Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAKEL Radiokommunikation för effektiv ledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAKEL Radiokommunikation för effektiv ledning"— Presentationens avskrift:

1 RAKEL Radiokommunikation för effektiv ledning

2 Radiosystem Vi har ett ständigt behov av säker kommunikation.
Börjar med en film om hur ett larmsamtal egentligen går till.

3 VARFÖR RAKEL? Polisen (RPS) använde fram till 2010 två radiosystem, S-80 och S-70. S-80 systemet fanns i Stockholm, Göteborg och Malmö och gick på 410 MHz medan S-70-systemet användes i resten av landet (78-79 MHz). Det började bli gammalt och man ville ha ett nytt – säkert – radiosystem som var lika över hela landet. Krisberedskapsmyndigheten fick uppdraget och utvecklade Rakel (infrastruktur) med tjänster från Tetra (terrestial trunked radio).

4 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Gamla systemet som vi använde, S70 (”system 70”) hade inte en likriktad nummersättning i hela landet. Exempelvis kunde tankbil sluta på en fyra i vissa kommuner medan andra hade fem eller sex. Nu gäller strikta regler! Rakel använder funktionsnummer och består av sju siffror. Den första beskriver vilken typ av organisation terminalen tillhör 1 = Polismyndigheten 2 = Kommunala räddningstjänsten 3 = Sjukvård I gamla systemet fanns det här också, men med bokstäver. Våra fordon hette då SDW 301 osv. S=Sverige D=Räddningstjänst

5 2 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Vilken siffra ska alla våra fordon börja på i funktionsnumret? 2

6 2 25 - NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Nu vet vi alltså att fordonet tillhör räddningstjänsten. Nu behöver vi tala om varifrån fordonet (eller terminalen) kommer ifrån. Nästa två siffror anger län. Dalarna tillhör rakelzon 25. Alla fordon som heter 2 25 i början kommer alltså från Dalarna. 2 25 -

7 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Nu vet vi att det är räddningstjänsten och en terminal från Dalarna. Vilken kommun tillhör vi då? Siffra fyra är kommunnummer och fem är station. 3 = Mora, Orsa, Rättvik 6 = Vansbro, Leksand 7 = Älvdalen, Idre, Särna 8 = Malung

8 2 25 - 3 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Nu vet vi att det är räddningstjänsten och en terminal från Dalarna. Vilken kommun tillhör vi då? Siffra fyra är kommunnummer och fem är station. 3 = Mora, Orsa, Rättvik 7 = Älvdalen, Idre, Särna 8 = Malung 6 = Vansbro, Leksand

9 2 25 - 30 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Nu vet vi att det är räddningstjänsten och en terminal från Dalarna. Vilken kommun tillhör vi då? Siffra fyra är kommunnummer och fem är station. 30-33 = Mora 34 = Orsa 35-39 = Rättvik 64-65 = Leksand 70 = Älvdalen, 72 = Idre, 73 = Särna 80 = Malung, 83 = Transtrand, 85 = sälen

10 2 25 - 72 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Nu vet vi att det är räddningstjänsten och en terminal från Dalarna. Vilken kommun tillhör vi då? Siffra fyra är kommunnummer och fem är station. 70- = Älvdalen 72 = Idre 73 = Särna 80 = Malung 85 = Sälen

11 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Siffra sex och sju anger vad för sorts funktion (fordon) det är. 00 = Bas/brandstation 10 = Släck/räddningsbil bemannad med styrkeledare/brandmästare 20 = Släck/räddningsbil för deltidsstyrka på samma station 30 = Höjdenhet 40 = Vattenenhet med >5000 l vatten 50 = Terrängenhet/skogsbrandsenhet/djurräddning 55 = Bandvagn 60 = Specialenhet (vattendyk, IVPA, FIP m.m.) 70 = Transportenhet (stationsbil) 80 = Ledningsenhet bemannat med heltidsbefäl 90 = Båtenhet som är sjösatt 99 = Båtenhet på trailer

12 2 25 – 7310 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Då går vi igenom enheter, vad är detta? 2 25 – 7310

13 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Då går vi enheter, vad är detta? 2 25 – 3440

14 2 25 – 7210 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Då går vi igenom enheter, vad är detta? 2 25 – 7210

15 2 25 – 7040 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Då går vi igenom enheter, vad är detta? 2 25 – 7040

16 2 25 – 3080 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Då går vi igenom enheter, vad är detta? 2 25 – 3080

17 2 25 – 6430 NUMMERSÄTTNING OCH LOGIK
Då går vi igenom enheter, vad är detta? 2 25 – 6430

18 2 25-3010 eller Räddning 25-3010 AMBULANS 25-9310 (3 25-9310)
HUR PRATAR VI? I Rakel ska vi följa de av MSB uppställde regler för radiokommunikation som gäller. Det är viktigt att använda hela numret när det behövs eftersom radion inte har någon begränsning i täckning. Normalt ska vi i samverkan alltid använda eller Räddning AMBULANS ( ) POLIS ( )

19 HUR PRATAR VI? SOS kom 2 25-3010 påbörjar akut restvärde, kom
Kommunikationscentral, KC säger alltid klart slut SOS kom påbörjar akut restvärde, kom Uppfattat, akut restvärde påbörjat. Klart slut SOS.

