytt under hela sitt liv. Vårt sätt att undervisa går ut från elevernas individuella förmågor, intressen och mål. Helhetssyn betyder för oss att se hela människan, även när man tränar enstaka färdigheter. Det gäller att se individens personlighet som präglas av individuella erfarenheter. På vår skola lär sig alla av varandra, både personal och elever. Vi är lyhörda för föräldrarnas åsikter och erfarenheter och tar hänsyn till individens kultur. All kommunikation värderas lika högt! Alla människor har färdigheten till att kommunicera och har något att meddela. Vi är lyhörda för varje elevs uttryckssätt. Det är viktigt att lyssna noga och att observera för att verkligen förstå budskapen, speciellt när människor inte kommunicerar verbalt. Ett beteende är meningsfullt för den som beter sig! Vårt mål är att förstå människans syn på sig själv och på världen. Empati och respekt spelar särskilt stor roll eftersom vi assisterar våra elever med utförandet av vardagliga behov som mat och hygien. Skolans uppgift är att ge utrymme till identitetsutveckling! Alla vill uppleva sig själv som en unik människa med individuella åsikter, färdigheter och tankar som har en plats i gemenskapen. Identiteten skapas i samspel med andra människor och sin materiella omgivning. Att ge eleverna utrymme till att vara självständiga och ta eget ansvar var och en efter sin förmåga, anser vi som centralt. Vi vill att eleverna lär sig att ta hänsyn till sig själva och till andra. Och vi vill förmedla kunskaper och färdigheter som har betydelse för elevens liv både nu och i framtiden. Vi undervisar i konkreta situationer där eleverna är aktiva deltagare som samlar erfarenheter med olika material och andra människor i sin naturliga omgivning (aktiv inlärning). Även genom en tydlig strukturering av skoldagen och rummen skapar vi möjligheten för eleverna att vara mer självständiga (tydliggörande pedagogik).

3 2. Om skolan Humlebo Skola är en särskola med årkurs som ligger i norra delen av Lund, vid en offentlig park, Borgarparken. Våra elever läser enligt grundsärskolans eller träningsskolans kursplan. Vi har elever från Lund och även från kranskommunerna och de flesta kommer med taxi. Skoldagen börjar kl och slutar kl , efteråt har vi fritidshem i skolans lokaler. Vi har 14 elever på 3 klasser. Varje klass har ett eget stort klassrum och egen toalett. Skolan har takliftar i samtliga rum. Gemensamt har vi ett allrum, snoezelrum och två datorrum som vi alla använder flitigt. Vi är glada för närheten till Borgarparkens Bygglekplats och St Hans Gården med sin fina utemiljö. Vi håller på att utveckla vår skolgård som redan nu har en kompisgunga, asfaltslinga, fruktträd och bärbuskar där vi upplever naturen med alla sinnen.

4 3. Pedagogisk verksamhet
All pedagogisk verksamhet som vi genomför grundar sig på läroplanen. Träningsskolan har en egen kursplan med ämnen som fokuserar på utveckling av sinnen och förmågor istället för inhämtande av teoretiska kunskaper (skolverket a. 2007). De fem ämnena som vår pedagogiska verksamhet utgår ifrån är: Estetisk verksamhet Kommunikation Motorik Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Varje elev har sitt individuella schema. Där bakas de olika ämnena in i olika aktiviteter som är anpassade och skräddarsydda efter varje elevs förutsättningar. Syftet med alla aktiviteter är självklart att ge eleverna möjlighet till maximal utveckling på alla plan. För att uppnå detta är glädje, trygghet och respekt en självklar och nödvändig del av vår skolas inre liv under hela skoldagarna. Eleverna jobbar växelvis i grupp och individuellt under skoldagen.

5 Exempel på gruppaktiviteter:
Musik har vi alla tillsammans och individuellt för några elever. Vi har egen musiklärare som kommer till skolan en dag i veckan. Idrott har vi i olika grupper indelat efter elevernas behov och intressen. Vi har egen idrottslärare två dagar i veckan. Eleverna badar på habiliteringens bad varannan vecka. Vår idrottslärare är där och anpassar och planerar badaktiviteter individuellt till varje elev. Klasspersonal deltar självklart när eleverna har musik, idrott eller bad. Vi har samarbete med Kulturen, Lunds friluftsmuseum. En gång i veckan har vi undervisning i deras fina miljö. Capoeira, brasilianskt sport till musik Promenader, cykla, små utflykter gör vi tillsammans. Rytmik Baka kaka, hämta ägg från hönorna på byggis till kakan. Raster i vårt samlingsrum där elever och personal från de olika klasserna träffas och umgås Morgonsamling och gemensam avslutning i varje klass Alla gruppaktiviteter är planerade och utformade efter vars och ens förutsättningar så att alla är delaktiga.

