Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄSTRA MILITÄRREGIONEN (MR V)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄSTRA MILITÄRREGIONEN (MR V)"— Presentationens avskrift:

1 VÄSTRA MILITÄRREGIONEN (MR V)
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 1 (12) VÄSTRA MILITÄRREGIONEN (MR V) SMKR Väst i Borås Bildspelet från MR V något anpassat

2 Fyra Militärregioner sedan 2013 Gotland egen region från 2019
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 2 (12) Nord Mitt Väst Syd Fyra Militärregioner sedan 2013 Gotland egen region från 2019 Gotland (P 18) från

3 VÄSTRA Militärregionen
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 3 (12) VÄSTRA Militärregionen Örebro län Värmlands län 4 länsstyrelser 83 kommuner 4 landsting/regioner 2 Polisregioner (Bergslagen, Väst) 2 REGIONER SÄKERHETSPOLISEN (Bergslagen, Väst) Kustbevakningen Tullverket (KC Göteborg) 10 hemvärnsbataljoner km2 (14%) inv (26%) Försörjning Hamnar Flygplatser Fordonsindustri FÖRSVARSINDUSTRI Kärnkraft (40%) Olje-raff (90%) Västra Götalands län Hallands län

4 FÖRSVARSMAKTENS FÖRBAND (M.M.) I REGIONEN
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 4 (12) Karlstad FHS Såtenäs - F 7 FÖRSVARSMAKTENS FÖRBAND (M.M.) I REGIONEN Örebro FMTIS K3 (ÖVG) Skredsvik (4.sjöstrflj) (P 4) (MarinB) (FömedC) Karlsborg K 3 SOG FMV Göteborg FömedC (MarinB) (Amf 1) Över ytan FMLOG Skövde - MR V P 4 TrängR MSS Halmstad Lv 6 FMTS MHS H FMTIS

5 VÄSTRA MILITÄRREGIONENS HV-BATALJONER
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 5 (12) VÄSTRA MILITÄRREGIONENS HV-BATALJONER

6 MR OMSTRUKTURERING 2020-01-01 C MR
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 6 (12) MR OMSTRUKTURERING C MR Sluter nödvändiga verksamhetsöverenskommelser för ansvar som chef organisationsenhet. Övertar fullt ansvar för regional stab och utbildningsgrupper inklusive hemvärnsförband. Mottar produktionsledningen av hemvärnsförband från C OrgE Överlämnar MR respektive utbildningsgrupper med hemvärnsförband till C MR senast Överlämnar produktionsledning av hemvärnsförband från C Garnison Överenskommer stöd till C MR. Organisation och bemanning enligt Org19, nödvändigt stöd och bemanningsuppdrag i enlighet med VU och lokala verksamhetsöverenskommelser.

7 MR OMSTRUKTURERING 2020-01-01 Chef Militärregion (C MR)
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 7 (12) MR OMSTRUKTURERING Chef Militärregion (C MR) Underställd RIKSHEMVÄRNSCHEFEN avseende produktionsledning C MR produktionsleder tilldelade förband enligt etableringsplan. Chef garnison: Cheferna LG, I 19, K 3, P 4, P 7, Lv 6, Ing 2, Amf 1, MarinB, Hkpflj, LedR, SkyddC och FömedC är garnisonschefer och ska stödja MR N, MR M, MR V respektive MR S med…… Produktionsledning Enligt ovan Territoriell ledning (Insatser) Vad avser territoriell och operativ verksamhet kvarstår militärregionerna under insatschefen.

8 Värdförband för KF (motsv.)
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 8 (12) Värdförband för KF (motsv.) MR V: SMKR: MR V fråga till PROD PROD svar 2 okt: Efter ök med SMKR gäller , men inget hindrar att …

9 SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 9 (12)
Uppgifter H1 Leda markterritoriell verksamhet H2 Samverka med regionala och lokala aktörer H3 Leda regional säkerhets- och underrättelsetjänst H4 Leda underställda förband (hemvärns och/eller insatsförband) H5 Genomföra egen och stödja högre chef med försvarsplanering H6 Upprätthålla regional skyddsobjektsförteckning. H7 Stödja OP- och/eller TA chef som löser uppgift inom regionen H8 Samordning av bevakning, skydd, transport- och trafiktjänst H9 Leda informationstjänsten. (H10) Produktionsleder underställda hemvärnsförband – NYTT Ö1 Stöd till samhället (stödinsatser) (t.ex. eftersök, brandbekämpning, ammunitionsröjning)

10 MR V FRÅN 2020-01-01 C MRV XX0 Försvarsmaktens insatsprocess och
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 10 (12) MR V FRÅN C MRV XX0 Försvarsmaktens insatsprocess och produktionsprocess Stab EBG HAG ÖVG SKG BDG 41 42 43 44 45 19 20 38 39 40

11 MR V STAB FRÅN 2020-01-01 54 SC J1 J2 J3 J4 J5/9 J6 J7/8
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 11 (12) MR V STAB FRÅN SC 54 REGIONFÖRVALTARE J1 J2 J3 J4 J5/9 J6 J7/8 PERSONALCHEF KOMMUNIKATÖR PERSONALBEFÄL HR-GENERALIST HL ARBETSMILJÖ CHEFSEKR AVDELNINGSCHEF UNDOFFICER IT-SÄKCHEF SÄKCHEF SÄKOFFICER HL UND SÄK HL UND/SÄK HL UND/ SÄK STABSASSISTENT AVDELNINGSCHEF SEKTIONSCHEF CBRN OFFICER INSATSLEDARE STABSASSISTENT HL SAMVERKAN AVDELNINGSCHEF STABSLÄKARE TEKNISKOFFICER FÖRSÖRJOFFICER TRANSPORTOFFICER FÖRSÖRJBEFÄL HL FÖRSÖRJNING HL MTRL AVDELNINGSCHEF MOBOFFICER SEKTIONSCHEF J9 PLAN/SAMVERKOFFICER TOTALSAMVERKOFFICER STABSASSISTENT AVDELNINGSCHEF LEDSYSOFFICER SIGNSKYDDSOFF AVDELNINGSSCHEF PLANOFFICER EKONOMICHEF FÖRBEKONOM VERKSAMSÄKOFF HL FRIV

12 VÄSTRA MILITÄRREGIONEN
SMKR Väst Mötesanteckningar Bilaga 3 (8) Bild 12 (12) VÄSTRA MILITÄRREGIONEN


Ladda ner ppt "VÄSTRA MILITÄRREGIONEN (MR V)"

Liknande presentationer


Google-annonser