Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lifecare Mobil Omsorg Solna 190827.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lifecare Mobil Omsorg Solna 190827."— Presentationens avskrift:

1 Lifecare Mobil Omsorg Solna

2 Funktioner

3 Inloggning Tryck på appen i mobilen och välj sedan inloggningsmetod.
Inloggningsmetod styrs utifrån vad kommunen har beslutat ska gälla hos er. Ange Exempelvis BankID Solna VoO Skriv sedan in personnumret och Starta verifiering. Ange din personliga kod i ditt Mobila BankID

4 Första inloggning - Skärmlås
Första gången du loggar in ska lösenord för Skärmlås väljas. Välj ett lösenord för skärmlåset – minst 6 tecken. Skriv in lösenord och upprepa det. Tryck Ändra lösenord. Du kan ändra lösenordet för skärmlåset utan att komma ihåg det gamla lösenordet.

5 Inloggning - Session En session startas när du loggar in i appen, vilket innebär att appen kan kommunicera med servern. Det krävs då du utför olika aktiviteter i appen. Denna session är automatiskt inställd på 12 timmar. Starta ALLTID en ny session när meddelandet visas om att sessionstiden gått ut.

6 Inloggning - Offline Om mobilen hamnar offline kan du göra det mesta i appen förutom: Läsa dokumentation Spara ny dokumentation – sparas när mobilen kommer online igen Skicka nytt meddelande till nästa personal Se om det kommit ett nytt meddelande från en annan personal. Om jag söker fram en brukare som jag inte sökt på tidigare, så har jag inte full åtkomst till all brukarinformation Vid en lyckad inloggning hamnar jag alltid i vyn Min dag när jag loggar in.

7 Offline-inloggning - nycklar
Åtkomst till nycklarna har du även om täckningen försvinner eller om Procapita- servern inte är tillgänglig.

8 Huvudmeny Huvudmenyn består av olika menyer: Min dag Sök brukare Information, Logga ut Aktivera skärmlås I Toppmenyn finns uppgifter om vilken användare som är inloggad i appen.

9 Information Under Information – Om finns information angående Version, Byggnummer, Domän och Androidversion. Du kan även testa uppkoppling mot server. OBS! Går att komma åt denna funktion innan inloggning.

10 Skärmlås Skärmlåstet för Mobil Omsorg går igång efter 5 minuters inaktivitet i appen. Om du vill slå på skärmlåset tidigare så kan du trycka på Aktivera skärmlås från Huvudmenyn. Lösenordet är detsamma som du loggar in med och styrs från Procapita.

11 Min dag Här visas det publicerade schemat från Lifecare Planering.
Samtliga besök visas både planerade och oplanerade som du skapar själv. Du har åtkomst till ditt schema om du loggat in i appen även om du hamnar offline. De brukare som har en digitalt lås har en symbol efter sitt namn.

12 Min dag - symboler Besök med dubbelbemanning
Besök där brukaren har ett digitalt lås Besök som har något med HSL att göra Uppdatera schemat från Lifecare Planering Används endast om ditt schema ändrats under pågående arbetspass. Kräver mobiltäckning.

13 Min dag – besök utan verkställighet
Om brukaren saknar verkställighet eller om det är en fiktiv brukare upplagd i Lifecare Planering kan du endast läsa om besöket. Du kan ej rapportera tid eller insats på besöket.

14 Sök brukare Klicka på Sök brukare i Huvudmenyn.
Brukarna är sorterad på respektive bokstav med sitt efternamn. Har brukaren kvittensknapp visas symbol efter namnet på brukaren. Du kan ange brukarens namn eller delar av namn i fältet Sök brukare. Klicka sedan på brukarens namn för att komma till Brukarinformationen.

15 Brukarinformation Personuppgifter i Toppmenyn kommer från Lifecare Utförare – Personlig information

16 Personuppgifter - Toppmenyn
Även telefonnummer är länkar, trycker du på ett telefonnummer så kommer du till mobilens uppringningssida. Adresserna är länkar som du kan trycka på, du kommer då till en karta med adressen utsatt och en GPS-funktion inbyggd.

