Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Something’s rotten… Och vad gör jag åt det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Something’s rotten… Och vad gör jag åt det?"— Presentationens avskrift:

1 Something’s rotten… Och vad gör jag åt det?
ARBETSMILJÖ Something’s rotten… Och vad gör jag åt det? Jag som facklig representant kan aldrig göra något åt något jag inte vet om, Jag som individ skall ge uppdraget att göra något åt det åt rätt person, på rätt sätt.

2 Ett exempel: Som nyanställd får Ulla inget eget rum utan skall låna Pelles dator när han ändå inte använder den, det finns ett skåp inne på underläkarexpeditionen där hon kan ha sina kläder inlåsta och när schemat dyker upp ser hon att hon arbetar jour redan nästkommande dag. Ingen vet vem som skall ge Ulla nycklar och introduktion utan hon får ett glatt välkomnande av läkarkollegorna och börjar jobba. Identifiera arbetsmiljöproblem.

3 Ett annat Ulla är en mycket kompetent läkare som många frågar om råd. Telefonen ringer under mottagningen, under ronden, under lunchen och i Ullas drömmar. Alla vill veta om, när och hur hon kan bota alla patienterna. I Ullas schema står att hon kan träffa dem mellan 9 och måndag onsdag och fredag. Andra arbetsmiljöfrågor. Inflytande över tidbok, störningar, många arbetsplatser, o.s.v. Viktigare? Svårare? Exemplen bara för att lyfta fram vad arbetsmiljö kan handla om.

4 Mera exempel Telefonen ringer till Pelle:
-Kommer du och kolla provsvaren snart eller? Ulla är ju på semester och det är du som ansvarar för hennes patienter. Pelle undrar när han skall hinna det, om det är akut sjuka patienter eller inte inte, och så undrar han om det finns mer arbete han har ansvar för och inte känner till.

5 Kan detta kännas igen? Kalle och Pelle vill alltid arbeta ihop. Ulla skulle också vilja lära sig mer om det de håller på med men får inte vara med. Staffan bestämmer alltid vad han vill göra först av alla och får alltid sin vilja igenom. Gullan som lägger schema jobbar aldrig jour lördagsnätter och det gör inte heller Stina, hennes förtrogna. Alla tycker att Sven är knäpp. Sven är ledsen. Det är Ulla också.

6 Vardag för någon? Siad skall operera, när han kommer till salen får han veta att inget är färdigt ännu, personalen har det verkligen stressigt nämligen. Han förstår att så är det inte för honom som är läkare. Efter en stund kommer han i gång men får stressa, operationsschemat skall ju passas. Han får be om sin pall flera gånger men står ändå illa och går därifrån med ont i ryggen.

7 VEM SKALL JAG GNÄLLA HOS?
-när jag inte tycker att förmiddagskaffekompisarna räcker till -när jag inte tycker att något händer

8 Chefen för den verksamhet där problemet finns
Exempelvis avdelningsföreståndaren eller mottagningsansvarig.

9 Hur vet jag vem som har ansvar, när alla skyller på varandra?
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter I egenskap av …………………………………………………… (chefsbefattning) Fördelar jag arbetsmiljöuppgifter enligt bifogad bilaga till Namn: ………………………………………………………… Driftenhet/basenhet/avdelning:………………………………………….. Befattning:……………………………………………………………. Fördelningen gäller under tiden chefsuppdraget pågår dock längst till och med 6 år: 200X-XX-XX Har i sin befattning ansvar för verksamheten inom sitt område, där arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del. I den mån kunskaper, befogenheter eller resurser inte räcker till ska frågan skriftligt hänskjutas till mig. Ansvaret för frågan återgår då till mig. Du kan ha rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter till underordnad, men du ska då förvissa dig om att han/hon har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att utföra dessa arbetsuppgifter. Vi har gått igenom och är överens om vilka arbetsuppgifter som ingår i denna fördelning. Arbetsuppgifterna framgår av bifogad bilaga. …………………………………………….. Ort Datum …………………………………… ………………………………. Namn och namnförtydligande Namn och namnförtydligande (fördelare) (mottagare) Båda parter behåller var sitt exemplar. - Kopia sänds till förvaltningskansliet - Bevaras för all framtid

10 Om inget händer? Ingen bryr sig? Jag blir avfärdad?

11 Om inget händer? Ingen bryr sig Jag blir avfärdad?

12 Gå till Basenhetsrådsrepresentanten
Och vem är det då? Vad är basenhetsråd? Var kommer facket in? Hur förhåller den personen sig till skyddsombudet?

13 Kärt barn… Basenhetsrådsrepresentant = Klinikombud = Skyddsombud
Basenhetsrådet är också skyddskommitté

14 Så här ser landstingets organisation ut, förenklat:

15 Så här ser Sveriges Läkarförbunds organisation ut, förenklat:

16 Och? Basenhetsrådsrepresentanten är Blekinge Läkarförenings förlängning ut i verksamheten. Han/hon känner bäst till förhållandena på din basenhet. De ber Blekinge Läkarförening om hjälp om det behövs Blekinge Läkarförening ber Sveriges Läkarförbund om hjälp om det behövs. Tala om vem som är representant för berörda åhörare. Berätta att det på SLF’s kansli sitter kompetenta ombudsmän/statsvetare, jurister och administratörer- det är det din medlemsavgift går till!

17 Vidare: Om Basenhetsrådsrepresentanten påpekar ett arbetsmiljöproblem till chefen måste chefen åtgärda eller avfärda problemet. Om chefen inte kan göra detta måste problemet påtalas till näste person i hierarkin. Och så vidare. Ända upp till politikerna.

18 Även för detta finns blankett…
Returnering av arbetsmiljöuppgift Ansvarig för arbetsmiljöuppgiften……………………………………………………………. Returnerad arbetsuppgift………………………………………….…………… ………………………………………………….………..…………. …………………………………………………….………..……….. Anledning till returnering…………………………………….……….……….. …………………………………………………….……….……….. …………………………………………………….………………... Mottagare av returneringen………………………………….………………… …………………………………………………….………………… …………………………..….… …………….…….……………..… Ort Datum Ort Datum ………………………………… ………..…..……….……………… Ansvarig för arbetsmiljöuppgiften Mottagare av returneringen Kopia behålls av den som returnerat uppgifter Bevaras för all framtid

19 Hur skall arbetsmiljöproblemet åtgärdas?
På basenheten skall handlingsplaner finnas där det skall beskrivas hur problem i arbetsmiljön skall åtgärdas. Det är chefen på varje arbetsplats som ansvarar för dessa och att något blir gjort. De skall uppdateras årligen.

20 Du kan alltså kolla om de tänkt göra något ut det som du uppfattar som ett problem genom att kolla handlingsplanen.

21 ”Tankeexperiment” Tänk om alla läkarnas problem med multipla arbetsplatser togs upp av alla basenhetsrådsrepresentanter samtidigt.

22 ”Tankeexperiment 2” Tänk om alla läkarnas klagomål registrerades (vilket de bara gör om rätt person behandlar dem –alltså…). Vilken bild av arbetsmiljön skulle finnas, och hur skulle den se ut jämfört med idag?

23 Vad säger avtalen? Kolla www.slf.se!
Där kan du också kolla löneläget, vilka frågor som drivs nationellt och internationellt.


Ladda ner ppt "Something’s rotten… Och vad gör jag åt det?"

Liknande presentationer


Google-annonser