20 DAGLIG KOMMUNIKATION Vår dagliga kommunikation kan ske på den talgrupp (kanal) som radion öppnar på. I vårt fall är det Insats1Mra för Mora. Motsvarande talgrupp för Idre, Särna, Malung, Sälen osv. Tal på denna talgrupp öppnar dock alltid ALLA våra apparater. Det kan därför vara smart att byta till någon annan om man vet att man kan störa någon. Mra = Mora Ors = Orsa Aen = Älvdalen Idr=Idre San=Särna 76 = Insatskanal 1 Mora 87= Insatskanal 1 Idre

21 DAGLIG KOMMUNIKATION Normalt använder vi oss av öppen radiotrafik, dvs. vi individsöker inte. Man tar mic:en och trycker in knappen: ”3040 från 3010, kom”. Ett s.k. gruppanrop. Om ett fordon inte svarar, kan man göra individanrop. Detta genom att trycka funktionsnumret, ex. till tankbilen: och sedan en gång på sändknappen (PTT). Toner hörs då. Den som kör tankbilen uppmärksammas och kan svara: lyssnar Noretrondellen, kom. Ja det var 3010, ni kan återgå station, lugnt på platsen, kom. Uppfattat, vi återgår. Slut kom. Klart slut 3010.

22 DAGLIG KOMMUNIKATION Individsökning ska användas i undantagsfall om inte öppet anrop går. Det är nämligen endast de två anropande som hör samtalet. I alla andra terminaler är det tyst. Det går också att ”ringa” duplex-samtal. Man gör då på samma sätt fast väljer grön lur. Undvik dock detta då det tar väldigt mycket kraft från rakel-nätet.

23 KANAL Talgrupper är kanaler. I din radio finns ett antal förprogrammerade talgrupper som ska användas vid samverkan med ambulans och polis. Vilken talgrupp som ska användas skall SOS berätta för dig.

24 TALGRUPP Det finns 15 st RAPS-talgrupper (kanaler). RAPS står för Räddningstjänst, Ambulans, Polis och SOS. Det är endast dessa organisationer som KAN och FÅR använda RAPS. SOS tilldelar varje insats en RAPS-talgrupp. Prat som endast rör vår egen organisation hör inte hemma på RAPS.

25 RÖKDYKARRADIO Skadeplats- och rökdykning
Kanal DMO1 vid normal insats då rökdykning ej pågår Kanal DMO 2 då rökdykning pågår på DMO 1

26 HANDHAVANDE

27

28 Ins1Mra 76

29 BÄRBARA RADION BLÅ LAMPA = MISSAT MEDDELANDE / SAMTAL VOLYM MODE
MEDDELANDEN ÅTER hemmakanal DMO/TMO (Rökdykarläge) KNAPPLÅS HJÄLPTEXT (VAD BETYDER KNAPPARNA)

30 BÄRBARA RADION BLÅ LAMPA = MISSAT MEDDELANDE / SAMTAL VOLYM
ÅTER hemmakanal MODE KNAPPLÅS

31 FASTA RADION BLÅ LAMPA = MISSAT MEDDELANDE / SAMTAL VOLYM MODE
MEDDELANDEN DMO/TMO (Rökdykarläge) STÖRRE/MINDRE TEXT ÅTER hemma-kanal HJÄLPTEXT (VAD BETYDER KNAPPARNA)

32 RÖKDYKARRADION VOLYM AV/PÅ KNAPPLÅS ÅTER DMO 3 DMO 1 DMO 2

33 HANDHAVANDE VID LARM 1. I teckenfönstret kommer larmet upp som ett meddelande. Ta reda på vilken talgrupp du ska vara på (RAPS 1-15). 2. Byt till den RAPS-talgrupp som du fått. MODE + nummer. 3. Kvittera till SOS via status 4. Ropa ut fordonet på RAPS.

34 HANDHAVANDE VID LARM Nu kör vi lite praktiskt.


Ladda ner ppt "RAKEL Radiokommunikation för effektiv ledning"

Liknande presentationer


Google-annonser