17 Dokumentation - Läsa Välj rubrik eller välj Alla rubriker för att läsa allt som är dokumenterat under alla rubriker. Dessa hamnar i kronologisk ordning. De rubriker du kan välja är de rubriker där någon anteckning är skriven. Går att bläddra i anteckningarna för att läsa dokumentation bakåt i tiden.

18 Skapa dokumentation Om brukaren har flera verkställigheter måste du först välja verkställighet. Välj rubrik att skriva på. Ändra ev. datum och tid.

19 Skapa dokumentation Skriv texten.
Bocka i Signera och tryck sedan på Spara. Anteckningen sparas och automatiskt och kan läsas i Lifecare Utförare samt i Lifecare Mobil Omsorg. OBS! Om anteckningen inte signeras måste den signeras senare i Lifecare Utförare. Om rubriken har frastext kopplad så kan dessa användas genom att klicka Välj frastext.

20 Genomförandeplan Genomförandeplanen går att läsa i LMO. Visar alltid den aktuella genomförandeplanen från Lifecare Utförare. Välj Rubrik. Klicka på rubriken för att läsa.

21 Genomförandeplan Du kan också välja Dölj/visa alla så öppnas respektive stängs alla anteckningar. Bläddra i genomförandeplanen för att läsa alla anteckningar.

22 Närstående/kontakter
I denna meny kan du få uppgift om brukarens Närstående och Professionella kontakter som kommer från Lifecare Utförare. Telefonnumren är även här klickbara.

23 Insatser Här kan du se brukarens pågående verkställda insatser.
Hämtas från vyn Insatser i Lifecare Utförare. Går att se detaljnivå om varje insats genom att öppna den eller genom att trycka Dölj/visa alla.

24 Kommande besök I denna vy kan du se vilka besök som är planerade hos brukaren om besöken är publicerade i Lifecare Planering. Om flera dagar är publicerade syns även kommande besök för flera dagar. Detta gäller oavsett i vilken enhet besöket är publicerat.

25 Lås upp/lås dörr från Brukarmenyn
Du har möjlighet att låsa upp och låsa dörren vid ett besök utan att behöva avsluta eller starta ditt besök. Om du t.ex. är hos en person som du ska handla till och behöver låsa när du går och öppna när du kommer, då används denna funktion. OBS! Kan ej användas för att starta och slutföra besök.

26 Registrera batteribyte
För att registrera batteribyte i Phoniro Care håll menyvalet Lås/lås upp dörr intryckt ett par sekunder. Klicka sedan på Registrera batteribyte och batteribytet registreras i Phoniro Care.

27 Övrig information I denna vy kan få upp information från Lifecare Utförare Övrig information.

28 Meddelande Meddelande som kan läsas av personal som söker fram brukaren. Tryck på meddelandeikonen. Skriv text. Tryck på + för att spara texten.

29 Meddelande Antal meddelanden som finns sparade på brukaren syns med en siffra i meddelandeikonen. För att läsa meddelandet – tryck på Meddelandeikonen. För att bekräfta att du läst meddelandet – sätt en bock i rutan. Meddelandet tas då bort och går ej att läsas av någon annan personal.

30 Rapportera besök

31 Min dag I vyn Min dag ser du ditt schema med alla planerade besök.
På varje besök arbetar du i tre vyer – Besök, Insatser, Brukare

32 Besök - information Om besöket innehåller insatser från flera verkställigheter väljer du först verkställighet. Här kan du läsa information om besöket, se besökets adress, tid för besöket, nyckelnummer, övrig info, samt om besöket är samplanerat med annat besök.

33 Besök – insatser, brukare
Här kan du se vilka insatser som ska utföras på besöket. Dessa är föribockade från Lifecare Planering. Du kan också lägga till insats om du gör någon extra. Du kan också komma åt brukarinformationen på besöket.

34 Starta besök För att för att starta besöket tryck ikonen och sedan på Starta. Välj verkställighet om brukaren har flera pågående verkställigheter. Om en brukare har ett lås så får du upp låsdialogen och tryck då Lås upp för att öppna låset. Du kan även Registrera ankomst om brukaren vill låsa upp själv.

35 Rapportera insatser Tryck på Insatser för att komma till vyn med insatser, där du har möjlighet att bocka i vilka insatser som har utförts under besöket. Om besöket kommer från Lifecare Planering så är det ofta föribockat vilka insatser som ska utföras om inte, bocka i insatserna du har utfört. Du kan också välja Lägg till insats om du utfört fler insatser från samma verkställighet än planerat under besöket.

36 Avsluta och slutföra besök
Tryck ikonenen n och sedan Avsluta när du är färdig med ditt besök. Tryck sedan Slutför besök för att besöket ska registreras i Phoniro Care som utfört. I detta läge kan du redigera tid och insatser.

37 Slutför besök - låsdialog
Om en brukare har ett lås så får du upp låsdialogen. Tryck då Lås för att låsa. Du kan också Registrera avfärd om brukaren vill låsa själv.

38 Oplanerat besök Leta fram brukaren under Sök brukare.
I brukarens Brukarmeny klicka på Lägg till besök. Om brukaren har flera verkställigheter så välj den rätta verkställigheten.

39 Oplanerat besök Tryck på ikonen och sedan Starta.

40 Oplanerat besök - låsdialog
Om en brukare har ett lås så får du upp låsdialogen och tryck då Lås upp för att öppna låset. Du kan även Registrera ankomst om brukaren vill låsa upp själv.

41 Oplanerat besök Lägg till insats och tryck sedan på ikonen och sedan Avsluta. Tryck sedan Slutför besök för att besöket ska registreras i Phoniro Care som utfört.

42 Oplanerat besök - låsdialog
Om en brukare har ett lås så får du upp låsdialogen. Tryck då Lås för att låsa. Du kan också Registrera avfärd om brukaren vill låsa själv. Besöket visas i Min dag som ett Ej schemalagt besök

43 Dubbelbemanning Detta gäller person 2 – förflyttningsstödet i en dubbelbemanning. Starta besöket som vanligt med startikonen och Starta. Öppna sedan Insatser. Här finns inga insatser föribockade från Lifecare Planering. Välj istället i – endast denna funktion – Dubbelbemanning. Utför besöket, avsluta och slutför som vanligt.

44 Ändra tid på besök Möjlighet finns att ändra start och/eller sluttid på ett besök i samband med att man Slutför besök. Klicka på start och/eller sluttid och ändra klockslag samt tryck OK. Tryck sedan Slutför besök.

45 Avböja planerat besök utan att starta besöket
Välj orsakskod för besöket och skriv ev. egen kommentar. Den planerade besökslängden för besöket visas i rutan. Tryck Avböj. Tryck på ikonen och tryck sedan Avböj besök.

46 Avböja planerat besök och starta besöket
Starta besöket som vanligt. Tryck sedan Avböj besök. Välj orsakskod för besöket och skriv ev. egen kommentar. Den planerade besökslängden för besöket visas i rutan. Tryck Avböj.

47 Tvingande insats Om inga insatser är ifyllda när du ska Slutföra besöket, så går inte besöket att spara. Klicka på Fortsätt besök, ange insats och avsluta besöket igen.

48 Solitär insats – Trygghetsbesök och Avlösning
Trygghetsbesök och Avlösning i hemmet är så kallade Solitär insatser och inga andra insatser får registreras i samband med att dessa insatser anges på besöket.

49 Tid på insats När vissa insatser utförs tillsammans med annan insats – exempelvis Promenad, Ledsagning – så ska tiden skattas för dessa insatser. Ange tid i rutan som visas.

50 Avbryta ett besök Om du råkar starta fel besök så har du möjlighet att Avbryta besök. Tryck på avslutaikonen så får du upp valet Avbryt besök. Starttiden nollställs och i Min dag så syns det inte att besöket är utfört.

51 Logga ut Om alla besök inte är utförda får du en fråga.
Vid Ja loggas du ut och vid Nej kommer du tillbaka in i Min dag Tryck på Logga ut i Huvudmenyn.


Ladda ner ppt "Lifecare Mobil Omsorg Solna 190827."

Liknande presentationer


Google-annonser