Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biosfärdagar i Gysinge 27-28-maj Det årliga mötet för det svenska MAB-programmet kommer att hållas i Gysinge 27-28 maj. Värd för mötet är kandidatområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biosfärdagar i Gysinge 27-28-maj Det årliga mötet för det svenska MAB-programmet kommer att hållas i Gysinge 27-28 maj. Värd för mötet är kandidatområdet."— Presentationens avskrift:

1 Biosfärdagar i Gysinge 27-28-maj Det årliga mötet för det svenska MAB-programmet kommer att hållas i Gysinge 27-28 maj. Värd för mötet är kandidatområdet Nedre Dalälven. Där träffas övriga biosfärområden, kandidater och den svenska MAB -kommittén (Man and the Biosphere). Temat för årets möte är de utvecklingsmöjligheter som ett biosfärområde kan medföra. Programmet börjar klockan 12.00 tisdagen den 27 maj med lunch och med seminarier under eftermiddagen och middag på kvällen. Den 28 maj ägnas förmiddagen åt exkursioner med biosfärtema och eftermiddagen åt fortsatta seminarier. Boende på Gysinge Wärdshus bokas genom NeDa. Anmäl dig redan nu till Cristina! (e-postadress nedan) Nedre Dalälven hållbar utveckling - på väg mot biosfärområde. Så presenterades biosfärarbetet på Vildmarksmässan 14-16 mars. Information om pågående biosfärarbete Förutom detta nyhetsbrev finns även en Power Point presentation som uppdateras med aktuell information om biosfär. Till Vildmarksmässan gjordes en ”roll up” och en informationsfolder. Foldern finns både med svensk och engelsk text. Det är material som även kan användas i andra sammanhang där det efterfrågas information om biosfär. Vi kommer gärna och informerar! Gränser för biosfärområdet Ett intensivt arbete har pågått med att bestämma gränserna för biosfärområdet. Med hjälp av Michael Persson på Länsstyrelsen i Dalarna har nu kartor tagits fram. Den yttre gränsen för biosfärområdet överensstämmer med Nedre Dalälvens avrinningsområde från Säters kommun till Älvkarleby kommun. I Älvkarleby följer biosfärgränsen kommungränsen beroende på att avrinningsområdets kraftiga ”avsmalning” där. Även indelning i biosfärområdets tre zoner är i princip klar: Kärnområden är områden skyddade enligt lag: Färnebofjärdens Nationalpark, utvalda naturreservat och Natura 2000-områden. Buffertzoner omgärdar eller sammanbinder kärnområden och är här lika med området för strandskydd. Utvecklingsområde: området utanför buffertzonen till den yttre gränsen för biosfärområdet. Biosfäransökan Kartor och gränsdragningar är en viktig del i ansökan om att bli biosfärområde. Området ska nu arealbestämmas och ytterligare beskrivas. Vi har kommit en bit på väg och har god hjälp av ett antal forskare och länsstyrelsefolk. Till exempel har en omfattande artlista tagits fram där områdets alla rödlistade växt- och djurarter finns registrerade. Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven Informationsblad mars 2008 Kontakt: Cristina Ericson 0225-53148 070-341 30 52 cristina.ericson@telia.com www.nedredalalven.se

2 Projekt med biosfärinriktning Parallellt med fortsatta samråd och ansökningsarbetet initieras och bedrivs projekt med biosfärinriktning. Exempel på sådana projekt:: Biosfärprojekt kring Hovranområdet - NeDa har genom biosfärprojektet påtagit sig att samordna intressenterna kring Hovran och utarbeta en förstudie för det fortsatta utvecklingsarbetet. Landskapsanslys och RLS – regionala landskapsstrategier Fältarbete har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna kring Fornby Gård i Avesta kommun. Seminarium och studiebesök kring detta hölls september Bredforsens båtled är en förutsättning för att kulturlandskapet på öarna ska kunna brukas, för att friluftslivet med bl.a. fiske ska fungera och för att ortsbefolkningen ska kunna ta sig fram med båt. Biosfärprojektet har bidragit till kostnaderna för båtleden och Lasse Sundström, bonde i bygden, är samordnare. Övergripande fiskevårdsplan för Nedre Dalälvsområdet har NeDa har utarbetat. Genomgång av inkomna remissvar behandlades vid möte med intressenterna den 1 februari. Med utgångspunkt från mötet ska några smärre kompletteringar ske. Remissversionen finns på NeDa:s hemsida: www.nedredalalven.se Internationella kontakter har skett i form av utbyte med biosfärområden i Frankrike och Australien vid ett MAB-möte i Stockholm i augusti. I november deltog Cristina i UNESCO:s konferens för europeiska nätverket för biosfärområdet; EuroMAB 2007 i Turkiet med ca 120 deltagare från 32 länder. Där arbetades fram nya riktlinjer för biosfärområden. I september gjordes en tredagars studieresa till Skärgårdshavets biosfärområde i Åbo skärgård, till vilken bl.a. de kommunala kontaktpersonerna och företrädare för LRF var inbjudna. Nio personer deltog. Forskning i biosfärområden Forskarnätverket arbetar med en större internationell ansökan om forskning i biosfärområden med Nedre Dalälven som plattform. Pengar kommer troligen att sökas från sjunde ramprogrammet (RP7). Forskare från SLU till NeDa En masterskurs i Water Resource Management genomfördes i augusti i Gröna kunskapshuset och övrigt i omgivningarna. Inga- Britt Persson och flera andra i omgivningarna ställde upp under några dagar. Studenterna kom från många olika länder, dock ingen från Sverige.


Ladda ner ppt "Biosfärdagar i Gysinge 27-28-maj Det årliga mötet för det svenska MAB-programmet kommer att hållas i Gysinge 27-28 maj. Värd för mötet är kandidatområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser