Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga"— Presentationens avskrift:

1 Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga
Alltså, Mormonerna…

2

3 Tron, vad är mormonism? Mormons bok, en helig skrift jämförbar med Bibeln. Den innehåller uppteckningar från forntida profeter. En av dem, Lehi, bodde i Jerusalem omkring 600 f Kr. På Guds befallning ledde Lehi en liten grupp människor till den amerikanska kontinenten. Där blev de en stor nation som hade profeter. Mormons bok består av en samling uppteckningar från profeterna och ledarna i denna civilisation. Den har fått sitt namn efter Mormon, en av de sista av dessa forntida profeter. Det huvudsakliga budskapet i Mormons bok är Jesu Kristi mission, hans besök hos människorna i Amerika efter sin uppståndelse samt hans lärdomar. Den är också en krönika över människorna som levde där och deras profeter.  Tillsammans med Bibeln vittnar Mormons bok om att Jesus Kristus verkligen levde på jorden och att han är Guds Son och människosläktets återlösare. John Smith meddelade sina anhängare att Jesus andra kommande var nära och platsen för hans uppenbarelse skulle vara Jackson County i Missouri…(jappjapp)…JC borna var inte lika glada då Mormonerna började bygga staden Zion där, resulterade i stridigheter där 22 mormoner dog.

4 Åsikt och jämförelse Enligt alla pålitliga källor från både arkeologisk och historisk forskning så finns det inga som helst bevis på att några Israeliter skulle ha anlänt till Amerika 1800år före Columbus… Enligt boken skulle de ha grundat en stor civlisation, denna skulle onekligen ha lämnat spår eftersig som dagens forskare kunde undersöka, inga sådana har funnits…

5 Vad tror de på? De hör till Jesus ursprungliga kyrka
När de tolv apostlarna dog, försvann också myndigheten att utföra heliga handlingar som dop, vigsel mm. Men den myndighet återimplementerades då Gud OCH Jesus besökte Joseph Smith år 1820(han var 14år gammal)

6 Ytterligare… En engel vid namn Moroni kom till Joseph Smith 1823 och sade att ytterligare ett testamente om Jesus, låg på en kulle i närheten (how conviniant!) Där hittade Smith guldplattor med inskrifter som han översatte till engelska med hjälp av Guds ledning (guldplattorna gav han tillbaka till engeln före sin död…hmmm…)The book of Mormon kom till (publ.1830)

7 vidare… Folk från norra Afrika seglade alltså över Atlanten till USA där Jesus också sedan besökte dem, efter sin uppståndelse… Familjen är viktig, man gifter sig, inte till döden skiljer oss åt, utan äktenskapet fortsätter även i himmelen. Tror också på människan totala uppståndelse, (då Jesus kommer till USA för att inrätta det nya paradiset…)

8 Praktiken Ingen alkohol, tobak, drog osv. Är tillåten
Inget sexuellt umgänge innan äktenskapet Fasta en dag varje månad och skänk då också offergåva (pengar till kyrkan) Att hjälpa andra så mycket som möjligt Aktiv inom församlingen

9 Ekonomi Den huvudsakliga inkomsten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kommer från det tionde som kyrkans medlemmar ger frivilligt. Tiondelagen, eller den frivilliga gåva som består av en tiondel av den årliga inkomsten, för att bekosta Herrens verk är känd sedan Gamla testamentets tid. Abraham betalade tionde till Melkisedek. Bekostar tydligen också ganska pampiga templar i USA…Dessutom har de ett eget jet plan som de flyger ut hjälp med…hmm….

10 Vad är kyrkans inställning till homosexualitet?
Svar: Gordon B Hinckley, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sade följande om homosexualitet: "Vi tror att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud. Vi tror att äktenskapet kan förevigas genom utövandet av det eviga prästadömets kraft i Herrens hus. Människor ställer frågor till oss hur vi ser på dem som anser sig vara homosexuella. Mitt svar är att vi älskar dem som söner och döttrar till Gud. De kan ha vissa böjelser som är kraftfulla och kan vara svårkontrollerbara. De flesta människor har böjelser av ett eller annat slag vid olika tillfällen. Om de inte agerar enligt dessa böjelser kan de gå framåt på samma sätt som alla andra medlemmar i kyrkan. Om de bryter mot kyskhetslagen och kyrkans moralnormer, underkastas de kyrkans disciplinära regler på samma sätt som alla andra. "Vi vill hjälpa dessa människor, stärka och hjälpa dem med deras problem och svårigheter. Men vi kan inte stå overksamma om de hänger sig åt omoraliska aktiviteter, om de försöker att uppehålla och försvara och leva i äktenskap mellan två personer av samma kön. Att tillåta sådant är att förringa den mycket allvarliga och heliga grundvalen för det av Gud sanktionerade äktenskapet och själva syftet med det, att bilda familjer"

11 Slutsats angående homosexualitet
Det är en ”böjelse”, en fas som kan gå över. De homosexuella skall hjälpas så att de kommer ifrån denna böjelse. Enligt mormonerna är det ett problem och en svårighet.

12 Varför har inte kvinnor prästadömet?
Gordon B Hinckley, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sade: "[Kvinnor har inte prästadömet] därför att Herren ville ha det så. Det är en del av hans program. Kvinnor har en mycket framträdande plats i denna kyrka. Männen bär prästadömets ämbeten i kyrkan. Men kvinnorna har en kolossalt stor plats i denna kyrka. De har sin egen organisation. Den startade 1842 genom profeten Joseph Smith och heter Hjälpföreningen, eftersom dess ursprungliga syfte var att ge hjälp till de behövande. Den har vuxit till att bli, tror jag, den största kvinnoorganisationen i världen med ett medlemsantal på över tre miljoner. De har sina egna ämbetsmän, sitt eget presidentskap, sin egen styrelse. Detsamma gäller den minsta enheten i kyrkan överallt i världen ... "Männen bär prästadömet, ja. Men min hustru är min kompanjon. I den här kyrkan går mannen varken framför eller bakom sin hustru, utan vid hennes sida. De är jämställda i livets stora företag." MEN kvinnor kan och är talare i kyrkan, så det är nästan samma sak.

13 Slutsats om Kvinnopräster
Mormonerna betonar starkt jämlikheten inom deras kyrka, men ändå är det bara kvinnan som har begränsningar, inte männen. De har ändrat på många andra punkter i urspringliga Book of Mormon så att den bättre kan anpassas till nuet, varför inte ändra punkten om kvinnopräster också?

14 Vad är kyrkans uppfattning om självmord?
Svar: Fastän det är orätt att ta sitt liv, är en person som begår självmord kanske inte ansvarig för sin handling. Endast Gud kan döma i denna sak. Äldste M Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: "Det är uppenbart att vi inte känner till de fullständiga omständigheterna kring varje självmord. Endast Herren vet alla detaljer, och det är han som kommer att döma våra handlingar här på jorden. Och när han dömer oss, tror jag att han kommer att ta med allt i beräkningen: vår ärftliga och kemiska sammansättning, vårt själsliga tillstånd, vår intellektuella förmåga, de lärdomar vi mottagit, våra fäders tradition, vår hälsa och så vidare." ("Självmord: Vissa saker vet vi, andra inte", Nordstjärnan, mars 1988

15 Slutsats om självmord I denna fråga anser jag att mormonerna faktiskt har en mer rättvis och hälsosam inställning till självmord än många andra kyrkor.

16 Hur handhar kyrkan övergrepp mot maka och barn?
Svar: Gordon B Hinckley, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sade följande om övergrepp mot maka och barn: "Vi fördömer alla former av aggresivt beteende.Vi fördömer fysisk, sexuell, verbal eller känslomässig misshandel av maka eller barn. I vårt tillkännagivande om familjen står det: 'Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn ... Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov ... Män och hustrur --- mödrar och fäder --- kommer att stå till svars inför Gud för hur de uppfyller dessa plikter' ... När man erkänner att man och hustru är likställda, när man inser att varje barn som föds till världen är ett Guds barn, då följer en större känsla av ansvar inför att ta hand om, att hjälpa och att trofast älska dem som vi har ansvar för. Ingen man som våldför sig på sin hustru eller sina barn är värdig att inneha Guds prästadöme. Ingen man som misshandlar sin hustru eller sina barn är värdig att vara en medlem med god ställning i kyrkan. Att misshandla sin maka eller sina barn är ett högst allvarligt brott inför Gud, och var och en som gör sig skyldig därtill kan förvänta sig att bli tillrättavisad av kyrkan"

17 Slutsats om våld Även på denna punkt har mormonerna en mycket väl formulerad och strikt åsikt om vad som gäller våld av alla slag. Det är denna formen av ”lagar” jag saknar i Svenska kyrkan och som jag anser att de borde ha mer enhetliga regler och åsikter om.

18 Om racism Mormonerna har förknippats med racism, i Sverige är klyrkan öppe för alla, men i världen (USA) gör präster inom mormonismen följande uttalanden: In 2005, the Intelligence Report published the following statements made by Warren Jeffs, President of the Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints: "The black race is the people through which the devil has always been able to bring evil unto the earth." "[Cain was] cursed with a black skin and he is the father of the Negro people. He has great power, can appear and disappear. He is used by the devil, as a mortal man, to do great evils." "Today you can see a black man with a white woman, et cetera. A great evil has happened on this land because the devil knows that if all the people have Negro blood, there will be nobody worthy to have the priesthood." "If you marry a person who has connections with a Negro, you would become cursed."[

19 Konstigheter… Att USA skulle vara platsen för nästa paradiset som Jesus skall komma ner och återställa… Att man kan helga redan döda släktningar, som följd, mormonerna utför väldigt omfattande släktforskning (gratis) Lehi (som inte alls nämns i Biblen) ledde (seglade med) folket från Israel till Amerika med hjälp av ett ”kompassliknande” föremål han fått från Gud… Att äktenskapet håller även efter döden Att indianerna i USA skulle varit ”lamaniter”, judar/gudsfolk från Israel…efter bevis, judar vars civilisation dog ut utan spår….

20 I ett nötskal…jämfört med SvK
Homosexualitet är en sjukdom, människan accepteras, ”böjelsen inte” Kvinnor har angivna uppgifter, även om de ses som jämställda med männen. Abort är inte accepterat, endast i yttersta nödfall (incest, våldtäkt osv) Man tror både på himmelriket och på uppståndelse (hur det riktigt skulle gå till i praktiken verkar krångligt…) Äktenskapet (samt familjen för övrigt) är mycket heligt och skall inte brytas. Men gudstjänsten är MYCKET ”friare”, men också stökigare och inte alls högtidlig som i den Lutherska kyrkan.

21

22

23

24


Ladda ner ppt "Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga"

Liknande presentationer


Google-annonser