Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Silvertärnan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Silvertärnan"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Silvertärnan

2 Trygghet, trivsel och relationer
SILVERTÄRNANS VERKSAMHETSIDÉ Trygghet, trivsel och relationer Närhet mellan elever och personal, organisation i arbetslag, en trygg och trevlig miljö där olikheter respekteras, mycket tid med vuxna. Kunskap Höga förväntningar och undervisning utifrån varje elevs förutsättningar. Motiverade pedagoger med ett positivt förhållningssätt som håller sig uppdaterade och har goda didaktiska kunskaper och ämneskunskaper. Samarbete Eleven utvecklar sin samarbetsförmåga så att den kan växa tillsammans med andra. Nära samarbete med vårdnadshavare, pedagoger och elevhälsa. Respekt Stor öppenhet, lyssnar på och pratar med varandra, jobbar aktivt med allas lika värde, förståelse för medmänniskan. Tydlighet God planering, tydlig struktur på lektioner, tydliga mål för undervisningen, gemensamt förhållningssätt. På Silvertärnan förbereds eleverna att flyga långt på trygga vingar. Lärandet sker genom samarbete, ansvar, och hälsa

3 Elever och klasser På Silvertärnan går just nu 350 elever fördelade på 13 klasser. Till hösten tar Silvertärnan emot 5 nya klasser i åk7.

4 Personal På Silvertärnan arbetar ca 50 vuxna fördelat på rektor, lärare, resurspedagoger, studiehandledare, SYV, elevhälsa, administration, lokalvård och vaktmästeri.

5 Personal

6 Elevhälsa/Resurser Till hjälp i vardagen har vi vår elevhälsa som består av: Specialpedagog Marianne Larsson Specialpedagog Camilla Aghem SYV Nathalie Mäthää Skolsköterska Monika Höglund Socialpedagog Jo-Anna Kriström Socialpedagog Brahim Kryeziu Kurator Johanna Johansson Skolpsykolog Johanna Wadman Skolläkare Mårten Hallberg

7 Ledning och organisation
Rektor Pia Hellåker Ansvarig för det administrativa arbetet är skolassistent Lena Fälth. Skolan är indelad i arbetslagen Arbetslag 7 Arbetslag 8 Arbetslag 9 Elevhälsan SU-gruppen Skolenheten har en utvecklingsgrupp bestående av personal från elevhälsan, förstelärare och arbetslagsledare.

8 Lokaler Silvertärnan – Ombyggnation klar juni 2020
Lektionssalar inkl. NO-salar, bildsal, slöjdsalar, hkk-salar, musiksal, aula, administration, personalrum, kök och matsal. Idrottshuset Idrottslektioner

9

10 Aktiviteter för ökad Trygghet & trivsel
Schools In för åk7 Silvertärnans klassiker Tema t.ex. ”Vi är alla lika olika” ”Gruppsamtal” DISA, kill-/tjejgrupper Tomtecupen Ungdagar för åk 9

11 Schema Eleverna undervisas i 17 olika ämnen. Skoldagen är förlagd mellan kl. 8:00 och 16:00. Skolan erbjuder studieverkstad 2 ggr/vecka.

12 Tema Under ett läsår är målsättningen att ha minst ett större ämnesövergripande projekt. T.ex. Klimat-tema Industriella revolutionen Ung i dag Hälsa

13 PRAO PRAO åk8 vårterminen PRAO åk9 höstterminen
Eleven har PRAO på en praoplats som skolan ordnat eller en som eleven ordnat själv.

14 VÄL www.vanersborg.se/val
Skolan använder lärplattformen VÄL för kontakt mellan hem och skola. Rum för varje klass Frånvaro Omdöme Bokning av utvecklingssamtal m.m.

15 Mer information Vill du veta mer om vår skola kan du gå in på Vänersborgs kommuns hemsida. Här hittar du kontaktuppgifter till rektor och elevhälsa, blanketter för olika val, schema m.m.

16 Tidsplan Vecka v 7 Skolvalansökan görs digitalt via VÄL senast 14 februari ( alla elever måste göra skolval) v 10 Skolplacering meddelas via digital brevlåda 6 mars v 20 Klasslistor skickas hem per post fredag 15 maj v.23 Tisdag 2 juni besöker åk 6 eleverna sina nya skolor och träffar blivande klasskamrater och mentorer klockan 14.00–15.00.


Ladda ner ppt "Välkommen till Silvertärnan"

Liknande presentationer


Google-annonser