6 Exempel på individuella aktiviteter:
Snoezelrummet Arbeta med datorn Speciella arbetsuppgifter (träna finmotoriken, verklighetsuppfattningen eller vardagliga aktiviteter) Motorisk träning Resonansplattan Lilla huset Ståskal Gåstol Vara på golvet Lägesförändringar Massage De olika ämnena går in i varandra, gruppaktiviteter kan förvandlas till individuella aktiviteter genom fantasifull och genomtänkt planering och tvärtom. Det viktiga är att all verksamhet som pågår i vår skola är fylld av glädje och ger eleverna möjlighet att utvecklas på alla plan.

7 4. Personal Kompetensutveckling: Våra professioner:
Personalens kompetens utvecklas kontinuerligt. I början och slutet av terminen finns kompetensutvecklingsdagar då all personal i samråd med varandra kan gå på föreläsningar eller göra studiebesök. Under terminen finns anslag för att kunna deltaga i kurser om man lyckas lösa arbetssituationen på skolan. Vi har arbetsplatsträffar en gång i månaden som rektor leder. Pedagofmöte en gång i veckan. Informationsmöte för enbart personalen en gång i veckan. Återkommande pedagogiska diskussioner för personalen. Våra professioner: Fem specialpedagoger Sju specialassistenter Fyra personal på fritidshemmet Idrottslärare Musiklärare Rektor Vi ser stora fördelar i att jobba i ett arbetslag med många olika kvalifikationer. Genom vårt nära samarbete och regelbundna samtal och reflektioner lär vi oss av varandra och kompletterar varandra. Samarbete med föräldrar, med vilka vi har en öppen kontakt Daglig kontakt med föräldrar genom elevernas kommunikationsbandspelare och kontaktböcker. Gemensamma föräldramöten två gånger per läsår med ett gemensamt tema. Utvecklingssamtal två gånger per läsår för varje elev där individuella utvecklingsplanen (IUP) diskuteras. Samarbete med habiliteringen Pedagog kallas av habiliteringsteam för enskilda elever. På dessa informerar arbetsterapeut, habiliteringssköterska, sjukgymnast, föräldrar och pedagog varandra om elevens nuläge. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter kommer regelbundet till skolan för att anpassa elevenas hjälpmedel och se över deras behov.

8 5. Fritidshem Nyckelbegrepp för fritidshemmet är: rutiner, frihet, omsorg, kommunikation, trygghet, självständighet Öppettider: Fritidshemmet är öppet på morgonen mellan 6.30 och 8.00. Under den tiden blir det frukost och lek fram till skolan börjar. Eftermiddagsverksamheten börjar och slutar kl På fritids jobbar 3 personal med 4 barn. På loven har vi också öppet, då mellan 8-16! Rutiner: Vi börjar vår eftermiddag med en sångsamling. Vi visar barnen på tavlan vad det är för dag, och vilka aktiviteter och möjligheter som står på vårt schema för dagen. Det är en trygghet för barnen att vara förberedda och att kunna kolla vad som ska hända. Vi strävar efter att barnens dagar och rutiner ska vara sig lika, dem ska känna sig trygga och var och en ska få den stimulans som de klarar av och behöver. Vi samarbetar mycket med skolan, och jobbar med barnen på samma sätt som skolans personal, men vi strävar efter mer valmöjligheter och mindre krav på fritids. Vi har 3 utedagar och 2 innedagar i veckan.

9 På innedagarna får barnen välja i vissa mån själva vad dem vill göra, tex.
vattenlek gå i gåstolar fri lek lyssna på musik titta I och lyssna på böcker titta på film mm. färg och form Vi har även tillgång till snoozelen, som stimulerar alla sinnen. På utedagarna är vi ute och promenerar, vi tar med oss matsäck och går till våra olika bygglekar, äter ute, hälsar på djuren och går till lekplatserna, och där träffar vi andra barn. Barnen uppskattar uteverksamheten väldigt mycket och det gör dem glada och pigga efter en skoldag. Vi tar även med barnen till affären och handlar lite till vårt mellanmål. Där får de hjälpa till att plocka varor, och de lär sig att visa hänsyn till andra männsikor runt omkring. Vi åker ner till stan med barnen, fikar på cafe och går och tittar lite i affärer. Barnens mellanmål ska vara bra saker som gör dem mätta länge och som är baserade på bra produkter. Grovt bröd, gröt, mycket frukt och grönsaker. Men på fredagar blir det alltid lite festligare, glass, kex, kakor mm.

10 Också den som är ovan vid ord
har mycket att säga Också den som är van vid ord kan har svårt att tala Jag ser på Dig Jag rör vid Dig Eller säger Jag tycker om Dig Och Du kan svara med ord eller hand eller öga (Hedin, 1972: Dikter tillsammans)


Ladda ner ppt "Humlebo Skola Verksamhetsplan 2009/2010."

Liknande presentationer


Google-annonser